کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 آقاي طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دكتر سید سعید راثی نظامی
10 آقای حامد رحمن شکرگزار
11 آقای فرزاد رضائی مقدم
12 کاظم شاکری
13 آقاي ناصرالدین شاهبازی
14 اکبر صفرزاده گندشمین
15 اتابک فیضی
16 مهندس مرتضی علی قربانی
17 دكتر امین قلی‌زاد
18 دكتر امین قنادی اصل
19 الهام قندی
20 آقاي رضا کارکن آزاد
21 دکتر محتشم محبی اسبمرز
22 دکتر یعقوب محمدی
23 آقاي هدایت اله مشعشعی
24 دکتر فریبرز معصومی
25 دکتر سید احمد مهری شال
26 آقاي پرویز نژادسیفی
27 علیرضا نگهدار
28 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
29 دکتر عزیز باباپور
30 دکتر امیر حیدری
31 کیوان شایسته
32 مهندس سیدکریم شفقی اصل
33 محمد قربان پور
34 خانم ماریانا مشعشعی
35 دکتر علیرضا میراولیایی
36 دکتر بهروز میرزایی
37 دكتر علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
38 دکتر سجاد پیر محمد
39 دکتر رضا پیل افکن
40 دکتر حسنعلی رسولی
41 دکتر سید جاوید زکوی
42 دکتر مهدی شاهدی اصل
43 دکتر پیمان شاهی
44 دکتر فرهاد صادق مغانلو
45 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
46 دکتر هادی غائبی
47 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
48 دکتر عسگر مینائی
49 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
50 عادل اکبری مجد
51 دکتر حمید بهادر
52 دکتر جواد جاویدان
53 دکتر مجید حسین پور
54 دكتر عبدالمجید دژم خوی
55 آقاي غلامرضا زارع فتین
56 دکتر سیدجلال سیدشنوا
57 پروفسور حسین شایقی
58 سهیلا صادقی
59 مهندس سهیلا صادقی‌رام
60 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
61 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
62 دكتر حسن اکبری
63 دكتر شهناز پورناصری
64 یوسف جهان زمین
65 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
66 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
67 آقاي حجت اله رشید کلویر
68 دکتر بهرام گسیلی
69 دکتر وحید وزیری
70 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
71 صدیف احدپور کلخوران
72 آقاي علی باکوئی
73 دکتر جعفر برهانیان
74 دكتر علی توانا
75 دكتر محمد حمدی پور
76 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
77 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
78 دكتر ناصر سپهری جوان
79 دكتر فرهاد ستاری
80 دكتر مقصود سعادتی نیاری
81 دكتر احد صابر تازه کند
82 زهرا عبادی
83 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
84 دكتر یوسف کمالی
85 دکتر حسین محمدزاده
86 آقای داوود منظوری
87 آقاي قادر نجارباشی
88 دكتر مرتضی نطاق نجفی
89 دكتر مهسا نوری اصل
90 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
91 غلامرضا احمد زاده
92 اسداله اسدی
93 ابوالفضل بایرامی
94 دکتر علیرضا پناهی
95 آقاي کمال الدین حمیدی نخستین
96 آقاي سیدمهدی رضوی خسروشاهی
97 دکتر علیرضا روان خواه
98 پروفسور صابر زهری
99 سیده نرگس ساداتی
100 دکتر قهرمان سهرابی
101 آقاي کریم الله قاسمی گرمی
102 دكتر علیرضا قاسمیان
103 علی لطفی بخش
104 دكتر سعید لطیفی نوید
105 دکتر فریبا محمودی
106 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
107 دكتر طوبا میرزاپور
108 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
109 نعمت اباذری
110 جعفر اعظمی
111 دكتر نسرین اقبالی
112 پروفسور عبداله برهانی فر
113 پروفسور کمال بهمن پور
114 آقاي کاظم حق نژاد آذر
115 دکتر نیکروز حیدری
116 آقاي احمد خوجالی بارنجی
117 دكتر ناصر زمانی
118 دکتر محمد ضارب نیا
119 دكتر نعمت عبداللهی
120 دكتر محمدرضا عبداله پور
121 آقاي حسین عبدل زاده
122 دكتر عادل کاظمی پیله درق
123 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
124 دکتر محمد رضا مطلبی
125 آقای عباس نجاتی
126 قاسم نریمانی
127 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
128 دكتر مهدی اسماعیلیان
129 دکتر ولی زاردشت
130 آقاي قادر قاسمی
131 پروفسور مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
132 حبیب اله اسکندری
133 ماندانا امیری
134 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
135 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
136 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
137 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
138 مریم خوشکام
139 آقای محمدرضا زمانلو
140 آقای داود سیف زاده
