همزمان با سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری در دانشگاه محقق اردبیلی: رونمایی از ۵ گزارش نهایی طرح پژوهش برتر پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری سال ۱۳۹۶

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۱ - 16:00 | 
همزمان با سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست از ۵ گزارش نهایی طرح پژوهش برتر پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری سال ۱۳۹۶ رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، یکی از این طرح ها « تهیه و توسعه اطلس و آماده‌سازی داده‌ های زمانی و مکانی سیل در حوضه­های رده هفت» است که توسط جهانگیر پرهمت، باقر قرمزچشمه، مجید حسینی، فرود شریفی، رحیم کاظمی، هوشنگ بهروان، نادرقلی ابراهیمی انجام شده است.
این پروژه تحقیقاتی به عنوان یک پروژه ملی با هدف تعیین روش شناسی تلفیق و ترکیب اطلاعات مختلف و شاخص های اصلی و پایه ای مورد نیاز در تهیه و توسعه اطلس سیل حوضه های رتبه هفت کشور تعریف شده و نتایج این اطلس برای مدیریت منابع آب، سوانح غیر مترقبه، آبخیزداری و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
طرح دیگر «پایش و ارزیابی اثرات عملیات آبخیزداری بر پوشش گیاهی و حفاظت خاک مراتع گرمسیری استان کرمانشاه» که توسط محمد قیطوری انجام شده و نتایج آن نشان می دهد وضعیت پوشش گیاهی و خاک در تیمارهای مختلف با هم تفاوت معنی داری داشتند، به طوری که بیشترین تولید علوفه ۵۵۱ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار عملیات پیتینگ و کمترین ۱۹۶ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار شاهد است. همچنین وضعیت و گرایش مرتع تحت عملیات پیتینگ خوب و مثبت ارزیابی شده است. کربن آلی خاک تیمارهای فارو، پیتینگ، سیستم چرایی و شاهد به ترتیب ۸۲/۰، ۹۰/۰، ۶۸/۰ و ۳۸/۰ درصد بود که تیمارپیتینگ بهترین عملکرد را نشان می دهد بنابر نتایج این پژوهش عملیات بیومکانیکی پیتینگ، مناسب ترین شیوه برای بهبود پوشش گیاهی و خاک مراتع تخریب شده مناطق گرمسیری قصرشیرین است.
سومین طرح «بررسی پایدارسازی کناره رودخانه با استفاده از عملیات بیولوژیک» است که توسط مسعود ساجدی سابق و با همکاری نجفقلی غیاثی، سید علی خلخالی،مجتبی صانعی،مهدی حبیبی،احمد حسینی، علیرضا قدرتی، سید حسین رجایی، حشمت اله آقارضی و روانبخش رئیسیان انجام شده است.
نتایج این طرح بیانگر آن است که در استان‌ های خشک تیمار درختچه‌ای و درختی به ترتیب بهترین عملکرد را داشته ‌اند و تیمار علفی عملکرد در حد انتظار نداشته است.  در استان‌ های مرطوب گیاهان علفی مانند سه چکه واش، ارزن باطلاقی و مرغ بر گونه‌ های علفی دیگر مانند پوآپیازدار، شبدر زیر زمینی و یونجه زرد (باغی) غالب بوده و در اولویت کاشت گونه ‌های علفی به‌ منظور جلوگیری از فرسایش دیواره بود. آنالیز آماری نشان می دهد که پوشش علفی در دبی ‌های کم، دارای فرسایش کمی بوده اما در هنگام بروز سیلاب شدید که ایجاد سیل می‌ کند، پوشش علفی تخریب‌ شده و برای پوشش درختی و درختچه ‌ای علیرغم اینکه حجم زیادی از خاک فرسایش پیدا کرد، دیواره‌ ها پایداری خود را حفظ کردند.
طرح چهارم «بررسی ارزیابی و تدوین روش بهینه مدیریت فرسایش بادی و کاهش آلودگی های مرتبط با آن در استان خوزستان» است که مجری آن فاضل ایرانمنش است و بر اساس نتایج آن راهکارهای مدیریت بهینه فرسایش بادی در ۴ محور مدیریت تپه های ماسه ای، مدیریت پهنه های مستعد تولید گرد و  غبار، مدیریت منابع آب در حوزه های آبخیز مشرف به مناطق بحرانی و اعمال مدیریت یکپارچه حوزه های آبخیز تدوین شده است.
طرح پنجم هم «شناخت تغییرات اقلیمی حوضه کرخه و دز با استفاده از ریز مقیاس نمایی دینامیکی مدل های اقلیمی» توسط سیما رحیمی بندرآبادی انجام شده است که نتایج نشان داد مقدار بارندگی مشاهده ای طی دوره پایه، دارای روند منفی و دما دارای روند مثبـت اسـت. نتـایج ارزیابی مدل PRECIS نشان داد که به طور کلی، این مدل می تواند برآورد مناسـبی از بـارش و دمـا در منطقـه داشـته باشد، هرچند که درباره بارش های پاییزه و بهاره، به دلیل ماهیت محلی این بارش ها، مدل چندان توانمند نبـوده اسـت. بررسی تغییرات آب و هوایی در حوضه کرخه نشان داد که تحـت سـناریوی۲A، مقـدار بـارش حـدود ۱۱ درصـد ومیانگین دمای حداقل و حداکثر، حدود ۵ درجه افزایش خواهند داشت.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 339 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر