دانشگاه محقق اردبیلی
پروفسور عباس معمارباشی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک a_meamarbashiyahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل پروفسور عباس معمارباشی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه علوم مالزی
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 04515517637 EXT:2564
دورنگار 04515516402
نشانی Department of Physical Education and Sports Sciences
کدپستی 56199-11367
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور Iran
آشنایی با زبان
تسلط به زبان انگلیسی (مکالمه و نگارش)
سوابق شغلی
استاديار گروه تربيت بدني و علوم ورزشي از دی ماه 1386
دانشيار گروه تربيت بدني و علوم ورزشي از فروردین 1391
استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی از شهریور 1395
مدير گروه تربيت بدني و علوم ورزشي از سال 1390 الي 1392
استاد مدعو دانشگاه مک گیل کانادا از November 2014- Spetember 2015
علایق تحقیقاتی
بيومكانيك ورزشي:
- آناليز و تحليل حركات ورزشي
- سنجش و اندازه گيري قدرت عضلاني
- شتاب سنجي در فعاليتهاي ورزشي
- الكتروميوگرافي
تغذيه ورزشي
آسيب شناسي ورزشي
فيزيولوژي قلب و عروق و تنفس
الكترونيك
برنامه نويسي كامپيوتر با زبانهاي دلفي و سي
برنامه نويسي ميكروكنترلرهاي 8051- AVR- ARM

دوره‌های تدریس شده
دوره هاي كارشناسي-كارشناسي ارشد و دكترا در گروه تربيت بدني و علوم ورزشي
کارگاه‌های تدریس شده

1- کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی 2-

2-اندازه گيري قدرت عضلات بروش ايزومتريك 
3- Various modes of strength analysis in sports, University Science Malaysia (USM), 2-3 March 2014.
4- کارگاه بیومکانیک در فوتبال
طرح‌های تحقیقاتی
1- ( طراحي و ساخت نرم افزار و سخت افزار بیوفیدبک کامپیوتری (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 2- طراحی و ساخت دستگاه نیروسنج كامپيوتری عضلات پشت، كمر و پاها 3- طراحی و تکمیل دستگاه ثبت فعالیتهاي فیزیکی 4- مطالعه اثر پیشگیری کننده عصاره گیاه خرفه بر روی کوفتگی عضلانی 5- مطالعه اثر ارگوژنیک مواد غذایی غنی از نیترات طبیعی بر قدرت و استقامت قلبی-تنفسی
دانشجویان تحت راهنمایی

