کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دكتر سید سعید راثی نظامی
10 آقای حامد رحمن شکرگزار
11 آقای فرزاد رضائی مقدم
12 کاظم شاکری
13 آقاي ناصرالدین شاهبازی
14 اکبر صفرزاده گندشمین
15 اتابک فیضی
16 مهندس مرتضی علی قربانی
17 امین قلی‌زاد
18 دكتر امین قنادی اصل
19 الهام قندی
20 آقاي رضا کارکن آزاد
21 دکتر محتشم محبی اسبمرز
22 دکتر یعقوب محمدی
23 آقاي هدایت اله مشعشعی
24 دکتر فریبرز معصومی
25 دکتر سید احمد مهری شال
26 آقاي پرویز نژادسیفی
27 علیرضا نگهدار
28 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
29 دکتر عزیز باباپور
30 دکتر امیر حیدری
31 کیوان شایسته
32 مهندس سیدکریم شفقی اصل
33 محمد قربان پور
34 خانم ماریانا مشعشعی
35 دکتر علیرضا میراولیایی
36 دکتر بهروز میرزایی
37 علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
38 دکتر سجاد پیر محمد
39 دکتر رضا پیل افکن
40 دکتر حسنعلی رسولی
41 دکتر سید جاوید زکوی
42 دکتر مهدی شاهدی اصل
43 دکتر پیمان شاهی
44 دکتر فرهاد صادق مغانلو
45 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
46 دکتر هادی غائبی
47 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
48 دکتر عسگر مینائی
49 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
50 عادل اکبری مجد
51 دکتر حمید بهادر
52 دکتر جواد جاویدان
53 دکتر مجید حسین پور
54 عبدالمجید دژم خوی
55 آقاي غلامرضا زارع فتین
56 دکتر سیدجلال سیدشنوا
57 پروفسور حسین شایقی
58 سهیلا صادقی
59 مهندس سهیلا صادقی‌رام
60 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
61 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
62 دكتر حسن اکبری
63 دكتر شهناز پورناصری
64 یوسف جهان زمین
65 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
66 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
67 آقاي حجت اله رشید کلویر
68 دکتر بهرام گسیلی
69 دکتر وحید وزیری
70 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
71 صدیف احدپور کلخوران
72 آقاي علی باکوئی
73 دکتر جعفر برهانیان
74 دكتر علی توانا
75 دكتر محمد حمدی پور
76 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
77 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
78 دكتر ناصر سپهری جوان
79 دكتر فرهاد ستاری
80 دكتر مقصود سعادتی نیاری
81 دكتر احد صابر تازه کند
82 زهرا عبادی
83 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
84 دكتر یوسف کمالی
85 دکتر حسین محمدزاده
86 آقای داوود منظوری
87 دکتر قادر نجارباشی
88 دكتر مرتضی نطاق نجفی
89 دكتر مهسا نوری اصل
90 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
91 غلامرضا احمد زاده
92 دکتر اسداله اسدی
93 ابوالفضل بایرامی
94 دکتر علیرضا پناهی
95 کمال الدین حمیدی نخستین
96 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
97 دکتر علیرضا روان خواه
98 پروفسور صابر زهری
99 سیده نرگس ساداتی
100 دکتر قهرمان سهرابی
101 کریم الله قاسمی گرمی
102 دکتر علیرضا قاسمیان
103 علی لطفی بخش
104 سعید لطیفی نوید
105 دکتر فریبا محمودی
106 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
107 دكتر طوبا میرزاپور
108 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
109 نعمت اباذری
110 جعفر اعظمی
111 دكتر نسرین اقبالی
112 پروفسور عبداله برهانی فر
113 پروفسور کمال بهمن پور
114 آقاي کاظم حق نژاد آذر
115 دکتر نیکروز حیدری
116 آقاي احمد خوجالی بارنجی
117 دكتر ناصر زمانی
118 دکتر محمد ضارب نیا
119 دكتر نعمت عبداللهی
120 دكتر محمدرضا عبداله پور
121 آقاي حسین عبدل زاده
122 دكتر عادل کاظمی پیله درق
123 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
124 دکتر محمد رضا مطلبی
125 آقای عباس نجاتی
126 قاسم نریمانی
127 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
128 دكتر مهدی اسماعیلیان
129 دکتر ولی زاردشت
130 آقاي قادر قاسمی
131 پروفسور مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
132 حبیب اله اسکندری
133 ماندانا امیری
134 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
135 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
136 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
137 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
138 دکتر مریم خوشکام
139 آقای محمدرضا زمانلو
140 آقای داود سیف زاده
141 دکتر امیر ناصر شمخالی
142 دکتر مرجان عابدی
143 دكتر یعقوب منصوری
144 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
