دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر یونس زاهدی دیزج یکان - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک y_zahediuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Younes_Zahedi
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=7fi3bMgAAAAJ
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
آخرین رشته تحصیلى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه فردوسی مشهد
اطلاعات شغلی
محل خدمت مهندسی علوم دامي‌ - مهندسی علوم دامي‌
درجه علمی دکترا
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار 045-33512204
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی
دیپلم: سال 1380- 1377دبیرستان شهید سیدزاده شهرستان مرند
لیسانس: 1386-1382  دانشگاه تبریز،‌ رشته علوم و صنایع غذاییشاخه تبدیل مواد غذایی
فوق لیسانس:  1388-1386 دانشگاه فردوسی مشهد، رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
دکتری تخصصی: 1393-1389 دانشگاه فردوسی مشهد، رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
 
 
سوابق شغلی
از اسفند سال 1393 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
علایق تحقیقاتی
بسته بندی مواد غذایی (فیلمها و پوششهای خوراکی و زیست تخریب پذیر نانوکامپوزیت)
تکنولوژی گوشت و شیلات (فرمولاسیون - فراوری نگهداری)
پروتئومیکس گوشت
 
مشارکت در کارگاه‌ها
 1. کارگاه عملی یک روزه ELISA ، آذر 1391
 2.  کارگاه فناوري‌هاي نوين در بسته‌بندي و فرآوري مواد غذايي، 4 و 5 ارديبهشت 1397
طرح‌های تحقیقاتی
 1. بررسی خصوصیات فیلمهای بسته بندی خوراکی حاصل از هیدروکلوئیدهای بومی ایران. 1390. مجری طرح: سید محمد علی رضوی، همکاران طرح: یونس زاهدی و اسعد محمدامینی، محل انجام: دانشگاه فردوسی مشهد
 2. استفاده از پوششهای بیوپلیمری و مواد ضدقهوه ای شدن آنزیمی در افزایش ماندگاری قارچ تکمه ای (Agaricus bisporus). 1390. مجری طرح: ناصر صداقت، همکار طرح: یونس زاهدی، محل انجام: دانشگاه فردوسی مشهد.
 3. تهیه و بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم کامپوزیت زیست تخریب پذیر کربوکسی متیل سلولز حاوی نانوذرات مونت موریلونیت و ZnO . 1396. مجری طرح: یونس زاهدی، همکاران طرح: بهرام فتحی آچاچلویی و  علیرضا یوسفی. محل انجام: دانشگاه محقق اردبیلی.
 4. بهبود ویژگی­های فیزیکی، مکانیکی و عملکردی فیلم بیوپلیمری کربوکسی متیل سلولز از طریق افزودن نانوپرکننده و نانوتقویت کننده­های دی اکسید تیتانیوم و مونت موریلونیت. 1396. مجری طرح: بهرام فتحی آچاچلویی، همکار طرح: یونس زاهدی. محل انجام: دانشگاه محقق اردبیلی.
 5. بررسی اثر اضافه کردن بیوپلیمر دانه مرو بر خصوصیات رئولوژیکی ژل بیوپلیمر نشاسته گندم. 1397. مجری طرح: علیرضا یوسفی،  همکارن طرح: سید محمد علی رضوی و یونس زاهدی. محل انجام: دانشگاه بناب.
 
 
 
 
دانشجویان تحت مشاوره
مهسان ایرجی فر. پایان نامه دکتری (1396). مطالعه اثر اسيدهاي آلي مختلف بر ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي، بافتي و حسي گوشت شتر .
اساتید راهنما: محمد جواد  وریدی و مهدی وریدی -  استاد مشاور: یونس زاهدی دیزج یکان
وحیده کریمی عوري. پایان نامه کارشناسى ارشد (1395). توالی یابی و تعیین ساختارژنتیکی با استفاده از نشانگرهاي میتوکندریایی و تعیین ویژگی ژن کاندیداي مرتبط با صفات تولیدي در بز خلخالی.
اساتید راهنما: نعمت ایوریق هدایت و  رضا سید شریفی - استاتید مشاور: سعید نیک بین و یونس زاهدي
 
کتاب‌های منتشر شده
تالیف:
قنبرزاده، ب، الماسی، ه، زاهدی، ی. بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر و خوراکی و کاربرد آنها در صنایع غذایی و داروئی. 1388. انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 526 ص.
 

