کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میر مهدی سیدرحیمی نیارق
14 کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر محتشم محبی اسبمرز
24 دکتر یعقوب محمدی
25 آقاي هدایت اله مشعشعی
26 دکتر فریبرز معصومی
27 دکتر سید احمد مهری شال
28 آقاي پرویز نژادسیفی
29 علیرضا نگهدار
30 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
31 دکتر عزیز باباپور
32 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
33 دکتر امیر حیدری
34 کیوان شایسته
35 مهندس سیدکریم شفقی اصل
36 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
37 محمد قربان پور
38 خانم ماریانا مشعشعی
39 دکتر علیرضا میراولیایی
40 دکتر بهروز میرزایی
41 علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
42 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
43 دکتر سجاد پیرمحمد
44 دکتر رضا پیل افکن
45 دکتر حسنعلی رسولی
46 دکتر سید جاوید زکوی
47 دکتر مهدی شاهدی اصل
48 دکتر پیمان شاهی
49 دکتر فرهاد صادق مغانلو
50 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
51 دکتر هادی غائبی
52 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
53 دکتر عسگر مینائی
54 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
55 عادل اکبری مجد
56 دکتر حمید بهادر
57 دکتر جواد جاویدان
58 دکتر مجید حسین پور
59 دکتر حمید حیدرزاده
60 عبدالمجید دژم خوی
61 آقاي غلامرضا زارع فتین
62 دکتر سیدجلال سیدشنوا
63 پروفسور حسین شایقی
64 سهیلا صادقی
65 مهندس سهیلا صادقی‌رام
66 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
67 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
68 دكتر حسن اکبری
69 دكتر شهناز پورناصری
70 یوسف جهان زمین
71 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
72 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
73 آقاي حجت اله رشید کلویر
74 دکتر بهرام گسیلی
75 دکتر وحید وزیری
76 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
77 صدیف احدپور کلخوران
78 آقاي علی باکوئی
79 دکتر جعفر برهانیان
80 دكتر علی توانا
81 دكتر محمد حمدی پور
82 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
83 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
84 دكتر ناصر سپهری جوان
85 دكتر فرهاد ستاری
86 دكتر مقصود سعادتی نیاری
87 دكتر احد صابر تازه کند
88 زهرا عبادی
89 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
90 دكتر یوسف کمالی
91 دکتر حسین محمدزاده
92 آقای داوود منظوری
93 دکتر قادر نجارباشی
94 دكتر مرتضی نطاق نجفی
95 دكتر مهسا نوری اصل
96 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
97 غلامرضا احمد زاده
98 دکتر اسداله اسدی
99 ابوالفضل بایرامی
100 دکتر علیرضا پناهی
101 کمال الدین حمیدی نخستین
102 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
103 پروفسور صابر زهری
104 سیده نرگس ساداتی
105 دکتر قهرمان سهرابی
106 کریم الله قاسمی گرمی
107 دکتر علیرضا قاسمیان
108 علی لطفی بخش
109 سعید لطیفی نوید
110 دکتر فریبا محمودی
111 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
112 دكتر طوبا میرزاپور
113 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
114 نعمت اباذری
115 جعفر اعظمی
116 دكتر نسرین اقبالی
117 پروفسور عبداله برهانی فر
118 پروفسور کمال بهمن پور
119 آقاي کاظم حق نژاد آذر
120 دکتر نیکروز حیدری
121 آقاي احمد خوجالی بارنجی
122 دكتر ناصر زمانی
123 دکتر محمد ضارب نیا
124 دكتر نعمت عبداللهی
125 دكتر محمدرضا عبداله پور
126 آقاي حسین عبدل زاده
127 دكتر عادل کاظمی پیله درق
128 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
129 دکتر محمد رضا مطلبی
130 آقای عباس نجاتی
131 قاسم نریمانی
132 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
133 دكتر مهدی اسماعیلیان
134 دکتر ولی زاردشت
135 آقاي قادر قاسمی
136 پروفسور مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
137 حبیب اله اسکندری
138 ماندانا امیری
139 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
140 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
141 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
142 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
143 دکتر مریم خوشکام
144 آقای محمدرضا زمانلو
145 آقای داود سیف زاده
146 دکتر امیر ناصر شمخالی
147 دکتر مرجان عابدی
148 دكتر یعقوب منصوری
149 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
150 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
151 مهندس دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
