[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: ::
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دكتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 آقاي طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دكتر سید سعید راثی نظامی
10 دكتر حامد رحمن شکرگزار
11 آقای فرزاد رضائی مقدم
12 دكتر کاظم شاکری
13 آقاي ناصرالدین شاهبازی
14 آقاي اکبر صفرزاده گندشمین
15 دكتر اتابک فیضی
16 مهندس مرتضی علی قربانی
17 دكتر امین قلی‌زاد
18 دكتر امین قنادی اصل
19 دكتر الهام قندی
20 آقاي رضا کارکن آزاد
21 دكتر محتشم محبی اسبمرز
22 دكتر یعقوب محمدی
23 آقاي هدایت اله مشعشعی
24 دکتر فریبرز معصومی
25 آقاي پرویز نژادسیفی
26 دكتر علیرضا نگهدار
27 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
28 دکتر عزیز باباپور
29 دکتر امیر حیدری
30 دكتر کیوان شایسته
31 آقاي سیدکریم شفقی اصل
32 دكتر محمد قربان پور
33 خانم ماریانا مشعشعی
34 علیرضا میراولیایی
35 دكتر بهروز میرزایی
36 دكتر علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
37 دکتر سجاد پیر محمد
38 دکتر رضا پیل افکن
39 دکتر سید جاوید زکوی
40 دكتر مهدی شاهدی اصل
41 دکتر فرهاد صادق مغانلو
42 دکتر هادی غائبی
43 دکتر بهروز میرزائی ضیاپور
44 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
45 عادل اکبری مجد
46 آقاي جواد جاویدان
47 دکتر حمید جنگی بهادر
48 دكتر مجید حسین پور
49 دكتر عبدالمجید دژم خوی
50 آقاي غلامرضا زارع فتین
51 دکتر سیدجلال سیدشنوا
52 پروفسور حسین شایقی
53 دكتر سهیلا صادقی
54 مهندس سهیلا صادقی‌رام
55 دكتر فرزاد صداقتی
56 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
57 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
58 دكتر حسن اکبری
59 دكتر شهناز پورناصری
60 آقاي یوسف جهان زمین
61 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
62 آقاي حجت اله رشید کلویر
63 دکتر بهرام گسیلی
64 دکتر وحید وزیری
65 آقاي وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
66 آقاي صدیف احدپور کلخوران
67 آقاي علی باکوئی
68 دكتر جعفر برهانیان
69 دكتر علی توانا
70 دكتر محمد حمدی پور
71 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
72 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
73 دكتر ناصر سپهری جوان
74 دكتر فرهاد ستاری
75 دكتر مقصود سعادتی نیاری
76 دكتر احد صابر تازه کند
77 دكتر زهرا عبادی
78 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
79 دكتر یوسف کمالی
80 دكتر حسین محمدزاده
81 آقای داوود منظوری
82 آقاي قادر نجارباشی
83 دكتر مرتضی نطاق نجفی
84 دكتر مهسا نوری اصل
85 science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
86 غلامرضا احمد زاده
87 دكتر اسداله اسدی
88 دكتر ابوالفضل بایرامی
89 دکتر علیرضا پناهی
90 آقاي کمال الدین حمیدی نخستین
91 آقاي سیدمهدی رضوی خسروشاهی
92 پروفسور صابر زهری
93 سیده نرگس ساداتی
94 دکتر قهرمان سهرابی
95 آقاي کریم الله قاسمی گرمی
96 دكتر علیرضا قاسمیان
97 علی لطفی بخش
98 دكتر سعید لطیفی نوید
99 دكتر فریبا محمودی
100 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
101 دكتر طوبا میرزاپور
102 آقاي عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
103 نعمت اباذری
104 دكتر جعفر اعظمی
105 دكتر نسرین اقبالی
106 عبداله برهانی فر
107 پروفسور کمال بهمن پور
108 آقاي کاظم حق نژاد آذر
109 دکتر نیکروز حیدری
110 آقاي احمد خوجالی بارنجی
111 دكتر ناصر زمانی
112 دکتر محمد ضارب نیا
113 دكتر نعمت عبداللهی
114 دكتر محمدرضا عبداله پور
115 آقاي حسین عبدل زاده
116 دكتر عادل کاظمی پیله درق
117 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
118 دکتر محمد رضا مطلبی
119 دكتر عباس نجاتی
120 قاسم نریمانی
121 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
122 دكتر مهدی اسماعیلیان
123 دكتر ولی زاردشت
124 آقاي قادر قاسمی
125 مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
126 دكتر حبیب اله اسکندری
127 ماندانا امیری
128 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
129 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