Zahedi, Younes. Edible/Biodegradable Films and Coatings from Natural Hydrocolloids (Chapter 23), In: Emerging Natural Hydrocolloids: Rheology and Functions, (Edited by S.M.A. Razavi). 2019. John Wiley and Sons Ltd., Chichester, England. 800 pages.

تدوین و گردآوری:
هدایت ایوریق، ن،  زاهدي.  ی. پرورش شتر (پراکنش، اهمیت اقتصادی و ویژگی­ تولیدات). 1395. انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی. 258 ص.
 
 
مقالات چاپ شده
 1. ترابی, ا., محبی, م., طباطبائی یزدی, ف., شهیدی, ف., & زاهدی, ی. (1396). تهیه و مطالعه ویژگیهای وابسته به آب و نفوذپذیری ورقههای خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخ. پژوهشهای صنایع غذایی, 27(2), 25-39.
 2. ایرجی فر, م., وریدی, م., وریدی, م., & زاهدی, ی. (1397). ارزیابی اثر ماریناد اسید استیک و کلرید سدیم بر برخی ویژگیهای کیفی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی. پژوهشهاي صنایع غذایي, 28(1), 145-160.
 3. ایرجی فر, م., وریدی, م., وریدی, م., & زاهدی, ی. (1398). ارزیابی اثر اسید لاکتیک بر ویژگی¬های بافتی و الگوی پروتئولیز عضله دو سر ران  شتر. پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 15(1).
 4. بهرام, ف. آ., & یونس, ز. (1397). TiO2 تولید و ارزیابی ویژگیهای نانوکامپوزیتهای هیبریدی کربوکسی متیل سلولز تقویت شده با نانوذرات مونت موریلونیت و علوم و صنایع غذایی ایران, 15(81), 35-47.
 5. ترابی, ا., & زاهدی, ی. (1397). ارزیابی خواص شیمیایی، مکانیکی و نوری فیلمهای خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی به کمک روش سطح پاسخ. نوآوری در علوم وفناوری غذایی, 10(2), 87-100.
 6. رضوی, س., یونس, ز., & مهدویان مهر, ه. (1388). بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ. پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 5(2), 88-96.
 7. زاهدی, ی., صداقت, ن., & قنبرزاده, ب. (1389). تأثیر اسید پالمیتیک بر ویژگیهای مکانیکی، حرارتی و نفوذپذیری فیلم خوراکی گلوبولین پسته. پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 6(2).
 8. زاهدی, ی., صداقت, ن., & قنبرزاده, ب. (1390). ویژگیهای فیزیکی فیلم های امولسیونی تهیه شده از پروتئین گلوبولین پسته و اسید استئاریک. علوم و صنایع غذایی ایران-انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, 8(1), 47-57.
 9. زاهدی, ی., وریدی, م., & وریدی, م. (1393). مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی عضله های طویل سین های شتر یک کوهانه ایرانی (Biceps femoris) و دو سر ران (Longissimus thoracis). پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, 3(1), 79-96.
 10. زاهدی, ی., وریدی, م., & وریدی, م. (1394). ارزیابی اثر جنس و نوع عضله بر الگوی پروتئولیز پروتئینهای میوفیبریلی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی در مدت زمان ترد شدن. پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, 4(2), 97-116.
 11. قنبرزاده, ب., رزمی راد, ا., الماسی, ه., & زاهدی, ی. (1388). مروری بر خواص کاربردی فیلمهای خوراکی حاصل از پروتئین های آب پنیر شیر. مجله علمی ترویجی مهندسی شیمی ایران, 41, 20-31.
 12. کریمی عوری, و., هدایت ایوریق, ن., سید شریفی, ر., نیک بین, س., & زاهدی, ی. (1395). توالییابی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در جمعیت بزهای خلخالی ایران و سایر دامهای اهلی. پژوهشهای علوم دامی ایران, 9(2), 229-239.
 13. Fathi Achachlouei, B., & Zahedi, Y. (2018). Fabrication and characterization of CMC-based nanocomposites reinforced with sodium montmorillonite and TiO2 nanomaterials. Carbohydrate Polymers, 199, 415-425.
