اعضا - بهزاد محبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي بهزاد محبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک bmohebbi@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل آقاي بهزاد محبی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی هنر
درجه علمی
مربی
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
توصیف مختصر
 
:: ::