130 دكتر ابولفضل بضاعت پور
131 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
132 مریم خوشکام
133 محمدرضا زمانلو
134 آقای داود سیف زاده
135 دکتر امیر ناصر شمخالی
136 مرجان عابدی
137 دكتر یعقوب منصوری
138 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
139 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
140 آقاي دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
141 دكتر ابراهیم رنجبر
142 دكتر مسروره مختاری
143 آقاي محمد یاوری
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
144 خانم بتول احدی
145 خانم اوشا برهمند
146 دكتر سجاد بشرپور
147 دكتر اکبر عطادخت
148 دكتر نیلوفر میکاییلی
149 دكتر محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
150 دکتر رقیه افرونده
151 دكتر محسن برغمدی
152 دكتر لطفعلی بلبلی
153 دکتر آمنه پوررحیم
154 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
155 دکتر ماهرخ دهقانی
156 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
157 دکتر فرناز سیفی
158 دكتر نسرین عزیزیان کهن
159 دکتر رضا فرضی زاده
160 پروفسور مهرداد محرم زاده
161 پروفسور عباس معمارباشی
162 دکتر عباس نقی زاده باقی
163 دکتر فرزاد نوبخت
164 دكتر سلیم واحدی نمین
165 آقاي آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
166 فریبا اسفندیاری درآباد
167 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
168 دكتر فریدون بابائی اقدم
169 آقاي محمد باشکوه اجیرلو
170 آقاي وکیل حیدری ساربان
171 دکتر بتول زینالی
172 دكتر بهروز سبحانی
173 دكتر برومند صلاحی
174 دکتر موسی عابدینی
175 آقاي عطا غفاری گیلانده
176 دكتر عقیل مددی
177 دكتر محمدحسن یزدانی
گروه آموزشی ادیان و عرفان :
178 دکتر علی بابایی
179 آقاي بهمن زاهدی
180 دکتر مریم سلطانی
181 آقاي علی غفاری
گروه آموزش زبان انگلیسی :
182 دكتر افسانه سعید اختر
183 دكتر توحید صیامی
184 دكتر رضا عبدی
185 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
186 دکتر حبیب ابراهیم پور
187 دکتر هاتف حاضری
188 دکتر محمد حسن زاده
189 دكتر قاسم زارعی
190 دکتر ناصر سیف اللهی
191 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
192 دکتر زهرا فتوره چی
193 ولی نعمتی
گروه معارف اسلامی :
194 دكتر عباس فنی اصل
195 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
196 خانم سولماز امیر راشد
197 آقاي فریدون حسن خانی قوام
198 آقاي علیرضا حسینی
199 آقاي بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
200 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
201 دكتر عیسی ثمری
202 دكتر علی خالق خواه
203 دكتر علی رضایی شریف
204 دكتر عادل زاهد بابلان
205 آقاي علی شیخ الاسلامی
206 دكتر اسمائیل صدری
207 آقاي حسین قمری گیوی
208 دكتر احمدرضا کیانی
209 آقاي مسعود مرادی
210 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
211 دکتر حسن اسدی
212 دكتر بهروز افخمی
213 دكتر زهرا پور رشید
214 دكتر فرهاد پوریانژاد
215 دكتر اردشیر جوانمردزاده
216 دكتر سجاد حسینی
217 رضا محمود اوغلی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
218 دکتر بهرام ایمانی
219 دكتر حسن خاوریان
220 دکتر منصور رحمتی
221 آقای علیرضا محمدی
222 آقای حسین نظم فر
223 دكتر ارسطو یاری حصار
گروه حقوق:
224 دکتر روح الله مؤذنی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
225 دكتر رسول اصغری زکریا
226 دكتر علی اصغری
227 آقاي مرتضی برمکی
228 آقاي احمد توبه
229 دكتر سدابه جهانبخش
230 دكتر سعید خماری
231 دكتر سارا دژستان
232 دكتر ناصر زارع
233 دكتر امید سفالیان
234 آقاي مجید شکرپور
235 دكتر پریسا شیخ زاده
236 محمد صدقی
237 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
238 دكتر سلیم فرزانه
239 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
240 دكتر رباب قهرمان زاده
241 آقاي حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
242 آقاي محمود باقری خیرآبادی
243 دكتر مهدی حسن پور
244 دكتر جبرائیل رزمجو
245 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
246 آقاي فروع الدین زرگرزاده
