ورود به سایت

بازدید از سردخانه فرشاد - انجمن علمی مهندسی مکانیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۲ - 16:25 | 
انجمن علمی مهندسی مکانیک
عنوان فعالیت: بازدید از سردخانه فرشاد
نوع فعالیت: ارتباطات و همکاری‌های علمی
سطح برگزاری: استانی
مسئول برگزاری: آقای حسین هادی
همکاران اجرایی: کوروش وافری، حسین آذریان، صابر بهشتی، عرفان ایمانی

مجموعه‌های همکار (درون و برون دانشگاهی): سردخانه فرشاد
زمان برگزاری: ۹۷/۹/۱۲
تعداد جلسات: ۱ جلسه
مدت برنامه: ۴ ساعت
تعداد شرکت‌کنندگان: ۴۰ نفر
 ---
گزیده مطالب و سرفصل عناوین:
- بازدید از بخش‌های مختلف سردخانه
- توضیحات تکمیلی در رابطه با مجموعه توسط کارشناسان


***

***


CAPTCHA