اعضا - بهرام فتحی آچاچلوئی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: بهرام فتحی آچاچلوئی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی
با اهداي سلام:
احتراما، اينجانب بهرام فتحی آچاچلویی دوره كارشناسي خودم را در رشته مهندسي علوم و صنایع غذایی دربهمن ماه سال 1378 در دانشگاه ارومیه با معدل 94/16 به اتمام رسانده و دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي علوم و صنایع غذایی را نيز در اسفندماه 1381 با معدل82/18 و با كسب رتبه ممتاز دانشگاه در رشته صنايع غذايي تمام كرده و با درجه عالي از پايان نامه خود تحت عنوان ‹ بررسی کاهش پاتولین در کنسانتره آب سیب › دفاع نمودم. همچنين از شهريور ماه سال 1382 در دانشگاه محقق اردبيلی بعنوان هيئت علمی مشغول می باشم. دوره دکتری تخصصی در رشته علوم و صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی را نیز با احتساب گذراندن 6 ماه دوره فرصت مطالعاتی در کشور ایرلند در تیر ماه 1391 و با رتبه ممتاز در دانشگاه تبریز به اتمام رساندم که سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی خودم را در طول نوزده ترم گذشته جهت استحضار تقديم مي كنم :
:: ::