اعضا - حمیدرضا محمددوست چمن آباد


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
اطلاعات فردی
پست الکترونیک hr_chamanabadyahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک مسکو
اطلاعات شغلی
محل خدمت زراعت و اصلاح نباتات
درجه علمی
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +98 451 5512081-9
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور ایران
دفعات مشاهده بار
توضیحات
برگشت به صفحه کارنامه علمی