کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 آقاي طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دكتر سید سعید راثی نظامی
10 آقای حامد رحمن شکرگزار
11 آقای فرزاد رضائی مقدم
12 کاظم شاکری
13 آقاي ناصرالدین شاهبازی
14 اکبر صفرزاده گندشمین
15 اتابک فیضی
16 مهندس مرتضی علی قربانی
17 امین قلی‌زاد
18 دكتر امین قنادی اصل
19 الهام قندی
20 آقاي رضا کارکن آزاد
21 دکتر محتشم محبی اسبمرز
22 دکتر یعقوب محمدی
23 آقاي هدایت اله مشعشعی
24 دکتر فریبرز معصومی
25 دکتر سید احمد مهری شال
26 آقاي پرویز نژادسیفی
27 علیرضا نگهدار
28 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
29 دکتر عزیز باباپور
30 دکتر امیر حیدری
31 کیوان شایسته
32 مهندس سیدکریم شفقی اصل
33 محمد قربان پور
34 خانم ماریانا مشعشعی
35 دکتر علیرضا میراولیایی
36 دکتر بهروز میرزایی
37 علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
38 دکتر سجاد پیر محمد
39 دکتر رضا پیل افکن
40 دکتر حسنعلی رسولی
41 دکتر سید جاوید زکوی
42 دکتر مهدی شاهدی اصل
43 دکتر پیمان شاهی
44 دکتر فرهاد صادق مغانلو
45 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
46 دکتر هادی غائبی
47 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
48 دکتر عسگر مینائی
49 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
50 عادل اکبری مجد
51 دکتر حمید بهادر
52 دکتر جواد جاویدان
53 دکتر مجید حسین پور
54 دكتر عبدالمجید دژم خوی
55 آقاي غلامرضا زارع فتین
56 دکتر سیدجلال سیدشنوا
57 پروفسور حسین شایقی
58 سهیلا صادقی
59 مهندس سهیلا صادقی‌رام
60 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
61 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
62 دكتر حسن اکبری
63 دكتر شهناز پورناصری
64 یوسف جهان زمین
65 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
66 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
67 آقاي حجت اله رشید کلویر
68 دکتر بهرام گسیلی
69 دکتر وحید وزیری
70 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
71 صدیف احدپور کلخوران
72 آقاي علی باکوئی
73 دکتر جعفر برهانیان
74 دكتر علی توانا
75 دكتر محمد حمدی پور
76 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
77 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
78 دكتر ناصر سپهری جوان
79 دكتر فرهاد ستاری
80 دكتر مقصود سعادتی نیاری
81 دكتر احد صابر تازه کند
82 زهرا عبادی
83 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
84 دكتر یوسف کمالی
85 دکتر حسین محمدزاده
86 آقای داوود منظوری
87 آقاي قادر نجارباشی
88 دكتر مرتضی نطاق نجفی
89 دكتر مهسا نوری اصل
90 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
91 غلامرضا احمد زاده
92 دکتر اسداله اسدی
93 ابوالفضل بایرامی
94 دکتر علیرضا پناهی
95 کمال الدین حمیدی نخستین
96 آقاي سیدمهدی رضوی خسروشاهی
97 دکتر علیرضا روان خواه
98 پروفسور صابر زهری
99 سیده نرگس ساداتی
100 دکتر قهرمان سهرابی
101 کریم الله قاسمی گرمی
102 دکتر علیرضا قاسمیان
103 علی لطفی بخش
104 سعید لطیفی نوید
105 دکتر فریبا محمودی
106 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
107 دكتر طوبا میرزاپور
108 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
109 نعمت اباذری
110 جعفر اعظمی
111 دكتر نسرین اقبالی
112 پروفسور عبداله برهانی فر
113 پروفسور کمال بهمن پور
114 آقاي کاظم حق نژاد آذر
115 دکتر نیکروز حیدری
116 آقاي احمد خوجالی بارنجی
117 دكتر ناصر زمانی
118 دکتر محمد ضارب نیا
119 دكتر نعمت عبداللهی
120 دكتر محمدرضا عبداله پور
121 آقاي حسین عبدل زاده
122 دكتر عادل کاظمی پیله درق
123 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
124 دکتر محمد رضا مطلبی
125 آقای عباس نجاتی
126 قاسم نریمانی
127 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
128 دكتر مهدی اسماعیلیان
129 دکتر ولی زاردشت
130 آقاي قادر قاسمی
131 پروفسور مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
132 حبیب اله اسکندری
133 ماندانا امیری
134 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
135 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
136 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
137 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
138 مریم خوشکام
139 آقای محمدرضا زمانلو
140 آقای داود سیف زاده
141 دکتر امیر ناصر شمخالی
142 دکتر مرجان عابدی
143 دكتر یعقوب منصوری
