[صفحه اصلی ]     [ English ]  
:: ::
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دكتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 آقاي طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دكتر سید سعید راثی نظامی
10 دكتر حامد رحمن شکرگزار
11 آقای فرزاد رضائی مقدم
12 دكتر کاظم شاکری
13 آقاي ناصرالدین شاهبازی
14 آقاي اکبر صفرزاده گندشمین
15 دكتر اتابک فیضی
16 مهندس مرتضی علی قربانی
17 دكتر امین قلی‌زاد
18 دكتر امین قنادی اصل
19 دكتر الهام قندی
20 آقاي رضا کارکن آزاد
21 دكتر محتشم محبی اسبمرز
22 دكتر یعقوب محمدی
23 آقاي هدایت اله مشعشعی
24 دکتر فریبرز معصومی
25 آقاي پرویز نژادسیفی
26 دكتر علیرضا نگهدار
27 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
28 دکتر عزیز باباپور
29 دکتر امیر حیدری
30 دكتر کیوان شایسته
31 آقاي سیدکریم شفقی اصل
32 دكتر محمد قربان پور
33 خانم ماریانا مشعشعی
34 علیرضا میراولیایی
35 دكتر بهروز میرزایی
36 دكتر علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
37 دکتر سجاد پیر محمد
38 دکتر رضا پیل افکن
39 دکتر سید جاوید زکوی
40 دكتر مهدی شاهدی اصل
41 دکتر فرهاد صادق مغانلو
42 دکتر هادی غائبی
43 دکتر بهروز میرزائی ضیاپور
44 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
45 عادل اکبری مجد
46 آقاي جواد جاویدان
47 دکتر حمید جنگی بهادر
48 دكتر مجید حسین پور
49 دكتر عبدالمجید دژم خوی
50 آقاي غلامرضا زارع فتین
51 دکتر سیدجلال سیدشنوا
52 پروفسور حسین شایقی
53 دكتر سهیلا صادقی
54 مهندس سهیلا صادقی‌رام
55 دكتر فرزاد صداقتی
56 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
57 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
58 دكتر حسن اکبری
59 دكتر شهناز پورناصری
60 آقاي یوسف جهان زمین
61 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
62 آقاي حجت اله رشید کلویر
63 دکتر بهرام گسیلی
64 دکتر وحید وزیری
65 آقاي وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
66 آقاي صدیف احدپور کلخوران
67 آقاي علی باکوئی
68 دكتر جعفر برهانیان
69 دكتر علی توانا
70 دكتر محمد حمدی پور
71 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
72 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
73 دكتر ناصر سپهری جوان
74 دكتر فرهاد ستاری
75 دكتر مقصود سعادتی نیاری
76 دكتر احد صابر تازه کند
77 دكتر زهرا عبادی
78 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
79 دكتر یوسف کمالی
80 دكتر حسین محمدزاده
81 آقای داوود منظوری
82 آقاي قادر نجارباشی
83 دكتر مرتضی نطاق نجفی
84 دكتر مهسا نوری اصل
85 science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
86 غلامرضا احمد زاده
87 دكتر اسداله اسدی
88 دكتر ابوالفضل بایرامی
89 دکتر علیرضا پناهی
90 آقاي کمال الدین حمیدی نخستین
91 آقاي سیدمهدی رضوی خسروشاهی
92 پروفسور صابر زهری
93 سیده نرگس ساداتی
94 دکتر قهرمان سهرابی
95 آقاي کریم الله قاسمی گرمی
96 دكتر علیرضا قاسمیان
97 علی لطفی بخش
98 دكتر سعید لطیفی نوید
99 دكتر فریبا محمودی
100 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
101 دكتر طوبا میرزاپور
102 آقاي عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
103 نعمت اباذری
104 دكتر جعفر اعظمی
105 دكتر نسرین اقبالی
106 عبداله برهانی فر
107 پروفسور کمال بهمن پور
108 آقاي کاظم حق نژاد آذر
109 دکتر نیکروز حیدری
110 آقاي احمد خوجالی بارنجی
111 دكتر ناصر زمانی
112 محمد ضارب نیا
113 دكتر نعمت عبداللهی
114 دكتر محمدرضا عبداله پور
115 آقاي حسین عبدل زاده
116 دكتر عادل کاظمی پیله درق
117 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
118 دکتر محمد رضا مطلبی
119 دكتر عباس نجاتی
120 قاسم نریمانی
121 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
122 دكتر مهدی اسماعیلیان
123 دكتر ولی زاردشت
124 آقاي قادر قاسمی
125 مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
126 دكتر حبیب اله اسکندری
127 ماندانا امیری
128 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
129 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
