کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 دکتر مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 آقای اصغر امانی داشلجه
5 دکتر احد اوریا
6 دکتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق
14 کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر محتشم محبی اسبمرز
24 دکتر یعقوب محمدی
25 آقاي هدایت اله مشعشعی
26 دکتر فریبرز معصومی
27 دکتر سید احمد مهری شال
28 آقاي پرویز نژادسیفی
29 علیرضا نگهدار
30 دکتر توحید نوری
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
31 دکتر عزیز باباپور
32 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
33 دکتر امیر حیدری
34 دکتر کیوان شایسته
35 مهندس سیدکریم شفقی اصل
36 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
37 دکتر محمد قربان پور
38 خانم ماریانا مشعشعی
39 دکتر علیرضا میراولیایی
40 دکتر بهروز میرزایی
41 آقای علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
42 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
43 دکتر سجاد پیرمحمد
44 دکتر رضا پیل افکن
45 دکتر حسنعلی رسولی
46 دکتر سید جاوید زکوی
47 دکتر مهدی شاهدی اصل
48 دکتر پیمان شاهی
49 دکتر فرهاد صادق مغانلو
50 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
51 دکتر سید محمد عرب
52 دکتر هادی غائبی
53 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
54 دکتر عسگر مینائی
55 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
56 عادل اکبری مجد
57 دکتر حمید بهادر
58 دکتر جواد جاویدان
59 دکتر مجید حسین پور
60 دکتر حمید حیدرزاده
61 دکتر عبدالمجید دژم خوی
62 آقاي غلامرضا زارع فتین
63 دکتر سیدجلال سیدشنوا
64 پروفسور حسین شایقی
65 سهیلا صادقی
66 مهندس سهیلا صادقی‌رام
67 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
68 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
69 دكتر حسن اکبری
70 دكتر شهناز پورناصری
71 یوسف جهان زمین
72 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
73 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
74 آقاي حجت اله رشید کلویر
75 دکتر بهرام گسیلی
76 دکتر وحید وزیری
77 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
78 آقای صدیف احدپور کلخوران
79 آقاي علی باکوئی
80 دکتر جعفر برهانیان
81 دكتر علی توانا
82 دکتر محمد حمدی پور
83 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
84 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
85 دكتر ناصر سپهری جوان
86 دكتر فرهاد ستاری
87 دكتر مقصود سعادتی نیاری
88 دکتر احد صابر تازه‌کند
89 خانم زهرا عبادی
90 یاشار عزیزیان کلاندرق
91 دكتر یوسف کمالی
92 دکتر حسین محمدزاده
93 آقای داوود منظوری
94 دکتر قادر نجارباشی
95 دكتر مرتضی نطاق نجفی
96 دکتر مهسا نوری اصل
97 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
98 دکتر اسداله اسدی
99 ابوالفضل بایرامی
100 دکتر علیرضا پناهی
101 دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
102 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
103 پروفسور صابر زهری
104 سیده نرگس ساداتی
105 دکتر قهرمان سهرابی
106 کریم الله قاسمی گرمی
107 دکتر علیرضا قاسمیان
108 دکتر سعید لطیفی نوید
109 دکتر فریبا محمودی
110 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
111 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
112 نعمت اباذری
113 جعفر اعظمی
114 نسرین اقبالی
115 پروفسور عبداله برهانی فر
116 دکتر کمال بهمن پور
117 آقای کاظم حق نژاد آذر
118 دکتر نیکروز حیدری
119 آقاي احمد خوجالی بارنجی
120 پروفسور ناصر زمانی
121 دکتر محمد ضارب نیا
122 دكتر نعمت عبداللهی
123 دکتر محمدرضا عبداله پور
124 آقاي حسین عبدل زاده
125 دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی
126 آقای قادر قاسمی
127 دکتر عادل کاظمی پیله درق
128 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
129 دکتر محمد رضا مطلبی
130 آقای عباس نجاتی
131 قاسم نریمانی
132 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
133 دکتر مهدی اسماعیلیان
134 دکتر صفر پارسی
135 دکتر ولی زاردشت
136 پروفسور مسعود گنجی
137 دکتر بهداد مصطفایی
گروه آموزشی شیمی :
138 حبیب اله اسکندری
139 دکتر ماندانا امیری
140 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
141 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
142 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
143 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
144 دکتر مریم خوشکام
145 آقای محمدرضا زمانلو
146 آقای داود سیف زاده
147 دکتر امیر ناصر شمخالی
148 دکتر مرجان عابدی
149 دكتر یعقوب منصوری
150 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