145 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
146 مهندس دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
147 ابراهیم رنجبر
148 مسروره مختاری
149 آقاي محمد یاوری
150 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
151 دکتر سیف اله آقاجانی
152 خانم اوشا برهمند
153 دكتر سجاد بشرپور
154 پروفسور نادر حاجلو
155 اکبر عطادخت
156 دكتر نیلوفر میکاییلی
157 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
158 دکتر رقیه افرونده
159 دکتر سجاد انوشیروانی
160 دكتر محسن برغمدی
161 دکتر لطفعلی بلبلی
162 دکتر آمنه پوررحیم
163 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
164 دکتر ماهرخ دهقانی
165 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
166 دکتر فرناز سیفی
167 نسرین عزیزیان کهن
168 دکتر رضا فرضی زاده
169 پروفسور مهرداد محرم زاده
170 پروفسور عباس معمارباشی
171 دکتر عباس نقی زاده باقی
172 دکتر فرزاد نوبخت
173 دكتر سلیم واحدی نمین
174 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
175 فریبا اسفندیاری درآباد
176 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
177 دكتر فریدون بابائی اقدم
178 آقاي وکیل حیدری ساربان
179 دکتر بتول زینالی
180 دکتر بهروز سبحانی
181 پروفسور برومند صلاحی
182 دکتر موسی عابدینی
183 عطا غفاری گیلانده
184 دکتر عقیل مددی
گروه آموزشی ادیان و عرفان :
185 دکتر علی بابایی
186 آقاي بهمن زاهدی
187 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
188 دکتر مریم سلطانی
189 دکتر جعفر سلمان زاده
190 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
191 علی غفاری
گروه آموزش زبان انگلیسی :
192 افسانه سعید اختر
193 دکتر توحید صیامی
194 دكتر رضا عبدی
195 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
196 دکتر حبیب ابراهیم پور
197 محمد باشکوه اجیرلو
198 دکتر هاتف حاضری
199 دکتر محمد حسن زاده
200 دکتر حسین رحیمی کلور
201 قاسم زارعی
202 دکتر ناصر سیف اللهی
203 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
204 دکتر زهرا فتوره چی
205 آقای ولی نعمتی
206 خانم عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
207 مرتضی ابراهیمی
208 یعسوب اصغری نیاری
209 احمد شجاعی
210 امین فتحی
211 دكتر عباس فنی اصل
212 آقای محمدرضا مولائی
213 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
214 خانم سولماز امیر راشد
215 آقای حسام حسن زاده
216 آقای فریدون حسنخانی قوام
217 علیرضا حسینی
218 بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
219 دکتر تقی اکبری
220 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
221 دکتر عیسی ثمری
222 دكتر علی خالق خواه
223 دكتر علی رضایی شریف
224 دكتر عادل زاهد بابلان
225 آقاي علی شیخ الاسلامی
226 دکتر اسماعیل صدری
227 حسین قمری گیوی
228 دكتر احمدرضا کیانی
229 آقاي مسعود مرادی
230 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
231 دکتر جعفر آقازاده
232 دکتر حسن اسدی
233 دكتر فرهاد پوریانژاد
234 اردشیر جوانمردزاده
235 دکتر اسماعیل جهانی
236 رضا محمود اوغلی
237 دکتر Behrouz Afkhami
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
238 دکتر بهرام ایمانی
239 دكتر حسن خاوریان
240 دکتر منصور رحمتی
241 آقای علیرضا محمدی
242 آقای حسین نظم فر
243 ارسطو یاری حصار
244 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
245 زهرا پور رشید
246 دکتر روح الله مؤذنی
247 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
248 دکتر ابراهیم نوشادی
جامعه شناسی:
249 دکتر رسول عباسی
زبان و ادبیات عرب:
250 جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
251 دکتر سجاد حسینی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
252 محمد تقی آل ابراهیم
253 دكتر رسول اصغری زکریا
254 دکتر علی اصغری
255 دکتر مرتضی برمکی
256 آقاي احمد توبه
257 دكتر سدابه جهانبخش
258 دکتر سعید خماری
259 دكتر سارا دژستان
260 ناصر زارع
261 دكتر امید سفالیان
262 پروفسور رئوف سیدشریفی
263 آقاي مجید شکرپور
264 دكتر پریسا شیخ زاده
265 محمد صدقی
266 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
267 دكتر سلیم فرزانه
268 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
269 دكتر رباب قهرمان زاده
270 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
271 آقاي محمود باقری خیرآبادی
272 دكتر مهدی حسن پور
273 دکتر مهدی داوری
274 دكتر جبرائیل رزمجو
275 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
