ورود به سایت

انتشار شماره اول فصلنامه علمی _ تخصصی توسعه اقتصادی توسط انجمن علمی اقتصاد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۵ - 14:40 | 
انجمن علمی اقتصاد
عنوان فعالیت: انتشار شماره اول فصلنامه علمی _ تخصصی توسعه اقتصادی
نوع فعالیت: تولید و نشر محتوای علمی
سطح برگزاری: دانشگاهی

شمارگان: اول
مدیر مسئول: رقیه قلیزاده
سردبیر: الهام عبدی
ناظر علمی: دکتر زهرا فتوره‌چی

همکاران: شهلا موسوی، سعید ساسانیان و مهدی غلامی
گرافیست: رضا رسول‌زاده
زمان انتشار: پاییز ۹۷
 ---
گزیده مطالب و سرفصل عناوین:
- توسعه اقتصادی
- اقتصاد بازرگانی
- اقتصاد گردشگری
- اقتصاد رفتاری
- پولشویی
- مقاله اثرات مصرف انرژی در رشد کشاورزی در ایران و...
CAPTCHA