[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: ::
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دكتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 آقاي طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دكتر سید سعید راثی نظامی
10 دكتر حامد رحمن شکرگزار
11 آقای فرزاد رضائی مقدم
12 دكتر کاظم شاکری
13 آقاي ناصرالدین شاهبازی
14 اکبر صفرزاده گندشمین
15 دكتر اتابک فیضی
16 مهندس مرتضی علی قربانی
17 دكتر امین قلی‌زاد
18 دكتر امین قنادی اصل
19 دكتر الهام قندی
20 آقاي رضا کارکن آزاد
21 دکتر محتشم محبی اسبمرز
22 دکتر یعقوب محمدی
23 آقاي هدایت اله مشعشعی
24 دکتر فریبرز معصومی
25 دکتر سید احمد مهری شال
26 آقاي پرویز نژادسیفی
27 دكتر علیرضا نگهدار
28 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
29 دکتر عزیز باباپور
30 دکتر امیر حیدری
31 دكتر کیوان شایسته
32 مهندس سیدکریم شفقی اصل
33 دكتر محمد قربان پور
34 خانم ماریانا مشعشعی
35 علیرضا میراولیایی
36 دكتر بهروز میرزایی
37 دكتر علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
38 دکتر سجاد پیر محمد
39 دکتر رضا پیل افکن
40 دکتر سید جاوید زکوی
41 دکتر مهدی شاهدی اصل
42 دکتر فرهاد صادق مغانلو
43 دکتر هادی غائبی
44 دکتر بهروز میرزائی ضیاپور
45 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
46 عادل اکبری مجد
47 دکتر حمید بهادر
48 آقاي جواد جاویدان
49 دكتر مجید حسین پور
50 دكتر عبدالمجید دژم خوی
51 آقاي غلامرضا زارع فتین
52 دکتر سیدجلال سیدشنوا
53 پروفسور حسین شایقی
54 دكتر سهیلا صادقی
55 مهندس سهیلا صادقی‌رام
56 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
57 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
58 دكتر حسن اکبری
59 دكتر شهناز پورناصری
60 آقاي یوسف جهان زمین
61 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
62 آقاي حجت اله رشید کلویر
63 دکتر بهرام گسیلی
64 دکتر وحید وزیری
65 آقاي وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
66 آقاي صدیف احدپور کلخوران
67 آقاي علی باکوئی
68 دکتر جعفر برهانیان
69 دكتر علی توانا
70 دكتر محمد حمدی پور
71 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
72 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
73 دكتر ناصر سپهری جوان
74 دكتر فرهاد ستاری
75 دكتر مقصود سعادتی نیاری
76 دكتر احد صابر تازه کند
77 دكتر زهرا عبادی
78 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
79 دكتر یوسف کمالی
80 دكتر حسین محمدزاده
81 آقای داوود منظوری
82 آقاي قادر نجارباشی
83 دكتر مرتضی نطاق نجفی
84 دكتر مهسا نوری اصل
85 science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
86 غلامرضا احمد زاده
87 دكتر اسداله اسدی
88 دكتر ابوالفضل بایرامی
89 دکتر علیرضا پناهی
90 آقاي کمال الدین حمیدی نخستین
91 آقاي سیدمهدی رضوی خسروشاهی
92 پروفسور صابر زهری
93 سیده نرگس ساداتی
94 دکتر قهرمان سهرابی
95 آقاي کریم الله قاسمی گرمی
96 دكتر علیرضا قاسمیان
97 علی لطفی بخش
98 دكتر سعید لطیفی نوید
99 دكتر فریبا محمودی
100 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
101 دكتر طوبا میرزاپور
102 آقاي عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
103 نعمت اباذری
104 جعفر اعظمی
105 دكتر نسرین اقبالی
106 عبداله برهانی فر
107 پروفسور کمال بهمن پور
108 آقاي کاظم حق نژاد آذر
109 دکتر نیکروز حیدری
110 آقاي احمد خوجالی بارنجی
111 دكتر ناصر زمانی
112 دکتر محمد ضارب نیا
113 دكتر نعمت عبداللهی
114 دكتر محمدرضا عبداله پور
115 آقاي حسین عبدل زاده
116 دكتر عادل کاظمی پیله درق
117 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
118 دکتر محمد رضا مطلبی
119 آقای عباس نجاتی
120 قاسم نریمانی
121 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
122 دكتر مهدی اسماعیلیان
123 دکتر ولی زاردشت
124 آقاي قادر قاسمی
125 مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
126 دكتر حبیب اله اسکندری
127 ماندانا امیری
128 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
129 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
130 دكتر ابولفضل بضاعت پور