 14. Mohammad Amini, A., Razavi, S. M. A., & Zahedi, Y. (2015). The influence of different plasticisers and fatty acids on functional properties of basil seed gum edible film. International Journal of Food Science & Technology, 50(5), 1137-1143.
 15. Oleyaei, S. A., Zahedi, Y., Ghanbarzadeh, B., & Moayedi, A. A. (2016). Modification of physicochemical and thermal properties of starch films by incorporation of TiO2 nanoparticles. International journal of biological macromolecules, 89, 256-264.
 16. Razavi, S. M. A., Emadzadeh, B., & Zahedi, Y. (2011). Direct and indirect methods to evaluate the yield stress of selected food hydrocolloids. Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry (EJEAFChe), 10(11), 3132-3142.
 17. Razavi, S. M. A., Mohammad Amini, A., & Zahedi, Y. (2015). Characterisation of a new biodegradable edible film based on sage seed gum: Influence of plasticiser type and concentration. Food Hydrocolloids, 43, 290-298.
 18. Sedaghat, N., & Zahedi, Y. (2012). Application of edible coating and acidic washing for extending the storage life of mushrooms (Agaricus bisporus). Food Science and Technology International, 18(6), 523-530.
 19. Seyedi, S., Koocheki, A., Mohebbi, M., & Zahedi, Y. (2014). Lepidium perfoliatum seed gum: A new source of carbohydrate to make a biodegradable film. Carbohydrate Polymers, 101, 349-358.
 20. Seyedi, S., Koocheki, A., Mohebbi, M., & Zahedi, Y. (2015). Improving the physical and moisture barrier properties of Lepidium perfoliatum seed gum biodegradable film with stearic and palmitic acids. International journal of biological macromolecules, 77, 151-158.
 21. Yousefi, A. R., Zahedi, Y., Razavi, S. M., & Ghasemian, N. (2017). Influence of sage seed gum on some physicochemical and rheological properties of wheat starch. StarchStärke, 69(11-12), 1600356.
 22. Zahedi, Y., Fathi Achachlouei, B., & Yousefi, A. R. (2018). Physical and mechanical properties of hybrid montmorillonite/zinc oxide reinforced carboxymethyl cellulose nanocomposites. International journal of biological macromolecules, 108, 863-873.
 23. Zahedi, Y., Ghanbarzadeh, B., & Sedaghat, N. (2010). Physical properties of edible emulsified films based on pistachio globulin protein and fatty acids. Journal of Food Engineering, 100(1), 102-108.
 24. Zahedi, Y., Mahdavian Mehr, H., & Razavi, S. (2016). Optimization of mucilage extraction conditions from Plantago major L. seed using response surface methodology. Iranian Food Science and Technology Research Journal, 13(3), 1-13.
 25. Zahedi, Y., & Mazaheri Tehrani, M. (2012). Development of spreadable Halva fortified with soy flour and optimization of formulation using mixture design. Journal of Food Quality, 35(6), 390-400.
 26. Zahedi, Y., Sedaghat, N., & Ghanbarzadeh, B. (2011). Effect of physical state of fatty acids on the physical properties of pgp-based emulsified edible film.
 27. Zahedi, Y., Varidi, M.-J., & Varidi, M. (2016). Proteome changes in Biceps femoris muscle of Iranian one-humped camel and their effect on meat quality traits. Food technology and biotechnology, 54(3), 324.
 28.  
مقالات ارایه شده
 