1-آقاي فرهاد عابدینی

2-آقای رضا ابراهیم نژاد

3-خانم اسرین زارعی

4-آقای حیدر جودت

5-آقای اسماعیل عبدالهی

6-آقای رضا فرضی زاده

7-آقای شهریار میرزاپور

8-خانم خدیجه نصر نژاد نشلی

9-خانم سمیه جلیلیان

10- آقای علی بگلر

11- آقای علی رجبی

12- آقای مجتبی عباسیان

13- آقای عادل رواجی

14- آقای بهزاد تیموری

15- خانم سمیه محرم زاده

16- آقای میثم علیپور

17- خانم منیژه علیپور

18- خانم ويدا حكيمي

19- آقاي سيدعلي عباس زاده

20- آقاي اباذر ساجدي

21- آقای محمود خدادوست

22-خانم آیدا اصغرزاده

23-آقای رضا میرزائی

24-خانم فهیمه اصغرزاده مهربانی

25-آقای افشین پورصفر

26- خانم ندا محمدزاده گرمی

27- خانم فاطمه پورمولائی

28- آقای عطا برزگر

29-آقای مهدی شفیعی مهربانی


دانشجویان تحت مشاوره

1-آقای صمد اسمعیل زاده

2-آقای حبیب اله دشتی

3- آقای مرتضی زاده

4-خانم شبنم عزیزان

5-خانم سمانه پوررحیمی

6- آقای محسن نمک شناس

7- خانم فاطمه احمدی

8- آقای عادل اسلامی

9- آقای ایرج جهانبخش

10- خانم زهره آهنگری

11- آقای مسعود صالحی

12- خانم نير رحيمي

13- خانم اکرم عبادی

14- آقای سعید نعمتی

15- آقای افشین رهبر قاضی

کتاب‌های منتشر شده

1-مقدمه ای بر بیومکانیک ورزشی، انتشارات محقق اردبیلی، 1391

2-بیومکانیک فوتبال، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1394

3- انتشارات  دانشگاه محقق اردبیلی- ترکیب بدن و کنترل وزن، 1395

3. Meamarbashi, A. The Kicking biomechanics in Soccer, Amazon, USA, 2012,ISBN: 978-1475131000.[Link]

4. Meamarbashi, A., Quantitative Methods in Assessment of Physical Activity, VDM Verlag:Saarbrücken, Germany, 2011. ISBN: 978-3-639-34461-5 [Link]

5. Meamarbashi, A., Instrumental Techniques in Human Motion Analysis: Technical Prospect, VDM Verlag: Saarbrücken, Germany, 2010. ISBN: 978-3-639-24725-1. [Link]

6. Review of Cycling Biomechanics, Amazon, USA, ISBN: 978-1519634382 [Link]

7. Muscular Strength Measurement, Amazon, USA, ISBN: 978-1530506507 [Link]

مقالات چاپ شده

1- Meamarbashi, A & Siahkouhian, M. Designing Smart Treadmill for athletic endurance training,Journal of Advanced Sport Technology,2017, 1(2):3-32.[Link]

2- Meamarbashi,A. Design & manufacturing a computerized Multi-Channel Isometric Dynamometer,Journal of Advanced Sport Technology,2017, 1(1):15-21.[Link]

3- Meamarbashi, A., Baglar, A. Effects of eight-week corrective exercise program on the postural abnormalities in the teenage male Taekwondo athletes. International Journal of Sport Studies. 2016, 6(3): 183-189.[Link]

4- Sabzevari Rad,R., Bolboli,L., Siahkouhian, M., Meamarbashi,A.. Comparison of running time in anaerobic threshold to exhaustion stage in active and inactive boys.International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 2015, 9 (3): 300-307. [Link].

5- Meamarbashi A., Herbs and natural supplements in the prevention and treatment of delayed-onset muscle soreness[Link]

6- Meamarbashi A., Rajabi A.,Potential ergogenic effects of saffron, Journal of Dietary Supplements (ISI), 2016, 13(5):522-529. [Link]

7- Meamarbashi,A., Rajabi, A. The preventive effects of ten days supplementation with saffron and indomethacin on the delayed-muscle soreness (DOMS), Journal of Clinical Sport Medicine, 25(2):105–112,2015. (JCR,ISI, IF=2) Link

8- Meamarbashi,A. and Manzari Tavakoli, A.,(2014), Ergogenic effect of a traditional natural powder: Ghavoot.Journal of Dietary Supplements, 11(3): 241-247  (ISI).Link

9- Meamarbashi,A., Alipour, M., Moderate dose of watercress and red radish does not reduce oxygen consumption during graded exhaustive exercise. Avicenna Journal of Phytomedicine, 2014. Link

10-Meamarbashi,A. and Rajabi,A.,The effects of Peppermint on enhancing exercise performance, Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2013,10(1):15-21 (JCR,ISI, IF=1.83) Full Article

11-Meamarbashi,A., Instant effects of peppermint essential oil on the physiological parameters and exercise performance, Avicenna Journal of Phytomedicine, 2013, Full Article

12- Meamarbashi, A. and Rajabi, A., Erythrocyte Osmotic Fragility Test Revealed Protective Effects of Supplementation with Saffron and Cinnamon on the Red Blood Cell Membrane, Asian J. Exp. Biol. Sci., 2013,4(2) Full Article

13- Meamarbashi,A., Quantification of exercise performance intensity during walking and running by three-dimensional accelerometry , Sports Technology,2013, 6(1),1-8. Full Article

