کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 دکتر مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق
14 کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر محتشم محبی اسبمرز
24 دکتر یعقوب محمدی
25 آقاي هدایت اله مشعشعی
26 دکتر فریبرز معصومی
27 دکتر سید احمد مهری شال
28 آقاي پرویز نژادسیفی
29 علیرضا نگهدار
30 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
31 دکتر عزیز باباپور
32 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
33 دکتر امیر حیدری
34 کیوان شایسته
35 مهندس سیدکریم شفقی اصل
36 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
37 محمد قربان پور
38 خانم ماریانا مشعشعی
39 دکتر علیرضا میراولیایی
40 دکتر بهروز میرزایی
41 علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
42 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
43 دکتر سجاد پیرمحمد
44 دکتر رضا پیل افکن
45 دکتر حسنعلی رسولی
46 دکتر سید جاوید زکوی
47 دکتر مهدی شاهدی اصل
48 دکتر پیمان شاهی
49 دکتر فرهاد صادق مغانلو
50 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
51 دکتر هادی غائبی
52 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
53 دکتر عسگر مینائی
54 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
55 عادل اکبری مجد
56 دکتر حمید بهادر
57 دکتر جواد جاویدان
58 دکتر مجید حسین پور
59 دکتر حمید حیدرزاده
60 دکتر عبدالمجید دژم خوی
61 آقاي غلامرضا زارع فتین
62 دکتر سیدجلال سیدشنوا
63 پروفسور حسین شایقی
64 سهیلا صادقی
65 مهندس سهیلا صادقی‌رام
66 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
67 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
68 دكتر حسن اکبری
69 دكتر شهناز پورناصری
70 یوسف جهان زمین
71 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
72 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
73 آقاي حجت اله رشید کلویر
74 دکتر بهرام گسیلی
75 دکتر وحید وزیری
76 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
77 آقای صدیف احدپور کلخوران
78 آقاي علی باکوئی
79 دکتر جعفر برهانیان
80 دكتر علی توانا
81 دكتر محمد حمدی پور
82 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
83 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
84 دكتر ناصر سپهری جوان
85 دكتر فرهاد ستاری
86 دكتر مقصود سعادتی نیاری
87 دكتر احد صابر تازه کند
88 زهرا عبادی
89 یاشار عزیزیان کلاندرق
90 دكتر یوسف کمالی
91 دکتر حسین محمدزاده
92 آقای داوود منظوری
93 دکتر قادر نجارباشی
94 دكتر مرتضی نطاق نجفی
95 دكتر مهسا نوری اصل
96 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
97 دکتر اسداله اسدی
98 ابوالفضل بایرامی
99 دکتر علیرضا پناهی
100 دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
101 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
102 پروفسور صابر زهری
103 سیده نرگس ساداتی
104 دکتر قهرمان سهرابی
105 کریم الله قاسمی گرمی
106 دکتر علیرضا قاسمیان
107 دکتر سعید لطیفی نوید
108 دکتر فریبا محمودی
109 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
110 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
111 نعمت اباذری
112 جعفر اعظمی
113 نسرین اقبالی
114 پروفسور عبداله برهانی فر
115 پروفسور کمال بهمن پور
116 آقاي کاظم حق نژاد آذر
117 دکتر نیکروز حیدری
118 آقاي احمد خوجالی بارنجی
119 پروفسور ناصر زمانی
120 دکتر محمد ضارب نیا
121 دكتر نعمت عبداللهی
122 دكتر محمدرضا عبداله پور
123 آقاي حسین عبدل زاده
124 دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی
125 آقای قادر قاسمی
126 دکتر عادل کاظمی پیله درق
127 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
128 دکتر محمد رضا مطلبی
129 آقای عباس نجاتی
130 قاسم نریمانی
131 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
132 دکتر مهدی اسماعیلیان
133 دکتر صفر پارسی
134 دکتر ولی زاردشت
135 پروفسور مسعود گنجی
136 دکتر بهداد مصطفایی
گروه آموزشی شیمی :
137 حبیب اله اسکندری
138 ماندانا امیری
139 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
140 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
141 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
142 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
143 دکتر مریم خوشکام
144 آقای محمدرضا زمانلو
145 آقای داود سیف زاده
146 دکتر امیر ناصر شمخالی
147 دکتر مرجان عابدی
148 دكتر یعقوب منصوری
149 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
150 مهندس دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
151 غلامرضا احمد زاده
152 دکتر علیرضا روان خواه
