اعضا - بهرام فتحی آچاچلوئی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: بهرام فتحی آچاچلوئی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده

  مقالات ارائه شده در كنگره هاي علمي:

  1-ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در کنگره ملی علوم و صنایع غذایی دانشگاه گرگان تحت عنوان" ارایه راهکاری برای کاهش مقدار سم پاتولین در صنایع آب میوه سازی" در فروردین 1385

  2-ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در همایش علمی شیر شمال کشور دانشگاه مازندران تحت عنوان" میزان مصرف سرانه شیر و سلامتی جامعه " در آذر 1384

  3-ارائه مقاله و چاپ کامل آن در مجله علمی وآموزشي دنیای کشت و صنعت تحت عنوان "اثرات فرایند کردن غلات در انرژی خوراک مصرفی گاوهای شیری" سال 1384

  4-ارائه مقاله و چاپ کامل آن در مجله علمی و آموزشي دنیای کشت و صنعت تحت عنوان" مقایسه شیر گاو باگاومیش و گوسفند وبز" سال 1385

  5-بررسی همبستگی بین روش های مختلف محاسباتی تداوم شیر دهی با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی در گاوهای هلشتاین ایران. مجله علم و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی1385

  6-ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ایران در اصفهان تحت عنوان" اندازه گیری اسید های چرب و استرول ها ی فندق های برداشت شده از مغان و شمال ایران توسط روش گاز کروماتوگرافی ( GC )" در شهریور ماه 1385

  7- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ایران در اصفهان تحت عنوان" استخراج روغن از گیاه ماریتیغال و اندازه گیری اسید های چرب شاخص آن توسط دستگاه GC " در شهریور ماه 1385

  8-ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ایران در اصفهان تحت عنوان" برآورد میزان ورود نیترات به جیره غذایی شهروندان اردبیلی" در شهریور ماه 1385

  9- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ایران در اصفهان تحت عنوان" بررسی پدیده انتقال جرم و مدلسازی فرآیند خشک کردن اسمزی میو ه ها" در شهریور ماه 1385

  10 - ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در كنفرانس ملي غذاي عملگر در دانشگاه تربيت مدرس تحت عنوان " اندازه گیری اسید های چرب اشباع ، غیر اشباع و ویتامین E در گیاه ماریتیغال به عنوان یک دانه روغنی" در بهمن ماه 1385

  11- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در كنفرانس ملي غذاي عملگر در دانشگاه تربيت مدرس تحت عنوان " بررسی خواص نفوذ پذیری نانو کامپوزیت های پلی پروپیلن – خاک رس برای مصارف بسته بندی مواد غذایی " در بهمن ماه 1385

  12- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در دوازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران تحت عنوان :Mathematical Study of the Effects of Size Reduction on the Osmotic Dehydration of Fruits: Cylindrical Geometryدر 29 مهرماه تا 2 آبان 1387 - دانشگاه صنعتی سهند

  13- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در اولين همایش تخصصي روغن زيتون تحت عنوان: تركيبات فنوليك در روغن زيتون و تغييرات آنها در طول نگهداري و فرآوري روغن( نفر اول ). در 4-3 اسفند ماه 1387 تهران- وزارت جهاد كشاورزي

  14- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در اولين همایش تخصصي روغن زيتون تحت عنوان: تعيين محصولات اكسيداسيوني فيتواسترول ها در روغن زيتون با روش SPE( نفر دوم). در 4-3 اسفند ماه 1387 تهران- وزارت جهاد كشاورزی

  15- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در اولين همایش تخصصي روغن زيتون تحت عنوان: تعيين تركيبات ليپيدي روغن زيتون با استفاده از روش هاي تجزيه اي جديد ( نفر سوم ). در 4-3 اسفند ماه 1387 تهران- وزارت جهاد كشاورزي

  16- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در سومين كنگره علوم دامي كشور تحت عنوان: بررسي رقابت بين توليد و باروري در تعدادي از گله گاو هاي ايران ( نفر سوم ). در مهر ماه 1387 دانشگاه فردوسي مشهد – CD همراه دارد.

  17- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در سومين كنگره علوم دامي كشور تحت عنوان: بررسي روند كاهشي منحني شيردهي دوره هاي مختلف در تعدادي از گاو هاي هلشتاين ايران ( نفر دوم ). در مهر ماه 1387 دانشگاه فردوسي مشهد - CD همراه دارد.

  18- ارائه مقاله و چاپ خلاصه آن در نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران تحت عنوان: استفاده از تکنولوژی های بسته بندی فعال یا هوشمند در مواد غذایی ( نفر اول). در آبان ماه 1389.کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران- تهران- دانشگاه تهران

  19- ارائه مقاله در پنجمين كنگره بين المللي ليپيد هاي خوراكي اروپا در سپتامبر 2007 در كشور سوئد تحت عنوان :Fatty Acids, Sterols and Vitamin E in Milk Thistle Seeds Oil.

