اعضا - سولماز امیر راشد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سولماز امیر راشد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
*بررسی نقاشی‌های روی چوب مساجد آذربایجان، چهارمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون، دانش پژوهان اصفهان، 1393.
* تأثیر نگارگری مکتب تبریز بر پارچه بافی دوره صفوی، کنگره سالیانه پژوهشهای هنری، تهران، 1393.
* بررسی دیوارنگاری در تزئین داخلی کاخ‌ها تا پایان دوره صفوی نویسنده اول:سولماز امیرراشد - نویسنده دوم:فاطمه برمکی، سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون، دانش پژوهان اصفهان، 1392.
* بررسي عوامل موثر بر توليد و فروش صنايع دستي (مطالعه موردي شهر تبريز)، همايش راهکارهای توسعه صنایع دستی ايران، تبریز، 1387.
 * نمادهای ایران باستان در هنر امروز، مجموعه مقالات اولین گردهمایی گنجینه های از یاد رفته هنر ایران،جلد دوم1387، انتشارات نشر آثار هنری.
 * کاربرد نقوش سنتی و ترئینی اسلامی در معماری نوین ایران، نویسنده اول: فاطمه برمکی - نویسنده دوم: سولماز امیرراشد ، همایش مبانی نظری و افقهای نوین هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس1393-.
* عنوان مقاله: آیین‌های سوگواری در دوره‌ی صفوی، نویسنده اول:سولماز امیرراشد، نویسنده دوم: دکتر سجاد حسینی، همایش ایرانشناسی میبد، یزد، 1394.
* تأثیر منابع اسلامی و کهن الگوها در معراجنامه‌های نظامی و انعکاس آن در نگاره‌ها، همایش بین المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر، سیستان و بلوچستان، 1394.
اسلوب ساز غنیمتی از غنایم جنگ چالدران، سولماز امیرراشد- دکتر سجاد حسینی، مطالعات فرهنگی شماره 25
:: ::