کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق
14 کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر محتشم محبی اسبمرز
24 دکتر یعقوب محمدی
25 آقاي هدایت اله مشعشعی
26 دکتر فریبرز معصومی
27 دکتر سید احمد مهری شال
28 آقاي پرویز نژادسیفی
29 علیرضا نگهدار
30 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
31 دکتر عزیز باباپور
32 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
33 دکتر امیر حیدری
34 کیوان شایسته
35 مهندس سیدکریم شفقی اصل
36 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
37 محمد قربان پور
38 خانم ماریانا مشعشعی
39 دکتر علیرضا میراولیایی
40 دکتر بهروز میرزایی
41 علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
42 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
43 دکتر سجاد پیرمحمد
44 دکتر رضا پیل افکن
45 دکتر حسنعلی رسولی
46 دکتر سید جاوید زکوی
47 دکتر مهدی شاهدی اصل
48 دکتر پیمان شاهی
49 دکتر فرهاد صادق مغانلو
50 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
51 دکتر هادی غائبی
52 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
53 دکتر عسگر مینائی
54 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
55 عادل اکبری مجد
56 دکتر حمید بهادر
57 دکتر جواد جاویدان
58 دکتر مجید حسین پور
59 دکتر حمید حیدرزاده
60 عبدالمجید دژم خوی
61 آقاي غلامرضا زارع فتین
62 دکتر سیدجلال سیدشنوا
63 پروفسور حسین شایقی
64 سهیلا صادقی
65 مهندس سهیلا صادقی‌رام
66 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
67 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
68 دكتر حسن اکبری
69 دكتر شهناز پورناصری
70 یوسف جهان زمین
71 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
72 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
73 آقاي حجت اله رشید کلویر
74 دکتر بهرام گسیلی
75 دکتر وحید وزیری
76 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
77 صدیف احدپور کلخوران
78 آقاي علی باکوئی
79 دکتر جعفر برهانیان
80 دكتر علی توانا
81 دكتر محمد حمدی پور
82 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
83 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
84 دكتر ناصر سپهری جوان
85 دكتر فرهاد ستاری
86 دكتر مقصود سعادتی نیاری
87 دكتر احد صابر تازه کند
88 زهرا عبادی
89 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
90 دكتر یوسف کمالی
91 دکتر حسین محمدزاده
92 آقای داوود منظوری
93 دکتر قادر نجارباشی
94 دكتر مرتضی نطاق نجفی
95 دكتر مهسا نوری اصل
96 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
97 غلامرضا احمد زاده
98 دکتر اسداله اسدی
99 ابوالفضل بایرامی
100 دکتر علیرضا پناهی
101 کمال الدین حمیدی نخستین
102 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
103 پروفسور صابر زهری
104 سیده نرگس ساداتی
105 دکتر قهرمان سهرابی
106 کریم الله قاسمی گرمی
107 دکتر علیرضا قاسمیان
108 علی لطفی بخش
109 سعید لطیفی نوید
110 دکتر فریبا محمودی
111 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
112 دكتر طوبا میرزاپور
113 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
114 نعمت اباذری
115 جعفر اعظمی
116 نسرین اقبالی
117 پروفسور عبداله برهانی فر
118 پروفسور کمال بهمن پور
119 آقاي کاظم حق نژاد آذر
120 دکتر نیکروز حیدری
121 آقاي احمد خوجالی بارنجی
122 دكتر ناصر زمانی
123 دکتر محمد ضارب نیا
124 دكتر نعمت عبداللهی
125 دكتر محمدرضا عبداله پور
126 آقاي حسین عبدل زاده
127 دکتر عادل کاظمی پیله درق
128 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
129 دکتر محمد رضا مطلبی
130 آقای عباس نجاتی
131 قاسم نریمانی
132 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
133 دكتر مهدی اسماعیلیان
134 دکتر ولی زاردشت
135 آقاي قادر قاسمی
136 پروفسور مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
137 حبیب اله اسکندری
138 ماندانا امیری
139 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
140 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
141 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
142 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
143 دکتر مریم خوشکام
144 آقای محمدرضا زمانلو
145 آقای داود سیف زاده
146 دکتر امیر ناصر شمخالی
147 دکتر مرجان عابدی
148 دكتر یعقوب منصوری
149 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
150 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
151 مهندس دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
152 دکتر علیرضا روان خواه
