[صفحه اصلی ]     [ English ]  
:: ::
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دكتر اصغر امانی
4 آقاي احد اوریا
5 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
6 آقاي طاهر باهرطالاری
7 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
8 دكتر سید سعید راثی نظامی
9 دكتر حامد رحمن شکرگزار
10 آقای فرزاد رضائی مقدم
11 دكتر کاظم شاکری
12 آقاي ناصرالدین شاهبازی
13 آقاي اکبر صفرزاده گندشمین
14 دكتر اتابک فیضی
15 مهندس مرتضی علی قربانی
16 دكتر امین قلی‌زاد
17 دكتر امین قنادی اصل
18 دكتر الهام قندی
19 آقاي رضا کارکن آزاد
20 دكتر محتشم محبی اسبمرز
21 دكتر یعقوب محمدی
22 آقاي هدایت اله مشعشعی
23 دکتر فریبرز معصومی
24 آقاي پرویز نژادسیفی
25 دكتر علیرضا نگهدار
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
26 دکتر عزیز باباپور
27 دكتر امیر حیدری
28 دكتر کیوان شایسته
29 آقاي سیدکریم شفقی اصل
30 دكتر محمد قربان پور
31 خانم ماریانا مشعشعی
32 علیرضا میراولیایی
33 دكتر بهروز میرزایی
34 دكتر علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
35 دكتر سجاد پیر محمد
36 دکتر رضا پیل افکن
37 دکتر سید جاوید زکوی
38 دكتر مهدی شاهدی اصل
39 دکتر فرهاد صادق مغانلو
40 دكتر هادی غائبی
41 دکتر بهروز میرزائی ضیاپور
42 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
43 عادل اکبری مجد
44 آقاي جواد جاویدان
45 دكتر شهرام جمالی
46 دکتر حمید جنگی بهادر
47 دكتر مجید حسین پور
48 دكتر عبدالمجید دژم خوی
49 آقاي غلامرضا زارع فتین
50 دکتر سیدجلال سیدشنوا
51 پروفسور حسین شایقی
52 دكتر سهیلا صادقی
53 مهندس سهیلا صادقی‌رام
54 دكتر فرزاد صداقتی
55 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
56 دکتر مهدی نوشیار
57 دکتر خلیل ولی پور
گروه آموزشی مهندسی معماری:
58 دكتر حسن اکبری
59 دكتر شهناز پورناصری
60 آقاي یوسف جهان زمین
61 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
62 آقاي حجت اله رشید کلویر
63 دکتر بهرام گسیلی
64 دکتر وحید وزیری
65 آقاي وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
66 آقاي صدیف احدپور کلخوران
67 آقاي علی باکوئی
68 دكتر جعفر برهانیان
69 دكتر علی توانا
70 دكتر محمد حمدی پور
71 دكتر فرهاد ذوالفقارپور
72 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
73 دكتر ناصر سپهری جوان
74 دكتر فرهاد ستاری
75 دكتر مقصود سعادتی نیاری
76 دكتر احد صابر تازه کند
77 دكتر زهرا عبادی
78 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
79 دكتر یوسف کمالی
80 دكتر حسین محمدزاده
81 آقای داوود منظوری
82 آقاي قادر نجارباشی
83 دكتر مرتضی نطاق نجفی
84 دكتر مهسا نوری اصل
85 science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
86 غلامرضا احمد زاده
87 دكتر اسداله اسدی
88 دكتر ابوالفضل بایرامی
89 دکتر علیرضا پناهی
90 آقاي کمال الدین حمیدی نخستین
91 آقاي سیدمهدی رضوی خسروشاهی
92 پروفسور صابر زهری
93 سیده نرگس ساداتی
94 دکتر قهرمان سهرابی
95 آقاي کریم الله قاسمی گرمی
96 دكتر علیرضا قاسمیان
97 علی لطفی بخش
98 دكتر سعید لطیفی نوید
99 دكتر فریبا محمودی
100 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
101 دكتر طوبا میرزاپور
102 آقاي عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
103 نعمت اباذری
104 دكتر جعفر اعظمی
105 دكتر نسرین اقبالی
106 عبداله برهانی فر
107 پروفسور کمال بهمن پور
108 آقاي کاظم حق نژاد آذر
109 دکتر نیکروز حیدری
110 آقاي احمد خوجالی بارنجی
111 دكتر ناصر زمانی
112 محمد ضارب نیا
113 دكتر نعمت عبداللهی
114 دكتر محمدرضا عبداله پور
115 آقاي حسین عبدل زاده
116 دكتر عادل کاظمی پیله درق
117 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
118 دکتر محمد رضا مطلبی
119 دكتر عباس نجاتی
120 قاسم نریمانی
121 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
122 دكتر مهدی اسماعیلیان
123 دكتر ولی زاردشت
124 آقاي قادر قاسمی
125 مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
126 دكتر حبیب اله اسکندری
127 ماندانا امیری