247 دكتر سید علی اصغر فتحی
248 دکتر علی گلی زاده
249 آقاي بهرام ناصری
250 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
251 دكتر امیرحسین افکاری سیاح
252 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
253 دكتر منصور راسخ
254 دكتر ولی رسولی شربیانی
255 دكتر غلامحسین شاه قلی
256 دکتر جواد طریقی
257 یوسف عباسپور گیلانده
258 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
259 دكتر عبدالله گلمحمدی
260 ت. مصری گندشمین
261 آقاي حسین موسی زاده
262 بهمن نجفی
مهندسی آب:
263 آقاي اصغر باقری
264 دكتر مجید رئوف
265 دكتر علی رسول زاده
266 دكتر جواد رمضانی مقدم
267 دكتر مجتبی سوختانلو
268 آقاي علیرضا عبدپور
269 دكتر امین کانونی
270 دكتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
271 دكتر محمد احمدی
272 دکتر اباذر اسمعلی عوری
273 دكتر معصومه امیرخانی
274 آقاي میکائیل بدر زاده
275 آقاي مهدی روحانی
276 دكتر کیومرث سفیدی
277 آقاي معراج شرری
278 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
279 دكتر اردوان قربانی
280 دكتر فرشاد کیوان بهجو
281 دكتر رئوف مصطفی زاده
مهندسی علوم دامي‌:
282 دكتر رضا بهمرام
283 دكتر یونس زاهدی دیزج یکان
284 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
285 دكتر رضا سیدشریفی
286 دكتر جمال سیف دواتی
287 دكتر میرداریوش شکوری
288 دكتر حسین عبدی بنمار
289 دكتر بهرام فتحی آچاچلوئی
290 حسین محب الدینی
291 دكتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
292 دكتر بهمن نویدشاد
293 دكتر سعید نیک بین
294 دكتر نعمت هدایت ایوریق
295 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
296 دكتر بهروز اسماعیل پور
297 آقاي مهدی بهنامیان
298 دكتر اسمائیل چمنی
299 دكتر علی اکبر شکوهیان
300 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
301 دکتر شکراله اصغری
302 دکتر حسین شهاب ارخازلو
303 آیدا عباسی
304 دكتر اسماعیل گلی کلانپا
305 آقاي کاظم هاشمی مجد
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
306 آقاي رسول آذرمی
307 آقاي شکراله اصغری
308 دكتر بهنام الهامی
309 دکتر موسی ترابی گیگلو
310 آقاي مهدی جودی
311 آقاي یاسر حسینی
312 آقاي رحیم دیدارطالشمکائیل
313 دکتر عسگر عباداللهی
314 دكتر مرتضی کامرانی
315 آقاي حبیب مارالیان
تکنولوژی تولیدات دامی :
316 دكتر آزاده بوستان
317 دكتر شاهین حاجی قهرمانی
318 آقاي سیامک قضائی نیاری
319 دكتر علی مجتهدین
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
320 ابراهیم تقی نژاد
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
321 دكتر عادل آزاد دل
322 آقاي خدابخش اسداللهی
323 آقاي شکراله پورالخاص نوکنده ئی
324 احد پیشگر
325 دكتر احسان شفیقی
326 عسگر صلاحی
327 دكتر بیژن ظهیری ناو
328 دكتر جواد گرجامی
329 دكتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
330 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
331 دكتر نادر حاجلو
332 دكتر ناصر صبحی
گروه آموزشی باستان شناسی :
333 آقاي کریم حاجی زاده باستانی
334 آقاي سیدهاشم حسینی
335 آقاي رضا رضالو
336 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
337 خانم فاطمه برمکی
گروه زبان و ادبیات عربی:
338 مهرداد آقائی
339 آقاي احد پیشگر
340 دكتر شهریار گیتی
341 دكتر حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
342 دكتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
343 دكتر پری امیری
344 دكتر مجید راهرو زرگر
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
345 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
346 دكتر آیدین عزیزپور
347 دكتر لیلا غفارزاده نمازی
348 دکتر مهدی معمری
349 قاسم میرزایی
350 آقاي رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
351 دكتر آراز سیابی
352 دکتر صغری میرارشادی
353 دكتر شراره میرزائی
:
354 دكتر رضا حسن زاده
355 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
356 محمد عسکری
357 mghasemi mghasemi
University of Mohaghegh Ardabili
Persian site map - English site map - Created in 1.026 seconds with 1527 queries by yektaweb 3430