151 مهندس دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
152 غلامرضا احمد زاده
153 دکتر علیرضا روان خواه
154 علی لطفی بخش
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
155 دکتر ابراهیم دانش
156 ابراهیم رنجبر
157 خانم مسروره مختاری
158 آقاي محمد یاوری
159 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
160 دکتر سیف اله آقاجانی
161 خانم اوشا برهمند
162 دكتر سجاد بشرپور
163 پروفسور نادر حاجلو
164 دکتر علی رضایی شریف
165 دکتر اکبر عطادخت
166 پروفسور نیلوفر میکاییلی
167 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
168 دکتر رقیه افرونده
169 دکتر سجاد انوشیروانی
170 دكتر محسن برغمدی
171 دکتر لطفعلی بلبلی
172 دکتر آمنه پوررحیم
173 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
174 دکتر ماهرخ دهقانی
175 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
176 دکتر فرناز سیفی
177 نسرین عزیزیان کهن
178 دکتر رضا فرضی زاده
179 پروفسور مهرداد محرم زاده
180 پروفسور عباس معمارباشی
181 دکتر عباس نقی زاده باقی
182 دکتر فرزاد نوبخت
183 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
184 دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
185 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
186 دكتر فریدون بابائی اقدم
187 دکتر بتول زینالی
188 پروفسور بهروز سبحانی
189 پروفسور برومند صلاحی
190 پروفسور موسی عابدینی
191 دکتر عقیل مددی
گروه الهیات و علوم سیاسی:
192 دکتر علی بابایی
193 بهمن زاهدی
194 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
195 دکتر مریم سلطانی
196 دکتر جعفر سلمان زاده
197 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
198 علی غفاری
199 دکتر رضا محموداوغلی
200 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
201 دکتر افسانه سعید اختر
202 دکتر توحید صیامی
203 دكتر رضا عبدی
204 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
205 دکتر حبیب ابراهیم پور
206 محمد باشکوه اجیرلو
207 دکتر هاتف حاضری
208 دکتر محمد حسن زاده
209 دکتر حسین رحیمی کلور
210 دکتر قاسم زارعی
211 دکتر ناصر سیف اللهی
212 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
213 دکتر زهرا فتوره چی
214 آقای ولی نعمتی
215 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
216 مرتضی ابراهیمی
217 دکتر علی احمدپور
218 یعسوب اصغری نیاری
219 احمد شجاعی
220 امین فتحی
221 دكتر عباس فنی اصل
222 آقای محمدرضا مولائی
223 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
224 خانم سولماز امیر راشد
225 خانم فاطمه برمکی
226 آقای حسام حسن زاده
227 آقای فریدون حسنخانی قوام
228 آقای علیرضا حسینی
229 آقای بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
230 دکتر زهرا اخوی
231 دکتر تقی اکبری
232 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
233 دكتر علی خالق خواه
234 دكتر عادل زاهد بابلان
235 دکتر اسماعیل صدری
236 حسین قمری گیوی
237 احمدرضا کیانی
238 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
239 دکتر حسن اسدی
240 دکتر فرهاد پوریانژاد
241 دکتر اردشیر جوانمردزاده
242 دکتر Behrouz Afkhami
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
243 دکتر بهرام ایمانی
244 دکتر وکیل حیدری ساربان
245 دكتر حسن خاوریان
246 دکتر منصور رحمتی
247 دکتر عطا غفاری گیلانده
248 آقای علیرضا محمدی
249 آقای حسین نظم فر
250 ارسطو یاری حصار
251 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
252 زهرا پور رشید
253 دکتر روح الله مؤذنی
254 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
زبان و ادبیات عرب:
255 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
256 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
257 دکتر سجاد حسینی
258 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
259 محمد تقی آل ابراهیم
260 پروفسور رسول اصغری زکریا
261 دکتر علی اصغری
262 دکتر مرتضی برمکی
263 آقاي احمد توبه
264 سدابه جهانبخش
265 دکتر سعید خماری
266 دكتر سارا دژستان
267 دکتر ناصر زارع
268 دكتر امید سفالیان
269 پروفسور رئوف سیدشریفی
270 آقاي مجید شکرپور
271 دكتر پریسا شیخ زاده
272 محمد صدقی
273 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
274 سلیم فرزانه
275 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
276 دكتر رباب قهرمان زاده
277 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
278 آقاي محمود باقری خیرآبادی
279 دكتر مهدی حسن پور
280 دکتر مهدی داوری
281 دكتر جبرائیل رزمجو
282 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
283 آقاي فروع الدین زرگرزاده
284 دکتر عسگر عباداللهی
285 پروفسور سید علی اصغر فتحی
286 دکتر علی گلی زاده