152 دکتر علیرضا روان خواه
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
153 دکتر ابراهیم دانش
154 ابراهیم رنجبر
155 مسروره مختاری
156 آقاي محمد یاوری
157 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
158 دکتر سیف اله آقاجانی
159 خانم اوشا برهمند
160 دكتر سجاد بشرپور
161 پروفسور نادر حاجلو
162 اکبر عطادخت
163 دكتر نیلوفر میکاییلی
164 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
165 دکتر رقیه افرونده
166 دکتر سجاد انوشیروانی
167 دكتر محسن برغمدی
168 دکتر لطفعلی بلبلی
169 دکتر آمنه پوررحیم
170 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
171 دکتر ماهرخ دهقانی
172 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
173 دکتر فرناز سیفی
174 نسرین عزیزیان کهن
175 دکتر رضا فرضی زاده
176 پروفسور مهرداد محرم زاده
177 پروفسور عباس معمارباشی
178 دکتر عباس نقی زاده باقی
179 دکتر فرزاد نوبخت
180 دكتر سلیم واحدی نمین
181 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
182 فریبا اسفندیاری درآباد
183 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
184 دكتر فریدون بابائی اقدم
185 آقاي وکیل حیدری ساربان
186 دکتر بتول زینالی
187 دکتر بهروز سبحانی
188 پروفسور برومند صلاحی
189 دکتر موسی عابدینی
190 دکتر عقیل مددی
گروه الهیات و علوم سیاسی:
191 دکتر علی بابایی
192 بهمن زاهدی
193 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
194 دکتر مریم سلطانی
195 دکتر جعفر سلمان زاده
196 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
197 علی غفاری
198 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
199 دکتر افسانه سعید اختر
200 دکتر توحید صیامی
201 دكتر رضا عبدی
202 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
203 دکتر حبیب ابراهیم پور
204 محمد باشکوه اجیرلو
205 دکتر هاتف حاضری
206 دکتر محمد حسن زاده
207 دکتر حسین رحیمی کلور
208 قاسم زارعی
209 دکتر ناصر سیف اللهی
210 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
211 دکتر زهرا فتوره چی
212 آقای ولی نعمتی
213 خانم عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
214 مرتضی ابراهیمی
215 یعسوب اصغری نیاری
216 احمد شجاعی
217 امین فتحی
218 دكتر عباس فنی اصل
219 آقای محمدرضا مولائی
220 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
221 خانم سولماز امیر راشد
222 خانم فاطمه برمکی
223 آقای حسام حسن زاده
224 آقای فریدون حسنخانی قوام
225 علیرضا حسینی
226 بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
227 دکتر تقی اکبری
228 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
229 دکتر عیسی ثمری
230 دكتر علی خالق خواه
231 دكتر علی رضایی شریف
232 دكتر عادل زاهد بابلان
233 آقاي علی شیخ الاسلامی
234 دکتر اسماعیل صدری
235 حسین قمری گیوی
236 احمدرضا کیانی
237 آقاي مسعود مرادی
238 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
239 دکتر حسن اسدی
240 دكتر فرهاد پوریانژاد
241 دکتر اردشیر جوانمردزاده
242 رضا محمود اوغلی
243 دکتر Behrouz Afkhami
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
244 دکتر بهرام ایمانی
245 دكتر حسن خاوریان
246 دکتر منصور رحمتی
247 دکتر عطا غفاری گیلانده
248 آقای علیرضا محمدی
249 آقای حسین نظم فر
250 ارسطو یاری حصار
251 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
252 زهرا پور رشید
253 دکتر روح الله مؤذنی
254 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
255 دکتر ابراهیم نوشادی
جامعه شناسی:
256 دکتر بهرام ایمانی
257 دکتر رسول عباسی
زبان و ادبیات عرب:
258 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
259 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
260 دکتر سجاد حسینی
261 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
262 محمد تقی آل ابراهیم
263 دكتر رسول اصغری زکریا
264 دکتر علی اصغری
265 دکتر مرتضی برمکی
266 آقاي احمد توبه
267 دكتر سدابه جهانبخش
268 دکتر سعید خماری
269 دكتر سارا دژستان
270 ناصر زارع
271 دكتر امید سفالیان
272 پروفسور رئوف سیدشریفی
273 آقاي مجید شکرپور
274 دكتر پریسا شیخ زاده
275 محمد صدقی
276 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
277 دكتر سلیم فرزانه
278 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
279 دكتر رباب قهرمان زاده
280 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
281 آقاي محمود باقری خیرآبادی
282 دكتر مهدی حسن پور
283 دکتر مهدی داوری
284 دكتر جبرائیل رزمجو
285 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
286 آقاي فروع الدین زرگرزاده
