[صفحه اصلی ]     [ English ]  
:: ::
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دكتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 آقاي طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دكتر سید سعید راثی نظامی
10 دكتر حامد رحمن شکرگزار
11 آقای فرزاد رضائی مقدم
12 دكتر کاظم شاکری
13 آقاي ناصرالدین شاهبازی
14 آقاي اکبر صفرزاده گندشمین
15 دكتر اتابک فیضی
16 مهندس مرتضی علی قربانی
17 دكتر امین قلی‌زاد
18 دكتر امین قنادی اصل
19 دكتر الهام قندی
20 آقاي رضا کارکن آزاد
21 دكتر محتشم محبی اسبمرز
22 دكتر یعقوب محمدی
23 آقاي هدایت اله مشعشعی
24 دکتر فریبرز معصومی
25 آقاي پرویز نژادسیفی
26 دكتر علیرضا نگهدار
27 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
28 دکتر عزیز باباپور
29 دکتر امیر حیدری
30 دكتر کیوان شایسته
31 آقاي سیدکریم شفقی اصل
32 دكتر محمد قربان پور
33 خانم ماریانا مشعشعی
34 علیرضا میراولیایی
35 دكتر بهروز میرزایی
36 دكتر علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
37 دكتر سجاد پیر محمد
38 دکتر رضا پیل افکن
39 دکتر سید جاوید زکوی
40 دكتر مهدی شاهدی اصل
41 دکتر فرهاد صادق مغانلو
42 دكتر هادی غائبی
43 دکتر بهروز میرزائی ضیاپور
44 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
45 عادل اکبری مجد
46 آقاي جواد جاویدان
47 دکتر حمید جنگی بهادر
48 دكتر مجید حسین پور
49 دكتر عبدالمجید دژم خوی
50 آقاي غلامرضا زارع فتین
51 دکتر سیدجلال سیدشنوا
52 پروفسور حسین شایقی
53 دكتر سهیلا صادقی
54 مهندس سهیلا صادقی‌رام
55 دكتر فرزاد صداقتی
56 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
57 دکتر مهدی نوشیار
58 دکتر خلیل ولی پور
گروه آموزشی مهندسی معماری:
59 دكتر حسن اکبری
60 دكتر شهناز پورناصری
61 آقاي یوسف جهان زمین
62 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
63 آقاي حجت اله رشید کلویر
64 دکتر بهرام گسیلی
65 دکتر وحید وزیری
66 آقاي وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
67 آقاي صدیف احدپور کلخوران
68 آقاي علی باکوئی
69 دكتر جعفر برهانیان
70 دكتر علی توانا
71 دكتر محمد حمدی پور
72 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
73 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
74 دكتر ناصر سپهری جوان
75 دكتر فرهاد ستاری
76 دكتر مقصود سعادتی نیاری
77 دكتر احد صابر تازه کند
78 دكتر زهرا عبادی
79 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
80 دكتر یوسف کمالی
81 دكتر حسین محمدزاده
82 آقای داوود منظوری
83 آقاي قادر نجارباشی
84 دكتر مرتضی نطاق نجفی
85 دكتر مهسا نوری اصل
86 science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
87 غلامرضا احمد زاده
88 دكتر اسداله اسدی
89 دكتر ابوالفضل بایرامی
90 دکتر علیرضا پناهی
91 آقاي کمال الدین حمیدی نخستین
92 آقاي سیدمهدی رضوی خسروشاهی
93 پروفسور صابر زهری
94 سیده نرگس ساداتی
95 دکتر قهرمان سهرابی
96 آقاي کریم الله قاسمی گرمی
97 دكتر علیرضا قاسمیان
98 علی لطفی بخش
99 دكتر سعید لطیفی نوید
100 دكتر فریبا محمودی
101 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
102 دكتر طوبا میرزاپور
103 آقاي عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
104 نعمت اباذری
105 دكتر جعفر اعظمی
106 دكتر نسرین اقبالی
107 عبداله برهانی فر
108 پروفسور کمال بهمن پور
109 آقاي کاظم حق نژاد آذر
110 دکتر نیکروز حیدری
111 آقاي احمد خوجالی بارنجی
112 دكتر ناصر زمانی
113 محمد ضارب نیا
114 دكتر نعمت عبداللهی
115 دكتر محمدرضا عبداله پور
116 آقاي حسین عبدل زاده
117 دكتر عادل کاظمی پیله درق
118 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
119 دکتر محمد رضا مطلبی
120 دكتر عباس نجاتی
121 قاسم نریمانی
122 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
123 دكتر مهدی اسماعیلیان
124 دكتر ولی زاردشت
125 آقاي قادر قاسمی
126 مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
127 دكتر حبیب اله اسکندری
128 ماندانا امیری
129 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
