[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: ::
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دكتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 آقاي طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دكتر سید سعید راثی نظامی
10 دكتر حامد رحمن شکرگزار
11 آقای فرزاد رضائی مقدم
12 دكتر کاظم شاکری
13 آقاي ناصرالدین شاهبازی
14 آقاي اکبر صفرزاده گندشمین
15 دكتر اتابک فیضی
16 مهندس مرتضی علی قربانی
17 دكتر امین قلی‌زاد
18 دكتر امین قنادی اصل
19 دكتر الهام قندی
20 آقاي رضا کارکن آزاد
21 دكتر محتشم محبی اسبمرز
22 دكتر یعقوب محمدی
23 آقاي هدایت اله مشعشعی
24 دکتر فریبرز معصومی
25 دکتر سید احمد مهری شال
26 آقاي پرویز نژادسیفی
27 دكتر علیرضا نگهدار
28 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
29 دکتر عزیز باباپور
30 دکتر امیر حیدری
31 دكتر کیوان شایسته
32 آقاي سیدکریم شفقی اصل
33 دكتر محمد قربان پور
34 خانم ماریانا مشعشعی
35 علیرضا میراولیایی
36 دكتر بهروز میرزایی
37 دكتر علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
38 دکتر سجاد پیر محمد
39 دکتر رضا پیل افکن
40 دکتر سید جاوید زکوی
41 دكتر مهدی شاهدی اصل
42 دکتر فرهاد صادق مغانلو
43 دکتر هادی غائبی
44 دکتر بهروز میرزائی ضیاپور
45 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
46 عادل اکبری مجد
47 دکتر حمید بهادر
48 آقاي جواد جاویدان
49 دكتر مجید حسین پور
50 دكتر عبدالمجید دژم خوی
51 آقاي غلامرضا زارع فتین
52 دکتر سیدجلال سیدشنوا
53 پروفسور حسین شایقی
54 دكتر سهیلا صادقی
55 مهندس سهیلا صادقی‌رام
56 دكتر فرزاد صداقتی
57 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
58 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
59 دكتر حسن اکبری
60 دكتر شهناز پورناصری
61 آقاي یوسف جهان زمین
62 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
63 آقاي حجت اله رشید کلویر
64 دکتر بهرام گسیلی
65 دکتر وحید وزیری
66 آقاي وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
67 آقاي صدیف احدپور کلخوران
68 آقاي علی باکوئی
69 دكتر جعفر برهانیان
70 دكتر علی توانا
71 دكتر محمد حمدی پور
72 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
73 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
74 دكتر ناصر سپهری جوان
75 دكتر فرهاد ستاری
76 دكتر مقصود سعادتی نیاری
77 دكتر احد صابر تازه کند
78 دكتر زهرا عبادی
79 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
80 دكتر یوسف کمالی
81 دكتر حسین محمدزاده
82 آقای داوود منظوری
83 آقاي قادر نجارباشی
84 دكتر مرتضی نطاق نجفی
85 دكتر مهسا نوری اصل
86 science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
87 غلامرضا احمد زاده
88 دكتر اسداله اسدی
89 دكتر ابوالفضل بایرامی
90 دکتر علیرضا پناهی
91 آقاي کمال الدین حمیدی نخستین
92 آقاي سیدمهدی رضوی خسروشاهی
93 پروفسور صابر زهری
94 سیده نرگس ساداتی
95 دکتر قهرمان سهرابی
96 آقاي کریم الله قاسمی گرمی
97 دكتر علیرضا قاسمیان
98 علی لطفی بخش
99 دكتر سعید لطیفی نوید
100 دكتر فریبا محمودی
101 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
102 دكتر طوبا میرزاپور
103 آقاي عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
104 نعمت اباذری
105 دكتر جعفر اعظمی
106 دكتر نسرین اقبالی
107 عبداله برهانی فر
108 پروفسور کمال بهمن پور
109 آقاي کاظم حق نژاد آذر
110 دکتر نیکروز حیدری
111 آقاي احمد خوجالی بارنجی
112 دكتر ناصر زمانی
113 دکتر محمد ضارب نیا
114 دكتر نعمت عبداللهی
115 دكتر محمدرضا عبداله پور
116 آقاي حسین عبدل زاده
117 دكتر عادل کاظمی پیله درق
118 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
119 دکتر محمد رضا مطلبی
120 دكتر عباس نجاتی
121 قاسم نریمانی
122 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
123 دكتر مهدی اسماعیلیان
124 دكتر ولی زاردشت
125 آقاي قادر قاسمی
126 مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
127 دكتر حبیب اله اسکندری
128 ماندانا امیری
129 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
130 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