287 دکتر عسگر عباداللهی
288 پروفسور سید علی اصغر فتحی
289 دکتر علی گلی زاده
290 آقاي بهرام ناصری
291 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
292 امیرحسین افکاری سیاح
293 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
294 دكتر منصور راسخ
295 دکتر ولی رسولی شربیانی
296 دكتر غلامحسین شاه قلی
297 دکتر جواد طریقی
298 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
299 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
300 دكتر عبدالله گلمحمدی
301 دکتر ت. مصری گندشمین
302 آقاي حسین موسی زاده
303 بهمن نجفی
مهندسی آب:
304 آقاي اصغر باقری
305 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
306 مجید رئوف
307 دكتر علی رسول زاده
308 دکتر جواد رمضانی مقدم
309 دکتر مجتبی سوختانلو
310 آقاي علیرضا عبدپور
311 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
312 دكتر امین کانونی
313 محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
314 دکتر اباذر اسمعلی عوری
315 دكتر معصومه امیرخانی
316 آقاي میکائیل بدر زاده
317 دکتر رقیه جهدی
318 آقاي مهدی روحانی
319 دکتر اردوان قربانی
320 دكتر رئوف مصطفی زاده
321 دکتر سعید ورامش
مهندسی علوم دامي‌:
322 رضا بهمرام
323 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
324 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
325 رضا سیدشریفی
326 دكتر جمال سیف دواتی
327 دكتر میرداریوش شکوری
328 دكتر حسین عبدی بنمار
329 بهرام فتحی آچاچلوئی
330 فاطمه قنادی اصل
331 دکتر حسین محب الدینی
332 فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
333 دکتر بهمن نویدشاد
334 سعید نیک بین
335 دکتر نعمت هدایت ایوریق
336 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
337 آقای رسول آذرمی
338 دکتر اصغر استاجی
339 بهروز اسماعیل پور
340 آقاي مهدی بهنامیان
341 دکتر یونس پوربیرامی هیر
342 دکتر موسی ترابی گیگلو
343 دكتر علی اکبر شکوهیان
344 دکتر علیرضا قنبری
345 دکتر مهدی محب الدینی
346 آقای kazem94 kazem94
گروه آموزشی علوم خاک:
347 آقای شکراله اصغری
348 دکتر شکراله اصغری
349 دکتر علی اشرف سلطانی
350 دکتر حسین شهاب ارخازلو
351 آیدا عباسی
352 دکتر اکبر قویدل
353 دكتر اسماعیل گلی کلانپا
354 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
355 محمد احمدی
356 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
357 دکتر معراج شرری
358 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
گروه علوم و مهندسی جنگل:
359 کیومرث سفیدی
360 فرشاد کیوان بهجو
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
361 بهنام الهامی
362 دکتر محمد حسن زاده
363 دکتر یاسر حسینی
364 رحیم دیدارطالشمکائیل
365 دکتر منوچهر شیری
366 دکتر اصغر عبادی
367 مرتضی کامرانی
368 دکتر حبیب مارالیان
369 دکتر علی میرزازاده
گروه آموزشی علوم دامی:
370 دكتر آزاده بوستان
371 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
372 دکتر سیامک قضائی نیاری
373 دکتر علی مجتهدین
374 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
375 ابراهیم تقی نژاد
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
376 عادل آزاد دل
377 دکتر خدابخش اسداللهی
378 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
379 احد پیشگر
380 دكتر احسان شفیقی
381 عسگر صلاحی
382 بیژن ظهیری ناو
383 رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
384 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
385 کریم حاجی زاده باستانی
386 آقاي سیدهاشم حسینی
387 رضا رضالو
388 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
گروه زبان و ادبیات عربی:
389 دکتر مهرداد آقائی
390 آقاي احد پیشگر
391 شهریار گیتی
392 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
393 دکتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
394 پری امیری
395 آقای مجید راهرو زرگر
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
396 دکتر مهدی جودی
397 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
398 علی شاهی قره لر
399 دکتر آیدین عزیزپور
400 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
401 دکتر مهدی معمری
402 دکتر حسن ملکی لجایر
403 قاسم میرزایی
404 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
405 دکتر آراز سیابی گرجان
406 دکتر صغری میرارشادی
407 شراره میرزائی
:
408 دکتر رضا حسن زاده
409 دکتر مهرداد شیخلو
410 دکتر عباس صباحی نمینی
411 دکتر آرش عبدالملکی
412 دکتر سولماز کیا
413 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
414 محمد عسکری
415 mghasemi mghasemi