کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 دکتر مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق
14 کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر محتشم محبی اسبمرز
24 دکتر یعقوب محمدی
25 آقاي هدایت اله مشعشعی
26 دکتر فریبرز معصومی
27 دکتر سید احمد مهری شال
28 آقاي پرویز نژادسیفی
29 علیرضا نگهدار
30 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
31 دکتر عزیز باباپور
32 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
33 دکتر امیر حیدری
34 کیوان شایسته
35 مهندس سیدکریم شفقی اصل
36 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
37 محمد قربان پور
38 خانم ماریانا مشعشعی
39 دکتر علیرضا میراولیایی
40 دکتر بهروز میرزایی
41 علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
42 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
43 دکتر سجاد پیرمحمد
44 دکتر رضا پیل افکن
45 دکتر حسنعلی رسولی
46 دکتر سید جاوید زکوی
47 دکتر مهدی شاهدی اصل
48 دکتر پیمان شاهی
49 دکتر فرهاد صادق مغانلو
50 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
51 دکتر هادی غائبی
52 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
53 دکتر عسگر مینائی
54 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
55 عادل اکبری مجد
56 دکتر حمید بهادر
57 دکتر جواد جاویدان
58 دکتر مجید حسین پور
59 دکتر حمید حیدرزاده
60 عبدالمجید دژم خوی
61 آقاي غلامرضا زارع فتین
62 دکتر سیدجلال سیدشنوا
63 پروفسور حسین شایقی
64 سهیلا صادقی
65 مهندس سهیلا صادقی‌رام
66 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
67 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
68 دكتر حسن اکبری
69 دكتر شهناز پورناصری
70 یوسف جهان زمین
71 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
72 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
73 آقاي حجت اله رشید کلویر
74 دکتر بهرام گسیلی
75 دکتر وحید وزیری
76 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
77 آقای صدیف احدپور کلخوران
78 آقاي علی باکوئی
79 دکتر جعفر برهانیان
80 دكتر علی توانا
81 دكتر محمد حمدی پور
82 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
83 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
84 دكتر ناصر سپهری جوان
85 دكتر فرهاد ستاری
86 دكتر مقصود سعادتی نیاری
87 دكتر احد صابر تازه کند
88 زهرا عبادی
89 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
90 دكتر یوسف کمالی
91 دکتر حسین محمدزاده
92 آقای داوود منظوری
93 دکتر قادر نجارباشی
94 دكتر مرتضی نطاق نجفی
95 دكتر مهسا نوری اصل
96 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
97 غلامرضا احمد زاده
98 دکتر اسداله اسدی
99 ابوالفضل بایرامی
100 دکتر علیرضا پناهی
101 دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
102 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
103 پروفسور صابر زهری
104 سیده نرگس ساداتی
105 دکتر قهرمان سهرابی
106 کریم الله قاسمی گرمی
107 دکتر علیرضا قاسمیان
108 سعید لطیفی نوید
109 دکتر فریبا محمودی
110 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
111 دكتر طوبا میرزاپور
112 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
113 نعمت اباذری
114 جعفر اعظمی
115 نسرین اقبالی
116 پروفسور عبداله برهانی فر
117 پروفسور کمال بهمن پور
118 آقاي کاظم حق نژاد آذر
119 دکتر نیکروز حیدری
120 آقاي احمد خوجالی بارنجی
121 دكتر ناصر زمانی
122 دکتر محمد ضارب نیا
123 دكتر نعمت عبداللهی
124 دكتر محمدرضا عبداله پور
125 آقاي حسین عبدل زاده
126 دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی
127 آقای قادر قاسمی
128 دکتر عادل کاظمی پیله درق
129 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
130 دکتر محمد رضا مطلبی
131 آقای عباس نجاتی
132 قاسم نریمانی
133 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
134 دکتر مهدی اسماعیلیان
135 دکتر ولی زاردشت
136 پروفسور مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
137 حبیب اله اسکندری
138 ماندانا امیری
139 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
140 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
141 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
142 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
143 دکتر مریم خوشکام
144 آقای محمدرضا زمانلو
145 آقای داود سیف زاده
146 دکتر امیر ناصر شمخالی
147 دکتر مرجان عابدی
148 دكتر یعقوب منصوری
149 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
150 مهندس دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