131 دكتر ابولفضل بضاعت پور
132 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
133 مریم خوشکام
134 محمدرضا زمانلو
135 آقای داود سیف زاده
136 دکتر امیر ناصر شمخالی
137 مرجان عابدی
138 دكتر یعقوب منصوری
139 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
140 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
141 آقاي دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
142 دكتر ابراهیم رنجبر
143 دكتر مسروره مختاری
144 آقاي محمد یاوری
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
145 خانم بتول احدی
146 خانم اوشا برهمند
147 دكتر سجاد بشرپور
148 دكتر اکبر عطادخت
149 دكتر نیلوفر میکاییلی
150 دكتر محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
151 دکتر رقیه افرونده
152 دكتر محسن برغمدی
153 دكتر لطفعلی بلبلی
154 دکتر آمنه پوررحیم
155 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
156 دکتر ماهرخ دهقانی
157 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
158 دکتر فرناز سیفی
159 دكتر نسرین عزیزیان کهن
160 دکتر رضا فرضی زاده
161 پروفسور مهرداد محرم زاده
162 پروفسور عباس معمارباشی
163 دکتر عباس نقی زاده باقی
164 دکتر فرزاد نوبخت
165 دكتر سلیم واحدی نمین
166 آقاي آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
167 فریبا اسفندیاری درآباد
168 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
169 دكتر فریدون بابائی اقدم
170 آقاي محمد باشکوه اجیرلو
171 آقاي وکیل حیدری ساربان
172 دکتر بتول زینالی
173 دكتر بهروز سبحانی
174 دكتر برومند صلاحی
175 دکتر موسی عابدینی
176 آقاي عطا غفاری گیلانده
177 دكتر عقیل مددی
178 دكتر محمدحسن یزدانی
گروه آموزشی ادیان و عرفان :
179 دکتر علی بابایی
180 آقاي بهمن زاهدی
181 دکتر مریم سلطانی
182 آقاي علی غفاری
گروه آموزش زبان انگلیسی :
183 دكتر افسانه سعید اختر
184 دكتر توحید صیامی
185 دكتر رضا عبدی
186 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
187 دکتر حبیب ابراهیم پور
188 دکتر هاتف حاضری
189 دکتر محمد حسن زاده
190 دكتر قاسم زارعی
191 دکتر ناصر سیف اللهی
192 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
193 دکتر زهرا فتوره چی
194 ولی نعمتی
گروه معارف اسلامی :
195 مرتضی ابراهیمی
196 یعسوب اصغری نیاری
197 احمد شجاعی
198 امین فتحی
199 دكتر عباس فنی اصل
200 آقای محمدرضا مولائی
201 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
202 خانم سولماز امیر راشد
203 آقاي فریدون حسن خانی قوام
204 آقاي علیرضا حسینی
205 آقاي بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
206 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
207 دكتر عیسی ثمری
208 دكتر علی خالق خواه
209 دكتر علی رضایی شریف
210 دكتر عادل زاهد بابلان
211 آقاي علی شیخ الاسلامی
212 دكتر اسمائیل صدری
213 آقاي حسین قمری گیوی
214 دكتر احمدرضا کیانی
215 آقاي مسعود مرادی
216 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
217 دکتر حسن اسدی
218 دكتر بهروز افخمی
219 دكتر زهرا پور رشید
220 دكتر فرهاد پوریانژاد
221 دكتر اردشیر جوانمردزاده
222 دكتر سجاد حسینی
223 رضا محمود اوغلی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
224 دکتر بهرام ایمانی
225 دكتر حسن خاوریان
226 دکتر منصور رحمتی
227 آقای علیرضا محمدی
228 آقای حسین نظم فر
229 دكتر ارسطو یاری حصار
گروه حقوق:
230 دکتر روح الله مؤذنی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
231 دكتر رسول اصغری زکریا
232 دكتر علی اصغری
233 دکتر مرتضی برمکی
234 آقاي احمد توبه
235 دكتر سدابه جهانبخش
236 دكتر سعید خماری
237 دكتر سارا دژستان
238 دكتر ناصر زارع
239 دكتر امید سفالیان
240 آقاي مجید شکرپور
241 دكتر پریسا شیخ زاده
242 محمد صدقی
243 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
244 دكتر سلیم فرزانه
245 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
246 دكتر رباب قهرمان زاده
247 آقاي حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
248 آقاي محمود باقری خیرآبادی
249 دكتر مهدی حسن پور
250 دكتر جبرائیل رزمجو
251 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
252 آقاي فروع الدین زرگرزاده