128 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
129 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
130 دكتر ابولفضل بضاعت پور
131 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
132 دكتر مریم خوشکام
133 محمدرضا زمانلو
134 آقای داود سیف زاده
135 دكتر امیر ناصر شمخالی
136 دكتر مرجان عابدی
137 دكتر یعقوب منصوری
138 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
139 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
140 آقاي دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
141 دكتر ابراهیم رنجبر
142 دكتر مسروره مختاری
143 آقاي محمد یاوری
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
144 خانم بتول احدی
145 خانم اوشا برهمند
146 دكتر سجاد بشرپور
147 دكتر اکبر عطادخت
148 دكتر نیلوفر میکاییلی
149 دكتر محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
150 دکتر رقیه افرونده
151 دكتر محسن برغمدی
152 دكتر لطفعلی بلبلی
153 دکتر ماهرخ دهقانی
154 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
155 دکتر فرناز سیفی
156 دكتر نسرین عزیزیان کهن
157 پروفسور مهرداد محرم زاده
158 پروفسور عباس معمارباشی
159 دکتر عباس نقی زاده باقی
160 دکتر فرزاد نوبخت
161 دكتر سلیم واحدی نمین
162 آقاي آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
163 فریبا اسفندیاری درآباد
164 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
165 دكتر فریدون بابائی اقدم
166 آقاي محمد باشکوه اجیرلو
167 آقاي وکیل حیدری ساربان
168 دکتر بتول زینالی
169 دكتر بهروز سبحانی
170 دكتر برومند صلاحی
171 آقاي موسی عابدینی
172 آقاي عطا غفاری گیلانده
173 دكتر عقیل مددی
174 دكتر محمدحسن یزدانی
گروه آموزشی ادیان و عرفان :
175 دکتر علی بابایی
176 آقاي بهمن زاهدی
177 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
178 آقاي علی غفاری
گروه آموزش زبان انگلیسی :
179 دكتر افسانه سعید اختر
180 دكتر توحید صیامی
181 دكتر رضا عبدی
182 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
183 آقاي حبیب ابراهیم پور
184 دکتر هاتف حاضری
185 دكتر محمد حسن زاده
186 دكتر قاسم زارعی
187 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
188 ولی نعمتی
گروه معارف اسلامی :
189 آقاي مرتضی ابراهیمی
190 آقاي یعسوب اصغری نیاری
191 دكتر عباس فنی اصل
192 آقاي محمدرضا مولائی
193 خانم اشرف میکائیلی
194 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
195 خانم سولماز امیر راشد
196 آقاي فریدون حسن خانی قوام
197 آقاي حسام حسن زاده
198 آقاي علیرضا حسینی
199 آقاي بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
200 دكتر عیسی ثمری
201 دكتر علی خالق خواه
202 دكتر علی رضایی شریف
203 دكتر عادل زاهد بابلان
204 آقاي علی شیخ الاسلامی
205 دكتر اسمائیل صدری
206 آقاي حسین قمری گیوی
207 دكتر احمدرضا کیانی
208 آقاي مسعود مرادی
209 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
210 دکتر حسن اسدی
211 دكتر بهروز افخمی
212 دكتر زهرا پور رشید
213 دكتر فرهاد پوریانژاد
214 دكتر اردشیر جوانمردزاده
215 دكتر سجاد حسینی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
216 دكتر بهرام ایمانی
217 دكتر حسن خاوریان
218 دکتر منصور رحمتی
219 آقای علیرضا محمدی
220 آقای حسین نظم فر
221 دكتر ارسطو یاری حصار
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
222 دكتر رسول اصغری زکریا
223 دكتر علی اصغری
224 آقاي مرتضی برمکی
225 آقاي احمد توبه
226 دكتر سدابه جهانبخش
227 دكتر سعید خماری
228 دكتر سارا دژستان
229 دكتر ناصر زارع
230 دكتر امید سفالیان
231 آقاي مجید شکرپور
232 دكتر پریسا شیخ زاده
233 محمد صدقی
234 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
235 دكتر سلیم فرزانه
236 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
237 دكتر رباب قهرمان زاده
238 آقاي حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
239 آقاي محمود باقری خیرآبادی
240 دكتر مهدی حسن پور
241 دكتر جبرائیل رزمجو