151 دکتر علیرضا روان خواه
152 علی لطفی بخش
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
153 دکتر ابراهیم دانش
154 ابراهیم رنجبر
155 مسروره مختاری
156 آقاي محمد یاوری
157 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
158 دکتر سیف اله آقاجانی
159 خانم اوشا برهمند
160 دكتر سجاد بشرپور
161 پروفسور نادر حاجلو
162 دکتر اکبر عطادخت
163 دكتر نیلوفر میکاییلی
164 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
165 دکتر رقیه افرونده
166 دکتر سجاد انوشیروانی
167 دكتر محسن برغمدی
168 دکتر لطفعلی بلبلی
169 دکتر آمنه پوررحیم
170 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
171 دکتر ماهرخ دهقانی
172 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
173 دکتر فرناز سیفی
174 نسرین عزیزیان کهن
175 دکتر رضا فرضی زاده
176 پروفسور مهرداد محرم زاده
177 پروفسور عباس معمارباشی
178 دکتر عباس نقی زاده باقی
179 دکتر فرزاد نوبخت
180 دكتر سلیم واحدی نمین
181 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
182 فریبا اسفندیاری درآباد
183 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
184 دكتر فریدون بابائی اقدم
185 دکتر بتول زینالی
186 دکتر بهروز سبحانی
187 پروفسور برومند صلاحی
188 پروفسور موسی عابدینی
189 دکتر عقیل مددی
گروه الهیات و علوم سیاسی:
190 دکتر علی بابایی
191 بهمن زاهدی
192 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
193 دکتر مریم سلطانی
194 دکتر جعفر سلمان زاده
195 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
196 علی غفاری
197 دکتر رضا محموداوغلی
198 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
199 دکتر افسانه سعید اختر
200 دکتر توحید صیامی
201 دكتر رضا عبدی
202 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
203 دکتر حبیب ابراهیم پور
204 محمد باشکوه اجیرلو
205 دکتر هاتف حاضری
206 دکتر محمد حسن زاده
207 دکتر حسین رحیمی کلور
208 دکتر قاسم زارعی
209 دکتر ناصر سیف اللهی
210 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
211 دکتر زهرا فتوره چی
212 آقای ولی نعمتی
213 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
214 مرتضی ابراهیمی
215 یعسوب اصغری نیاری
216 احمد شجاعی
217 امین فتحی
218 دكتر عباس فنی اصل
219 آقای محمدرضا مولائی
220 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
221 خانم سولماز امیر راشد
222 خانم فاطمه برمکی
223 آقای حسام حسن زاده
224 آقای فریدون حسنخانی قوام
225 آقای علیرضا حسینی
226 بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
227 دکتر تقی اکبری
228 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
229 دکتر عیسی ثمری
230 دكتر علی خالق خواه
231 دكتر علی رضایی شریف
232 دكتر عادل زاهد بابلان
233 دکتر اسماعیل صدری
234 حسین قمری گیوی
235 احمدرضا کیانی
236 آقاي مسعود مرادی
237 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
238 دکتر حسن اسدی
239 فرهاد پوریانژاد
240 دکتر اردشیر جوانمردزاده
241 دکتر Behrouz Afkhami
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
242 دکتر بهرام ایمانی
243 دکتر وکیل حیدری ساربان
244 دكتر حسن خاوریان
245 دکتر منصور رحمتی
246 دکتر عطا غفاری گیلانده
247 آقای علیرضا محمدی
248 آقای حسین نظم فر
249 ارسطو یاری حصار
250 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
251 زهرا پور رشید
252 دکتر روح الله مؤذنی
253 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
254 دکتر رسول عباسی
زبان و ادبیات عرب:
255 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
256 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
257 دکتر سجاد حسینی
258 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
259 محمد تقی آل ابراهیم
260 دكتر رسول اصغری زکریا
261 دکتر علی اصغری
262 دکتر مرتضی برمکی
263 آقاي احمد توبه
264 سدابه جهانبخش
265 دکتر سعید خماری
266 دكتر سارا دژستان
267 دکتر ناصر زارع
268 دكتر امید سفالیان
269 پروفسور رئوف سیدشریفی
270 آقاي مجید شکرپور
271 دكتر پریسا شیخ زاده
272 محمد صدقی
273 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
274 سلیم فرزانه
275 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
276 دكتر رباب قهرمان زاده
277 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
278 آقاي محمود باقری خیرآبادی
279 دكتر مهدی حسن پور
280 دکتر مهدی داوری
281 دكتر جبرائیل رزمجو
282 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
283 آقاي فروع الدین زرگرزاده
284 دکتر عسگر عباداللهی
285 پروفسور سید علی اصغر فتحی
286 دکتر علی گلی زاده
