دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک hr_chamanabadyahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک مسکو
اطلاعات شغلی
محل خدمت زراعت و اصلاح نباتات
درجه علمی
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +98 451 5512081-9
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور ایران
توصیف مختصر
در سال 1350 در روستای چمن آباد از توابع شهرستان خواف در استان خراسان رضوی متولد شدم. دوره دبیرستان را در دبیرستان رازی شهرستان تربت حیدریه به پایان رساندم. در سال 1368 در مقطع کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پذیرفته شدم. در سال 1371 موفق به اخذ مدرک کارشناسی شدم و در همان سال با رتبه عالی در مقطع کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تربیت مدرس پذیزفته شدم. از سال 1375 در دانشگاه محقق اردبیلی شروع به تدریس نمودم و طی سال های 1381-1385 برای ادامه تحصیل به روسیه رفتم و دوره دکترا را در گرایش علف های هرز در دانشگاه علوم کشاورزی تیمیریازف در شهر مسکو طی نمودم.
آشنایی با زبان
1. زبان انگلیسی
2. زبان روسی
علایق تحقیقاتی
1. مدیریت غیرشیمیایی علف های هرز 2. مطالعه خصوصیات بیولوژیکی علف های هرز 3. مطالعه مکانیزم های رقابت علف های هرز
دانشجویان تحت راهنمایی

کتاب‌های منتشر شده

1. زراعت عمومی همراه با سوالات چهارگزینه ای. سال انتشار 1381

 2. گندم از تولید تا مصرف. سال انتشار 1389

 3. مقدمه ای بر اصول علمی و عملی کنترل علف های هرز. سال انتشار 1390

مقالات چاپ شده

1. محمددوست چمن آباد ح. ر.، اصغری، ع.، حبیبی، غ.ر، پورمرادکلیبر، ب. 1390. تاثیر علفکش¬ها و بقایای گیاهی در کنترل تلفیقی علف¬های هرز سیب¬زمینی. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 4: 186 -171.

2. محمددوست چمن آباد ح. ر.، توليکف ا. م. 1385. بررسي تاثير عمليات زراعي در کنترل علف¬هاي ¬هرز و عملکرد دانه اکوسيستم-هاي کشاورزي. مجله علوم و صنايع کشاورزي، ج 20، ش 6، ص 87-96.

3. محمددوست ح. ر.، اصغری ع. 1388. تاثیر تناوب زراعی، کاربرد کود شیمیایی و علفکش بر کنترل علف¬های هرز چاودار زمستانه. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، ج 13، ش 47، ص 610-601.

4. محمددوست، ح.ر.، اصغری، ع.، تولیکف، ا.م. 1388. تاثیر تداخل علف¬هرز-گیاه زراعی بر ساختار کانوپی علف¬های هرز و عملکرد دانه جو بهاره تحت تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی. مجله فن¬آوری تولیدات گیاهی. 9 (1): 1-9.

5. محمددوست، ح.ر.، اصغری، ع.، تولیکف، ا.م. 1388. تاثیر تداخل علف¬هرز-گیاه زراعی بر ساختار کانوپی علف¬های هرز و عملکرد دانه جو بهاره تحت تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی. مجله فن آوری تولیدات گیاهی.9(1):10-1.

6. محمددوست ح. ر. و اصغری ع. 1391. تاثیر تاریخ و روشهای کاشت مستقیم بر عملکرد بذر چغندرقند. پژوهش و سازندگی. ش 96: 49-56. 

7. صمدی ف. و محمددوست ح.ر. 1392. تاثیر گیاهان پوششی و فاصله کاشت بر کنترل علفهای هرز و عملکرد سیب زمینی. مجله حفاظت گیاهان. 27 (4): 441-434.

8. محمددوست ح.ر. و اصغری ع. 1392. تاثیر تناوب زراعی و نیتروژن بر میزان آلودگی مزرعه سیب زمینی به علفهای هرز. مجله حفاظت گیاهان. 27 (4).: 490-484.

