اعضا - عباس معمارباشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عباس معمارباشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک a_meamarbashi@yahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل پروفسور عباس معمارباشی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه علوم مالزی
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 04515517637 EXT:2564
دورنگار 04515516402
نشانی Department of Physical Education and Sports Sciences
کدپستی 56199-11367
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور Iran
توصیف مختصر
:: ::