144 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
145 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
146 مهندس دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
147 ابراهیم رنجبر
148 مسروره مختاری
149 آقاي محمد یاوری
150 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
151 دکتر سیف اله آقاجانی
152 خانم اوشا برهمند
153 دكتر سجاد بشرپور
154 اکبر عطادخت
155 دكتر نیلوفر میکاییلی
156 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
157 دکتر رقیه افرونده
158 دکتر سجاد انوشیروانی
159 دكتر محسن برغمدی
160 دكتر لطفعلی بلبلی
161 دکتر آمنه پوررحیم
162 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
163 دکتر ماهرخ دهقانی
164 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
165 دکتر فرناز سیفی
166 نسرین عزیزیان کهن
167 دکتر رضا فرضی زاده
168 پروفسور مهرداد محرم زاده
169 پروفسور عباس معمارباشی
170 دکتر عباس نقی زاده باقی
171 دکتر فرزاد نوبخت
172 دكتر سلیم واحدی نمین
173 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
174 فریبا اسفندیاری درآباد
175 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
176 دكتر فریدون بابائی اقدم
177 آقاي وکیل حیدری ساربان
178 دکتر بتول زینالی
179 دكتر بهروز سبحانی
180 پروفسور برومند صلاحی
181 دکتر موسی عابدینی
182 عطا غفاری گیلانده
183 دکتر عقیل مددی
184 محمدحسن یزدانی
گروه آموزشی ادیان و عرفان :
185 دکتر علی بابایی
186 آقاي بهمن زاهدی
187 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
188 دکتر مریم سلطانی
189 دکتر جعفر سلمان زاده
190 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
191 علی غفاری
گروه آموزش زبان انگلیسی :
192 افسانه سعید اختر
193 دكتر توحید صیامی
194 دكتر رضا عبدی
195 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
196 دکتر حبیب ابراهیم پور
197 محمد باشکوه اجیرلو
198 دکتر هاتف حاضری
199 دکتر محمد حسن زاده
200 دکتر حسین رحیمی کلور
201 قاسم زارعی
202 دکتر ناصر سیف اللهی
203 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
204 دکتر زهرا فتوره چی
205 آقای ولی نعمتی
206 خانم عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
207 مرتضی ابراهیمی
208 یعسوب اصغری نیاری
209 احمد شجاعی
210 امین فتحی
211 دكتر عباس فنی اصل
212 آقای محمدرضا مولائی
213 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
214 خانم سولماز امیر راشد
215 فریدون حسن خانی قوام
216 علیرضا حسینی
217 بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
218 دکتر تقی اکبری
219 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
220 دکتر عیسی ثمری
221 دكتر علی خالق خواه
222 دكتر علی رضایی شریف
223 دكتر عادل زاهد بابلان
224 آقاي علی شیخ الاسلامی
225 دكتر اسمائیل صدری
226 حسین قمری گیوی
227 دكتر احمدرضا کیانی
228 آقاي مسعود مرادی
229 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
230 دکتر جعفر آقازاده
231 دکتر حسن اسدی
232 دکتر بهروز افخمی
233 زهرا پور رشید
234 دكتر فرهاد پوریانژاد
235 اردشیر جوانمردزاده
236 دکتر اسماعیل جهانی
237 رضا محمود اوغلی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
238 دکتر بهرام ایمانی
239 دكتر حسن خاوریان
240 دکتر منصور رحمتی
241 آقای علیرضا محمدی
242 آقای حسین نظم فر
243 ارسطو یاری حصار
گروه حقوق:
244 دکتر روح الله مؤذنی
245 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
246 دکتر ابراهیم نوشادی
جامعه شناسی:
247 دکتر رسول عباسی
زبان و ادبیات عرب:
248 جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
249 دکتر سجاد حسینی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
250 محمد تقی آل ابراهیم
251 دكتر رسول اصغری زکریا
252 دكتر علی اصغری
253 دکتر مرتضی برمکی
254 آقاي احمد توبه
255 دكتر سدابه جهانبخش
256 دکتر سعید خماری
257 دكتر سارا دژستان
258 ناصر زارع
259 دكتر امید سفالیان
260 پروفسور رئوف سیدشریفی
261 آقاي مجید شکرپور
262 دكتر پریسا شیخ زاده
263 محمد صدقی
264 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
265 دكتر سلیم فرزانه
266 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
267 دكتر رباب قهرمان زاده
268 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
269 آقاي محمود باقری خیرآبادی
270 دكتر مهدی حسن پور
271 دکتر مهدی داوری
272 دكتر جبرائیل رزمجو