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
153 دکتر ابراهیم دانش
154 ابراهیم رنجبر
155 مسروره مختاری
156 آقاي محمد یاوری
157 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
158 دکتر سیف اله آقاجانی
159 خانم اوشا برهمند
160 دكتر سجاد بشرپور
161 پروفسور نادر حاجلو
162 اکبر عطادخت
163 دكتر نیلوفر میکاییلی
164 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
165 دکتر رقیه افرونده
166 دکتر سجاد انوشیروانی
167 دكتر محسن برغمدی
168 دکتر لطفعلی بلبلی
169 دکتر آمنه پوررحیم
170 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
171 دکتر ماهرخ دهقانی
172 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
173 دکتر فرناز سیفی
174 نسرین عزیزیان کهن
175 دکتر رضا فرضی زاده
176 پروفسور مهرداد محرم زاده
177 پروفسور عباس معمارباشی
178 دکتر عباس نقی زاده باقی
179 دکتر فرزاد نوبخت
180 دكتر سلیم واحدی نمین
181 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
182 فریبا اسفندیاری درآباد
183 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
184 دكتر فریدون بابائی اقدم
185 دکتر بتول زینالی
186 دکتر بهروز سبحانی
187 پروفسور برومند صلاحی
188 دکتر موسی عابدینی
189 دکتر عقیل مددی
گروه الهیات و علوم سیاسی:
190 دکتر علی بابایی
191 بهمن زاهدی
192 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
193 دکتر مریم سلطانی
194 دکتر جعفر سلمان زاده
195 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
196 علی غفاری
197 دکتر رضا محموداوغلی
198 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
199 دکتر افسانه سعید اختر
200 دکتر توحید صیامی
201 دكتر رضا عبدی
202 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
203 دکتر حبیب ابراهیم پور
204 محمد باشکوه اجیرلو
205 دکتر هاتف حاضری
206 دکتر محمد حسن زاده
207 دکتر حسین رحیمی کلور
208 دکتر قاسم زارعی
209 دکتر ناصر سیف اللهی
210 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
211 دکتر زهرا فتوره چی
212 آقای ولی نعمتی
213 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
214 مرتضی ابراهیمی
215 یعسوب اصغری نیاری
216 احمد شجاعی
217 امین فتحی
218 دكتر عباس فنی اصل
219 آقای محمدرضا مولائی
220 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
221 خانم سولماز امیر راشد
222 خانم فاطمه برمکی
223 آقای حسام حسن زاده
224 آقای فریدون حسنخانی قوام
225 آقای علیرضا حسینی
226 بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
227 دکتر تقی اکبری
228 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
229 دکتر عیسی ثمری
230 دكتر علی خالق خواه
231 دكتر علی رضایی شریف
232 دكتر عادل زاهد بابلان
233 علی شیخ الاسلامی
234 دکتر اسماعیل صدری
235 حسین قمری گیوی
236 احمدرضا کیانی
237 آقاي مسعود مرادی
238 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
239 دکتر حسن اسدی
240 فرهاد پوریانژاد
241 دکتر اردشیر جوانمردزاده
242 دکتر Behrouz Afkhami
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
243 دکتر بهرام ایمانی
244 دکتر وکیل حیدری ساربان
245 دكتر حسن خاوریان
246 دکتر منصور رحمتی
247 دکتر عطا غفاری گیلانده
248 آقای علیرضا محمدی
249 آقای حسین نظم فر
250 ارسطو یاری حصار
251 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
252 زهرا پور رشید
253 دکتر روح الله مؤذنی
254 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
255 دکتر بهرام ایمانی
256 دکتر رسول عباسی
زبان و ادبیات عرب:
257 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
258 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
259 دکتر سجاد حسینی
260 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
261 محمد تقی آل ابراهیم
262 دكتر رسول اصغری زکریا
263 دکتر علی اصغری
264 دکتر مرتضی برمکی
265 آقاي احمد توبه
266 سدابه جهانبخش
267 دکتر سعید خماری
268 دكتر سارا دژستان
269 دکتر ناصر زارع
270 دكتر امید سفالیان
271 پروفسور رئوف سیدشریفی
272 آقاي مجید شکرپور
273 دكتر پریسا شیخ زاده
274 محمد صدقی
275 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
276 سلیم فرزانه
277 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
278 دكتر رباب قهرمان زاده
279 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
280 آقاي محمود باقری خیرآبادی
281 دكتر مهدی حسن پور
282 دکتر مهدی داوری
283 دكتر جبرائیل رزمجو
284 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
285 آقاي فروع الدین زرگرزاده
286 دکتر عسگر عباداللهی
287 پروفسور سید علی اصغر فتحی
