اعضا - فرزاد نوبخت


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فرزاد نوبخت | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده
مهارتهای ارتباطی : پتروشیمی ماهشهر ویژه مدیران
تصمیم گیری خلاق : پتروشیمی بندر امام ویژه مدیران
کارآفرینی موفق: دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه ثروت آفرین : دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
سمینار کارآفرینی : مدیران فنی و حرفه ای استان اردبیل
بازیهای کارآفرینی : 4 دوره در بنیاد نخبگان

:: ::