  20-ارائه مقاله در دهمين كنفرانس غذايي آسيا در آگوست 2007 در كشور مالزي تحت عنوان :Chromatographic Measurement of Fatty acids, Sterols and Vitamin E in Hazelnuts Grown in Selected Areas of Iran

  21-ارائه مقاله در دهمين كنفرانس غذايي آسيا در آگوست 2007 در كشور مالزي تحت عنوان :Mass transfer during the osmotic dehydration of sliced fruit at pseudo-steady state

  22-ارائه مقاله در دهمين كنفرانس در فوریه 2007 در كشور استرالیا تحت عنوان : Investigation of the Mechanical and Barrier Properties of the Polypropylene/montmorillonite Nanocomposites as Food Packaging, 29th Australian Polymer symposium, Hobart, Australia, 11-15 February 2007

  23-ارائه مقاله در كنفرانس بین المللی Food Research در نوامبر 2010 در كشور مالزي تحت عنوان :Evaluation of Effects of Chemical Refining Processes on Fatty acids, Phytosterols and Phytosterol Oxidation Products of Hazelnut Oil by using of SPEPhytosterol Oxidation Products of Hazelnut Oil by using of SPE

  24- ارائه مقاله در كنفرانس بین المللی 9th Euro Fed Lipid Congress در سپتامبر 2011 در كشور هلند تحت عنوان : Replacement of Dairy Fat with Vegetable Oils in Iranian Feta Cheese

  25-ارائه مقاله در كنفرانس بین المللی 9th Euro Fed Lipid Congress در سپتامبر 2011 در كشور هلند تحت عنوان (نفر پنجم): Evaluation of Oil content and Fatty acid Composition of Pyrus glabra as a Medicinal Plant (Pyrus glabra Boiss)

  26- ارائه مقاله در كنفرانس بین المللی International Conference on Biotechnology and Food Engineering در سپتامبر 2011 در كشور سنگاپور تحت عنوان (نفرسوم) :Microwave Pretreatment of Seeds to Extract High Quality Vegetable Oil

  27- ارائه مقاله كامل در کنگره ملی كشاورزي ارگانيك تحت عنوان:

  بهینه سازی تولید برگه زرد آلو با استفاده از فرآیند آبگیری اسمزی ( نفر اول). در مهرماه 1391.کنگره ملی كشاورزي ارگانيك - اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي

  28- ارائه مقاله كامل در کنگره ملی كشاورزي ارگانيك تحت عنوان:

  جایگزینی چربی اشباع شیر با روغن های زیتون و کانولا برای تولید پنیر فرآسودمند به منظور تغذیه سالم

  ( نفر اول). در مهرماه 1391.کنگره ملی كشاورزي ارگانيك - اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي

  29- ارائه مقاله كامل در کنگره ملی كشاورزي ارگانيك تحت عنوان:

  جایگزینی چربی شیر با پودرهای گردو و بزرک برای تولید پنیرهای کم چرب به منظور تغذیه سالم ( نفر اول). در مهرماه 1391.کنگره ملی كشاورزي ارگانيك - اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي

  30- ارائه مقاله كامل در اولين كنفرانس ملی راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار تحت عنوان:

  تاثير درصدهاي مختلف پسماند كمپوست قارچ بر برخي از شاخص­هاي رويشي گوجه فرنگي ( نفرچهارم). در 20 اسفند 1391 - تهران- مركز همايش­هاي كشور

  31- ارائه مقاله كامل در اولين كنفرانس ملی راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار تحت عنوان:

  تاثير پيوند و پسماند كمپوست قارچ بر روي برخي از شاخص­هاي رويشي گوجه فرنگي ( نفرچهارم). در 20 اسفند 1391 - تهران- مركز همايش­هاي كشور

  32- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:

  تعيين برخي از تركيبات شيميايي در چند گونه ماشک وحشي( Vicia L ) استان اردبيل ( نفر اول). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.

  33- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:

  تاثير ميدانهاي الكتريكي پالسي روي ميکروارگانيسم هاي مواد غذايي به منظور فرآوري و تغذيه سالم( نفر اول). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.

  34- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:

  اندازه گيري گلیسیریزین و برخي از تركيبات شيميايي دردو واريته گياه دارويي شیرین بیان منطقه كورائيم اردبیل ( نفر اول). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.

  35- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:

  تاثير ذرات نانواکسیدآهن بر روي پروفيل اسيدهاي چرب و مقدار كلروفيل دانه سویا ( نفر سوم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.

  36- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:

  مطالعه تاثير پسماند كمپوست قارچ بر روي شاخص هاي كيفي ميوه گوجه فرنگي پيوند شده ( نفر چهارم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.

  37- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:

  مطالعه تاثير پسماند كمپوست قارچ بر رشد و عملكرد گوجه فرنگي (نفر چهارم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.

  38- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:

  بررسي تاثير درصدهاي مختلف پسماند كمپوست قارچ برتغييرات فلورسانس كلروفيل گياه گوجه فرنگي (نفر چهارم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.

  39- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:

  تعيين و مقايسه غلظت عناصر معدني در شير گوسفندان مغاني چراكننده در سه رويشگاه مرتعي جنوب شرقي سبلان (نفر چهارم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.