287 پروفسور بهرام ناصری
288 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
289 امیرحسین افکاری سیاح
290 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
291 دكتر منصور راسخ
292 دکتر ولی رسولی شربیانی
293 دكتر غلامحسین شاه قلی
294 دکتر جواد طریقی
295 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
296 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
297 دكتر عبدالله گلمحمدی
298 دکتر ت. مصری گندشمین
299 آقاي حسین موسی زاده
300 بهمن نجفی
مهندسی آب:
301 آقاي اصغر باقری
302 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
303 مجید رئوف
304 دكتر علی رسول زاده
305 دکتر جواد رمضانی مقدم
306 دکتر مجتبی سوختانلو
307 دکتر علیرضا عبدپور
308 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
309 دکتر امین کانونی
310 دکتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
311 دکتر اباذر اسمعلی عوری
312 دكتر معصومه امیرخانی
313 آقاي میکائیل بدر زاده
314 دکتر رقیه جهدی
315 آقاي مهدی روحانی
316 دکتر اردوان قربانی
317 دكتر رئوف مصطفی زاده
318 دکتر سعید ورامش
مهندسی علوم دامي‌ و صنایع غذایی:
319 رضا بهمرام
320 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
321 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
322 دکتر رضا سیدشریفی
323 جمال سیف دواتی
324 دكتر میرداریوش شکوری
325 دكتر حسین عبدی بنمار
326 بهرام فتحی آچاچلوئی
327 دکتر فاطمه قنادی اصل
328 دکتر حسین محب الدینی
329 فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
330 دکتر بهمن نویدشاد
331 سعید نیک بین
332 دکتر نعمت هدایت ایوریق
333 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
334 آقای رسول آذرمی
335 دکتر اصغر استاجی
336 بهروز اسماعیل پور
337 مهدی بهنامیان
338 دکتر یونس پوربیرامی هیر
339 دکتر موسی ترابی گیگلو
340 پروفسور اسماعیل چمنی
341 دکتر علی اکبر شکوهیان
342 دکتر علیرضا قنبری
343 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
344 آقای شکراله اصغری
345 دکتر شکراله اصغری
346 دکتر علی اشرف سلطانی
347 دکتر حسین شهاب ارخازلو
348 آیدا عباسی
349 دکتر اکبر قویدل
350 دکتر اسماعیل گلی کلانپا
351 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
352 محمد احمدی
353 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
354 دکتر معراج شرری
355 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
گروه علوم و مهندسی جنگل:
356 کیومرث سفیدی
357 فرشاد کیوان بهجو
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
358 بهنام الهامی
359 دکتر محمد حسن زاده
360 دکتر یاسر حسینی
361 رحیم دیدارطالشمکائیل
362 دکتر منوچهر شیری
363 دکتر اصغر عبادی
364 مرتضی کامرانی
365 دکتر حبیب مارالیان
گروه آموزشی علوم دامی:
366 آزاده بوستان
367 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
368 دکتر سیامک قضائی
369 دکتر علی مجتهدین
370 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
371 دکتر نادر اکرامی راد
372 ابراهیم تقی نژاد
373 دکتر علی میرزازاده
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
374 عادل آزاد دل
375 دکتر خدابخش اسداللهی
376 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
377 احد پیشگر
378 دكتر احسان شفیقی
379 عسگر صلاحی
380 بیژن ظهیری ناو
381 دکتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
382 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
383 کریم حاجی زاده باستانی
384 آقاي سیدهاشم حسینی
385 رضا رضالو
386 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
387 آقای علی شیخ الاسلامی
گروه زبان و ادبیات عربی:
388 دکتر مهرداد آقائی
389 آقاي احد پیشگر
390 شهریار گیتی
391 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
392 دکتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
393 پری امیری
394 آقای مجید راهرو زرگر
395 دکتر مریم معاضدی
396 خانم شراره میرزائی
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
397 دکتر مهدی جودی
398 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
399 علی شاهی قره لر
400 دکتر آیدین عزیزپور
401 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
402 دکتر مهدی معمری
403 دکتر حسن ملکی لجایر
404 قاسم میرزایی
405 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
406 دکتر آراز سیابی گرجان
407 دکتر صغری میرارشادی
:
408 دکتر رضا حسن زاده
409 دکتر مهرداد شیخلو
410 دکتر عباس صباحی نمینی
411 دکتر آرش عبدالملکی
412 دکتر سولماز کیا
413 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
414 محمد عسکری
415 mghasemi mghasemi