اعضا - اباذر اسمعلی عوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اباذر اسمعلی عوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری در کنفرانس‌ها

ردیف

نام همایش_ شهر

تعداد مقاله

تاریخ

1

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران_ گرگان

35

تیر 1388

2

دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران_ گرگان

23

تیر 1389

3

اولين همايش تخصصي توسعه كشاورزي استانهاي شمالغرب كشور_ مشگین‌شهر

5

شهریور 1390

4

دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری_ بیرجند

21

بهمن 1393

5

کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفت_ تهران

5

بهمن 1393

6

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست_ اردبیل

5

اسفند 1394

7

یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری_ یاسوج

11

فروردین 1395

:: ::