اعضا - عباس معمارباشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عباس معمارباشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز

1-دستگاه ثبت حرکات ورزشی (شماره ثبت: 49314 مورخ: 25/3/1387)

2-دستگاه ثبت فعالیتهای بدنی و انرژی مصرفی ( شماره ثبت 56889 مورخ: 16/11/1387)

3-دستگاه کامپیوتری نیروسنج عضلات با کاربرد مختلف ( شماره ثبت 56888 مورخ: 16/11/1387 )

4-دستگاه چربی سنج بدن (شماره ثبت: 49315 مورخ:25 /3/1387 )

5-دستگاه تقویت عضلات کف لگن (شماره ثبت: 49367 مورخ: 26/3/1387 )

6-دستگاه بيوفيدبك كامپيوتري(شماره ثبت: 69994 مورخ: 28/2/1390 )

7- سخنران برتر در اولین همایش ملی بیومکانیک و فناوری ورزشی 1387، کرمان

 Gold medal in UKM Research and Innovation Expo 2005, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Project: Physical Activity Monitoring System (PAMs), July 14-16, 2005, Malaysia

مخترع برگزيده در سومين جشنواره منطقه اي شمال غرب كشور (كوهساران) 

طرح برگزيده و حمايت مادي نمونه سازي دستگاه چربي سنج بدن (كاليپر) از بنياد نخبگان

طرح برگزيده و حمايت مادي نمونه سازي دستگاه ثبت فعاليت هاي بدني و فعاليت فيزيكي از بنياد نخبگان

مخترع دستگاه چند منظوره برآوردکننده آمادگی قلبی-تنفسی در آزمونهای پله

پژ.هشگر برتر در جشنواره 20×20 سال 1393

اخذ جایزه پژوهشگر با بالاترین امتیاز پژوهشی در جشنواره 10×10 سال 1394

:: ::