288 دکتر علی گلی زاده
289 پروفسور بهرام ناصری
290 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
291 امیرحسین افکاری سیاح
292 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
293 دكتر منصور راسخ
294 دکتر ولی رسولی شربیانی
295 دكتر غلامحسین شاه قلی
296 دکتر جواد طریقی
297 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
298 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
299 دكتر عبدالله گلمحمدی
300 دکتر ت. مصری گندشمین
301 آقاي حسین موسی زاده
302 بهمن نجفی
مهندسی آب:
303 آقاي اصغر باقری
304 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
305 مجید رئوف
306 دكتر علی رسول زاده
307 دکتر جواد رمضانی مقدم
308 دکتر مجتبی سوختانلو
309 دکتر علیرضا عبدپور
310 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
311 دکتر امین کانونی
312 دکتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
313 دکتر اباذر اسمعلی عوری
314 دكتر معصومه امیرخانی
315 آقاي میکائیل بدر زاده
316 دکتر رقیه جهدی
317 آقاي مهدی روحانی
318 دکتر اردوان قربانی
319 دكتر رئوف مصطفی زاده
320 دکتر سعید ورامش
مهندسی علوم دامي‌:
321 رضا بهمرام
322 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
323 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
324 دکتر رضا سیدشریفی
325 جمال سیف دواتی
326 دكتر میرداریوش شکوری
327 دكتر حسین عبدی بنمار
328 بهرام فتحی آچاچلوئی
329 دکتر فاطمه قنادی اصل
330 دکتر حسین محب الدینی
331 فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
332 دکتر بهمن نویدشاد
333 سعید نیک بین
334 دکتر نعمت هدایت ایوریق
335 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
336 آقای رسول آذرمی
337 دکتر اصغر استاجی
338 بهروز اسماعیل پور
339 مهدی بهنامیان
340 دکتر یونس پوربیرامی هیر
341 دکتر موسی ترابی گیگلو
342 دکتر علی اکبر شکوهیان
343 دکتر علیرضا قنبری
344 دکتر مهدی محب الدینی
345 آقای kazem94 kazem94
گروه آموزشی علوم خاک:
346 آقای شکراله اصغری
347 دکتر شکراله اصغری
348 دکتر علی اشرف سلطانی
349 دکتر حسین شهاب ارخازلو
350 آیدا عباسی
351 دکتر اکبر قویدل
352 دکتر اسماعیل گلی کلانپا
353 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
354 محمد احمدی
355 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
356 دکتر معراج شرری
357 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
گروه علوم و مهندسی جنگل:
358 کیومرث سفیدی
359 فرشاد کیوان بهجو
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
360 بهنام الهامی
361 دکتر محمد حسن زاده
362 دکتر یاسر حسینی
363 رحیم دیدارطالشمکائیل
364 دکتر منوچهر شیری
365 دکتر اصغر عبادی
366 مرتضی کامرانی
367 دکتر حبیب مارالیان
گروه آموزشی علوم دامی:
368 دكتر آزاده بوستان
369 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
370 دکتر سیامک قضائی نیاری
371 دکتر علی مجتهدین
372 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
373 دکتر نادر اکرامی راد
374 ابراهیم تقی نژاد
375 دکتر علی میرزازاده
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
376 عادل آزاد دل
377 دکتر خدابخش اسداللهی
378 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
379 احد پیشگر
380 دكتر احسان شفیقی
381 عسگر صلاحی
382 بیژن ظهیری ناو
383 دکتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
384 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
385 کریم حاجی زاده باستانی
386 آقاي سیدهاشم حسینی
387 رضا رضالو
388 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
گروه زبان و ادبیات عربی:
389 دکتر مهرداد آقائی
390 آقاي احد پیشگر
391 شهریار گیتی
392 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
393 دکتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
394 پری امیری
395 آقای مجید راهرو زرگر
396 خانم شراره میرزائی
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
397 دکتر مهدی جودی
398 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
399 علی شاهی قره لر
400 دکتر آیدین عزیزپور
401 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
402 دکتر مهدی معمری
403 دکتر حسن ملکی لجایر
404 قاسم میرزایی
405 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
406 دکتر آراز سیابی گرجان
407 دکتر صغری میرارشادی
:
408 دکتر رضا حسن زاده
409 دکتر مهرداد شیخلو
410 دکتر عباس صباحی نمینی
411 دکتر آرش عبدالملکی
412 دکتر سولماز کیا
413 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
414 محمد عسکری
415 mghasemi mghasemi