 1. سید محمدعلی رضوی، هادی مهدویان مهر و یونس زاهدی.Optimization of mucilage extraction from Plantago major L. using response surface methodology. نخستین همایش فراملی بهینه‌سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. 21-22 اردیبهشت 1390. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-ایران.
 2. یونس زاهدی و ناصر صداقت. افزایش ماندگاری قارچ تکمه‌ای (Agaricus bisporus) از طریق شستشوی اسیدی و پوشش دهی با بیوپلیمرها. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 1-3 آذر 1390. دانشگاه صنعتی شریف، تهران-ایران.
 3. یونس زاهدی. روش‌های کاهش یا جایگزینی نیترات و نیتریت در فراورده‌های گوشتی. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 1-3 آذر 1390. دانشگاه صنعتی شریف، تهران-ایران.
 4. یونس زاهدی و ناصر صداقت. كاربرد جاذب­های اکسیژن در بسته­بندی مواد غذايي. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 1-3 آذر 1390. دانشگاه صنعتی شریف، تهران-ایران
 5. یونس زاهدی. کیفیت تغذیه­ای و ایمنی غذاهای ارگانیک. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28-29 مرداد 1394. دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل-ایران.
 6. یونس زاهدی. گوشت شتر به­عنوان گوشتی ارگانیک: ویژگی­ها، سرانه تولید و جایگاه آن در سبد تغذیه­ای مردم. چهارمین کنگره کشاورزی ارگانیک. 28-29 مرداد 1394. دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل-ایران.
 7. علیرضا یوسفی و یونس زاهدی. استفاده از زیست‌فناوری برای تولید مواد پرارزش تغذیه‌ای: مطالعه موردی تولید ویتامین ب 12. چهارمین کنگره کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28-29 مرداد 1394. دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل-ایران.
 8. نعمت هدایت، رضا سید شریفی، وحید واحدی، یونس زاهدی. استفاده از پرورش شتر در جهت حفظ منابع طبیعی و داشتن سیستم تولیدی پایدار. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست. 13-12 اسفند 1394. دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل-ایران.
 9. یونس زاهدی. کاهش آلودگی محیط‌زیست از طریق جایگزینی بسته‌بندی‌های پلاستیکی با بسته‌بندی‌های زیست‌تخریب‌پذیر. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، 13-12 اسفند 1394. دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل-ایران.
 10. وحیده کریمی عوري، نعمت هدایت ایوریق، رضا سید شریفی، سعید نیک‌بین، یونس زاهدي. بررسی تنوع ژنتیکی بز و حیوانات اهلی با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی. چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 3 اسفند 1394. موسسه آموزش عالی مهر اروند-گروه ترویجی دوستداران محیط‌زیست، تهران-ایران.
 11. یونس زاهدی، محمدجواد وریدی، مهدی وریدی. بررسی تغییرات پروتئوم عضله دو سر ران شتر در دوره نگهداری پس از کشتار. اولین کنگره بین‌المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 27-29 مهر 1395. دانشگاه تربیت مدرس، تهران-ایران.

12.یونس زاهدی. پروتئومیکس و کاربرد آن در علم گوشت. اولین کنگره بین‌المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران. 27-29 مهر 1395. دانشگاه تربیت مدرس، تهران-ایران.

13.یونس زاهدی. نقش آنزیمهای داخلی در ترد شدن گوشت در دوره پس از کشتار. همایش بین‌المللی علوم صنایع غذایی و کشاورزی. 2 شهریور 1397. موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد-ایران.

 1. یونس زاهدی. سم قارچی آفلاتوکسین: تنوع سم، مواد غذایی آلوده شده و مخاطرات سلامتی. همایش بین‌المللی علوم صنایع غذایی و کشاورزی. 2 شهریور 1397. موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد-ایران.
 2. Bahram Fathi-Achachlouei, Younes Zahedi. Physical And Mechanical Properties of CMC-MMT-ZnO Nanobiocomposite Films. 5 th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. 2-5 July 2017. Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia
 3. Bahram Fathi-Achachlouei, Younes Zahedi. Modification of physico-chemical characteristics of cmc film by incorporation of montmorillonite and TiO2 nanoparticles. 5 th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. 2-5 July 2017. Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia.
 
