ورود به سایت

حلقه فکری انجمن‌های علمی ۲- انجمن علمی مهندسی مکانیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۴ - 15:30 | 
انجمن علمی مهندسی مکانیک
عنوان فعالیت: حلقه فکری انجمن‌های علمی ۲
نوع فعالیت: گفت‌و‌گوی علمی و تخصصی
سطح برگزاری: دانشکده‌ای
محل برگزاری: اتاق شورای دانشکده فنی و مهندسی
مسئول برگزاری: آقای حسین هادی
همکاران اجرایی: کوروش وافری، حسین آذریان، صابر بهشتی، عرفان ایمانی

زمان برگزاری: ۹۷/۹/۲۴
تعداد جلسات: ۱ جلسه
مدت برنامه: ۴ ساعت
تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۲ نفر
 ---
گزیده مطالب و سرفصل عناوین:
- این جلسه با حضور انجمن علمی مهندسی مکانیک، مدیر گروه، استاد مشاور و اعضای هیات علمی مهندسی مکانیک جهت برنامه‌ریزی و تقسیم وظایف جهت چاپ نشریه انجمن علمی تشکیل جلسه داد.CAPTCHA