دانشگاه محقق اردبیلی
آقاي بهزاد محبی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک bmohebbiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل آقاي بهزاد محبی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی هنر
درجه علمی
مربی
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
توصیف مختصر
 
سوابق تحصیلی

کارشناسی نقاشی و هنرهای تجسمی از دانشگاه شهید باهنر

کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه تهران 

آشنایی با زبان

انگلیسی- ترکی

افتخارات و جوایز

نفر اول مسابقات هنر دانشگاه تهران

برگزیده چهارمین جشنواره هنر جوان - در بخش مقالات

 بخش مقالات برگزیده اول بخش نقاشی جشنواره هنر معلم

فعالیت های اجرایی

سرپرست گروه آموزشی هنر از مورخه 1393/7/5

برگشت به صفحه کارنامه علمی