دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر یاسر حسینی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک y_hoseiniuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل دکتر یاسر حسینی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت تکنولوژی تولیدات گیاهی
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی در رشته آبیاری و زهکشی از دانشگاه شهید چمران 

کارشناسی ارشد در رشته آبیاری و زهکشی- دانشگاه شهید چمران

سوابق شغلی

  1) عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده کشاورزی مغان

 

  2) سازمان آب و برق خوزستان (1381- 1383) - مسئول مطالعات سدهای صیدون و ابوالفارس در استان خوزستان (ساعتی) 

 

  3) شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور به مدت 5 سال به عنوان مسئول مطالعات پایه و مسئول طرحهای پژوهشی در شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

کارگاه‌های تدریس شده

  تخصصها:

  1) گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی روشهای نوین در طراحی و نصب زهکشهای زیرزمینی با تاکید بر استفاده از فیلترهای مصنوعی و کاهش هزینه ها- (بهمن ماه 1386 اهواز).

  2) گواهینامه شرکت در دوره آموزش Arc GIS سازمان نقشه برداری کشور.

  3) آشنایی کامل با نرم افزارهای تخصصی

  ِ Drain ,Drain mod ,Crop wat ,Surfer ,GS+ ,Arc GIS

  ,Arc view ,WMS ,River Tools Auto CAD Land Development & civil design

  4) آشنایی کامل با نرم افزارهای عمومی OFFICE

طرح‌های تحقیقاتی

  

مقالات چاپ شده
- حسینی,یاسر ,1385, تخمین هدایت هیدرولیکی و تاثیر آن بر فاصله زهکشها ,همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ,دانشگاه شهید چمران. 5- حسینی,یاسر1385, تعیین بیلان طبیعی منطقه با استفاده از هدایت هیدرولیکی و محل برخورد خطوط هم پتانسیل . اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آبهای حوضه های کارون و زاینده رود دانشگاه شهرکرد. 6- حسینی ,یاسر,1385 ,مقایسه روشهای تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل در منطقه شمال خوزستان. (روشهای FAO,PENMON,THORNWAIT), اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آبهای حوضه های کارون و زاینده رود . دانشگاه شهرکرد. 7- حسینی,یاسر,1385, تاثیر آبیاری زیرزمینی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک. دومین کارگاه فنی خرد آبیاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران . 8- حسینی,یاسر, 1384, بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی و تاثیر آن بر فاصله زهکشها..نهمین کنگره علوم خاک ایران. تهران 9- حسینی ,یاسر,1385, محاسبه توان خود پالایی قسمتی از رودخانه کرخه جهت ورود فاضلاب شهری و مقایسه آن با وضعیت کنونی رودخانه. اولین همایش و نمایشگاه محیط زیست. دانشگاه تهران . 10- حسینی ,یاسر,1385, چگونگی حل مسئله تراوش آب از بستر کانال آبیاری جهت بتن ریزی. دومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی.دانشگاه تهران 11- حسینی ,یاسر,1385, محاسبه توان خود پالایی قسمتی از رودخانه کارون جهت ورود فاضلاب شهری و بررسی عوامل موثر بر آن . نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه کرمان. 12- حسینی ,یاسر,1386, مروری بر روشهای برآورد نیاز آبی گیاهان گلخانه ای و مقایسه آن با فضای باز . اولین کارگاه فنی ارتقا کارایی مصرف آب با کشت محصولات گلخانه ای. 13- حسینی ,یاسر,1387, طراحی شبیه ساز یکپارچه نیروگاههای برقابی و بازار انرژی . دومین کنفرانس ملی سد ونیروگاههای برقابی . 14- حسینی ,یاسر,1387, تولید بار پایه مطمئن با استفاده از نیروگاه بادی به عنوان جایگزینی مناسب برای نیروگاههای فسیلی. دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی. تهران 15-حسینی ,یاسر,1387,ارزیابی قسمتی از خاکهای منطقه خوزستان جهت طراحی فیلتر زهکشهای زیرزمینی.دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی .اهواز. دانشگاه شهید چمران . 16- حسینی ,یاسر,1385, تاثیر همزمان نوع خاک وروش آبیاری و شوری آب در میزان برداشت محصول با استفاده از مدل SALTMED . دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی .اهواز. دانشگاه شهید چمران . 17- حسینی ,یاسر, 1388, بررسی روشهای ارائه شده در مدل WMS در تخمین دبی واقعی سیلاب مطالعه موردی: حوضه سیمیلی (استان خوزستان).هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه .اهواز . دانشگاه شهید چمران . 18- حسینی ,یاسر,1388,استفاده از زمین آمار در بهینه سازی برآورد هدایت هیدرولیکی در طرح های زهکشی مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی زیدون.دومین کنفرانس سراسری آب.دانشگاه آزاد بهبهان. 19- حسینی،یاسر،1389، استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاک، اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 20- حسینی، یاسر، 1389، ((ارزیابی شبکه آبیاری و زهکشی قدس بوسیله قرائت سطح ایستابی چاهکهای مشاهده ای منطقه در دوره آماری یک ساله)) ، سومین همایش مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران. 21- حسینی، یاسر، 1389، سومین همایش مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران با عنوان ((بررسی تاثیر شوری آب در میزان برداشت محصول در آبیاری قطره ای با استفاده از مدل SALT MED)). 22-حسینی، یاسر،1389، (( بررسی اثر مقیاس طولی با استقاده از روش هندسه فراکتال بر ضریب انتشارپذیری )) ، سومین همایش مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران. 23- Hoseini,Y.2010. Determining the Natural Drainage Coefficient of a Region Using Hydraulic Conductivity and Conjunction of Iso -potential Lines: A Case Study of Northeast Ahwaz(IRAN). scientific international journal of food , agriculture& environment JFAE),Helsinki,Finland.Vol8 24- Hoseini,Y.2010. Determining Phosphorus adsorption isotherm In soil and its Relation to soil characteristics. International Journal of Soil Science 25- Hoseini,Y.2010. Application of Freundlich Adsorption Isotherm for Determining of soil Phosphorus Requirement . Asian Journal of Agricultural Research 26- Using Fractal geometry method for modeling scale factor on dispersivity of adsorbent elements in soil.(acceptance letter) ScientificInternational Journal of Food , Agriculture&Environment-JFAE),Helsinki,Finland. Vol 8. (3&4) - 2010. 27- Phosphorous Transport Through Ssaturated Soil Column:Comparison Between physical Modeling and HYDRUS-3D Outputs. (acceptance letter)Journal of Applied Sciences.2010
داوری در کنفرانس‌ها

  ج) فعالیتها:

  1) عضو هیئت داوران چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران، دانشگاه امیر کبیر1390.

  2) عضو هیئت داوران سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , اهواز , دانشگاه شهید چمران 1389

  3) عضو هیئت داوران دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , اهواز , دانشگاه شهید چمران 1388

عضو هیئت داوران مجله علمی-پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری دانشکده علوم مهندسی آب دانشگاه شهید چمران
برگشت به صفحه کارنامه علمی