130 دكتر ابولفضل بضاعت پور
131 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
132 مریم خوشکام
133 محمدرضا زمانلو
134 آقای داود سیف زاده
135 دکتر امیر ناصر شمخالی
136 مرجان عابدی
137 دكتر یعقوب منصوری
138 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
139 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
140 آقاي دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
141 دكتر ابراهیم رنجبر
142 دكتر مسروره مختاری
143 آقاي محمد یاوری
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
144 خانم بتول احدی
145 خانم اوشا برهمند
146 دكتر سجاد بشرپور
147 دكتر اکبر عطادخت
148 دكتر نیلوفر میکاییلی
149 دكتر محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
150 دکتر رقیه افرونده
151 دكتر محسن برغمدی
152 دكتر لطفعلی بلبلی
153 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
154 دکتر ماهرخ دهقانی
155 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
156 دکتر فرناز سیفی
157 دكتر نسرین عزیزیان کهن
158 پروفسور مهرداد محرم زاده
159 پروفسور عباس معمارباشی
160 دکتر عباس نقی زاده باقی
161 دکتر فرزاد نوبخت
162 دكتر سلیم واحدی نمین
163 آقاي آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
164 فریبا اسفندیاری درآباد
165 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
166 دكتر فریدون بابائی اقدم
167 آقاي محمد باشکوه اجیرلو
168 آقاي وکیل حیدری ساربان
169 دکتر بتول زینالی
170 دكتر بهروز سبحانی
171 دكتر برومند صلاحی
172 آقاي موسی عابدینی
173 آقاي عطا غفاری گیلانده
174 دكتر عقیل مددی
175 دكتر محمدحسن یزدانی
گروه آموزشی ادیان و عرفان :
176 دکتر علی بابایی
177 آقاي بهمن زاهدی
178 دکتر مریم سلطانی
179 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
180 آقاي علی غفاری
گروه آموزش زبان انگلیسی :
181 دكتر افسانه سعید اختر
182 دكتر توحید صیامی
183 دكتر رضا عبدی
184 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
185 دکتر حبیب ابراهیم پور
186 دکتر هاتف حاضری
187 دکتر محمد حسن زاده
188 دكتر قاسم زارعی
189 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
190 دکتر زهرا فتوره چی
191 ولی نعمتی
گروه معارف اسلامی :
192 دكتر عباس فنی اصل
193 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
194 خانم سولماز امیر راشد
195 آقاي فریدون حسن خانی قوام
196 آقاي علیرضا حسینی
197 آقاي بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
198 دكتر عیسی ثمری
199 دكتر علی خالق خواه
200 دكتر علی رضایی شریف
201 دكتر عادل زاهد بابلان
202 آقاي علی شیخ الاسلامی
203 دكتر اسمائیل صدری
204 آقاي حسین قمری گیوی
205 دكتر احمدرضا کیانی
206 آقاي مسعود مرادی
207 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
208 دکتر حسن اسدی
209 دكتر بهروز افخمی
210 دكتر زهرا پور رشید
211 دكتر فرهاد پوریانژاد
212 دكتر اردشیر جوانمردزاده
213 دكتر سجاد حسینی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
214 دکتر بهرام ایمانی
215 دكتر حسن خاوریان
216 دکتر منصور رحمتی
217 آقای علیرضا محمدی
218 آقای حسین نظم فر
219 دكتر ارسطو یاری حصار
گروه حقوق:
220 دکتر روح الله مؤذنی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
221 دكتر رسول اصغری زکریا
222 دكتر علی اصغری
223 آقاي مرتضی برمکی
224 آقاي احمد توبه
225 دكتر سدابه جهانبخش
226 دكتر سعید خماری
227 دكتر سارا دژستان
228 دكتر ناصر زارع
229 دكتر امید سفالیان
230 آقاي مجید شکرپور
231 دكتر پریسا شیخ زاده
232 محمد صدقی
233 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
234 دكتر سلیم فرزانه
235 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
236 دكتر رباب قهرمان زاده
237 آقاي حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
238 آقاي محمود باقری خیرآبادی
239 دكتر مهدی حسن پور
240 دكتر جبرائیل رزمجو
241 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
242 آقاي فروع الدین زرگرزاده
243 دكتر سید علی اصغر فتحی
244 دکتر علی گلی زاده
