کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 آقاي طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دكتر سید سعید راثی نظامی
10 آقای حامد رحمن شکرگزار
11 آقای فرزاد رضائی مقدم
12 کاظم شاکری
13 آقاي ناصرالدین شاهبازی
14 اکبر صفرزاده گندشمین
15 دكتر اتابک فیضی
16 مهندس مرتضی علی قربانی
17 دكتر امین قلی‌زاد
18 دكتر امین قنادی اصل
19 الهام قندی
20 آقاي رضا کارکن آزاد
21 دکتر محتشم محبی اسبمرز
22 دکتر یعقوب محمدی
23 آقاي هدایت اله مشعشعی
24 دکتر فریبرز معصومی
25 دکتر سید احمد مهری شال
26 آقاي پرویز نژادسیفی
27 دكتر علیرضا نگهدار
28 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
29 دکتر عزیز باباپور
30 دکتر امیر حیدری
31 دكتر کیوان شایسته
32 مهندس سیدکریم شفقی اصل
33 دكتر محمد قربان پور
34 خانم ماریانا مشعشعی
35 علیرضا میراولیایی
36 دکتر بهروز میرزایی
37 دكتر علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
38 دکتر سجاد پیر محمد
39 دکتر رضا پیل افکن
40 دکتر حسنعلی رسولی
41 دکتر سید جاوید زکوی
42 دکتر مهدی شاهدی اصل
43 دکتر فرهاد صادق مغانلو
44 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
45 دکتر هادی غائبی
46 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
47 دکتر عسگر مینائی
48 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
49 عادل اکبری مجد
50 دکتر حمید بهادر
51 دکتر جواد جاویدان
52 دکتر مجید حسین پور
53 دكتر عبدالمجید دژم خوی
54 آقاي غلامرضا زارع فتین
55 دکتر سیدجلال سیدشنوا
56 پروفسور حسین شایقی
57 سهیلا صادقی
58 مهندس سهیلا صادقی‌رام
59 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
60 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
61 دكتر حسن اکبری
62 دكتر شهناز پورناصری
63 یوسف جهان زمین
64 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
65 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
66 آقاي حجت اله رشید کلویر
67 دکتر بهرام گسیلی
68 دکتر وحید وزیری
69 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
70 صدیف احدپور کلخوران
71 آقاي علی باکوئی
72 دکتر جعفر برهانیان
73 دكتر علی توانا
74 دكتر محمد حمدی پور
75 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
76 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
77 دكتر ناصر سپهری جوان
78 دكتر فرهاد ستاری
79 دكتر مقصود سعادتی نیاری
80 دكتر احد صابر تازه کند
81 دكتر زهرا عبادی
82 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
83 دكتر یوسف کمالی
84 دكتر حسین محمدزاده
85 آقای داوود منظوری
86 آقاي قادر نجارباشی
87 دكتر مرتضی نطاق نجفی
88 دكتر مهسا نوری اصل
89 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
90 غلامرضا احمد زاده
91 دكتر اسداله اسدی
92 دكتر ابوالفضل بایرامی
93 دکتر علیرضا پناهی
94 آقاي کمال الدین حمیدی نخستین
95 آقاي سیدمهدی رضوی خسروشاهی
96 دکتر علیرضا روان خواه
97 پروفسور صابر زهری
98 سیده نرگس ساداتی
99 دکتر قهرمان سهرابی
100 آقاي کریم الله قاسمی گرمی
101 دكتر علیرضا قاسمیان
102 علی لطفی بخش
103 دكتر سعید لطیفی نوید
104 دکتر فریبا محمودی
105 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
106 دكتر طوبا میرزاپور
107 آقاي عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
108 نعمت اباذری
109 جعفر اعظمی
110 دكتر نسرین اقبالی
111 پروفسور عبداله برهانی فر
112 پروفسور کمال بهمن پور
113 آقاي کاظم حق نژاد آذر
114 دکتر نیکروز حیدری
115 آقاي احمد خوجالی بارنجی
116 دكتر ناصر زمانی
117 دکتر محمد ضارب نیا
118 دكتر نعمت عبداللهی
119 دكتر محمدرضا عبداله پور
120 آقاي حسین عبدل زاده
121 دكتر عادل کاظمی پیله درق
122 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
123 دکتر محمد رضا مطلبی
124 آقای عباس نجاتی
125 قاسم نریمانی
126 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
127 دكتر مهدی اسماعیلیان
128 دکتر ولی زاردشت
129 آقاي قادر قاسمی
130 مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
131 حبیب اله اسکندری
132 ماندانا امیری
133 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
134 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
135 دكتر ابولفضل بضاعت پور
136 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
137 مریم خوشکام
138 آقای محمدرضا زمانلو