287 پروفسور بهرام ناصری
288 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
289 امیرحسین افکاری سیاح
290 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
291 دكتر منصور راسخ
292 دکتر ولی رسولی شربیانی
293 دکتر علی روشنیان فرد
294 دكتر غلامحسین شاه قلی
295 دکتر جواد طریقی
296 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
297 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
298 دكتر عبدالله گلمحمدی
299 دکتر ت. مصری گندشمین
300 آقاي حسین موسی زاده
301 دکتر بهمن نجفی
مهندسی آب:
302 آقاي اصغر باقری
303 دکتر یاسر حسینی
304 دکتر مجید رئوف
305 علی رسول زاده
306 دکتر جواد رمضانی مقدم
307 دکتر مجتبی سوختانلو
308 دکتر علیرضا عبدپور
309 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
310 دکتر امین کانونی
311 دکتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
312 دکتر اباذر اسمعلی عوری
313 دكتر معصومه امیرخانی
314 میکائیل بدر زاده
315 دکتر رقیه جهدی
316 آقاي مهدی روحانی
317 دکتر اردوان قربانی
318 دكتر رئوف مصطفی زاده
319 دکتر سعید ورامش
مهندسی علوم دامي‌ و صنایع غذایی:
320 رضا بهمرام
321 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
322 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
323 دکتر رضا سیدشریفی
324 جمال سیف دواتی
325 دكتر میرداریوش شکوری
326 دكتر حسین عبدی بنمار
327 بهرام فتحی آچاچلوئی
328 دکتر فاطمه قنادی اصل
329 دکتر حسین محب الدینی
330 دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
331 دکتر بهمن نویدشاد
332 سعید نیک بین
333 دکتر نعمت هدایت ایوریق
334 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
335 آقای رسول آذرمی
336 دکتر اصغر استاجی
337 بهروز اسماعیل پور
338 مهدی بهنامیان
339 دکتر یونس پوربیرامی هیر
340 دکتر موسی ترابی گیگلو
341 پروفسور اسماعیل چمنی
342 دکتر علی اکبر شکوهیان
343 دکتر علیرضا قنبری
344 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
345 آقای شکراله اصغری
346 دکتر شکراله اصغری
347 دکتر علی اشرف سلطانی
348 دکتر حسین شهاب ارخازلو
349 آیدا عباسی
350 دکتر اکبر قویدل
351 دکتر اسماعیل گلی کلانپا
352 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
353 دکتر محمد احمدی
354 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
355 دکتر معراج شرری
356 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
357 دکتر بیتا معزی پور
گروه علوم و مهندسی جنگل:
358 کیومرث سفیدی
359 فرشاد کیوان بهجو
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
360 بهنام الهامی
361 دکتر محمد حسن زاده
362 رحیم دیدارطالشمکائیل
363 دکتر منوچهر شیری
364 دکتر اصغر عبادی
365 مرتضی کامرانی
366 دکتر حبیب مارالیان
گروه آموزشی علوم دامی:
367 دکتر آزاده بوستان
368 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
369 دکتر سیامک قضائی
370 دکتر علی مجتهدین
371 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
372 دکتر نادر اکرامی راد
373 دکتر ابراهیم تقی نژاد
374 دکتر علی میرزازاده
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
375 دکتر عادل آزاد دل
376 دکتر خدابخش اسداللهی
377 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
378 احد پیشگر
379 دكتر احسان شفیقی
380 عسگر صلاحی
381 بیژن ظهیری ناو
382 دکتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
383 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
384 کریم حاجی زاده باستانی
385 آقاي سیدهاشم حسینی
386 رضا رضالو
387 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
388 آقای علی شیخ الاسلامی
گروه زبان و ادبیات عربی:
389 دکتر مهرداد آقائی
390 آقاي احد پیشگر
391 شهریار گیتی
392 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
393 دکتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
394 پری امیری
395 آقای مجید راهرو زرگر
396 دکتر مریم معاضدی
397 خانم شراره میرزائی
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
398 دکتر مهدی جودی
399 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
400 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
401 دکتر علی شاهی قره لر
402 دکتر آیدین عزیزپور
403 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
404 دکتر مهدی معمری
405 دکتر حسن ملکی لجایر
406 قاسم میرزایی
407 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
408 دکتر آراز سیابی گرجان
409 دکتر صغری میرارشادی
:
410 دکتر رضا حسن زاده
411 دکتر مهرداد شیخلو
412 دکتر عباس صباحی نمینی
413 دکتر آرش عبدالملکی
414 دکتر سولماز کیا
415 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
416 دکتر رسول عباسی
417 محمد عسکری
418 mghasemi mghasemi