  40- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:

  اثر ارتفاع مرتع و فصل چرا برغلظت برخی عناصر معدنی در شير بزهاي خلخالي چراكننده در سه رويشگاه ارتفاعي مراتع شمال سبلان (نفر چهارم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.

  41- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:

  تعيين و مقايسه غلظت عناصر معدني كلسيم، پتاسيم و سديم دو گونه گياه مرتعي در مراتع شمال سبلان (نفر چهارم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.

  42- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:

  بررسي تغييرات عناصر معدني كلسيم، پتاسيم و سديم گياهان مرتعي در دو مرحله فنولوژيكي (نفر چهارم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.

  43- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:

  تأثیر فصل چرا و ارتفاع مرتع بر پروفیل اسیدهای چرب شیر بزهای خلخالی چراکننده در مراتع سبلان (نفر چهارم). در 31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.

  44- ارائه مقاله كامل در دومين کنگره ملی كشاورزي ارگانيك و مرسوم تحت عنوان:

  تعیین و مقایسه پروفیل اسید­های چرب شیر گوسفندان مغانی درحال چرا در مراتع سبلان (نفر چهارم). در31-30 مرداد ماه1392. اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي.

  45- ارائه مقاله كامل در دومين سمينار ملی مديريت پرورش دام و طيور تحت عنوان:

  مقایسه اثر گونه دام و فصل چرا برغلظت برخی عناصر معدنی پرنیاز در شیر گوسفندان و بزهای در حال چرا در مراتع جنوب شرقی سبلان (نفر چهارم). در 16 شهريور ماه 1392. كرمان- دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

  46- ارائه مقاله كامل در دومين سمينار ملی مديريت پرورش دام و طيور تحت عنوان:

  مقایسه اثر گونه دام و فصل چرا برغلظت برخی عناصر معدنی پرنیاز در شیر گوسفندان و بزهای در حال چرا در مراتع شمال سبلان (نفر چهارم). در 16 شهريور ماه 1392. كرمان- دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

  47- ارائه مقاله كامل در بيست و يكمين كنگره ملی علوم و صنايع غذايي ايران تحت عنوان:

  بررسی استفاده از روغن ماریتیغال به عنوان روغن غذایی و دارویی جدید(نفر اول). در 7 تا 9 آبان ماه سال 1392. شيراز- دانشگاه شيراز.

  48- ارائه مقاله كامل در بيست و يكمين كنگره ملی علوم و صنايع غذايي ايران تحت عنوان:

  آناليز و مقايسه برخي از تركيبات مغذي سه گونه میگوی انتخاب شده از خليج فارس (نفر اول). در 7 تا 9 آبان ماه سال 1392. شيراز- دانشگاه شيراز.

  49- ارائه مقاله كامل در بيست و يكمين كنگره ملی علوم و صنايع غذايي ايران تحت عنوان:

  بررسی ویژگی­های فیزیکی- شیمیایی و تغذیه­ای قارچ دنبلان (نفر اول). در 7 تا 9 آبان ماه سال 1392. شيراز- دانشگاه شيراز.

    50- ارائه مقاله(شفاهي) در كنفرانس بین المللی 11th Euro Fed Lipid Congress در اكتبر 2013 در كشور تركيه تحت عنوان (نفر اول):

  Modification of Iranian White Brined Cheese by Fat Replacement with Olive Oil or Canola Oil

    51- ارائه مقاله(پوستر) در كنفرانس بین المللی 11th Euro Fed Lipid Congress در اكتبر 2013 در كشور تركيه تحت عنوان (نفر اول):

  Manufacture of Functional and Low- Fat Iranian White Brined Cheese with Fat Replacement by Walnut or Linseed Powders

    52- ارائه مقاله(پوستر) در كنفرانس بین المللی 11th Euro Fed Lipid Congress در اكتبر 2013 در كشور تركيه تحت عنوان (نفر اول):

  Physicochemical properties and nutritional compounds of milk thistle seeds oil from different varieties grown in Iran

    53- ارائه مقاله(پوستر) در كنفرانس بین المللی 11th Euro Fed Lipid Congress در اكتبر 2013 در كشور تركيه تحت عنوان (نفر اول):

  Evaluation of Oil Content and Fatty Acids Profile of Echium amoenum Fisch. Seed Oils from Different Regions of Iran

    54- ارائه مقاله (پوستر) در كنفرانس بین المللی 11th Euro Fed Lipid Congress در اكتبر 2013 در كشور تركيه تحت عنوان (نفر اول):

  Physicochemical Properties and Fatty Acids Profile of Black Truffles Grown in East Azerbaijan-Iran

    55- ارائه مقاله(پوستر) در كنفرانس بین المللی 11th Euro Fed Lipid Congress در اكتبر 2013 در كشور تركيه تحت عنوان (نفر اول):

  Evaluation of some Physicochemical Properties of Two Species (Euthynnus affinis and Katsuwonus pelamis) of Fish oils from Iran

    56- ارائه مقاله(پوستر) در كنفرانس بین المللی 11th Euro Fed Lipid Congress در اكتبر 2013 در كشور تركيه تحت عنوان (نفر اول):

  Application of phenolic compounds extracted from virgin olive oil as green inhibitor to protect of steel corrosion

 

 

 

:: ::