داوری در کنفرانس‌ها
چهارمین کنگره کشاورزی ارگانیک، مرداد 1394، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
پنجمین کنگره کشاورزی ارگانیک، مرداد 1396، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 
 
افتخارات و جوایز
 • رتبه سوم دوره لیسانس ورودی  سال1382 علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز
 • رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی سال 1386
 • رتبه اول کنکور دکتری علوم و صنایع غذایی-گرایش تکنولوژی مواد غذایی سال 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
 • مقاله برتر نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی.21-22 اردیبهشت1390. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فعالیت های اجرایی
مسئول گروه علوم و صنایع غذایی از سال 1394 تا بحال.
مشاور علمی انجمن علمی علوم و صنایع غذایی از سال 1394 تابحال.
داوری مقالات در مجلات علمی
 1. مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران:
 1. مطالعه تاثير غلظت نانو ذرات اصلاح شده رس بر ويژگي هاي ريزساختاري و فيزيكي (مكانيكي، نفوذپذيري نسبت به بخار آب و رنگ ) نانوكامپوزيت پلي اتيلن ترفتالات/نانورس
 2. تاثیر کاربرد نانو کربنات کلسیم بر میزان خصوصیات کیفی و فعالیت آنزیمی در قطعات میوه سیب تازه بریده رقم زرد لبنانی گلدن دلیشز.
 3. تأثیر نانوپرکننده هاي دي اکسیدتیتانیم و مونت موریلونیت بر ویژگی هاي توپوگرافی، حرارتی و نوري فیلم هاي نانوبیوکامپوزیت بر پایه نشاسته.
 4. تولید و بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و مکانیکی بیوکامپوزیت خوراکی ایزوله پروتئین سویاوکتیرا.
 5. ارزیابی خواص فیزیکی و ضدمیکروبی فیلم خوراکی کیتوزان حاوی اسانس صمغ بنه
 6. ارزیابی خواص ضد باکتریایی فیلم زیست فعال کیتوزان غنی شده با اسانس اکالیپتوس
  گلوبولوس
 7. بررسی اثر افزودن نانو رس  بر خواص فیلم دولایه آگار/ژلاتین ماهی حاوی نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید
 8. اثر سطوح مختلف چربی و جایگزینی بخشی از نمک کلرید سدیم با کلرید پتاسیم بر کیفیت و ماندگاری سوسیس
  ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys moltrix)
 9. تهیه فیلم‌های آنتی‌لیستریا با استفاد از بیوپلیمرهای متیل سلولز، کازئینات سدیم
  و باکتری لاکتوباسیلوس کازئی ۱۶۰۸ PTCC
 10. تاثير فيلم نانو کامپوزيت زيست  فعال شده باحاوي اسانس مريم گلي (Salvia officinalis) به‌عنوان پوشش نگهدارنده بر کيفيت فيله‌ي ماهي قزل آلاي رنگين‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در دماي يخچال (4 درجه سانتي‌گراد )
 11. اثرات فيلم کامپوزيتي خوراکي نشاسته - کيتوزان حاوي ترکيب عصاره پوست انار و اسانس روغني کاکوتي بر ماندگاري گوشت قرمز  در زمان نگهداري
 12. بررسی اثر صمغ دانه اسفرزه و به دانه بر ﮐﯿﻔﯿﺖ و عمر مفید سوسیس
 13. توليد و بهينه‌سازي ويژگي‌هاي نانوکامپوزيت زيست‌تخريب‌پذير کيتوزان /نانوفيبرآلي حاوي اسانس مرزنجوش بخارايي و زنيان و کاربرد آن بر پايداري اکسيداتيو روغن کلزا
 14. اثرات پوششهای پلیمری روی برخی شاخص های کیفی میوه پسته خشک رقم احمدآقایی طی دوره انبارمانی
 