130 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
131 دكتر ابولفضل بضاعت پور
132 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
133 مریم خوشکام
134 محمدرضا زمانلو
135 آقای داود سیف زاده
136 دکتر امیر ناصر شمخالی
137 مرجان عابدی
138 دكتر یعقوب منصوری
139 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
140 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
141 آقاي دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
142 دكتر ابراهیم رنجبر
143 دكتر مسروره مختاری
144 آقاي محمد یاوری
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
145 خانم بتول احدی
146 خانم اوشا برهمند
147 دكتر سجاد بشرپور
148 دكتر اکبر عطادخت
149 دكتر نیلوفر میکاییلی
150 دكتر محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
151 دکتر رقیه افرونده
152 دكتر محسن برغمدی
153 دكتر لطفعلی بلبلی
154 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
155 دکتر ماهرخ دهقانی
156 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
157 دکتر فرناز سیفی
158 دكتر نسرین عزیزیان کهن
159 پروفسور مهرداد محرم زاده
160 پروفسور عباس معمارباشی
161 دکتر عباس نقی زاده باقی
162 دکتر فرزاد نوبخت
163 دكتر سلیم واحدی نمین
164 آقاي آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
165 فریبا اسفندیاری درآباد
166 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
167 دكتر فریدون بابائی اقدم
168 آقاي محمد باشکوه اجیرلو
169 آقاي وکیل حیدری ساربان
170 دکتر بتول زینالی
171 دكتر بهروز سبحانی
172 دكتر برومند صلاحی
173 آقاي موسی عابدینی
174 آقاي عطا غفاری گیلانده
175 دكتر عقیل مددی
176 دكتر محمدحسن یزدانی
گروه آموزشی ادیان و عرفان :
177 دکتر علی بابایی
178 آقاي بهمن زاهدی
179 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
180 آقاي علی غفاری
گروه آموزش زبان انگلیسی :
181 دكتر افسانه سعید اختر
182 دكتر توحید صیامی
183 دكتر رضا عبدی
184 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
185 آقاي حبیب ابراهیم پور
186 دکتر هاتف حاضری
187 دکتر محمد حسن زاده
188 دكتر قاسم زارعی
189 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
190 ولی نعمتی
گروه معارف اسلامی :
191 دكتر عباس فنی اصل
192 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
193 خانم سولماز امیر راشد
194 آقاي فریدون حسن خانی قوام
195 آقاي حسام حسن زاده
196 آقاي علیرضا حسینی
197 آقاي بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
198 دكتر عیسی ثمری
199 دكتر علی خالق خواه
200 دكتر علی رضایی شریف
201 دكتر عادل زاهد بابلان
202 آقاي علی شیخ الاسلامی
203 دكتر اسمائیل صدری
204 آقاي حسین قمری گیوی
205 دكتر احمدرضا کیانی
206 آقاي مسعود مرادی
207 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
208 دکتر حسن اسدی
209 دكتر بهروز افخمی
210 دكتر زهرا پور رشید
211 دكتر فرهاد پوریانژاد
212 دكتر اردشیر جوانمردزاده
213 دكتر سجاد حسینی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
214 دكتر بهرام ایمانی
215 دكتر حسن خاوریان
216 دکتر منصور رحمتی
217 آقای علیرضا محمدی
218 آقای حسین نظم فر
219 دكتر ارسطو یاری حصار
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
220 دكتر رسول اصغری زکریا
221 دكتر علی اصغری
222 آقاي مرتضی برمکی
223 آقاي احمد توبه
224 دكتر سدابه جهانبخش
225 دكتر سعید خماری
226 دكتر سارا دژستان
227 دكتر ناصر زارع
228 دكتر امید سفالیان
229 آقاي مجید شکرپور
230 دكتر پریسا شیخ زاده
231 محمد صدقی
232 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
233 دكتر سلیم فرزانه
234 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
235 دكتر رباب قهرمان زاده
236 آقاي حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
237 آقاي محمود باقری خیرآبادی
238 دكتر مهدی حسن پور
239 دكتر جبرائیل رزمجو
240 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
241 آقاي فروع الدین زرگرزاده
242 دكتر سید علی اصغر فتحی
243 دکتر علی گلی زاده
244 آقاي بهرام ناصری
