[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: ::
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دكتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 آقاي طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دكتر سید سعید راثی نظامی
10 دكتر حامد رحمن شکرگزار
11 آقای فرزاد رضائی مقدم
12 دكتر کاظم شاکری
13 آقاي ناصرالدین شاهبازی
14 آقاي اکبر صفرزاده گندشمین
15 دكتر اتابک فیضی
16 مهندس مرتضی علی قربانی
17 دكتر امین قلی‌زاد
18 دكتر امین قنادی اصل
19 دكتر الهام قندی
20 آقاي رضا کارکن آزاد
21 دكتر محتشم محبی اسبمرز
22 دكتر یعقوب محمدی
23 آقاي هدایت اله مشعشعی
24 دکتر فریبرز معصومی
25 آقاي پرویز نژادسیفی
26 دكتر علیرضا نگهدار
27 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
28 دکتر عزیز باباپور
29 دکتر امیر حیدری
30 دكتر کیوان شایسته
31 آقاي سیدکریم شفقی اصل
32 دكتر محمد قربان پور
33 خانم ماریانا مشعشعی
34 علیرضا میراولیایی
35 دكتر بهروز میرزایی
36 دكتر علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
37 دکتر سجاد پیر محمد
38 دکتر رضا پیل افکن
39 دکتر سید جاوید زکوی
40 دكتر مهدی شاهدی اصل
41 دکتر فرهاد صادق مغانلو
42 دکتر هادی غائبی
43 دکتر بهروز میرزائی ضیاپور
44 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
45 عادل اکبری مجد
46 آقاي جواد جاویدان
47 دکتر حمید جنگی بهادر
48 دكتر مجید حسین پور
49 دكتر عبدالمجید دژم خوی
50 آقاي غلامرضا زارع فتین
51 دکتر سیدجلال سیدشنوا
52 پروفسور حسین شایقی
53 دكتر سهیلا صادقی
54 مهندس سهیلا صادقی‌رام
55 دكتر فرزاد صداقتی
56 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
57 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
58 دكتر حسن اکبری
59 دكتر شهناز پورناصری
60 آقاي یوسف جهان زمین
61 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
62 آقاي حجت اله رشید کلویر
63 دکتر بهرام گسیلی
64 دکتر وحید وزیری
65 آقاي وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
66 آقاي صدیف احدپور کلخوران
67 آقاي علی باکوئی
68 دكتر جعفر برهانیان
69 دكتر علی توانا
70 دكتر محمد حمدی پور
71 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
72 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
73 دكتر ناصر سپهری جوان
74 دكتر فرهاد ستاری
75 دكتر مقصود سعادتی نیاری
76 دكتر احد صابر تازه کند
77 دكتر زهرا عبادی
78 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
79 دكتر یوسف کمالی
80 دكتر حسین محمدزاده
81 آقای داوود منظوری
82 آقاي قادر نجارباشی
83 دكتر مرتضی نطاق نجفی
84 دكتر مهسا نوری اصل
85 science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
86 غلامرضا احمد زاده
87 دكتر اسداله اسدی
88 دكتر ابوالفضل بایرامی
89 دکتر علیرضا پناهی
90 آقاي کمال الدین حمیدی نخستین
91 آقاي سیدمهدی رضوی خسروشاهی
92 پروفسور صابر زهری
93 سیده نرگس ساداتی
94 دکتر قهرمان سهرابی
95 آقاي کریم الله قاسمی گرمی
96 دكتر علیرضا قاسمیان
97 علی لطفی بخش
98 دكتر سعید لطیفی نوید
99 دكتر فریبا محمودی
100 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
101 دكتر طوبا میرزاپور
102 آقاي عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
103 نعمت اباذری
104 دكتر جعفر اعظمی
105 دكتر نسرین اقبالی
106 عبداله برهانی فر
107 پروفسور کمال بهمن پور
108 آقاي کاظم حق نژاد آذر
109 دکتر نیکروز حیدری
110 آقاي احمد خوجالی بارنجی
111 دكتر ناصر زمانی
112 دکتر محمد ضارب نیا
113 دكتر نعمت عبداللهی
114 دكتر محمدرضا عبداله پور
115 آقاي حسین عبدل زاده
116 دكتر عادل کاظمی پیله درق
117 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
118 دکتر محمد رضا مطلبی
119 دكتر عباس نجاتی
120 قاسم نریمانی
121 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
122 دكتر مهدی اسماعیلیان
123 دكتر ولی زاردشت
124 آقاي قادر قاسمی
125 مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
126 دكتر حبیب اله اسکندری
127 ماندانا امیری
128 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
