کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 آقاي طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دكتر سید سعید راثی نظامی
10 آقای حامد رحمن شکرگزار
11 آقای فرزاد رضائی مقدم
12 کاظم شاکری
13 آقاي ناصرالدین شاهبازی
14 اکبر صفرزاده گندشمین
15 اتابک فیضی
16 مهندس مرتضی علی قربانی
17 دكتر امین قلی‌زاد
18 دكتر امین قنادی اصل
19 الهام قندی
20 آقاي رضا کارکن آزاد
21 دکتر محتشم محبی اسبمرز
22 دکتر یعقوب محمدی
23 آقاي هدایت اله مشعشعی
24 دکتر فریبرز معصومی
25 دکتر سید احمد مهری شال
26 آقاي پرویز نژادسیفی
27 علیرضا نگهدار
28 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
29 دکتر عزیز باباپور
30 دکتر امیر حیدری
31 کیوان شایسته
32 مهندس سیدکریم شفقی اصل
33 محمد قربان پور
34 خانم ماریانا مشعشعی
35 دکتر علیرضا میراولیایی
36 دکتر بهروز میرزایی
37 دكتر علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
38 دکتر سجاد پیر محمد
39 دکتر رضا پیل افکن
40 دکتر حسنعلی رسولی
41 دکتر سید جاوید زکوی
42 دکتر مهدی شاهدی اصل
43 دکتر پیمان شاهی
44 دکتر فرهاد صادق مغانلو
45 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
46 دکتر هادی غائبی
47 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
48 دکتر عسگر مینائی
49 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
50 عادل اکبری مجد
51 دکتر حمید بهادر
52 دکتر جواد جاویدان
53 دکتر مجید حسین پور
54 دكتر عبدالمجید دژم خوی
55 آقاي غلامرضا زارع فتین
56 دکتر سیدجلال سیدشنوا
57 پروفسور حسین شایقی
58 سهیلا صادقی
59 مهندس سهیلا صادقی‌رام
60 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
61 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
62 دكتر حسن اکبری
63 دكتر شهناز پورناصری
64 یوسف جهان زمین
65 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
66 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
67 آقاي حجت اله رشید کلویر
68 دکتر بهرام گسیلی
69 دکتر وحید وزیری
70 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
71 صدیف احدپور کلخوران
72 آقاي علی باکوئی
73 دکتر جعفر برهانیان
74 دكتر علی توانا
75 دكتر محمد حمدی پور
76 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
77 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
78 دكتر ناصر سپهری جوان
79 دكتر فرهاد ستاری
80 دكتر مقصود سعادتی نیاری
81 دكتر احد صابر تازه کند
82 زهرا عبادی
83 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
84 دكتر یوسف کمالی
85 دکتر حسین محمدزاده
86 آقای داوود منظوری
87 آقاي قادر نجارباشی
88 دكتر مرتضی نطاق نجفی
89 دكتر مهسا نوری اصل
90 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
91 غلامرضا احمد زاده
92 اسداله اسدی
93 ابوالفضل بایرامی
94 دکتر علیرضا پناهی
95 آقاي کمال الدین حمیدی نخستین
96 آقاي سیدمهدی رضوی خسروشاهی
97 دکتر علیرضا روان خواه
98 پروفسور صابر زهری
99 سیده نرگس ساداتی
100 دکتر قهرمان سهرابی
101 آقاي کریم الله قاسمی گرمی
102 دكتر علیرضا قاسمیان
103 علی لطفی بخش
104 دكتر سعید لطیفی نوید
105 دکتر فریبا محمودی
106 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
107 دكتر طوبا میرزاپور
108 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
109 نعمت اباذری
110 جعفر اعظمی
111 دكتر نسرین اقبالی
112 پروفسور عبداله برهانی فر
113 پروفسور کمال بهمن پور
114 آقاي کاظم حق نژاد آذر
115 دکتر نیکروز حیدری
116 آقاي احمد خوجالی بارنجی
117 دكتر ناصر زمانی
118 دکتر محمد ضارب نیا
119 دكتر نعمت عبداللهی
120 دكتر محمدرضا عبداله پور
121 آقاي حسین عبدل زاده
122 دكتر عادل کاظمی پیله درق
123 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
124 دکتر محمد رضا مطلبی
125 آقای عباس نجاتی
126 قاسم نریمانی
127 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
128 دكتر مهدی اسماعیلیان
129 دکتر ولی زاردشت
130 آقاي قادر قاسمی
131 مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
132 حبیب اله اسکندری
133 ماندانا امیری
134 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
135 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
136 دكتر ابولفضل بضاعت پور
137 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
138 مریم خوشکام
139 آقای محمدرضا زمانلو
140 آقای داود سیف زاده
141 دکتر امیر ناصر شمخالی
142 دکتر مرجان عابدی
