ورود به سایت

برگزاری مدیر گپ ۱۹ - انجمن علمی مدیریت بازرگانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۹ - 18:18 | 
انجمن علمی مدیریت بازرگانی
عنوان فعالیت: مدیر گپ ۱۹
نوع فعالیت: گفت‌وگوی علمی و تخصصی
سطح برگزاری: استانی
محل برگزاری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مسئول برگزاری: آقای مهرداد ایرانپور
همکاران اجرایی: اعضای انجمن علمی مدیریت بازرگانی
زمان برگزاری: ۹۷/۹/۲۹
تعداد جلسات: ۱ جلسه
مدت برنامه: ۲ ساعت
تعداد شرکت‌کنندگان: ۲۰ نفر
 ---
گزیده مطالب و سرفصل عناوین:
- عزت نفس و تاثیر آن در برند شخصی 
- سخنرانی آقای حمید‌رضا چهره‌نگاری، مدیر گردشگری راگ و مشاور هولدینگ سرمایه‌گذاری کوثر و مربی کوچ فردی و سازمانی


***


CAPTCHA