129 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
130 دكتر ابولفضل بضاعت پور
131 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
132 مریم خوشکام
133 محمدرضا زمانلو
134 آقای داود سیف زاده
135 دکتر امیر ناصر شمخالی
136 مرجان عابدی
137 دكتر یعقوب منصوری
138 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
139 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
140 آقاي دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
141 دكتر ابراهیم رنجبر
142 دكتر مسروره مختاری
143 آقاي محمد یاوری
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
144 خانم بتول احدی
145 خانم اوشا برهمند
146 دكتر سجاد بشرپور
147 دكتر اکبر عطادخت
148 دكتر نیلوفر میکاییلی
149 دكتر محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
150 دکتر رقیه افرونده
151 دكتر محسن برغمدی
152 دكتر لطفعلی بلبلی
153 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
154 دکتر ماهرخ دهقانی
155 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
156 دکتر فرناز سیفی
157 دكتر نسرین عزیزیان کهن
158 پروفسور مهرداد محرم زاده
159 پروفسور عباس معمارباشی
160 دکتر عباس نقی زاده باقی
161 دکتر فرزاد نوبخت
162 دكتر سلیم واحدی نمین
163 آقاي آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
164 فریبا اسفندیاری درآباد
165 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
166 دكتر فریدون بابائی اقدم
167 آقاي محمد باشکوه اجیرلو
168 آقاي وکیل حیدری ساربان
169 دکتر بتول زینالی
170 دكتر بهروز سبحانی
171 دكتر برومند صلاحی
172 دکتر موسی عابدینی
173 آقاي عطا غفاری گیلانده
174 دكتر عقیل مددی
175 دكتر محمدحسن یزدانی
گروه آموزشی ادیان و عرفان :
176 دکتر علی بابایی
177 آقاي بهمن زاهدی
178 دکتر مریم سلطانی
179 آقاي علی غفاری
گروه آموزش زبان انگلیسی :
180 دكتر افسانه سعید اختر
181 دكتر توحید صیامی
182 دكتر رضا عبدی
183 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
184 دکتر حبیب ابراهیم پور
185 دکتر هاتف حاضری
186 دکتر محمد حسن زاده
187 دكتر قاسم زارعی
188 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
189 دکتر زهرا فتوره چی
190 ولی نعمتی
گروه معارف اسلامی :
191 دكتر عباس فنی اصل
192 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
193 خانم سولماز امیر راشد
194 آقاي فریدون حسن خانی قوام
195 آقاي علیرضا حسینی
196 آقاي بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
197 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
198 دكتر عیسی ثمری
199 دكتر علی خالق خواه
200 دكتر علی رضایی شریف
201 دكتر عادل زاهد بابلان
202 آقاي علی شیخ الاسلامی
203 دكتر اسمائیل صدری
204 آقاي حسین قمری گیوی
205 دكتر احمدرضا کیانی
206 آقاي مسعود مرادی
207 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
208 دکتر حسن اسدی
209 دكتر بهروز افخمی
210 دكتر زهرا پور رشید
211 دكتر فرهاد پوریانژاد
212 دكتر اردشیر جوانمردزاده
213 دكتر سجاد حسینی
214 رضا محمود اوغلی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
215 دکتر بهرام ایمانی
216 دكتر حسن خاوریان
217 دکتر منصور رحمتی
218 آقای علیرضا محمدی
219 آقای حسین نظم فر
220 دكتر ارسطو یاری حصار
گروه حقوق:
221 دکتر روح الله مؤذنی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
222 دكتر رسول اصغری زکریا
223 دكتر علی اصغری
224 آقاي مرتضی برمکی
225 آقاي احمد توبه
226 دكتر سدابه جهانبخش
227 دكتر سعید خماری
228 دكتر سارا دژستان
229 دكتر ناصر زارع
230 دكتر امید سفالیان
231 آقاي مجید شکرپور
232 دكتر پریسا شیخ زاده
233 محمد صدقی
234 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
235 دكتر سلیم فرزانه
236 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
237 دكتر رباب قهرمان زاده
238 آقاي حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
239 آقاي محمود باقری خیرآبادی
240 دكتر مهدی حسن پور
241 دكتر جبرائیل رزمجو
242 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
243 آقاي فروع الدین زرگرزاده
244 دكتر سید علی اصغر فتحی
