اعضا - فرزاد نوبخت


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فرزاد نوبخت | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌های حرفه‌ای
بازاریابی ورزش
ممیزی ایزو 9001/2008
شنا
مدیریت و مشاوره مالی و اعتباری
برندسازی آمادگی جسمانی
توریسم ورزش
دوره جامع کسب و کار
تنیس روی میز
مدرس دوره های مدیریت
آنالیز سیستمهای مدیریت
بدنسازی پیشرفته فوتبال
:: ::