141 دکتر امیر ناصر شمخالی
142 دکتر مرجان عابدی
143 دكتر یعقوب منصوری
144 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
145 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
146 آقاي دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
147 دكتر ابراهیم رنجبر
148 مسروره مختاری
149 آقاي محمد یاوری
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
150 دکتر سیف اله آقاجانی
151 خانم اوشا برهمند
152 دكتر سجاد بشرپور
153 اکبر عطادخت
154 دكتر نیلوفر میکاییلی
155 دكتر محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
156 دکتر رقیه افرونده
157 دکتر سجاد انوشیروانی
158 دكتر محسن برغمدی
159 دكتر لطفعلی بلبلی
160 دکتر آمنه پوررحیم
161 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
162 دکتر ماهرخ دهقانی
163 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
164 دکتر فرناز سیفی
165 نسرین عزیزیان کهن
166 دکتر رضا فرضی زاده
167 پروفسور مهرداد محرم زاده
168 پروفسور عباس معمارباشی
169 دکتر عباس نقی زاده باقی
170 دکتر فرزاد نوبخت
171 دكتر سلیم واحدی نمین
172 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
173 فریبا اسفندیاری درآباد
174 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
175 دكتر فریدون بابائی اقدم
176 آقاي وکیل حیدری ساربان
177 دکتر بتول زینالی
178 دكتر بهروز سبحانی
179 پروفسور برومند صلاحی
180 دکتر موسی عابدینی
181 عطا غفاری گیلانده
182 دکتر عقیل مددی
183 محمدحسن یزدانی
گروه آموزشی ادیان و عرفان :
184 دکتر علی بابایی
185 آقاي بهمن زاهدی
186 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
187 دکتر مریم سلطانی
188 دکتر جعفر سلمان زاده
189 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
190 علی غفاری
گروه آموزش زبان انگلیسی :
191 افسانه سعید اختر
192 دكتر توحید صیامی
193 دكتر رضا عبدی
194 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
195 دکتر حبیب ابراهیم پور
196 محمد باشکوه اجیرلو
197 دکتر هاتف حاضری
198 دکتر محمد حسن زاده
199 دکتر حسین رحیمی کلور
200 قاسم زارعی
201 دکتر ناصر سیف اللهی
202 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
203 دکتر زهرا فتوره چی
204 آقای ولی نعمتی
205 خانم عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
206 مرتضی ابراهیمی
207 یعسوب اصغری نیاری
208 احمد شجاعی
209 امین فتحی
210 دكتر عباس فنی اصل
211 آقای محمدرضا مولائی
212 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
213 خانم سولماز امیر راشد
214 فریدون حسن خانی قوام
215 علیرضا حسینی
216 بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
217 دکتر تقی اکبری
218 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
219 دکتر عیسی ثمری
220 دكتر علی خالق خواه
221 دكتر علی رضایی شریف
222 دكتر عادل زاهد بابلان
223 آقاي علی شیخ الاسلامی
224 دكتر اسمائیل صدری
225 حسین قمری گیوی
226 دكتر احمدرضا کیانی
227 آقاي مسعود مرادی
228 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
229 دکتر جعفر آقازاده
230 دکتر حسن اسدی
231 دکتر بهروز افخمی
232 زهرا پور رشید
233 دكتر فرهاد پوریانژاد
234 اردشیر جوانمردزاده
235 دكتر سجاد حسینی
236 رضا محمود اوغلی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
237 دکتر بهرام ایمانی
238 دكتر حسن خاوریان
239 دکتر منصور رحمتی
240 آقای علیرضا محمدی
241 آقای حسین نظم فر
242 ارسطو یاری حصار
گروه حقوق:
243 دکتر روح الله مؤذنی
244 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
245 دکتر رسول عباسی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
246 محمد تقی آل ابراهیم
247 دكتر رسول اصغری زکریا
248 دكتر علی اصغری
249 دکتر مرتضی برمکی
250 آقاي احمد توبه
251 دكتر سدابه جهانبخش
252 دکتر سعید خماری
253 دكتر سارا دژستان
254 ناصر زارع
255 دكتر امید سفالیان
256 پروفسور رئوف سیدشریفی
257 آقاي مجید شکرپور
258 دكتر پریسا شیخ زاده
259 محمد صدقی
260 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
261 دكتر سلیم فرزانه
262 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
263 دكتر رباب قهرمان زاده
264 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
265 آقاي محمود باقری خیرآبادی
266 دكتر مهدی حسن پور
267 دکتر مهدی داوری
268 دكتر جبرائیل رزمجو
269 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