245 دکتر علی گلی زاده
246 آقاي بهرام ناصری
247 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
248 دكتر امیرحسین افکاری سیاح
249 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
250 دكتر منصور راسخ
251 دكتر ولی رسولی شربیانی
252 دكتر غلامحسین شاه قلی
253 دکتر جواد طریقی
254 یوسف عباسپور گیلانده
255 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
256 دكتر عبدالله گلمحمدی
257 ت. مصری گندشمین
258 آقاي حسین موسی زاده
259 بهمن نجفی
مهندسی آب:
260 آقاي اصغر باقری
261 دكتر مجید رئوف
262 دكتر علی رسول زاده
263 دكتر جواد رمضانی مقدم
264 دكتر مجتبی سوختانلو
265 آقاي علیرضا عبدپور
266 دكتر امین کانونی
267 دكتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
268 دكتر محمد احمدی
269 دکتر اباذر اسمعلی عوری
270 دكتر معصومه امیرخانی
271 آقاي میکائیل بدر زاده
272 آقاي مهدی روحانی
273 دكتر کیومرث سفیدی
274 آقاي معراج شرری
275 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
276 دكتر اردوان قربانی
277 دكتر فرشاد کیوان بهجو
278 دكتر رئوف مصطفی زاده
مهندسی علوم دامي‌:
279 دكتر رضا بهمرام
280 دكتر یونس زاهدی دیزج یکان
281 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
282 دكتر رضا سیدشریفی
283 دكتر جمال سیف دواتی
284 دكتر میرداریوش شکوری
285 دكتر حسین عبدی بنمار
286 دكتر بهرام فتحی آچاچلوئی
287 حسین محب الدینی
288 دكتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
289 دكتر بهمن نویدشاد
290 دكتر سعید نیک بین
291 دكتر نعمت هدایت ایوریق
292 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
293 دكتر بهروز اسماعیل پور
294 آقاي مهدی بهنامیان
295 دكتر اسمائیل چمنی
296 دكتر علی اکبر شکوهیان
297 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
298 دکتر شکراله اصغری
299 دکتر حسین شهاب ارخازلو
300 آیدا عباسی
301 دكتر اسماعیل گلی کلانپا
302 آقاي کاظم هاشمی مجد
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
303 آقاي رسول آذرمی
304 آقاي شکراله اصغری
305 دكتر بهنام الهامی
306 دکتر موسی ترابی گیگلو
307 آقاي مهدی جودی
308 آقاي یاسر حسینی
309 آقاي رحیم دیدارطالشمکائیل
310 دکتر عسگر عباداللهی
311 دكتر مرتضی کامرانی
312 آقاي حبیب مارالیان
تکنولوژی تولیدات دامی :
313 دكتر آزاده بوستان
314 دكتر شاهین حاجی قهرمانی
315 آقاي سیامک قضائی نیاری
316 دكتر علی مجتهدین
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
317 ابراهیم تقی نژاد
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
318 دكتر عادل آزاد دل
319 آقاي خدابخش اسداللهی
320 آقاي شکراله پورالخاص نوکنده ئی
321 احد پیشگر
322 دكتر احسان شفیقی
323 عسگر صلاحی
324 دكتر بیژن ظهیری ناو
325 دكتر جواد گرجامی
326 دكتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
327 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
328 دكتر نادر حاجلو
329 دكتر ناصر صبحی
گروه آموزشی باستان شناسی :
330 آقاي کریم حاجی زاده باستانی
331 آقاي سیدهاشم حسینی
332 آقاي رضا رضالو
333 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
334 خانم فاطمه برمکی
گروه زبان و ادبیات عربی:
335 مهرداد آقائی
336 آقاي احد پیشگر
337 دكتر شهریار گیتی
338 دكتر حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
339 دكتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
340 دكتر پری امیری
341 دكتر مجید راهرو زرگر
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
342 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
343 دكتر آیدین عزیزپور
344 دكتر لیلا غفارزاده نمازی
345 دکتر مهدی معمری
346 قاسم میرزایی
347 آقاي رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
348 دكتر آراز سیابی
349 دکتر صغری میرارشادی
350 دكتر شراره میرزائی
:
351 دكتر رضا حسن زاده
352 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
353 محمد عسکری
354 mghasemi mghasemi
University of Mohaghegh Ardabili
Persian site map - English site map - Created in 1.026 seconds with 1526 queries by yektaweb 3430