14- Siahkouhian M, Meamarbashi A., Advanced methodological approach in determination of the heart rate deflection point: S.Dmax versus L.Dmax methods, J Sports Med Phys Fitness, 2013,53(1):27-33. [Full Article]

15- Meamarbashi, A. & Abedini, F., Preventive effects of purslane extract on delayed onset muscle soreness induced by one session bench-stepping exercise, J. Isokinetics and Exercise Scienc, 2011,19(3):199-206.[Full Article]

16- Meamarbashi, A. & Attarzadeh, S. R., Application of Novel Inertial Technique to Compare the Kinematics and Kinetics of the Legs in the Soccer Instep Kick, J. Human Kinetics, 2010,23:3-12 .[Full Article]

17- Khorshidi Hossini,M.; Valizadeh,A.; Bolboli,L.; Meamarbashi,A., Evaluation and development of non-exercise prediction models of maximal oxygen consumption in Azerbaijan–Iran. Asian Journal of Physical Education & Recreation, 2012,18(1):50-57.

18- Meamarbashi, A., A Novel Inertial Technique to Measure Very High Linear and Rotational Movements in Sports. Part I: The Hardware, J. Applied Sciences, 2009, 9:1746-1751.

19- Meamarbashi, A., The Hardware of Portable and Wireless Physical Activity Recorder with Triaxial MEMS Accelerometer for Short-Term and High Intensity Physical Activities, J. Applied Sciences, 2009, 9:3391-96.

20- Valizadeh, A., Azmoon, H., and Meamarbashi,A., The effect of sequence order in combined trainings on maximal strength and aerobic capacity, World Applied Sciences Journal, 2010, 10(7):797-802.

21- Meamarbashi,A. and Burhanuddin, Y. M., MEMS Triaxial Accelerometer for Physical Activity Monitoring, Proceedings of Asia-Pacific Conference of Transducers and Micro-Nano Technology (APCOT2006). Singapore, p. 249, 25-28 June 2006

22- Meamarbashi,A. and Burhanuddin, Y. M., Proceeding of 12th International Conference on BioMedical Engineering, Dec. 2005, SINGAPORE

23- Meamarbashi,A., Larmie,E.T.,Rusli Abdullah,M. and Attarzadeh,R., Design of a Software for a Novel Inertial Data Logger to Measure High Kinematic Parameters of Soccer Instep Kick. Proceedings of 2008 International Pre-Olympic Congress Volume I, pp 23-28, 5-7 August 2008.

24- Meamarbashi,A., A Novel Method to Measure Biomechanical Parameters of Soccer Kicks and Two-Footedness in the Field. Proceedings of 2008 International Pre-Olympic Congress Volume I, pp 28-30, 5-7 August 2008.

25- Keshavarz, SA; Memarbashi, A; Balali, M, Preventive effect of selenium on T-2 toxin membrane toxicity, Biological Reactive Intermediates VI, 2001, 500, 463-466. 

26- Meamarbashi, A., Baglar, A. Effects of eight-week corrective exercise program on the postural abnormalities in the teenage male Taekwondo athletes, 2016, International Journal of Sport Studies, 6(3):183-189.

27- معمارباشی،عباس، طراحی و ساخت نرم افزار و سخت افزار بیوفیدبک کامپیوتری. 1389.پزوهش در علوم ورزشی،7(6):24-

28- معمارباشی،عباس و عابدینی، فرهاد، تاثیر مصرف خوراکی عصاره گیاه خرفه بر کوفتگی عضلانی تاخیری. 1391.پژوهش در علوم ورزشی14، 106-91

29- معمارباشی و رجبی،تأثیر ده روز مصرف خوراکی زعفران بر علائم بیو‌شیمیایی و عملكردي كوفتگي عضلاني تأخیری، پژوهش در علوم ورزشی18 ،66-53

30- معمارباشي و عباسيان، تاثير ده روز مصرف دارچين بر  شاخصهاي بيوشيميايي و عملكردي كوفتگي عضلاني تاخيري،فصلنامه فيزيولوژي ورزشيسال پنجم، شماره 20، زمستان 1392، 63-80.