143 دكتر یعقوب منصوری
144 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
145 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
146 آقاي دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
147 دكتر ابراهیم رنجبر
148 دكتر مسروره مختاری
149 آقاي محمد یاوری
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
150 دکتر سیف اله آقاجانی
151 خانم اوشا برهمند
152 دكتر سجاد بشرپور
153 اکبر عطادخت
154 دكتر نیلوفر میکاییلی
155 دكتر محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
156 دکتر رقیه افرونده
157 دکتر سجاد انوشیروانی
158 دكتر محسن برغمدی
159 دكتر لطفعلی بلبلی
160 دکتر آمنه پوررحیم
161 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
162 دکتر ماهرخ دهقانی
163 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
164 دکتر فرناز سیفی
165 نسرین عزیزیان کهن
166 دکتر رضا فرضی زاده
167 پروفسور مهرداد محرم زاده
168 پروفسور عباس معمارباشی
169 دکتر عباس نقی زاده باقی
170 دکتر فرزاد نوبخت
171 دكتر سلیم واحدی نمین
172 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
173 فریبا اسفندیاری درآباد
174 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
175 دكتر فریدون بابائی اقدم
176 آقاي وکیل حیدری ساربان
177 دکتر بتول زینالی
178 دكتر بهروز سبحانی
179 پروفسور برومند صلاحی
180 دکتر موسی عابدینی
181 آقاي عطا غفاری گیلانده
182 دکتر عقیل مددی
183 محمدحسن یزدانی
گروه آموزشی ادیان و عرفان :
184 دکتر علی بابایی
185 آقاي بهمن زاهدی
186 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
187 دکتر مریم سلطانی
188 دکتر جعفر سلمان زاده
189 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
190 علی غفاری
گروه آموزش زبان انگلیسی :
191 دكتر افسانه سعید اختر
192 دكتر توحید صیامی
193 دكتر رضا عبدی
194 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
195 دکتر حبیب ابراهیم پور
196 محمد باشکوه اجیرلو
197 دکتر هاتف حاضری
198 دکتر محمد حسن زاده
199 دكتر قاسم زارعی
200 دکتر ناصر سیف اللهی
201 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
202 دکتر زهرا فتوره چی
203 آقای ولی نعمتی
204 خانم عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
205 مرتضی ابراهیمی
206 یعسوب اصغری نیاری
207 احمد شجاعی
208 امین فتحی
209 دكتر عباس فنی اصل
210 آقای محمدرضا مولائی
211 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
212 خانم سولماز امیر راشد
213 آقاي فریدون حسن خانی قوام
214 آقاي علیرضا حسینی
215 آقاي بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
216 دکتر تقی اکبری
217 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
218 دکتر عیسی ثمری
219 دكتر علی خالق خواه
220 دكتر علی رضایی شریف
221 دكتر عادل زاهد بابلان
222 آقاي علی شیخ الاسلامی
223 دكتر اسمائیل صدری
224 حسین قمری گیوی
225 دكتر احمدرضا کیانی
226 آقاي مسعود مرادی
227 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
228 دکتر جعفر آقازاده
229 دکتر حسن اسدی
230 دکتر بهروز افخمی
231 زهرا پور رشید
232 دكتر فرهاد پوریانژاد
233 دكتر اردشیر جوانمردزاده
234 دكتر سجاد حسینی
235 رضا محمود اوغلی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
236 دکتر بهرام ایمانی
237 دكتر حسن خاوریان
238 دکتر منصور رحمتی
239 آقای علیرضا محمدی
240 آقای حسین نظم فر
241 دكتر ارسطو یاری حصار
گروه حقوق:
242 دکتر روح الله مؤذنی
243 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
244 دکتر رسول عباسی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
245 محمد تقی آل ابراهیم
246 دكتر رسول اصغری زکریا
247 دكتر علی اصغری
248 دکتر مرتضی برمکی
249 آقاي احمد توبه
250 دكتر سدابه جهانبخش
251 دکتر سعید خماری
252 دكتر سارا دژستان
253 ناصر زارع
254 دكتر امید سفالیان
255 پروفسور رئوف سیدشریفی
256 آقاي مجید شکرپور
257 دكتر پریسا شیخ زاده
258 محمد صدقی
259 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
260 دكتر سلیم فرزانه
261 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
262 دكتر رباب قهرمان زاده
263 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
264 آقاي محمود باقری خیرآبادی
265 دكتر مهدی حسن پور
266 دکتر مهدی داوری
267 دكتر جبرائیل رزمجو
268 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
269 آقاي فروع الدین زرگرزاده
