ورود به سایت

برگزاری مدیر گپ ۱۸ - انجمن علمی مدیریت بازرگانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۲ - 18:30 | 
انجمن علمی مدیریت بازرگانی
عنوان فعالیت: مدیر گپ ۱۸
نوع فعالیت: گفت‌وگوی علمی و تخصصی
سطح برگزاری: استانی
محل برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی
مسئول برگزاری: آقای مهرداد ایرانپور
همکاران اجرایی: اعضای انجمن علمی مدیریت بازرگانی
زمان برگزاری: ۹۷/۹/۲۲
تعداد جلسات: ۱ جلسه
مدت برنامه: ۲ ساعت
تعداد شرکت‌کنندگان: ۶۰ نفر
 ---
گزیده مطالب و سرفصل عناوین:
- برندسازی شخصیتی 
- ارتباط موثر در کسب و کار


***


CAPTCHA