276 آقاي فروع الدین زرگرزاده
277 دکتر عسگر عباداللهی
278 پروفسور سید علی اصغر فتحی
279 دکتر علی گلی زاده
280 آقاي بهرام ناصری
281 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
282 امیرحسین افکاری سیاح
283 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
284 دكتر منصور راسخ
285 دکتر ولی رسولی شربیانی
286 دكتر غلامحسین شاه قلی
287 دکتر جواد طریقی
288 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
289 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
290 دكتر عبدالله گلمحمدی
291 دکتر ت. مصری گندشمین
292 آقاي حسین موسی زاده
293 بهمن نجفی
مهندسی آب:
294 آقاي اصغر باقری
295 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
296 دكتر مجید رئوف
297 دكتر علی رسول زاده
298 دكتر جواد رمضانی مقدم
299 دکتر مجتبی سوختانلو
300 آقاي علیرضا عبدپور
301 دكتر امین کانونی
302 دكتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
303 دکتر اباذر اسمعلی عوری
304 دكتر معصومه امیرخانی
305 آقاي میکائیل بدر زاده
306 آقاي مهدی روحانی
307 دکتر اردوان قربانی
308 دكتر رئوف مصطفی زاده
309 دکتر سعید ورامش
مهندسی علوم دامي‌:
310 رضا بهمرام
311 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
312 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
313 رضا سیدشریفی
314 دكتر جمال سیف دواتی
315 دكتر میرداریوش شکوری
316 دكتر حسین عبدی بنمار
317 بهرام فتحی آچاچلوئی
318 فاطمه قنادی اصل
319 دکتر حسین محب الدینی
320 فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
321 دکتر بهمن نویدشاد
322 سعید نیک بین
323 دکتر نعمت هدایت ایوریق
324 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
325 بهروز اسماعیل پور
326 آقاي مهدی بهنامیان
327 دکتر یونس پوربیرامی هیر
328 دکتر موسی ترابی گیگلو
329 دكتر علی اکبر شکوهیان
330 دکتر علیرضا قنبری
331 دکتر مهدی محب الدینی
332 آقای kazem94 kazem94
گروه آموزشی علوم خاک:
333 آقای شکراله اصغری
334 دکتر شکراله اصغری
335 دکتر علی اشرف سلطانی
336 دکتر حسین شهاب ارخازلو
337 آیدا عباسی
338 دکتر اکبر قوی دل
339 دكتر اسماعیل گلی کلانپا
340 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
341 محمد احمدی
342 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
343 معراج شرری
344 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
گروه علوم و مهندسی جنگل:
345 کیومرث سفیدی
346 فرشاد کیوان بهجو
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
347 رسول آذرمی
348 بهنام الهامی
349 دکتر محمد حسن زاده
350 دکتر یاسر حسینی
351 رحیم دیدارطالشمکائیل
352 دکتر منوچهر شیری
353 دکتر اصغر عبادی
354 مرتضی کامرانی
355 دکتر حبیب مارالیان
356 دکتر علی میرزازاده
تکنولوژی تولیدات دامی :
357 دكتر آزاده بوستان
358 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
359 سیامک قضائی نیاری
360 دکتر علی مجتهدین
361 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
362 ابراهیم تقی نژاد
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
363 عادل آزاد دل
364 دکتر خدابخش اسداللهی
365 آقاي شکراله پورالخاص نوکنده ئی
366 احد پیشگر
367 دكتر احسان شفیقی
368 عسگر صلاحی
369 بیژن ظهیری ناو
370 رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
371 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
372 کریم حاجی زاده باستانی
373 آقاي سیدهاشم حسینی
374 آقاي رضا رضالو
375 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
376 خانم فاطمه برمکی
گروه زبان و ادبیات عربی:
377 مهرداد آقائی
378 آقاي احد پیشگر
379 شهریار گیتی
380 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
381 دكتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
382 پری امیری
383 آقای مجید راهرو زرگر
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
384 دکتر مهدی جودی
385 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
386 علی شاهی قره لر
387 دکتر آیدین عزیزپور
388 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
389 دکتر مهدی معمری
390 دکتر حسن ملکی لجایر
391 قاسم میرزایی
392 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
393 دکتر آراز سیابی گرجان
394 دکتر صغری میرارشادی
395 شراره میرزائی
:
396 دکتر رضا حسن زاده
397 دکتر سولماز کیا
398 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
399 محمد عسکری
400 mghasemi mghasemi