245 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
246 دكتر امیرحسین افکاری سیاح
247 دکتر راضیه پوردربانی
248 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
249 دكتر منصور راسخ
250 دكتر ولی رسولی شربیانی
251 دكتر غلامحسین شاه قلی
252 آقاي یوسف عباسپور گیلانده
253 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
254 دكتر عبدالله گلمحمدی
255 ت. مصری گندشمین
256 آقاي حسین موسی زاده
257 بهمن نجفی
مهندسی آب:
258 آقاي اصغر باقری
259 دكتر مجید رئوف
260 دكتر علی رسول زاده
261 دكتر جواد رمضانی مقدم
262 دكتر مجتبی سوختانلو
263 آقاي علیرضا عبدپور
264 دكتر امین کانونی
265 دكتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
266 دكتر محمد احمدی
267 دکتر اباذر اسمعلی عوری
268 دكتر معصومه امیرخانی
269 آقاي میکائیل بدر زاده
270 آقاي مهدی روحانی
271 دكتر کیومرث سفیدی
272 آقاي معراج شرری
273 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
274 دكتر اردوان قربانی
275 دكتر فرشاد کیوان بهجو
276 دكتر رئوف مصطفی زاده
مهندسی علوم دامي‌:
277 دكتر رضا بهمرام
278 دكتر یونس زاهدی دیزج یکان
279 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
280 دكتر رضا سیدشریفی
281 دكتر جمال سیف دواتی
282 دكتر میرداریوش شکوری
283 دكتر حسین عبدی بنمار
284 دكتر بهرام فتحی آچاچلوئی
285 حسین محب الدینی
286 دكتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
287 دكتر بهمن نویدشاد
288 دكتر سعید نیک بین
289 دكتر نعمت هدایت ایوریق
290 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
291 دكتر بهروز اسماعیل پور
292 آقاي مهدی بهنامیان
293 دكتر اسمائیل چمنی
294 دكتر علی اکبر شکوهیان
295 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
296 دکتر شکراله اصغری
297 دکتر حسین شهاب ارخازلو
298 آیدا عباسی
299 دكتر اسماعیل گلی کلانپا
300 آقاي کاظم هاشمی مجد
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
301 آقاي رسول آذرمی
302 آقاي شکراله اصغری
303 دكتر بهنام الهامی
304 دکتر موسی ترابی گیگلو
305 آقاي مهدی جودی
306 آقاي یاسر حسینی
307 آقاي رحیم دیدارطالشمکائیل
308 دکتر عسگر عباداللهی
309 دكتر مرتضی کامرانی
310 آقاي حبیب مارالیان
تکنولوژی تولیدات دامی :
311 دكتر آزاده بوستان
312 دكتر شاهین حاجی قهرمانی
313 آقاي سیامک قضائی نیاری
314 دكتر علی مجتهدین
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
315 ابراهیم تقی نژاد
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
316 دكتر عادل آزاد دل
317 آقاي خدابخش اسداللهی
318 آقاي شکراله پورالخاص نوکنده ئی
319 احد پیشگر
320 دكتر احسان شفیقی
321 عسگر صلاحی
322 دكتر بیژن ظهیری ناو
323 دكتر جواد گرجامی
324 دكتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
325 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
326 دكتر نادر حاجلو
327 دكتر ناصر صبحی
گروه آموزشی باستان شناسی :
328 آقاي کریم حاجی زاده باستانی
329 آقاي سیدهاشم حسینی
330 آقاي رضا رضالو
331 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
332 خانم فاطمه برمکی
گروه زبان و ادبیات عربی:
333 مهرداد آقائی
334 آقاي احد پیشگر
335 دكتر شهریار گیتی
336 دكتر حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
337 دكتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
338 دكتر پری امیری
339 دكتر مجید راهرو زرگر
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
340 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
341 دكتر آیدین عزیزپور
342 دكتر لیلا غفارزاده نمازی
343 دکتر مهدی معمری
344 قاسم میرزایی
345 آقاي رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
346 دكتر آراز سیابی
347 دکتر صغری میرارشادی
348 دكتر شراره میرزائی
:
349 دكتر رضا حسن زاده
350 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
351 محمد عسکری
352 mghasemi mghasemi
University of Mohaghegh Ardabili
Persian site map - English site map - Created in 0.983 seconds with 1519 queries by yektaweb 3302