245 آقاي بهرام ناصری
246 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
247 دكتر امیرحسین افکاری سیاح
248 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
249 دكتر منصور راسخ
250 دكتر ولی رسولی شربیانی
251 دكتر غلامحسین شاه قلی
252 دکتر جواد طریقی
253 یوسف عباسپور گیلانده
254 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
255 دكتر عبدالله گلمحمدی
256 ت. مصری گندشمین
257 آقاي حسین موسی زاده
258 بهمن نجفی
مهندسی آب:
259 آقاي اصغر باقری
260 دكتر مجید رئوف
261 دكتر علی رسول زاده
262 دكتر جواد رمضانی مقدم
263 دكتر مجتبی سوختانلو
264 آقاي علیرضا عبدپور
265 دكتر امین کانونی
266 دكتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
267 دكتر محمد احمدی
268 دکتر اباذر اسمعلی عوری
269 دكتر معصومه امیرخانی
270 آقاي میکائیل بدر زاده
271 آقاي مهدی روحانی
272 دكتر کیومرث سفیدی
273 آقاي معراج شرری
274 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
275 دكتر اردوان قربانی
276 دكتر فرشاد کیوان بهجو
277 دكتر رئوف مصطفی زاده
مهندسی علوم دامي‌:
278 دكتر رضا بهمرام
279 دكتر یونس زاهدی دیزج یکان
280 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
281 دكتر رضا سیدشریفی
282 دكتر جمال سیف دواتی
283 دكتر میرداریوش شکوری
284 دكتر حسین عبدی بنمار
285 دكتر بهرام فتحی آچاچلوئی
286 حسین محب الدینی
287 دكتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
288 دكتر بهمن نویدشاد
289 دكتر سعید نیک بین
290 دكتر نعمت هدایت ایوریق
291 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
292 دكتر بهروز اسماعیل پور
293 آقاي مهدی بهنامیان
294 دكتر اسمائیل چمنی
295 دكتر علی اکبر شکوهیان
296 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
297 دکتر شکراله اصغری
298 دکتر حسین شهاب ارخازلو
299 آیدا عباسی
300 دكتر اسماعیل گلی کلانپا
301 آقاي کاظم هاشمی مجد
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
302 آقاي رسول آذرمی
303 آقاي شکراله اصغری
304 دكتر بهنام الهامی
305 دکتر موسی ترابی گیگلو
306 آقاي مهدی جودی
307 آقاي یاسر حسینی
308 آقاي رحیم دیدارطالشمکائیل
309 دکتر عسگر عباداللهی
310 دكتر مرتضی کامرانی
311 آقاي حبیب مارالیان
تکنولوژی تولیدات دامی :
312 دكتر آزاده بوستان
313 دكتر شاهین حاجی قهرمانی
314 آقاي سیامک قضائی نیاری
315 دكتر علی مجتهدین
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
316 ابراهیم تقی نژاد
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
317 دكتر عادل آزاد دل
318 آقاي خدابخش اسداللهی
319 آقاي شکراله پورالخاص نوکنده ئی
320 احد پیشگر
321 دكتر احسان شفیقی
322 عسگر صلاحی
323 دكتر بیژن ظهیری ناو
324 دكتر جواد گرجامی
325 دكتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
326 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
327 دكتر نادر حاجلو
328 دكتر ناصر صبحی
گروه آموزشی باستان شناسی :
329 آقاي کریم حاجی زاده باستانی
330 آقاي سیدهاشم حسینی
331 آقاي رضا رضالو
332 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
333 خانم فاطمه برمکی
گروه زبان و ادبیات عربی:
334 مهرداد آقائی
335 آقاي احد پیشگر
336 دكتر شهریار گیتی
337 دكتر حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
338 دكتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
339 دكتر پری امیری
340 دكتر مجید راهرو زرگر
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
341 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
342 دكتر آیدین عزیزپور
343 دكتر لیلا غفارزاده نمازی
344 دکتر مهدی معمری
345 قاسم میرزایی
346 آقاي رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
347 دكتر آراز سیابی
348 دکتر صغری میرارشادی
349 دكتر شراره میرزائی
:
350 دكتر رضا حسن زاده
351 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
352 محمد عسکری
353 mghasemi mghasemi
University of Mohaghegh Ardabili
Persian site map - English site map - Created in 1.059 seconds with 1523 queries by yektaweb 3375