273 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
274 آقاي فروع الدین زرگرزاده
275 دکتر عسگر عباداللهی
276 دكتر سید علی اصغر فتحی
277 دکتر علی گلی زاده
278 آقاي بهرام ناصری
279 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
280 امیرحسین افکاری سیاح
281 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
282 دكتر منصور راسخ
283 دکتر ولی رسولی شربیانی
284 دكتر غلامحسین شاه قلی
285 دکتر جواد طریقی
286 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
287 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
288 دكتر عبدالله گلمحمدی
289 دکتر ت. مصری گندشمین
290 آقاي حسین موسی زاده
291 بهمن نجفی
مهندسی آب:
292 آقاي اصغر باقری
293 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
294 دكتر مجید رئوف
295 دكتر علی رسول زاده
296 دكتر جواد رمضانی مقدم
297 دکتر مجتبی سوختانلو
298 آقاي علیرضا عبدپور
299 دكتر امین کانونی
300 دكتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
301 دکتر اباذر اسمعلی عوری
302 دكتر معصومه امیرخانی
303 آقاي میکائیل بدر زاده
304 آقاي مهدی روحانی
305 دکتر اردوان قربانی
306 دكتر رئوف مصطفی زاده
307 دکتر سعید ورامش
مهندسی علوم دامي‌:
308 دكتر رضا بهمرام
309 دكتر یونس زاهدی دیزج یکان
310 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
311 رضا سیدشریفی
312 دكتر جمال سیف دواتی
313 دكتر میرداریوش شکوری
314 دكتر حسین عبدی بنمار
315 دكتر بهرام فتحی آچاچلوئی
316 دکتر حسین محب الدینی
317 فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
318 دکتر بهمن نویدشاد
319 سعید نیک بین
320 دکتر نعمت هدایت ایوریق
321 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
322 بهروز اسماعیل پور
323 آقاي مهدی بهنامیان
324 دکتر یونس پوربیرامی هیر
325 دکتر موسی ترابی گیگلو
326 دكتر علی اکبر شکوهیان
327 دکتر علیرضا قنبری
328 دکتر مهدی محب الدینی
329 آقای kazem94 kazem94
گروه آموزشی علوم خاک:
330 آقای شکراله اصغری
331 دکتر شکراله اصغری
332 دکتر علی اشرف سلطانی
333 دکتر حسین شهاب ارخازلو
334 آیدا عباسی
335 دكتر اسماعیل گلی کلانپا
336 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
337 محمد احمدی
338 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
339 معراج شرری
340 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
گروه علوم و مهندسی جنگل:
341 کیومرث سفیدی
342 فرشاد کیوان بهجو
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
343 رسول آذرمی
344 بهنام الهامی
345 دکتر محمد حسن زاده
346 دکتر یاسر حسینی
347 رحیم دیدارطالشمکائیل
348 دکتر منوچهر شیری
349 دکتر اصغر عبادی
350 مرتضی کامرانی
351 دکتر حبیب مارالیان
352 دکتر علی میرزازاده
تکنولوژی تولیدات دامی :
353 دكتر آزاده بوستان
354 دكتر شاهین حاجی قهرمانی
355 سیامک قضائی نیاری
356 دکتر علی مجتهدین
357 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
358 ابراهیم تقی نژاد
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
359 عادل آزاد دل
360 دکتر خدابخش اسداللهی
361 آقاي شکراله پورالخاص نوکنده ئی
362 احد پیشگر
363 دكتر احسان شفیقی
364 عسگر صلاحی
365 دكتر بیژن ظهیری ناو
366 رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
367 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
368 پروفسور نادر حاجلو
گروه آموزشی باستان شناسی :
369 کریم حاجی زاده باستانی
370 آقاي سیدهاشم حسینی
371 آقاي رضا رضالو
372 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
373 خانم فاطمه برمکی
گروه زبان و ادبیات عربی:
374 مهرداد آقائی
375 آقاي احد پیشگر
376 شهریار گیتی
377 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
378 دكتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
379 پری امیری
380 آقای مجید راهرو زرگر
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
381 دکتر مهدی جودی
382 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
383 علی شاهی قره لر
384 دکتر آیدین عزیزپور
385 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
386 دکتر مهدی معمری
387 دکتر حسن ملکی لجایر
388 قاسم میرزایی
389 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
390 دکتر آراز سیابی گرجان
391 دکتر صغری میرارشادی
392 شراره میرزائی
:
393 دکتر رضا حسن زاده
394 دکتر سولماز کیا
395 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
396 محمد عسکری
397 mghasemi mghasemi