131 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
132 مریم خوشکام
133 محمدرضا زمانلو
134 آقای داود سیف زاده
135 دکتر امیر ناصر شمخالی
136 مرجان عابدی
137 دكتر یعقوب منصوری
138 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
139 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
140 آقاي دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
141 دكتر ابراهیم رنجبر
142 دكتر مسروره مختاری
143 آقاي محمد یاوری
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
144 خانم بتول احدی
145 خانم اوشا برهمند
146 دكتر سجاد بشرپور
147 دكتر اکبر عطادخت
148 دكتر نیلوفر میکاییلی
149 دكتر محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
150 دکتر رقیه افرونده
151 دكتر محسن برغمدی
152 دكتر لطفعلی بلبلی
153 دکتر آمنه پوررحیم
154 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
155 دکتر ماهرخ دهقانی
156 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
157 دکتر فرناز سیفی
158 دكتر نسرین عزیزیان کهن
159 دکتر رضا فرضی زاده
160 پروفسور مهرداد محرم زاده
161 پروفسور عباس معمارباشی
162 دکتر عباس نقی زاده باقی
163 دکتر فرزاد نوبخت
164 دكتر سلیم واحدی نمین
165 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
166 فریبا اسفندیاری درآباد
167 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
168 دكتر فریدون بابائی اقدم
169 آقاي محمد باشکوه اجیرلو
170 آقاي وکیل حیدری ساربان
171 دکتر بتول زینالی
172 دكتر بهروز سبحانی
173 دكتر برومند صلاحی
174 دکتر موسی عابدینی
175 آقاي عطا غفاری گیلانده
176 دكتر عقیل مددی
177 دكتر محمدحسن یزدانی
گروه آموزشی ادیان و عرفان :
178 دکتر علی بابایی
179 آقاي بهمن زاهدی
180 دکتر مریم سلطانی
181 آقاي علی غفاری
گروه آموزش زبان انگلیسی :
182 دكتر افسانه سعید اختر
183 دكتر توحید صیامی
184 دكتر رضا عبدی
185 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
186 دکتر حبیب ابراهیم پور
187 دکتر هاتف حاضری
188 دکتر محمد حسن زاده
189 دكتر قاسم زارعی
190 دکتر ناصر سیف اللهی
191 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
192 دکتر زهرا فتوره چی
193 ولی نعمتی
گروه معارف اسلامی :
194 مرتضی ابراهیمی
195 یعسوب اصغری نیاری
196 احمد شجاعی
197 امین فتحی
198 دكتر عباس فنی اصل
199 آقای محمدرضا مولائی
200 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
201 خانم سولماز امیر راشد
202 آقاي فریدون حسن خانی قوام
203 آقاي علیرضا حسینی
204 آقاي بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
205 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
206 دکتر عیسی ثمری
207 دكتر علی خالق خواه
208 دكتر علی رضایی شریف
209 دكتر عادل زاهد بابلان
210 آقاي علی شیخ الاسلامی
211 دكتر اسمائیل صدری
212 آقاي حسین قمری گیوی
213 دكتر احمدرضا کیانی
214 آقاي مسعود مرادی
215 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
216 دکتر حسن اسدی
217 دكتر بهروز افخمی
218 دكتر زهرا پور رشید
219 دكتر فرهاد پوریانژاد
220 دكتر اردشیر جوانمردزاده
221 دكتر سجاد حسینی
222 رضا محمود اوغلی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
223 دکتر بهرام ایمانی
224 دكتر حسن خاوریان
225 دکتر منصور رحمتی
226 آقای علیرضا محمدی
227 آقای حسین نظم فر
228 دكتر ارسطو یاری حصار
گروه حقوق:
229 دکتر روح الله مؤذنی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
230 دكتر رسول اصغری زکریا
231 دكتر علی اصغری
232 دکتر مرتضی برمکی
233 آقاي احمد توبه
234 دكتر سدابه جهانبخش
235 دكتر سعید خماری
236 دكتر سارا دژستان
237 دكتر ناصر زارع
238 دكتر امید سفالیان
239 آقاي مجید شکرپور
240 دكتر پریسا شیخ زاده
241 محمد صدقی
242 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
243 دكتر سلیم فرزانه
244 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
245 دكتر رباب قهرمان زاده
246 آقاي حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
247 آقاي محمود باقری خیرآبادی
248 دكتر مهدی حسن پور
249 دکتر مهدی داوری
250 دكتر جبرائیل رزمجو
251 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
252 آقاي فروع الدین زرگرزاده