242 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
243 آقاي فروع الدین زرگرزاده
244 دكتر سید علی اصغر فتحی
245 دكتر علی گلی زاده
246 آقاي بهرام ناصری
247 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
248 دكتر امیرحسین افکاری سیاح
249 دکتر راضیه پوردربانی
250 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
251 دكتر منصور راسخ
252 دكتر ولی رسولی شربیانی
253 دكتر غلامحسین شاه قلی
254 آقاي یوسف عباسپور گیلانده
255 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
256 دكتر عبدالله گلمحمدی
257 ت. مصری گندشمین
258 آقاي حسین موسی زاده
259 بهمن نجفی
مهندسی آب:
260 آقاي اصغر باقری
261 دكتر مجید رئوف
262 دكتر علی رسول زاده
263 دكتر جواد رمضانی مقدم
264 دكتر مجتبی سوختانلو
265 آقاي علیرضا عبدپور
266 دكتر امین کانونی
267 دكتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
268 دكتر محمد احمدی
269 دکتر اباذر اسمعلی عوری
270 دكتر معصومه امیرخانی
271 آقاي میکائیل بدر زاده
272 آقاي مهدی روحانی
273 دكتر کیومرث سفیدی
274 آقاي معراج شرری
275 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
276 دكتر اردوان قربانی
277 دكتر فرشاد کیوان بهجو
278 دكتر رئوف مصطفی زاده
مهندسی علوم دامي‌:
279 دكتر رضا بهمرام
280 دكتر یونس زاهدی دیزج یکان
281 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
282 دكتر رضا سیدشریفی
283 دكتر جمال سیف دواتی
284 دكتر میرداریوش شکوری
285 دكتر حسین عبدی بنمار
286 دكتر بهرام فتحی آچاچلوئی
287 حسین محب الدینی
288 دكتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
289 دكتر بهمن نویدشاد
290 دكتر سعید نیک بین
291 دكتر نعمت هدایت ایوریق
گروه علوم باغبانی:
292 دكتر بهروز اسماعیل پور
293 آقاي مهدی بهنامیان
294 دكتر اسمائیل چمنی
295 دكتر علی اکبر شکوهیان
296 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
297 دکتر شکراله اصغری
298 دكتر اسماعیل گلی کلانپا
299 آقاي کاظم هاشمی مجد
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
300 آقاي رسول آذرمی
301 آقاي شکراله اصغری
302 دكتر بهنام الهامی
303 دکتر موسی ترابی گیگلو
304 آقاي مهدی جودی
305 آقاي یاسر حسینی
306 آقاي رحیم دیدارطالشمکائیل
307 دکتر عسگر عباداللهی
308 دكتر مرتضی کامرانی
309 آقاي حبیب مارالیان
تکنولوژی تولیدات دامی :
310 دكتر آزاده بوستان
311 دكتر شاهین حاجی قهرمانی
312 آقاي سیامک قضائی نیاری
313 دكتر علی مجتهدین
314 طاهر یلچی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
315 ابراهیم تقی نژاد
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
316 دكتر عادل آزاد دل
317 آقاي خدابخش اسداللهی
318 آقاي شکراله پورالخاص نوکنده ئی
319 احد پیشگر
320 دكتر احسان شفیقی
321 عسگر صلاحی
322 دكتر بیژن ظهیری ناو
323 دكتر جواد گرجامی
324 دكتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
325 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
326 دكتر نادر حاجلو
327 دكتر ناصر صبحی
گروه آموزشی باستان شناسی :
328 آقاي کریم حاجی زاده باستانی
329 آقاي سیدهاشم حسینی
330 آقاي رضا رضالو
331 حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
332 خانم فاطمه برمکی
گروه زبان و ادبیات عربی:
333 مهرداد آقائی
334 آقاي احد پیشگر
335 دكتر شهریار گیتی
336 دكتر حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
337 دكتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
338 دكتر پری امیری
339 دكتر مجید راهرو زرگر
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
340 دكتر آیدین عزیزپور
341 دكتر لیلا غفارزاده نمازی
342 آقاي رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
343 دكتر آراز سیابی
344 دکتر صغری میرارشادی
345 دكتر شراره میرزائی
:
346 دكتر رضا حسن زاده
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
347 محمد عسکری
348 mghasemi mghasemi
University of Mohaghegh Ardabili
Persian site map - English site map - Created in 0.922 seconds with 1509 queries by AWT YEKTAWEB 3219