139 آقای داود سیف زاده
140 دکتر امیر ناصر شمخالی
141 دکتر مرجان عابدی
142 دكتر یعقوب منصوری
143 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
144 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
145 آقاي دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
146 دكتر ابراهیم رنجبر
147 دكتر مسروره مختاری
148 آقاي محمد یاوری
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
149 دکتر سیف اله آقاجانی
150 خانم اوشا برهمند
151 دكتر سجاد بشرپور
152 دكتر اکبر عطادخت
153 دكتر نیلوفر میکاییلی
154 دكتر محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
155 دکتر رقیه افرونده
156 دکتر سجاد انوشیروانی
157 دكتر محسن برغمدی
158 دكتر لطفعلی بلبلی
159 دکتر آمنه پوررحیم
160 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
161 دکتر ماهرخ دهقانی
162 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
163 دکتر فرناز سیفی
164 دكتر نسرین عزیزیان کهن
165 دکتر رضا فرضی زاده
166 پروفسور مهرداد محرم زاده
167 پروفسور عباس معمارباشی
168 دکتر عباس نقی زاده باقی
169 دکتر فرزاد نوبخت
170 دكتر سلیم واحدی نمین
171 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
172 فریبا اسفندیاری درآباد
173 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
174 دكتر فریدون بابائی اقدم
175 آقاي وکیل حیدری ساربان
176 دکتر بتول زینالی
177 دكتر بهروز سبحانی
178 دكتر برومند صلاحی
179 دکتر موسی عابدینی
180 آقاي عطا غفاری گیلانده
181 دكتر عقیل مددی
182 دكتر محمدحسن یزدانی
گروه آموزشی ادیان و عرفان :
183 دکتر علی بابایی
184 آقاي بهمن زاهدی
185 دکتر مریم سلطانی
186 دکتر جعفر سلمان زاده
187 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
188 آقاي علی غفاری
گروه آموزش زبان انگلیسی :
189 دكتر افسانه سعید اختر
190 دكتر توحید صیامی
191 دكتر رضا عبدی
192 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
193 دکتر حبیب ابراهیم پور
194 محمد باشکوه اجیرلو
195 دکتر هاتف حاضری
196 دکتر محمد حسن زاده
197 دكتر قاسم زارعی
198 دکتر ناصر سیف اللهی
199 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
200 دکتر زهرا فتوره چی
201 ولی نعمتی
202 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
203 مرتضی ابراهیمی
204 یعسوب اصغری نیاری
205 احمد شجاعی
206 امین فتحی
207 دكتر عباس فنی اصل
208 آقای محمدرضا مولائی
209 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
210 خانم سولماز امیر راشد
211 آقاي فریدون حسن خانی قوام
212 آقاي علیرضا حسینی
213 آقاي بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
214 دکتر تقی اکبری
215 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
216 دکتر عیسی ثمری
217 دكتر علی خالق خواه
218 دكتر علی رضایی شریف
219 دكتر عادل زاهد بابلان
220 آقاي علی شیخ الاسلامی
221 دكتر اسمائیل صدری
222 آقاي حسین قمری گیوی
223 دكتر احمدرضا کیانی
224 آقاي مسعود مرادی
225 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
226 دکتر جعفر آقازاده
227 دکتر حسن اسدی
228 دکتر بهروز افخمی
229 دكتر زهرا پور رشید
230 دكتر فرهاد پوریانژاد
231 دكتر اردشیر جوانمردزاده
232 دكتر سجاد حسینی
233 رضا محمود اوغلی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
234 دکتر بهرام ایمانی
235 دكتر حسن خاوریان
236 دکتر منصور رحمتی
237 آقای علیرضا محمدی
238 آقای حسین نظم فر
239 دكتر ارسطو یاری حصار
گروه حقوق:
240 دکتر روح الله مؤذنی
241 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
242 محمد تقی آل ابراهیم
243 دكتر رسول اصغری زکریا
244 دكتر علی اصغری
245 دکتر مرتضی برمکی
246 آقاي احمد توبه
247 دكتر سدابه جهانبخش
248 دکتر سعید خماری
249 دكتر سارا دژستان
250 دكتر ناصر زارع
251 دكتر امید سفالیان
252 پروفسور رئوف سیدشریفی
253 آقاي مجید شکرپور
254 دكتر پریسا شیخ زاده
255 محمد صدقی
256 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
257 دكتر سلیم فرزانه
258 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
259 دكتر رباب قهرمان زاده
260 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
261 آقاي محمود باقری خیرآبادی
262 دكتر مهدی حسن پور
263 دکتر مهدی داوری
264 دكتر جبرائیل رزمجو
265 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
