کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دكتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 آقاي طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دكتر سید سعید راثی نظامی
10 دكتر حامد رحمن شکرگزار
11 آقای فرزاد رضائی مقدم
12 کاظم شاکری
13 آقاي ناصرالدین شاهبازی
14 اکبر صفرزاده گندشمین
15 دكتر اتابک فیضی
16 مهندس مرتضی علی قربانی
17 دكتر امین قلی‌زاد
18 دكتر امین قنادی اصل
19 دكتر الهام قندی
20 آقاي رضا کارکن آزاد
21 دکتر محتشم محبی اسبمرز
22 دکتر یعقوب محمدی
23 آقاي هدایت اله مشعشعی
24 دکتر فریبرز معصومی
25 دکتر سید احمد مهری شال
26 آقاي پرویز نژادسیفی
27 دكتر علیرضا نگهدار
28 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
29 دکتر عزیز باباپور
30 دکتر امیر حیدری
31 دكتر کیوان شایسته
32 مهندس سیدکریم شفقی اصل
33 دكتر محمد قربان پور
34 خانم ماریانا مشعشعی
35 علیرضا میراولیایی
36 دكتر بهروز میرزایی
37 دكتر علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
38 دکتر سجاد پیر محمد
39 دکتر رضا پیل افکن
40 دکتر حسنعلی رسولی
41 دکتر سید جاوید زکوی
42 دکتر مهدی شاهدی اصل
43 دکتر فرهاد صادق مغانلو
44 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
45 دکتر هادی غائبی
46 دکتر بهروز میرزائی ضیاپور
47 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
48 عادل اکبری مجد
49 دکتر حمید بهادر
50 دکتر جواد جاویدان
51 دکتر مجید حسین پور
52 دكتر عبدالمجید دژم خوی
53 آقاي غلامرضا زارع فتین
54 دکتر سیدجلال سیدشنوا
55 پروفسور حسین شایقی
56 سهیلا صادقی
57 مهندس سهیلا صادقی‌رام
58 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
59 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
60 دكتر حسن اکبری
61 دكتر شهناز پورناصری
62 آقاي یوسف جهان زمین
63 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
64 آقاي حجت اله رشید کلویر
65 دکتر بهرام گسیلی
66 دکتر وحید وزیری
67 آقاي وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
68 آقاي صدیف احدپور کلخوران
69 آقاي علی باکوئی
70 دکتر جعفر برهانیان
71 دكتر علی توانا
72 دكتر محمد حمدی پور
73 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
74 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
75 دكتر ناصر سپهری جوان
76 دكتر فرهاد ستاری
77 دكتر مقصود سعادتی نیاری
78 دكتر احد صابر تازه کند
79 دكتر زهرا عبادی
80 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
81 دكتر یوسف کمالی
82 دكتر حسین محمدزاده
83 آقای داوود منظوری
84 آقاي قادر نجارباشی
85 دكتر مرتضی نطاق نجفی
86 دكتر مهسا نوری اصل
87 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
88 غلامرضا احمد زاده
89 دكتر اسداله اسدی
90 دكتر ابوالفضل بایرامی
91 دکتر علیرضا پناهی
92 آقاي کمال الدین حمیدی نخستین
93 آقاي سیدمهدی رضوی خسروشاهی
94 پروفسور صابر زهری
95 سیده نرگس ساداتی
96 دکتر قهرمان سهرابی
97 آقاي کریم الله قاسمی گرمی
98 دكتر علیرضا قاسمیان
99 علی لطفی بخش
100 دكتر سعید لطیفی نوید
101 دكتر فریبا محمودی
102 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
103 دكتر طوبا میرزاپور
104 آقاي عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
105 نعمت اباذری
106 جعفر اعظمی
107 دكتر نسرین اقبالی
108 عبداله برهانی فر
109 پروفسور کمال بهمن پور
110 آقاي کاظم حق نژاد آذر
111 دکتر نیکروز حیدری
112 آقاي احمد خوجالی بارنجی
113 دكتر ناصر زمانی
114 دکتر محمد ضارب نیا
115 دكتر نعمت عبداللهی
116 دكتر محمدرضا عبداله پور
117 آقاي حسین عبدل زاده
118 دكتر عادل کاظمی پیله درق
119 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
120 دکتر محمد رضا مطلبی
121 آقای عباس نجاتی
122 قاسم نریمانی
123 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
124 دكتر مهدی اسماعیلیان
125 دکتر ولی زاردشت
126 آقاي قادر قاسمی
127 مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
128 دكتر حبیب اله اسکندری
129 ماندانا امیری
130 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
131 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
132 دكتر ابولفضل بضاعت پور