153 علی لطفی بخش
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
154 دکتر ابراهیم دانش
155 ابراهیم رنجبر
156 خانم مسروره مختاری
157 آقاي محمد یاوری
158 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
159 دکتر سیف اله آقاجانی
160 خانم اوشا برهمند
161 دكتر سجاد بشرپور
162 پروفسور نادر حاجلو
163 دکتر اکبر عطادخت
164 دكتر نیلوفر میکاییلی
165 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
166 دکتر رقیه افرونده
167 دکتر سجاد انوشیروانی
168 دكتر محسن برغمدی
169 دکتر لطفعلی بلبلی
170 دکتر آمنه پوررحیم
171 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
172 دکتر ماهرخ دهقانی
173 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
174 دکتر فرناز سیفی
175 نسرین عزیزیان کهن
176 دکتر رضا فرضی زاده
177 پروفسور مهرداد محرم زاده
178 پروفسور عباس معمارباشی
179 دکتر عباس نقی زاده باقی
180 دکتر فرزاد نوبخت
181 دكتر سلیم واحدی نمین
182 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
183 فریبا اسفندیاری درآباد
184 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
185 دكتر فریدون بابائی اقدم
186 دکتر بتول زینالی
187 پروفسور بهروز سبحانی
188 پروفسور برومند صلاحی
189 پروفسور موسی عابدینی
190 دکتر عقیل مددی
گروه الهیات و علوم سیاسی:
191 دکتر علی بابایی
192 بهمن زاهدی
193 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
194 دکتر مریم سلطانی
195 دکتر جعفر سلمان زاده
196 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
197 علی غفاری
198 دکتر رضا محموداوغلی
199 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
200 دکتر افسانه سعید اختر
201 دکتر توحید صیامی
202 دكتر رضا عبدی
203 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
204 دکتر حبیب ابراهیم پور
205 محمد باشکوه اجیرلو
206 دکتر هاتف حاضری
207 دکتر محمد حسن زاده
208 دکتر حسین رحیمی کلور
209 دکتر قاسم زارعی
210 دکتر ناصر سیف اللهی
211 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
212 دکتر زهرا فتوره چی
213 آقای ولی نعمتی
214 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
215 مرتضی ابراهیمی
216 دکتر علی احمدپور
217 یعسوب اصغری نیاری
218 احمد شجاعی
219 امین فتحی
220 دكتر عباس فنی اصل
221 آقای محمدرضا مولائی
222 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
223 خانم سولماز امیر راشد
224 خانم فاطمه برمکی
225 آقای حسام حسن زاده
226 آقای فریدون حسنخانی قوام
227 آقای علیرضا حسینی
228 بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
229 دکتر تقی اکبری
230 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
231 دکتر عیسی ثمری
232 دكتر علی خالق خواه
233 دكتر علی رضایی شریف
234 دكتر عادل زاهد بابلان
235 دکتر اسماعیل صدری
236 حسین قمری گیوی
237 احمدرضا کیانی
238 آقاي مسعود مرادی
239 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
240 دکتر حسن اسدی
241 فرهاد پوریانژاد
242 دکتر اردشیر جوانمردزاده
243 دکتر Behrouz Afkhami
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
244 دکتر بهرام ایمانی
245 دکتر وکیل حیدری ساربان
246 دكتر حسن خاوریان
247 دکتر منصور رحمتی
248 دکتر عطا غفاری گیلانده
249 آقای علیرضا محمدی
250 آقای حسین نظم فر
251 ارسطو یاری حصار
252 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
253 زهرا پور رشید
254 دکتر روح الله مؤذنی
255 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
256 دکتر رسول عباسی
زبان و ادبیات عرب:
257 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
258 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
259 دکتر سجاد حسینی
260 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
261 محمد تقی آل ابراهیم
262 پروفسور رسول اصغری زکریا
263 دکتر علی اصغری
264 دکتر مرتضی برمکی
265 آقاي احمد توبه
266 سدابه جهانبخش
267 دکتر سعید خماری
268 دكتر سارا دژستان
269 دکتر ناصر زارع
270 دكتر امید سفالیان
271 پروفسور رئوف سیدشریفی
272 آقاي مجید شکرپور
273 دكتر پریسا شیخ زاده
274 محمد صدقی
275 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
276 سلیم فرزانه
277 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
278 دكتر رباب قهرمان زاده
279 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
280 آقاي محمود باقری خیرآبادی
281 دكتر مهدی حسن پور
282 دکتر مهدی داوری
283 دكتر جبرائیل رزمجو
284 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
285 آقاي فروع الدین زرگرزاده
286 دکتر عسگر عباداللهی
287 پروفسور سید علی اصغر فتحی
288 دکتر علی گلی زاده
289 پروفسور بهرام ناصری