270 آقاي فروع الدین زرگرزاده
271 دکتر عسگر عباداللهی
272 دكتر سید علی اصغر فتحی
273 دکتر علی گلی زاده
274 آقاي بهرام ناصری
275 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
276 امیرحسین افکاری سیاح
277 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
278 دكتر منصور راسخ
279 دکتر ولی رسولی شربیانی
280 دكتر غلامحسین شاه قلی
281 دکتر جواد طریقی
282 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
283 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
284 دكتر عبدالله گلمحمدی
285 دکتر ت. مصری گندشمین
286 آقاي حسین موسی زاده
287 بهمن نجفی
مهندسی آب:
288 آقاي اصغر باقری
289 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
290 دكتر مجید رئوف
291 دكتر علی رسول زاده
292 دكتر جواد رمضانی مقدم
293 دکتر مجتبی سوختانلو
294 آقاي علیرضا عبدپور
295 دكتر امین کانونی
296 دكتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
297 دکتر اباذر اسمعلی عوری
298 دكتر معصومه امیرخانی
299 آقاي میکائیل بدر زاده
300 آقاي مهدی روحانی
301 دکتر اردوان قربانی
302 دكتر رئوف مصطفی زاده
303 دکتر سعید ورامش
مهندسی علوم دامي‌:
304 دكتر رضا بهمرام
305 دكتر یونس زاهدی دیزج یکان
306 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
307 رضا سیدشریفی
308 دكتر جمال سیف دواتی
309 دكتر میرداریوش شکوری
310 دكتر حسین عبدی بنمار
311 دكتر بهرام فتحی آچاچلوئی
312 دکتر حسین محب الدینی
313 فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
314 دکتر بهمن نویدشاد
315 سعید نیک بین
316 دکتر نعمت هدایت ایوریق
317 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
318 بهروز اسماعیل پور
319 آقاي مهدی بهنامیان
320 دکتر یونس پوربیرامی هیر
321 دکتر موسی ترابی گیگلو
322 پروفسور اسماعیل چمنی
323 دكتر علی اکبر شکوهیان
324 دکتر علیرضا قنبری
325 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
326 آقای شکراله اصغری
327 دکتر شکراله اصغری
328 دکتر علی اشرف سلطانی
329 دکتر حسین شهاب ارخازلو
330 آیدا عباسی
331 دكتر اسماعیل گلی کلانپا
332 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
333 محمد احمدی
334 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
335 معراج شرری
336 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
گروه علوم و مهندسی جنگل:
337 کیومرث سفیدی
338 فرشاد کیوان بهجو
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
339 رسول آذرمی
340 بهنام الهامی
341 دکتر محمد حسن زاده
342 دکتر یاسر حسینی
343 رحیم دیدارطالشمکائیل
344 دکتر منوچهر شیری
345 دکتر اصغر عبادی
346 مرتضی کامرانی
347 دکتر حبیب مارالیان
تکنولوژی تولیدات دامی :
348 دكتر آزاده بوستان
349 دكتر شاهین حاجی قهرمانی
350 سیامک قضائی نیاری
351 دکتر علی مجتهدین
352 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
353 ابراهیم تقی نژاد
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
354 عادل آزاد دل
355 دکتر خدابخش اسداللهی
356 آقاي شکراله پورالخاص نوکنده ئی
357 احد پیشگر
358 دكتر احسان شفیقی
359 عسگر صلاحی
360 دكتر بیژن ظهیری ناو
361 جواد گرجامی
362 رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
363 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
364 پروفسور نادر حاجلو
گروه آموزشی باستان شناسی :
365 کریم حاجی زاده باستانی
366 آقاي سیدهاشم حسینی
367 آقاي رضا رضالو
368 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
369 خانم فاطمه برمکی
گروه زبان و ادبیات عربی:
370 مهرداد آقائی
371 آقاي احد پیشگر
372 دكتر شهریار گیتی
373 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
374 دكتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
375 پری امیری
376 آقای مجید راهرو زرگر
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
377 دکتر مهدی جودی
378 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
379 علی شاهی قره لر
380 دکتر آیدین عزیزپور
381 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
382 دکتر مهدی معمری
383 دکتر حسن ملکی لجایر
384 قاسم میرزایی
385 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
386 آراز سیابی
387 دکتر صغری میرارشادی
388 شراره میرزائی
:
389 دکتر رضا حسن زاده
390 دکتر سولماز کیا
391 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
392 محمد عسکری
393 mghasemi mghasemi