133 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
134 مریم خوشکام
135 محمدرضا زمانلو
136 آقای داود سیف زاده
137 دکتر امیر ناصر شمخالی
138 مرجان عابدی
139 دكتر یعقوب منصوری
140 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
141 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
142 آقاي دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
143 دكتر ابراهیم رنجبر
144 دكتر مسروره مختاری
145 آقاي محمد یاوری
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
146 خانم بتول احدی
147 خانم اوشا برهمند
148 دكتر سجاد بشرپور
149 دكتر اکبر عطادخت
150 دكتر نیلوفر میکاییلی
151 دكتر محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
152 دکتر رقیه افرونده
153 دكتر محسن برغمدی
154 دكتر لطفعلی بلبلی
155 دکتر آمنه پوررحیم
156 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
157 دکتر ماهرخ دهقانی
158 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
159 دکتر فرناز سیفی
160 دكتر نسرین عزیزیان کهن
161 دکتر رضا فرضی زاده
162 پروفسور مهرداد محرم زاده
163 پروفسور عباس معمارباشی
164 دکتر عباس نقی زاده باقی
165 دکتر فرزاد نوبخت
166 دكتر سلیم واحدی نمین
167 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
168 فریبا اسفندیاری درآباد
169 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
170 دكتر فریدون بابائی اقدم
171 آقاي محمد باشکوه اجیرلو
172 آقاي وکیل حیدری ساربان
173 دکتر بتول زینالی
174 دكتر بهروز سبحانی
175 دكتر برومند صلاحی
176 دکتر موسی عابدینی
177 آقاي عطا غفاری گیلانده
178 دكتر عقیل مددی
179 دكتر محمدحسن یزدانی
گروه آموزشی ادیان و عرفان :
180 دکتر علی بابایی
181 آقاي بهمن زاهدی
182 دکتر مریم سلطانی
183 آقاي علی غفاری
گروه آموزش زبان انگلیسی :
184 دكتر افسانه سعید اختر
185 دكتر توحید صیامی
186 دكتر رضا عبدی
187 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
188 دکتر حبیب ابراهیم پور
189 دکتر هاتف حاضری
190 دکتر محمد حسن زاده
191 دكتر قاسم زارعی
192 دکتر ناصر سیف اللهی
193 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
194 دکتر زهرا فتوره چی
195 ولی نعمتی
196 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
197 مرتضی ابراهیمی
198 یعسوب اصغری نیاری
199 احمد شجاعی
200 امین فتحی
201 دكتر عباس فنی اصل
202 آقای محمدرضا مولائی
203 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
204 خانم سولماز امیر راشد
205 آقاي فریدون حسن خانی قوام
206 آقاي علیرضا حسینی
207 آقاي بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
208 دکتر تقی اکبری
209 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
210 دکتر عیسی ثمری
211 دكتر علی خالق خواه
212 دكتر علی رضایی شریف
213 دكتر عادل زاهد بابلان
214 آقاي علی شیخ الاسلامی
215 دكتر اسمائیل صدری
216 آقاي حسین قمری گیوی
217 دكتر احمدرضا کیانی
218 آقاي مسعود مرادی
219 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
220 دکتر حسن اسدی
221 دکتر بهروز افخمی
222 دكتر زهرا پور رشید
223 دكتر فرهاد پوریانژاد
224 دكتر اردشیر جوانمردزاده
225 دكتر سجاد حسینی
226 رضا محمود اوغلی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
227 دکتر بهرام ایمانی
228 دكتر حسن خاوریان
229 دکتر منصور رحمتی
230 آقای علیرضا محمدی
231 آقای حسین نظم فر
232 دكتر ارسطو یاری حصار
گروه حقوق:
233 دکتر روح الله مؤذنی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
234 دكتر رسول اصغری زکریا
235 دكتر علی اصغری
236 دکتر مرتضی برمکی
237 آقاي احمد توبه
238 دكتر سدابه جهانبخش
239 دکتر سعید خماری
240 دكتر سارا دژستان
241 دكتر ناصر زارع
242 دكتر امید سفالیان
243 آقاي مجید شکرپور
244 دكتر پریسا شیخ زاده
245 محمد صدقی
246 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
247 دكتر سلیم فرزانه
248 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
249 دكتر رباب قهرمان زاده
250 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
251 آقاي محمود باقری خیرآبادی
252 دكتر مهدی حسن پور
253 دکتر مهدی داوری
254 دكتر جبرائیل رزمجو
255 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
