اعضا - محمد نریمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد نریمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر

دکتر محمد نریمانی در سال 1343 در شهر اردبیل به دنیا آمد. در سال 1362 تحصیلات دوره متوسطه را به پایان رساند. دوره های تحصیلی کارشناسی را در رشته روانشناسی کودکان استثنایی در دانشگاه شهید بهشتی در سال 1368 و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته روانشناسی را در سالهای 1370 و 1377 در دانشگاه علامه طباطبایی در تهران به اتمام رساند. در سال 1377 در دوره دکتری به عنوان دانشجویی نمونه کشوری معرفی شد. در سال 1379، 80، 81، 87 ،88 و92و96به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه محقق اردبیلی و مراکز عالی استان اردبیل شناخته شد.دکتر نریمانی به ترتیب در سالهای 1388 و 1391 از سوی وزارت علوم به عنوان پژوهشگر ممتاز کشوری در گروه علوم انسانی معرفی شد همچنین در سال 1390 به عنوان عضو هیات علمی نمونه کشوری انتخاب شدند.درسال۱۳۹۲ براساس گزارش پایگاه استنادی جهان اسلام در لیست بیست دانشمند حوزه علوم انسانی قرار گرفت.همچنین در سال ۱۳۹۵ بر اساس گزارش ISC در لیست پر تولید ترین محققان علوم انسانی قرار گرفت.

دکتر نریمانی از سال 1377  عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی بوده و به ترتیب در سالهای 1377، 1383 و 1388 و 1396به درجه استادیاری، دانشیاری و استادی  و استاد ممتازی نایل شد. دکتر نریمانی دارای بیش از 65جلد کتاب تألیفی، 300مقاله علمی پژوهشی، 30 مقاله ISI  بوده و بیش از 120 مقاله در مجموعه سمینارها و کنفرانسهای ملی و بین المللی ارایه داده است. تا کنون بیش از 150پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و 20 رساله دوره دکتری را راهنمایی کرده است. 

:: ::