31- تاثیر مکمل دهی زعفران بر شاخصهای استقامت قلبی- تنفسی دختران سالم غیر فعال. نشریه  فناوری و زراعت زعفران، 1393،،، جلد 2 شماره 3 :230-225. لینک

32- معمارباشی و رجبی، مقایسه اثرات ضد دردی و ضدالتهابی زعفران و ایندومتاسین در پیشگیری و درمان کوفتگی عضلانی تأخیری (DOMS)، نشریه علوم زیستی ورزشی
33- معمارباشی،ع، جودت، ح، سیاه کوهیان،م.  ارزیابی تاثیر برنامه غذایی کامپیوتری بر برخی از ویژگی های پیکرسنجی و آزمون های عملکردی ورزشکاران بدنساز. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

34- معمارباشی،ع، فرضی زاده. تاثيرکاهش وزن سریع بر شاخص های عملکردی و آمادکی جسمانی کشتی گيران نوجوان نخبه، ورزش و علوم زیست حرکتی. 7(1):45-38.

مقالات در دست چاپ


A new fitness dependent maximal protocol for determination of heart rate deflection point


عضویت در شورای نویسندگان
سردبیر مجله فناوری ورزشی پیشرفته 
عضو هیات تحریریه فصلنامه بیومکانیک ورزشی
 Journal of Sports Science عضو هیات تحریریه مجله 
افتخارات و جوایز

1-دستگاه ثبت حرکات ورزشی (شماره ثبت: 49314 مورخ: 25/3/1387)

2-دستگاه ثبت فعالیتهای بدنی و انرژی مصرفی ( شماره ثبت 56889 مورخ: 16/11/1387)

3-دستگاه کامپیوتری نیروسنج عضلات با کاربرد مختلف ( شماره ثبت 56888 مورخ: 16/11/1387 )

4-دستگاه چربی سنج بدن (شماره ثبت: 49315 مورخ:25 /3/1387 )

5-دستگاه تقویت عضلات کف لگن (شماره ثبت: 49367 مورخ: 26/3/1387 )

6-دستگاه بيوفيدبك كامپيوتري(شماره ثبت: 69994 مورخ: 28/2/1390 )

7- سخنران برتر در اولین همایش ملی بیومکانیک و فناوری ورزشی 1387، کرمان

 Gold medal in UKM Research and Innovation Expo 2005, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Project: Physical Activity Monitoring System (PAMs), July 14-16, 2005, Malaysia

مخترع برگزيده در سومين جشنواره منطقه اي شمال غرب كشور (كوهساران) 

طرح برگزيده و حمايت مادي نمونه سازي دستگاه چربي سنج بدن (كاليپر) از بنياد نخبگان

طرح برگزيده و حمايت مادي نمونه سازي دستگاه ثبت فعاليت هاي بدني و فعاليت فيزيكي از بنياد نخبگان

مخترع دستگاه چند منظوره برآوردکننده آمادگی قلبی-تنفسی در آزمونهای پله

پژ.هشگر برتر در جشنواره 20×20 سال 1393

اخذ جایزه پژوهشگر با بالاترین امتیاز پژوهشی در جشنواره 10×10 سال 1394

عضویت‌های حرفه‌ای
عضو کارگروه مهندسی ورزش در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی عضو انجمن بیومکانیک کانادا
فعالیت های اجرایی
1-مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی آذر 89 تا دی 91 Journal of Advanced Sport Technology سردبیر
داوری مقالات در مجلات علمی

Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism (IF=2.34)

Journal of Medicine and Medical Research

Journal of Sports Science

داوري مقالات در مجله علمي - پژوهشي پژوهش در ورزش

داوري مقاله در فصلنامه المپيك

فصلنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی

داوري مقالات در World Journal of Applied Science

داوري مقاله در مجله Journal of Pulmonary & Respiratory Medicine

داوري مقاله در مجله Journal of nutrition & food sciences

The Annals of Applied Sport Science داوري مقاله در مجله

 

برگشت به صفحه کارنامه علمی