اعضا - ابراهیم رنجبر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ابراهیم رنجبر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر

  اتوبیوگرافی

  اينجانب ابراهيم رنجبر فرزند بيت الله متولد سال 1346 شهر كليبر عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبیلی دارای سوابق تحصيلي بدین شرح ام:

  الف) ديپلم متوسطه در رشتة اقتصاد از دبيرستان شهيد مدني شهرستان تبريز سال 1364 با معدل 92/17

  ب) ليسانس در رشتة زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تبريز شهرستان تبريز سال 1368 با معدل 54/17

  ج) كارشناسي ارشد در رشتة زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد شهرستان مشهد سال 1372 با معدل 84/17

  د) دكتري در رشتة زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تبريز شهرستان تبريز سال 1384 با معدل 97/18

  از سال 1384 عملا با دانشگاه محقق اردبیلی همکاری دارم. از آن جا که رساله کارشناسی ارشد بنده «فرهنگ لغات اشعار خاقانی» و رساله دکتری در باره رمان معاصر است و کتابی در موضوع آیین نگارش نوشته ام، دوست دارم بیشتر در مورد ادبیات معاصر و نگارش و ویرایش و خاقانی و نظامی و سعدی و عرفان و حکمت افلاطونی مطالعات خود را ادامه دهم.

 

:: ::