کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دكتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 آقاي طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دكتر سید سعید راثی نظامی
10 دكتر حامد رحمن شکرگزار
11 آقای فرزاد رضائی مقدم
12 کاظم شاکری
13 آقاي ناصرالدین شاهبازی
14 اکبر صفرزاده گندشمین
15 دكتر اتابک فیضی
16 مهندس مرتضی علی قربانی
17 دكتر امین قلی‌زاد
18 دكتر امین قنادی اصل
19 دكتر الهام قندی
20 آقاي رضا کارکن آزاد
21 دکتر محتشم محبی اسبمرز
22 دکتر یعقوب محمدی
23 آقاي هدایت اله مشعشعی
24 دکتر فریبرز معصومی
25 دکتر سید احمد مهری شال
26 آقاي پرویز نژادسیفی
27 دكتر علیرضا نگهدار
28 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
29 دکتر عزیز باباپور
30 دکتر امیر حیدری
31 دكتر کیوان شایسته
32 مهندس سیدکریم شفقی اصل
33 دكتر محمد قربان پور
34 خانم ماریانا مشعشعی
35 علیرضا میراولیایی
36 دكتر بهروز میرزایی
37 دكتر علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
38 دکتر سجاد پیر محمد
39 دکتر رضا پیل افکن
40 دکتر حسنعلی رسولی
41 دکتر سید جاوید زکوی
42 دکتر مهدی شاهدی اصل
43 دکتر فرهاد صادق مغانلو
44 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
45 دکتر هادی غائبی
46 دکتر بهروز میرزائی ضیاپور
47 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
48 عادل اکبری مجد
49 دکتر حمید بهادر
50 دکتر جواد جاویدان
51 دکتر مجید حسین پور
52 دكتر عبدالمجید دژم خوی
53 آقاي غلامرضا زارع فتین
54 دکتر سیدجلال سیدشنوا
55 پروفسور حسین شایقی
56 سهیلا صادقی
57 مهندس سهیلا صادقی‌رام
58 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
59 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
60 دكتر حسن اکبری
61 دكتر شهناز پورناصری
62 آقاي یوسف جهان زمین
63 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
64 آقاي حجت اله رشید کلویر
65 دکتر بهرام گسیلی
66 دکتر وحید وزیری
67 آقاي وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
68 آقاي صدیف احدپور کلخوران
69 آقاي علی باکوئی
70 دکتر جعفر برهانیان
71 دكتر علی توانا
72 دكتر محمد حمدی پور
73 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
74 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
75 دكتر ناصر سپهری جوان
76 دكتر فرهاد ستاری
77 دكتر مقصود سعادتی نیاری
78 دكتر احد صابر تازه کند
79 دكتر زهرا عبادی
80 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
81 دكتر یوسف کمالی
82 دكتر حسین محمدزاده
83 آقای داوود منظوری
84 آقاي قادر نجارباشی
85 دكتر مرتضی نطاق نجفی
86 دكتر مهسا نوری اصل
87 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
88 غلامرضا احمد زاده
89 دكتر اسداله اسدی
90 دكتر ابوالفضل بایرامی
91 دکتر علیرضا پناهی
92 آقاي کمال الدین حمیدی نخستین
93 آقاي سیدمهدی رضوی خسروشاهی
94 پروفسور صابر زهری
95 سیده نرگس ساداتی
96 دکتر قهرمان سهرابی
97 آقاي کریم الله قاسمی گرمی
98 دكتر علیرضا قاسمیان
99 علی لطفی بخش
100 دكتر سعید لطیفی نوید
101 دكتر فریبا محمودی
102 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
103 دكتر طوبا میرزاپور
104 آقاي عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
105 نعمت اباذری
106 جعفر اعظمی
107 دكتر نسرین اقبالی
108 عبداله برهانی فر
109 پروفسور کمال بهمن پور
110 آقاي کاظم حق نژاد آذر
111 دکتر نیکروز حیدری
112 آقاي احمد خوجالی بارنجی
113 دكتر ناصر زمانی
114 دکتر محمد ضارب نیا
115 دكتر نعمت عبداللهی
116 دكتر محمدرضا عبداله پور
117 آقاي حسین عبدل زاده
118 دكتر عادل کاظمی پیله درق
119 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
120 دکتر محمد رضا مطلبی
121 آقای عباس نجاتی
122 قاسم نریمانی
123 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
124 دكتر مهدی اسماعیلیان
125 دکتر ولی زاردشت
126 آقاي قادر قاسمی
127 مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
128 دكتر حبیب اله اسکندری
129 ماندانا امیری
130 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
131 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
132 دكتر ابولفضل بضاعت پور
133 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