9. محمددوست ح. ر.، همتی خ.، اصغری ع. و برمکی م. 1392. تاثیر نیتروژن و تداخل علفهای هرز بر برخی صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم گندم. مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد 23 شماره 4. 131-140.
10. محمددوست ح. ر.، پورمراد ب. و اصغری ع. 1390. تاثیر کاربرد کود اوره و علفکش تو فور- دی بر تراکم و آرایش علفهای هرز و عملکرد گندم زمستانه. مجله حفاظت گیاهان. جلد 25 شماره 2. 145-151.
11. محمددوست ح.ر.، مظفری س.م. و نیکخواه ح.ر. 1397.  بررسی توانایی رقابت ارقام گندم در برابر علفهای هرز بر اساس صفات و شاخصهای مختلف. مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد 28شماره 2.
12. 
مظفری س.م، 
محمددوست ح.ر و نیکخواه ح. ر. 1397. طبقه­ بندی ارقام گندم بر اساس توانایی رقابت با علفهای هرز. مجله حفاظت گیاهان. جلد 22 شماره 2. 
13. آل ابراهیم م. ت، محمددوست ح.ر.،، فرجی ه. و صمدی ا. 1396. مقایسه اثر چند علفکش خاک مصرف بر کنترل علفهای هرز سیب زمینی و عملکرد آن. مجله دانش علفهای هرز ایران. جلد 13 شماره 2.
14. 
حقیقی ع.ع.، محمددوست ح.ر.، زند ا.، بیابانی ع. و اصغری ع. 1396. ارزیابی تاثیر عوامل زراعی و مدیریتی در مقاومت خردل وحشی به علفکش تری بنورون متیل در مزارع گندم گلستان. مجله دانش علفهای هرز ایران. جلد 13 شماره 2.
15. 
آزادبخت، آل ابراهیم م. ت، محمددوست ح.ر، قویدل ا. 1397. مطالعه تاثیر روشهای مختلف مهار علفهای هرز سیب زمینی (
Solanum tuberosum L.) بر پارامترهای زیستی خاک. مجله كشاورزي بوم شناختي. جلد 8 شماره 1.  
16. 
آزادبخت، آل ابراهیم م. ت.،، محمددوست ح.ر.، قویدل ا. و کربلایی. 1395. بررسی تنوع گونه­ای و روش­های مختلف مدیریتی علفهای هرز سیب­ زمینی  ( Solanum tuberosum L.). مجله كشاورزي بوم شناختي. جلد 6 شماره 2.
17. عبداللهی ف.، محمددوست ح. ر. و اصغری ع. 1396. بررسی واکنش رقابتی 18 رقم گندم (Triticum aestivum) با خردل وحشی (Sinapis arvensis L.). مجله حفاظت گیاهان. جلد 21 شماره 4.
18. 
عبداللهی ف. و محمددوست ح. ر. 1395. مطالعه
توانایی و تحمل رقابت 18 رقم گندم  (Triticum aestivum L. ) در حضور علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.). مجله حفاظت گیاهان. جلد 30 شماره 4.
19. 
محمددوست ح. ر. و بخشی م. 1395. مطالعه خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي موثر در توان رقابت گندم در برابر علفهاي هرز. دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد 26. شماره 1.
20. 
محمددوست ح. ر.، بخشی م.، اصغری ع. و محمدنیا ش. 1393. ارزیابی شاخص­های تحمل و رقابت 18 ژنوتیپ گندم با علفهای هرز. دانش علفهای هرز ایران. جلد 10.
21. 
محمددوست ح. ر.، رفیعی س. و اصغری ع. 1394. تاثیر گیاهان پوششی بر تراکم و زیست توده علفهای هرز مزارع گوجه فرنگی. دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد 25. شماره 2 
 

 Mohammaddoust H. R., Asghari A., Tulikov A. M. 2007. The effect of صeed-crop competition on nutrient uptake as affected by crop rotation and fertilizers. Pak. J. of Bio. Sci. 10:4128-4131.

Mohammaddoust H. R., Ghorbani A., Asghari A., Tulikov A. M., Zargarzadeh F. 2009. Long-term effects of crop rotation and fertilizers on weed community in spring barley. Turk. J Agric. Fores. 33:315-323.

Razavi S.M., Narouei M., Mahrohi A. A. and Mohammaddoust H.R. 2012. Chemical constituents and phytotoxic activity of the essential oil of Acroptilon repens frome iran. J. Essential oil bearing plants. 15(6): 943-948.   

برگشت به صفحه کارنامه علمی