اعضا - اباذر اسمعلی عوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اباذر اسمعلی عوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشارکت در کارگاه‌ها

ردیف

عنوان کارگاه

تعداد

ساعات

مرجع برگزار کننده

1

آشنایی با شیوه­های ارزیابی درونی گروه­های آموزشی

4

ریاست دانشگاه

2

آموزش و شاگردپروری

4

معاونت فرهنگی دانشگاه

3

كارگاه آموزشي و پژوهشي ويژه‌ي اعضاي هيأت علمي دانشگاه

8

معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه

4

كاربرد مهارت جرأت مندي در تعامل با همكاران

4

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

5

انديشه‌ي سياسي اسلامي و مبانی انقلاب اسلامی

16

نهاد نمايندگي و هم‌انديشي دانشگاه

6

ارزيابي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي

-

معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

7

تعلیم و تربیت اسلامی

16

دفتر هم‌انديشي دانشگاه

8

معرفت‌شناسی اسلامی

16

دفتر هم‌انديشي دانشگاه

9

سبک زندگی اسلامی در نهج‌البلاغه: مرزبانی، حریم‌داری و پرواپیشگی

4

معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

10

جایگاه صنعت هسته‌ای در ایران

4

معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه

11

اخلاق کارگزاران در نهج‌البلاغه

4

معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

12

گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر بیمه و تأمین اجتماعی

4

معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

13

همکاری در برگزاری دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست

100

معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه

14

اخلاق حرفه‌ای (ضیافت اندیشه‌ی اساتید_ مشهد)

16

نهاد نمايندگي و هم‌انديشي دانشگاه

:: ::