256 آقاي فروع الدین زرگرزاده
257 دكتر سید علی اصغر فتحی
258 دکتر علی گلی زاده
259 آقاي بهرام ناصری
260 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
261 دكتر امیرحسین افکاری سیاح
262 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
263 دكتر منصور راسخ
264 دكتر ولی رسولی شربیانی
265 دكتر غلامحسین شاه قلی
266 دکتر جواد طریقی
267 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
268 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
269 دكتر عبدالله گلمحمدی
270 دکتر ت. مصری گندشمین
271 آقاي حسین موسی زاده
272 بهمن نجفی
مهندسی آب:
273 آقاي اصغر باقری
274 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
275 دكتر مجید رئوف
276 دكتر علی رسول زاده
277 دكتر جواد رمضانی مقدم
278 دكتر مجتبی سوختانلو
279 آقاي علیرضا عبدپور
280 دكتر امین کانونی
281 دكتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
282 دكتر محمد احمدی
283 دکتر اباذر اسمعلی عوری
284 دكتر معصومه امیرخانی
285 آقاي میکائیل بدر زاده
286 آقاي مهدی روحانی
287 دكتر کیومرث سفیدی
288 آقاي معراج شرری
289 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
290 دكتر اردوان قربانی
291 دكتر فرشاد کیوان بهجو
292 دكتر رئوف مصطفی زاده
293 دکتر سعید ورامش
مهندسی علوم دامي‌:
294 دكتر رضا بهمرام
295 دكتر یونس زاهدی دیزج یکان
296 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
297 رضا سیدشریفی
298 دكتر جمال سیف دواتی
299 دكتر میرداریوش شکوری
300 دكتر حسین عبدی بنمار
301 دكتر بهرام فتحی آچاچلوئی
302 حسین محب الدینی
303 دكتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
304 دكتر بهمن نویدشاد
305 دكتر سعید نیک بین
306 دکتر نعمت هدایت ایوریق
307 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
308 بهروز اسماعیل پور
309 آقاي مهدی بهنامیان
310 دکتر یونس پوربیرامی هیر
311 دکتر موسی ترابی گیگلو
312 پروفسور اسماعیل چمنی
313 دكتر علی اکبر شکوهیان
314 دکتر علیرضا قنبری
315 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
316 دکتر شکراله اصغری
317 دکتر حسین شهاب ارخازلو
318 آیدا عباسی
319 دكتر اسماعیل گلی کلانپا
320 آقاي کاظم هاشمی مجد
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
321 آقاي رسول آذرمی
322 آقاي شکراله اصغری
323 دكتر بهنام الهامی
324 آقاي یاسر حسینی
325 آقاي رحیم دیدارطالشمکائیل
326 دکتر عسگر عباداللهی
327 دكتر مرتضی کامرانی
328 آقاي حبیب مارالیان
تکنولوژی تولیدات دامی :
329 دكتر آزاده بوستان
330 دكتر شاهین حاجی قهرمانی
331 سیامک قضائی نیاری
332 دکتر علی مجتهدین
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
333 ابراهیم تقی نژاد
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
334 دكتر عادل آزاد دل
335 آقاي خدابخش اسداللهی
336 آقاي شکراله پورالخاص نوکنده ئی
337 احد پیشگر
338 دكتر احسان شفیقی
339 عسگر صلاحی
340 دكتر بیژن ظهیری ناو
341 دكتر جواد گرجامی
342 رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
343 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
344 دكتر نادر حاجلو
345 دكتر ناصر صبحی
گروه آموزشی باستان شناسی :
346 آقاي کریم حاجی زاده باستانی
347 آقاي سیدهاشم حسینی
348 آقاي رضا رضالو
349 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
350 خانم فاطمه برمکی
گروه زبان و ادبیات عربی:
351 مهرداد آقائی
352 آقاي احد پیشگر
353 دكتر شهریار گیتی
354 دكتر حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
355 دكتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
356 دكتر پری امیری
357 دكتر مجید راهرو زرگر
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
358 دکتر مهدی جودی
359 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
360 دكتر آیدین عزیزپور
361 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
362 دکتر مهدی معمری
363 قاسم میرزایی
364 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
365 دكتر آراز سیابی
366 دکتر صغری میرارشادی
367 دكتر شراره میرزائی
:
368 دكتر رضا حسن زاده
369 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
370 محمد عسکری
371 mghasemi mghasemi