ورود به سایت

برگزاری کارگاه نرم افزار استتا - انجمن علمی اقتصاد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۱ - 18:30 | 
انجمن علمی اقتصاد
عنوان فعالیت: کارگاه آموزشی نرم افزار استتا
نوع فعالیت: فعالیت آموزشی
سطح برگزاری: دانشکده‌ای
مدرس: آقای منصور ایزدپناه
محل برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مسئول برگزاری: خانم رقیه قلی‌زاده
همکاران اجرایی: شهلا موسوی
مجموعه‌های همکار (درون و برون دانشگاهی): مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری: ۹۷/۸/۱۴ الی ۹۷/۸/۲۱
تعداد جلسات: ۸ جلسه
مدت برنامه: ۱۶ ساعت
تعداد شرکت‌کنندگان: ۶۷ نفر
 ---
گزیده مطالب و سرفصل عناوین:
- مروری بر اقتصادسنجی، تاریخچه تحولات و فلسفه وجودی
- مدل‌های سنتی و پیشرفته
- معرفی انواع داده‌های مقطعی، سری زمانی و پانل
- مدل‌سازی تئوری‌های مختلف اقتصادسنجی
- برآورد و تشریح مدل‌های اقتصادسنجی OLS، فروض و نقض فروض کلاسیک


***

***
 


CAPTCHA