290 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
291 امیرحسین افکاری سیاح
292 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
293 دكتر منصور راسخ
294 دکتر ولی رسولی شربیانی
295 دکتر علی روشنیان فرد
296 دكتر غلامحسین شاه قلی
297 دکتر جواد طریقی
298 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
299 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
300 دكتر عبدالله گلمحمدی
301 دکتر ت. مصری گندشمین
302 آقاي حسین موسی زاده
303 دکتر بهمن نجفی
مهندسی آب:
304 آقاي اصغر باقری
305 مجید رئوف
306 دكتر علی رسول زاده
307 دکتر جواد رمضانی مقدم
308 دکتر مجتبی سوختانلو
309 دکتر علیرضا عبدپور
310 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
311 دکتر امین کانونی
312 دکتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
313 دکتر اباذر اسمعلی عوری
314 دكتر معصومه امیرخانی
315 آقاي میکائیل بدر زاده
316 دکتر رقیه جهدی
317 آقاي مهدی روحانی
318 دکتر اردوان قربانی
319 دكتر رئوف مصطفی زاده
320 دکتر سعید ورامش
مهندسی علوم دامي‌ و صنایع غذایی:
321 رضا بهمرام
322 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
323 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
324 دکتر رضا سیدشریفی
325 جمال سیف دواتی
326 دكتر میرداریوش شکوری
327 دكتر حسین عبدی بنمار
328 بهرام فتحی آچاچلوئی
329 دکتر فاطمه قنادی اصل
330 دکتر حسین محب الدینی
331 فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
332 دکتر بهمن نویدشاد
333 سعید نیک بین
334 دکتر نعمت هدایت ایوریق
335 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
336 آقای رسول آذرمی
337 دکتر اصغر استاجی
338 بهروز اسماعیل پور
339 مهدی بهنامیان
340 دکتر یونس پوربیرامی هیر
341 دکتر موسی ترابی گیگلو
342 پروفسور اسماعیل چمنی
343 دکتر علی اکبر شکوهیان
344 دکتر علیرضا قنبری
345 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
346 آقای شکراله اصغری
347 دکتر شکراله اصغری
348 دکتر علی اشرف سلطانی
349 دکتر حسین شهاب ارخازلو
350 آیدا عباسی
351 دکتر اکبر قویدل
352 دکتر اسماعیل گلی کلانپا
353 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
354 محمد احمدی
355 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
356 دکتر معراج شرری
357 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
گروه علوم و مهندسی جنگل:
358 کیومرث سفیدی
359 فرشاد کیوان بهجو
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
360 بهنام الهامی
361 دکتر محمد حسن زاده
362 دکتر یاسر حسینی
363 رحیم دیدارطالشمکائیل
364 دکتر منوچهر شیری
365 دکتر اصغر عبادی
366 مرتضی کامرانی
367 دکتر حبیب مارالیان
گروه آموزشی علوم دامی:
368 دکتر آزاده بوستان
369 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
370 دکتر سیامک قضائی
371 دکتر علی مجتهدین
372 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
373 دکتر نادر اکرامی راد
374 ابراهیم تقی نژاد
375 دکتر علی میرزازاده
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
376 عادل آزاد دل
377 دکتر خدابخش اسداللهی
378 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
379 احد پیشگر
380 دكتر احسان شفیقی
381 عسگر صلاحی
382 بیژن ظهیری ناو
383 دکتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
384 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
385 کریم حاجی زاده باستانی
386 آقاي سیدهاشم حسینی
387 رضا رضالو
388 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
389 آقای علی شیخ الاسلامی
گروه زبان و ادبیات عربی:
390 دکتر مهرداد آقائی
391 آقاي احد پیشگر
392 شهریار گیتی
393 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
394 دکتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
395 پری امیری
396 آقای مجید راهرو زرگر
397 دکتر مریم معاضدی
398 خانم شراره میرزائی
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
399 دکتر مهدی جودی
400 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
401 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
402 علی شاهی قره لر
403 دکتر آیدین عزیزپور
404 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
405 دکتر مهدی معمری
406 دکتر حسن ملکی لجایر
407 قاسم میرزایی
408 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
409 دکتر آراز سیابی گرجان
410 دکتر صغری میرارشادی
:
411 دکتر رضا حسن زاده
412 دکتر مهرداد شیخلو
413 دکتر عباس صباحی نمینی
414 دکتر آرش عبدالملکی
415 دکتر سولماز کیا
416 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
417 محمد عسکری
418 mghasemi mghasemi