253 دكتر سید علی اصغر فتحی
254 دکتر علی گلی زاده
255 آقاي بهرام ناصری
256 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
257 دكتر امیرحسین افکاری سیاح
258 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
259 دكتر منصور راسخ
260 دكتر ولی رسولی شربیانی
261 دكتر غلامحسین شاه قلی
262 دکتر جواد طریقی
263 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
264 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
265 دكتر عبدالله گلمحمدی
266 ت. مصری گندشمین
267 آقاي حسین موسی زاده
268 بهمن نجفی
مهندسی آب:
269 آقاي اصغر باقری
270 دكتر مجید رئوف
271 دكتر علی رسول زاده
272 دكتر جواد رمضانی مقدم
273 دكتر مجتبی سوختانلو
274 آقاي علیرضا عبدپور
275 دكتر امین کانونی
276 دكتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
277 دكتر محمد احمدی
278 دکتر اباذر اسمعلی عوری
279 دكتر معصومه امیرخانی
280 آقاي میکائیل بدر زاده
281 آقاي مهدی روحانی
282 دكتر کیومرث سفیدی
283 آقاي معراج شرری
284 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
285 دكتر اردوان قربانی
286 دكتر فرشاد کیوان بهجو
287 دكتر رئوف مصطفی زاده
مهندسی علوم دامي‌:
288 دكتر رضا بهمرام
289 دكتر یونس زاهدی دیزج یکان
290 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
291 دكتر رضا سیدشریفی
292 دكتر جمال سیف دواتی
293 دكتر میرداریوش شکوری
294 دكتر حسین عبدی بنمار
295 دكتر بهرام فتحی آچاچلوئی
296 حسین محب الدینی
297 دكتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
298 دكتر بهمن نویدشاد
299 دكتر سعید نیک بین
300 دكتر نعمت هدایت ایوریق
301 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
302 دكتر بهروز اسماعیل پور
303 آقاي مهدی بهنامیان
304 دكتر اسمائیل چمنی
305 دكتر علی اکبر شکوهیان
306 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
307 دکتر شکراله اصغری
308 دکتر حسین شهاب ارخازلو
309 آیدا عباسی
310 دكتر اسماعیل گلی کلانپا
311 آقاي کاظم هاشمی مجد
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
312 آقاي رسول آذرمی
313 آقاي شکراله اصغری
314 دكتر بهنام الهامی
315 دکتر موسی ترابی گیگلو
316 آقاي مهدی جودی
317 آقاي یاسر حسینی
318 آقاي رحیم دیدارطالشمکائیل
319 دکتر عسگر عباداللهی
320 دكتر مرتضی کامرانی
321 آقاي حبیب مارالیان
تکنولوژی تولیدات دامی :
322 دكتر آزاده بوستان
323 دكتر شاهین حاجی قهرمانی
324 آقاي سیامک قضائی نیاری
325 دكتر علی مجتهدین
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
326 ابراهیم تقی نژاد
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
327 دكتر عادل آزاد دل
328 آقاي خدابخش اسداللهی
329 آقاي شکراله پورالخاص نوکنده ئی
330 احد پیشگر
331 دكتر احسان شفیقی
332 عسگر صلاحی
333 دكتر بیژن ظهیری ناو
334 دكتر جواد گرجامی
335 دكتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
336 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
337 دكتر نادر حاجلو
338 دكتر ناصر صبحی
گروه آموزشی باستان شناسی :
339 آقاي کریم حاجی زاده باستانی
340 آقاي سیدهاشم حسینی
341 آقاي رضا رضالو
342 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
343 خانم فاطمه برمکی
گروه زبان و ادبیات عربی:
344 مهرداد آقائی
345 آقاي احد پیشگر
346 دكتر شهریار گیتی
347 دكتر حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
348 دكتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
349 دكتر پری امیری
350 دكتر مجید راهرو زرگر
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
351 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
352 دكتر آیدین عزیزپور
353 دكتر لیلا غفارزاده نمازی
354 دکتر مهدی معمری
355 قاسم میرزایی
356 آقاي رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
357 دكتر آراز سیابی
358 دکتر صغری میرارشادی
359 دكتر شراره میرزائی
:
360 دكتر رضا حسن زاده
361 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
362 محمد عسکری
363 mghasemi mghasemi
University of Mohaghegh Ardabili
Persian site map - English site map - Created in 1.051 seconds with 1537 queries by yektaweb 3465