134 مریم خوشکام
135 محمدرضا زمانلو
136 آقای داود سیف زاده
137 دکتر امیر ناصر شمخالی
138 مرجان عابدی
139 دكتر یعقوب منصوری
140 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
141 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
142 آقاي دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
143 دكتر ابراهیم رنجبر
144 دكتر مسروره مختاری
145 آقاي محمد یاوری
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
146 دکتر سیف اله آقاجانی
147 خانم بتول احدی
148 خانم اوشا برهمند
149 دكتر سجاد بشرپور
150 دكتر اکبر عطادخت
151 دكتر نیلوفر میکاییلی
152 دكتر محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
153 دکتر رقیه افرونده
154 دكتر محسن برغمدی
155 دكتر لطفعلی بلبلی
156 دکتر آمنه پوررحیم
157 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
158 دکتر ماهرخ دهقانی
159 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
160 دکتر فرناز سیفی
161 دكتر نسرین عزیزیان کهن
162 دکتر رضا فرضی زاده
163 پروفسور مهرداد محرم زاده
164 پروفسور عباس معمارباشی
165 دکتر عباس نقی زاده باقی
166 دکتر فرزاد نوبخت
167 دكتر سلیم واحدی نمین
168 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
169 فریبا اسفندیاری درآباد
170 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
171 دكتر فریدون بابائی اقدم
172 آقاي محمد باشکوه اجیرلو
173 آقاي وکیل حیدری ساربان
174 دکتر بتول زینالی
175 دكتر بهروز سبحانی
176 دكتر برومند صلاحی
177 دکتر موسی عابدینی
178 آقاي عطا غفاری گیلانده
179 دكتر عقیل مددی
180 دكتر محمدحسن یزدانی
گروه آموزشی ادیان و عرفان :
181 دکتر علی بابایی
182 آقاي بهمن زاهدی
183 دکتر مریم سلطانی
184 آقاي علی غفاری
گروه آموزش زبان انگلیسی :
185 دكتر افسانه سعید اختر
186 دكتر توحید صیامی
187 دكتر رضا عبدی
188 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
189 دکتر حبیب ابراهیم پور
190 دکتر هاتف حاضری
191 دکتر محمد حسن زاده
192 دكتر قاسم زارعی
193 دکتر ناصر سیف اللهی
194 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
195 دکتر زهرا فتوره چی
196 ولی نعمتی
197 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
198 مرتضی ابراهیمی
199 یعسوب اصغری نیاری
200 احمد شجاعی
201 امین فتحی
202 دكتر عباس فنی اصل
203 آقای محمدرضا مولائی
204 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
205 خانم سولماز امیر راشد
206 آقاي فریدون حسن خانی قوام
207 آقاي علیرضا حسینی
208 آقاي بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
209 دکتر تقی اکبری
210 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
211 دکتر عیسی ثمری
212 دكتر علی خالق خواه
213 دكتر علی رضایی شریف
214 دكتر عادل زاهد بابلان
215 آقاي علی شیخ الاسلامی
216 دكتر اسمائیل صدری
217 آقاي حسین قمری گیوی
218 دكتر احمدرضا کیانی
219 آقاي مسعود مرادی
220 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
221 دکتر حسن اسدی
222 دکتر بهروز افخمی
223 دكتر زهرا پور رشید
224 دكتر فرهاد پوریانژاد
225 دكتر اردشیر جوانمردزاده
226 دكتر سجاد حسینی
227 رضا محمود اوغلی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
228 دکتر بهرام ایمانی
229 دكتر حسن خاوریان
230 دکتر منصور رحمتی
231 آقای علیرضا محمدی
232 آقای حسین نظم فر
233 دكتر ارسطو یاری حصار
گروه حقوق:
234 دکتر روح الله مؤذنی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
235 دكتر رسول اصغری زکریا
236 دكتر علی اصغری
237 دکتر مرتضی برمکی
238 آقاي احمد توبه
239 دكتر سدابه جهانبخش
240 دکتر سعید خماری
241 دكتر سارا دژستان
242 دكتر ناصر زارع
243 دكتر امید سفالیان
244 آقاي مجید شکرپور
245 دكتر پریسا شیخ زاده
246 محمد صدقی
247 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
248 دكتر سلیم فرزانه
249 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
250 دكتر رباب قهرمان زاده
251 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
252 آقاي محمود باقری خیرآبادی
253 دكتر مهدی حسن پور
254 دکتر مهدی داوری
255 دكتر جبرائیل رزمجو
256 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