266 آقاي فروع الدین زرگرزاده
267 دکتر عسگر عباداللهی
268 دكتر سید علی اصغر فتحی
269 دکتر علی گلی زاده
270 آقاي بهرام ناصری
271 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
272 امیرحسین افکاری سیاح
273 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
274 دكتر منصور راسخ
275 ولی رسولی شربیانی
276 دكتر غلامحسین شاه قلی
277 دکتر جواد طریقی
278 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
279 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
280 دكتر عبدالله گلمحمدی
281 دکتر ت. مصری گندشمین
282 آقاي حسین موسی زاده
283 بهمن نجفی
مهندسی آب:
284 آقاي اصغر باقری
285 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
286 دكتر مجید رئوف
287 دكتر علی رسول زاده
288 دكتر جواد رمضانی مقدم
289 دکتر مجتبی سوختانلو
290 آقاي علیرضا عبدپور
291 دكتر امین کانونی
292 دكتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
293 دكتر محمد احمدی
294 دکتر اباذر اسمعلی عوری
295 دكتر معصومه امیرخانی
296 آقاي میکائیل بدر زاده
297 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
298 آقاي مهدی روحانی
299 دكتر کیومرث سفیدی
300 آقاي معراج شرری
301 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
302 دکتر اردوان قربانی
303 دكتر فرشاد کیوان بهجو
304 دكتر رئوف مصطفی زاده
305 دکتر سعید ورامش
مهندسی علوم دامي‌:
306 دكتر رضا بهمرام
307 دكتر یونس زاهدی دیزج یکان
308 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
309 رضا سیدشریفی
310 دكتر جمال سیف دواتی
311 دكتر میرداریوش شکوری
312 دكتر حسین عبدی بنمار
313 دكتر بهرام فتحی آچاچلوئی
314 حسین محب الدینی
315 فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
316 دكتر بهمن نویدشاد
317 دكتر سعید نیک بین
318 دکتر نعمت هدایت ایوریق
319 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
320 بهروز اسماعیل پور
321 آقاي مهدی بهنامیان
322 دکتر یونس پوربیرامی هیر
323 دکتر موسی ترابی گیگلو
324 پروفسور اسماعیل چمنی
325 دكتر علی اکبر شکوهیان
326 دکتر علیرضا قنبری
327 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
328 آقای شکراله اصغری
329 دکتر شکراله اصغری
330 دکتر حسین شهاب ارخازلو
331 آیدا عباسی
332 دكتر اسماعیل گلی کلانپا
333 آقاي کاظم هاشمی مجد
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
334 رسول آذرمی
335 بهنام الهامی
336 دکتر محمد حسن زاده
337 دکتر یاسر حسینی
338 رحیم دیدارطالشمکائیل
339 دکتر منوچهر شیری
340 دکتر اصغر عبادی
341 مرتضی کامرانی
342 دکتر حبیب مارالیان
تکنولوژی تولیدات دامی :
343 دكتر آزاده بوستان
344 دكتر شاهین حاجی قهرمانی
345 سیامک قضائی نیاری
346 دکتر علی مجتهدین
347 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
348 ابراهیم تقی نژاد
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
349 دكتر عادل آزاد دل
350 دکتر خدابخش اسداللهی
351 آقاي شکراله پورالخاص نوکنده ئی
352 احد پیشگر
353 دكتر احسان شفیقی
354 عسگر صلاحی
355 دكتر بیژن ظهیری ناو
356 دكتر جواد گرجامی
357 رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
358 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
359 دكتر نادر حاجلو
گروه آموزشی باستان شناسی :
360 آقاي کریم حاجی زاده باستانی
361 آقاي سیدهاشم حسینی
362 آقاي رضا رضالو
363 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
364 خانم فاطمه برمکی
گروه زبان و ادبیات عربی:
365 مهرداد آقائی
366 آقاي احد پیشگر
367 دكتر شهریار گیتی
368 دكتر حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
369 دكتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
370 پری امیری
371 آقای مجید راهرو زرگر
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
372 دکتر مهدی جودی
373 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
374 علی شاهی قره لر
375 دکتر آیدین عزیزپور
376 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
377 دکتر مهدی معمری
378 دکتر حسن ملکی لجایر
379 قاسم میرزایی
380 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
381 آراز سیابی
382 دکتر صغری میرارشادی
383 شراره میرزائی
:
384 دکتر رضا حسن زاده
385 دکتر سولماز کیا
386 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
387 محمد عسکری
388 mghasemi mghasemi