اعضا - عباس معمارباشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عباس معمارباشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

1-آقاي فرهاد عابدینی

2-آقای رضا ابراهیم نژاد

3-خانم اسرین زارعی

4-آقای حیدر جودت

5-آقای اسماعیل عبدالهی

6-آقای رضا فرضی زاده

7-آقای شهریار میرزاپور

8-خانم خدیجه نصر نژاد نشلی

9-خانم سمیه جلیلیان

10- آقای علی بگلر

11- آقای علی رجبی

12- آقای مجتبی عباسیان

13- آقای عادل رواجی

14- آقای بهزاد تیموری

15- خانم سمیه محرم زاده

16- آقای میثم علیپور

17- خانم منیژه علیپور

18- خانم ويدا حكيمي

19- آقاي سيدعلي عباس زاده

20- آقاي اباذر ساجدي

21- آقای محمود خدادوست

22-خانم آیدا اصغرزاده

23-آقای رضا میرزائی

24-خانم فهیمه اصغرزاده مهربانی

25-آقای افشین پورصفر

26- خانم ندا محمدزاده گرمی

27- خانم فاطمه پورمولائی

28- آقای عطا برزگر

29-آقای مهدی شفیعی مهربانی


:: ::