اعضا - رئوف سیدشریفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور رئوف سیدشریفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک raouf_ssharifi@yahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل پروفسور رئوف سیدشریفی
آخرین رشته تحصیلى زراعت - فيزيولوژي گياهان زراعي
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تبريز
اطلاعات شغلی
محل خدمت زراعت و اصلاح نباتات
درجه علمی دکترا
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 0451-5512084-9
دورنگار
نشانی دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات
کدپستی
صندوق پستی
شهر اردبیل
کشور Iran
:: ::