253 دكتر سید علی اصغر فتحی
254 دکتر علی گلی زاده
255 آقاي بهرام ناصری
256 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
257 دكتر امیرحسین افکاری سیاح
258 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
259 دكتر منصور راسخ
260 دكتر ولی رسولی شربیانی
261 دكتر غلامحسین شاه قلی
262 دکتر جواد طریقی
263 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
264 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
265 دكتر عبدالله گلمحمدی
266 ت. مصری گندشمین
267 آقاي حسین موسی زاده
268 بهمن نجفی
مهندسی آب:
269 آقاي اصغر باقری
270 دكتر مجید رئوف
271 دكتر علی رسول زاده
272 دكتر جواد رمضانی مقدم
273 دكتر مجتبی سوختانلو
274 آقاي علیرضا عبدپور
275 دكتر امین کانونی
276 دكتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
277 دكتر محمد احمدی
278 دکتر اباذر اسمعلی عوری
279 دكتر معصومه امیرخانی
280 آقاي میکائیل بدر زاده
281 آقاي مهدی روحانی
282 دكتر کیومرث سفیدی
283 آقاي معراج شرری
284 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
285 دكتر اردوان قربانی
286 دكتر فرشاد کیوان بهجو
287 دكتر رئوف مصطفی زاده
مهندسی علوم دامي‌:
288 دكتر رضا بهمرام
289 دكتر یونس زاهدی دیزج یکان
290 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
291 دكتر رضا سیدشریفی
292 دكتر جمال سیف دواتی
293 دكتر میرداریوش شکوری
294 دكتر حسین عبدی بنمار
295 دكتر بهرام فتحی آچاچلوئی
296 حسین محب الدینی
297 دكتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
298 دكتر بهمن نویدشاد
299 دكتر سعید نیک بین
300 دكتر نعمت هدایت ایوریق
301 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
302 دكتر بهروز اسماعیل پور
303 آقاي مهدی بهنامیان
304 دكتر اسمائیل چمنی
305 دكتر علی اکبر شکوهیان
306 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
307 دکتر شکراله اصغری
308 دکتر حسین شهاب ارخازلو
309 آیدا عباسی
310 دكتر اسماعیل گلی کلانپا
311 آقاي کاظم هاشمی مجد
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
312 آقاي رسول آذرمی
313 آقاي شکراله اصغری
314 دكتر بهنام الهامی
315 دکتر موسی ترابی گیگلو
316 آقاي مهدی جودی
317 آقاي یاسر حسینی
318 آقاي رحیم دیدارطالشمکائیل
319 دکتر عسگر عباداللهی
320 دكتر مرتضی کامرانی
321 آقاي حبیب مارالیان
تکنولوژی تولیدات دامی :
322 دكتر آزاده بوستان
323 دكتر شاهین حاجی قهرمانی
324 آقاي سیامک قضائی نیاری
325 دكتر علی مجتهدین
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
326 ابراهیم تقی نژاد
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
327 دكتر عادل آزاد دل
328 آقاي خدابخش اسداللهی
329 آقاي شکراله پورالخاص نوکنده ئی
330 احد پیشگر
331 دكتر احسان شفیقی
332 عسگر صلاحی
333 دكتر بیژن ظهیری ناو
334 دكتر جواد گرجامی
335 رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
336 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
337 دكتر نادر حاجلو
338 دكتر ناصر صبحی
گروه آموزشی باستان شناسی :
339 آقاي کریم حاجی زاده باستانی
340 آقاي سیدهاشم حسینی
341 آقاي رضا رضالو
342 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
343 خانم فاطمه برمکی
گروه زبان و ادبیات عربی:
344 مهرداد آقائی
345 آقاي احد پیشگر
346 دكتر شهریار گیتی
347 دكتر حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
348 دكتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
349 دكتر پری امیری
350 دكتر مجید راهرو زرگر
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
351 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
352 دكتر آیدین عزیزپور
353 دكتر لیلا غفارزاده نمازی
354 دکتر مهدی معمری
355 قاسم میرزایی
356 آقاي رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
357 دكتر آراز سیابی
358 دکتر صغری میرارشادی
359 دكتر شراره میرزائی
:
360 دكتر رضا حسن زاده
361 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
362 محمد عسکری
363 mghasemi mghasemi
University of Mohaghegh Ardabili
Persian site map - English site map - Created in 1.09 seconds with 1538 queries by yektaweb 3476