270 دکتر عسگر عباداللهی
271 دكتر سید علی اصغر فتحی
272 دکتر علی گلی زاده
273 آقاي بهرام ناصری
274 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
275 امیرحسین افکاری سیاح
276 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
277 دكتر منصور راسخ
278 دکتر ولی رسولی شربیانی
279 دكتر غلامحسین شاه قلی
280 دکتر جواد طریقی
281 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
282 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
283 دكتر عبدالله گلمحمدی
284 دکتر ت. مصری گندشمین
285 آقاي حسین موسی زاده
286 بهمن نجفی
مهندسی آب:
287 آقاي اصغر باقری
288 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
289 دكتر مجید رئوف
290 دكتر علی رسول زاده
291 دكتر جواد رمضانی مقدم
292 دکتر مجتبی سوختانلو
293 آقاي علیرضا عبدپور
294 دكتر امین کانونی
295 دكتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
296 دکتر اباذر اسمعلی عوری
297 دكتر معصومه امیرخانی
298 آقاي میکائیل بدر زاده
299 آقاي مهدی روحانی
300 دکتر اردوان قربانی
301 دكتر رئوف مصطفی زاده
302 دکتر سعید ورامش
مهندسی علوم دامي‌:
303 دكتر رضا بهمرام
304 دكتر یونس زاهدی دیزج یکان
305 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
306 رضا سیدشریفی
307 دكتر جمال سیف دواتی
308 دكتر میرداریوش شکوری
309 دكتر حسین عبدی بنمار
310 دكتر بهرام فتحی آچاچلوئی
311 دکتر حسین محب الدینی
312 فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
313 دکتر بهمن نویدشاد
314 سعید نیک بین
315 دکتر نعمت هدایت ایوریق
316 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
317 بهروز اسماعیل پور
318 آقاي مهدی بهنامیان
319 دکتر یونس پوربیرامی هیر
320 دکتر موسی ترابی گیگلو
321 پروفسور اسماعیل چمنی
322 دكتر علی اکبر شکوهیان
323 دکتر علیرضا قنبری
324 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
325 آقای شکراله اصغری
326 دکتر شکراله اصغری
327 دکتر علی اشرف سلطانی
328 دکتر حسین شهاب ارخازلو
329 آیدا عباسی
330 دكتر اسماعیل گلی کلانپا
331 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
332 محمد احمدی
333 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
334 معراج شرری
335 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
گروه علوم و مهندسی جنگل:
336 کیومرث سفیدی
337 فرشاد کیوان بهجو
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
338 رسول آذرمی
339 بهنام الهامی
340 دکتر محمد حسن زاده
341 دکتر یاسر حسینی
342 رحیم دیدارطالشمکائیل
343 دکتر منوچهر شیری
344 دکتر اصغر عبادی
345 مرتضی کامرانی
346 دکتر حبیب مارالیان
تکنولوژی تولیدات دامی :
347 دكتر آزاده بوستان
348 دكتر شاهین حاجی قهرمانی
349 سیامک قضائی نیاری
350 دکتر علی مجتهدین
351 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
352 ابراهیم تقی نژاد
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
353 دكتر عادل آزاد دل
354 دکتر خدابخش اسداللهی
355 آقاي شکراله پورالخاص نوکنده ئی
356 احد پیشگر
357 دكتر احسان شفیقی
358 عسگر صلاحی
359 دكتر بیژن ظهیری ناو
360 دكتر جواد گرجامی
361 رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
362 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
363 پروفسور نادر حاجلو
گروه آموزشی باستان شناسی :
364 آقاي کریم حاجی زاده باستانی
365 آقاي سیدهاشم حسینی
366 آقاي رضا رضالو
367 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
368 خانم فاطمه برمکی
گروه زبان و ادبیات عربی:
369 مهرداد آقائی
370 آقاي احد پیشگر
371 دكتر شهریار گیتی
372 دكتر حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
373 دكتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
374 پری امیری
375 آقای مجید راهرو زرگر
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
376 دکتر مهدی جودی
377 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
378 علی شاهی قره لر
379 دکتر آیدین عزیزپور
380 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
381 دکتر مهدی معمری
382 دکتر حسن ملکی لجایر
383 قاسم میرزایی
384 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
385 آراز سیابی
386 دکتر صغری میرارشادی
387 شراره میرزائی
:
388 دکتر رضا حسن زاده
389 دکتر سولماز کیا
390 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
391 محمد عسکری
392 mghasemi mghasemi