257 آقاي فروع الدین زرگرزاده
258 دكتر سید علی اصغر فتحی
259 دکتر علی گلی زاده
260 آقاي بهرام ناصری
261 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
262 دكتر امیرحسین افکاری سیاح
263 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
264 دكتر منصور راسخ
265 دكتر ولی رسولی شربیانی
266 دكتر غلامحسین شاه قلی
267 دکتر جواد طریقی
268 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
269 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
270 دكتر عبدالله گلمحمدی
271 دکتر ت. مصری گندشمین
272 آقاي حسین موسی زاده
273 بهمن نجفی
مهندسی آب:
274 آقاي اصغر باقری
275 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
276 دكتر مجید رئوف
277 دكتر علی رسول زاده
278 دكتر جواد رمضانی مقدم
279 دكتر مجتبی سوختانلو
280 آقاي علیرضا عبدپور
281 دكتر امین کانونی
282 دكتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
283 دكتر محمد احمدی
284 دکتر اباذر اسمعلی عوری
285 دكتر معصومه امیرخانی
286 آقاي میکائیل بدر زاده
287 آقاي مهدی روحانی
288 دكتر کیومرث سفیدی
289 آقاي معراج شرری
290 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
291 دكتر اردوان قربانی
292 دكتر فرشاد کیوان بهجو
293 دكتر رئوف مصطفی زاده
294 دکتر سعید ورامش
مهندسی علوم دامي‌:
295 دكتر رضا بهمرام
296 دكتر یونس زاهدی دیزج یکان
297 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
298 رضا سیدشریفی
299 دكتر جمال سیف دواتی
300 دكتر میرداریوش شکوری
301 دكتر حسین عبدی بنمار
302 دكتر بهرام فتحی آچاچلوئی
303 حسین محب الدینی
304 دكتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
305 دكتر بهمن نویدشاد
306 دكتر سعید نیک بین
307 دکتر نعمت هدایت ایوریق
308 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
309 بهروز اسماعیل پور
310 آقاي مهدی بهنامیان
311 دکتر یونس پوربیرامی هیر
312 دکتر موسی ترابی گیگلو
313 پروفسور اسماعیل چمنی
314 دكتر علی اکبر شکوهیان
315 دکتر علیرضا قنبری
316 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
317 دکتر شکراله اصغری
318 دکتر حسین شهاب ارخازلو
319 آیدا عباسی
320 دكتر اسماعیل گلی کلانپا
321 آقاي کاظم هاشمی مجد
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
322 آقاي رسول آذرمی
323 آقاي شکراله اصغری
324 دكتر بهنام الهامی
325 آقاي یاسر حسینی
326 آقاي رحیم دیدارطالشمکائیل
327 دکتر عسگر عباداللهی
328 دكتر مرتضی کامرانی
329 آقاي حبیب مارالیان
تکنولوژی تولیدات دامی :
330 دكتر آزاده بوستان
331 دكتر شاهین حاجی قهرمانی
332 سیامک قضائی نیاری
333 دکتر علی مجتهدین
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
334 ابراهیم تقی نژاد
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
335 دكتر عادل آزاد دل
336 آقاي خدابخش اسداللهی
337 آقاي شکراله پورالخاص نوکنده ئی
338 احد پیشگر
339 دكتر احسان شفیقی
340 عسگر صلاحی
341 دكتر بیژن ظهیری ناو
342 دكتر جواد گرجامی
343 رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
344 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
345 دكتر نادر حاجلو
346 دكتر ناصر صبحی
گروه آموزشی باستان شناسی :
347 آقاي کریم حاجی زاده باستانی
348 آقاي سیدهاشم حسینی
349 آقاي رضا رضالو
350 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
351 خانم فاطمه برمکی
گروه زبان و ادبیات عربی:
352 مهرداد آقائی
353 آقاي احد پیشگر
354 دكتر شهریار گیتی
355 دكتر حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
356 دكتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
357 دكتر پری امیری
358 دكتر مجید راهرو زرگر
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
359 دکتر مهدی جودی
360 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
361 دكتر آیدین عزیزپور
362 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
363 دکتر مهدی معمری
364 قاسم میرزایی
365 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
366 دكتر آراز سیابی
367 دکتر صغری میرارشادی
368 دكتر شراره میرزائی
:
369 دكتر رضا حسن زاده
370 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
371 محمد عسکری
372 mghasemi mghasemi