اعضا - اباذر اسمعلی عوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اباذر اسمعلی عوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک esmaliouri@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل دکتر اباذر اسمعلی عوری
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت مرتع ،آبخیزداری
درجه علمی
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 09144538623
دورنگار 04533580368
نشانی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیزداری
کدپستی 5619911367
صندوق پستی 179
شهر Adrabil
کشور Iran
توصیف مختصر
متولد سال 1355 روستای عور شهرستان مشگين‌شهر واقع در استان اردبيل می‌باشد. تحصیلات تا چهارم ابتدایی در روستای محـل تولـد بـوده و ادامـه تـا اخذ دیپلم در شهرستان مشگين‌شهر به انجام رسيده است. سال 1374 وارد دانشگاه گرگان در رشـته‌ی تکنولـوژی مرتـع و آبخـيزداری شـده، در ســال 1376 در مقطع کارشناسی ناپيوسته‌ی رشته‌ی مهندسی مرتع و آبخيزداری دانشگاه یزد پذیرفته شده، در سال 1379 پس از قبولـی در مقطـع کارشناسی ارشـد بـا رتبه‌ی اول در رشته‌ی آبخيزداری وارد دانشگاه تهران شده و دوره‌ی دکتری را نيز در ادامه‌ی همان رشته در دانشگاه تهران ادامه داده و در تير ماه 1386 تحصيلات دکتری را در رشته‌ی علوم و مهندسی آبخيزداری به اتمام رسانيده و عضو هيأت علمی دانشگاه محقق اردبيلی شده است. از سـال 1381 پس از اخذ بورسيه‌ی دانشگاه محقق اردبيلی مشغول تدریس و تحقیق می‌باشد.
:: ::