 1. مجله پژوهش های صنایع غذایی:
 1. مقایسه اثر افزودن مستقیم عصاره و استفاده از فیلم فعال آنتی اکسیدانی حاوی عصاره برگ‌های گزنه (Urtica dioica L.) در پایداری اکسیداتیو روغن سویا (دو بار)
 2. بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و ضد میکروبی فیلم بیونانوکامپوزیت فعال آلژینات سدیم آگار حاوی نانو نقره و نانو فیبر سلولز.
 3. نانوکامپوزیت های امولسیونی بر پایه کربوکسی متیل سلولز اسید اولئیک حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم: بررسی ریز ساختار و ویژگیهای فیزیکی.
 4. اثر دما و سرعت انجماد بر کیفیت و مورفولوژی کریستال های یخ در گوشت گوسفند
 5. مطالعه تأثیر نانورس و اسید سیتریک بر روی خواص فیزیکی و آنتی اکسیدانی فیلم فعال نشاسته – CMC حاوی عصاره آویشن.
 6. تولید فیلم نشاسته با استفاده از واکنش های نوری: بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی.
 7. بررسی خصوصیات فیزیکی و آنتی اکسیدانی فیلم فعال سلولز باکتریایی حاوی عصاره گیاه تشنه داری (Scrophularia striata).
 8. تهیه و شناسایی فیلم‌نانوکامپوزیت کاراگینان/نانوکلی حاوی عصاره اسفند
 9. فیلم های فعال بر پایه کربوکسی متیل سلولز-کیتوزان-اسید اولئیک حاوی اسانس زنجبیل: ویژگی های فیزیکی، ضد کپکی و ضد اکسایشی.
 10. تأثیر فیلم فعال سلولز باکتریایی حاوی اسانس رزماری و نانوذرات اکسید روی بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و تغذیه‌ای دانه‌های انار آماده مصرف در طول نگهداری سرد
 11. بررسی اسانس باریج بر خواص فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم های نشاسته سیب زمینی
 12. بررسی تاثیر اسانس کاکوتی کوهی و عصاره متانولی پوست انار بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ضدباکتریایی فیلم خوراکی کیتوزان
 13. تولید بسته‌بندی زیست تخریب پذیر بر پایه‌ی نشاسته-کفیران-نانو اکسید روی: بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی
 14. اثرپوشش‌هاي فعال آنتي اکسيداني برپايه پکتين-کربوکسي متيل سلولز بر خواص فيزيکوشيمايي سيب واريته رد دليشز پوست‌گيري شده
 15. بررسي آنزيم بري اسيدي و پوشش خوراكي زئين ذرت بر افزايش مدت ماندگاري دو قارچ خوراکی صدفي و دكمه اي
 16. تاثیر نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید و نقره بر ویژگی‌های مکانیکی و ترموفیزیکی نانوکامپوزیت مورد استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی
 17. بررسی خصوصیات نانوالیاف پلی­کاپرولاکتون-دی­اکسید­تیتانیوم به عنوان نانو جاذب اکسیژن در بسته­بندی فعال موادغذایی در حضور پرتو UV-C
 18. مقايسه ويژگيهاي ضدميکروبي و فيزيکي-شيميايي فيلمهاي امولسيوني بر پايه کربوکسي متيل سلولز حاوي ماکرو و نانوامولسيون اسانس روغني دارچين
 19. بررسي اثرات پوشش‌هاي فعال آنتي‌اکسيداني بر ميزان کارآيي آبگيري اسمزي و ويژگي‌هاي کيفي انگور شاهرودي خشک شده
 20. تهیه فیلم زیست تخریب پذیر بر اساس کامپوزیت پکتین/زنیان/بتاکاروتن و بررسی ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و مکانیکی آن
 21. بررسی خواص فیزیکی فیلم‌های خوراکی بر پایه نشاسته ذرت و پودر بادمجان حاوی اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.)
 
 1. داوری مجلات ISI :
 1. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods:
Antioxidant and antibacterial activity of safflower (Carthamus tinctorius L.) extract from four different cultivars
 1. Journal of Food Quality:
Comparative study of the physicochemical, compositional and functional properties of eight types of flour obtained from different plant materials found in Colombia
International Journal of Biological Macromolecules:
3.A novel approach for encapsulation of black raspberry anthocyanins by complex coacervation using gelatin and gum Arabic.
 1. Development and characterization of nano biopolymer containing cumin oil as a new approach to enhance antioxidant properties of button mushroom.
 2. Food Packaging and Shelf Life:
Development and characterization of whey protein isolate edible films containing nanoemulsions of Grammosciadium ptrocarpum Bioss. essential oil.

 
برگشت به صفحه کارنامه علمی