اعضا - جمال سیف دواتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر جمال سیف دواتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک j_davati@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل دكتر جمال سیف دواتی
آخرین رشته تحصیلى علوم دامی- تغذیه نشخوارکنندگان
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تبریز
اطلاعات شغلی
محل خدمت مهندسی علوم دامي‌
درجه علمی دکترا
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
:: ::