دانشگاه محقق اردبیلی
دكتر سجاد حسینی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک s.hoseiniuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل دكتر سجاد حسینی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه اصفهان
اطلاعات شغلی
محل خدمت باستان شناسی
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
سوابق تحصیلی

کارشناسی: تاریخ، دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد: تاریخ- مطالعات قفقاز و آسیای مرکزی ، دانشگاه تهران، عنوان پایان نامه: زندگی و زمانه حاج زین العابدین تقی اف

دکتری: تاریخ محلی، دانشگاه اصفهان، عنوان پایان نامه: تاریخنگاری محل مسلمان نشین های قفقاز جنوبی در قرن 19 و 20 میلادی: تحلیل تحولات محتوایی

سوابق شغلی

 تدریس 9 واحد دروس مرتبط با تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی هادیشهر، نیمسال دوم سال تحصیلی 89-90

 تدریس 4 واحد دروس مرتبط با تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر، نیمسال دوم سال تحصیلی 89-90

تدریس 2 واحد دروس مرتبط با تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی هادیشهر، ترم تابستان 90

تدریس4 واحد دروس مرتبط با تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر، ترم تابستان 90

تدریس 12 واحد دروس مرتبط با تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی هادیشهر، نیمسال اول سال تحصیلی90-91

تدریس2 واحد دروس مرتبط با تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر، نیمسال اول سال تحصیلی90-91

تدریس4 واحد دروس مرتبط با تاریخ، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی اسوه تبریز، نیمسال اول سال تحصیلی90-91

تدریس 12 واحد دروس مرتبط با تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی هادیشهر، نیمسال دوم سال تحصیلی90-91

تدریس4 واحد دروس مرتبط با تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر، نیمسال دوم سال تحصیلی90-91

تدریس 2 واحد دروس مرتبط با تاریخ، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی اسوه تبریز، نیمسال دوم سال تحصیلی90-91

تدریس 10 واحد دروس مرتبط با تاریخ، دانشگاه محقق اردبیلی،  نیمسال دوم سال تحصیلی 92-93

علایق تحقیقاتی

تاریخ، فرهنگ و تمدن قفقاز و آسیای مرکزی 

  تاریخ، فرهنگ و تمدن عثمانی

 تاریخ ایران دوره صفویه

 تاریخ ایران دوره قاجاریه

 تاریخ اجتماعی ایران

تاریخنگاری

جغرافیای تاریخی

 تاریخ محلی

  مطالعات تاریخی میکروهیستوری و ماکرو هیستوری

پژوهش های مرتبط با نسخ خطی، اسناد و مدارک آرشیوی ایران، عثمانی، قفقاز و آسیای مرکزی 

کارگاه‌های تدریس شده

مدرس نخستین کارگاه تاریخ محلی، موضوع: «فلسفه تاریخ محلی»،اصفهان، دانشگاه اصفهان، خرداد 89

مدرس دومین کارگاه تاریخ محلی، موضوع: «شرایط و عوامل ظهور یک سنت تاریخنگاری محلی؛ قرا‏باغ و قرا‏باغ نامه نویسی»، اصفهان، دانشگاه اصفهان،  اسفند 89

مدرس کارگاه تخصصی جنگ های ایران و روس، موضوع: «رویکرد خوانین قفقاز جنوبی در جنگهای ایران و روس»، اردبیل، گروه تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی، آذر 93

مدرس سمپوزیوم تخصصی جنگ چالدران: زمینه ها، رخدادها، تبعات، موضوع: «جنگ چالدران: رخدادها»، اردبیل، دفتر توسعه فرهنگی آذربایجان(وابسته به دانشگاه محقق اردبیلی) و حوزه هنری استان اردبیل، اردیبهشت 94 

مشارکت در کارگاه‌ها

هشت ساعت  شرکت در کارگاه تاریخ شفاهی، موضوع: «تاریخ شفاهی و دانشگاه»- دانشگاه اصفهان- 19 آبان88

دو ساعت شرکت در کارگاه آموزشی نحوه استفاده از برنامه گلستان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی- 11 خرداد 93

سه ساعت شرکت در نشست تخصصی هم اندیشی استادان با عنوان «تبیین نقش تربیتی و اخلاقی استادان و تکریم مقام استاد»، دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه محقق اردبیلی- 13 خرداد 93

چهار ساعت شرکت در کارگاه «مرزبانی، حریم داری و پروا پیشگی» ، دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه محقق اردبیلی- 22 خرداد 93

چهار ساعت شرکت در نشست تخصصی «اعتدال در قرآن و سنت» و «اعتدال و ترمیم شکافهای اجتماعی»، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق ادربیلی، 1 تیر 93

چهار ساعت شرکت در کارگاه «اخلاق کارگزاران در نهج البلاغه»، دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه محقق اردبیلی و جهاد دانشگاهی استان اردبیل، 26 مرداد 93

چهار ساعت شرکت در کارگاه آموزشی «آسیب شناسی دین و دینداری در نهج الیلاغه»، دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه محقق اردبیلی و جهاد دانشگاهی استان اردبیل، 17 مهر 93

طرح‌های تحقیقاتی

همکار پژوهشی بخش اول از فاز سوم طرح شناخت سیر تکوین کالبدی شهر جلفا از منظر تأملات تاریخ معماری ( شناخت تاریخی شهر و منطقه)- منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس سال 1384

 همکار پژوهشی بخش دوم از فاز سوم طرح شناخت سیر تکوین کالبدی شهر جلفا از منظر تأملات تاریخ معماری (شناخت تاریخی و طبیعی رود ارس) - منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس سال 1384

(این طرح در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به ثبت رسیده و به عنوان دومین طرح فرهنگی ایران در سال 86 برگزیده شده است)

کتاب‌های منتشر شده

ترجمه کتاب «جمهوری آذربایجان» نوشته عادل خان زیادخان، تبریز، انتشارات اختر، 1389

 نمونه خوانی و توضیح اعلام کتاب «توسعه طلبی انگلیس و اشغال ایران 1920-1914م.، نوشته: ایوانوویچ میروشینکوف، ترجمه: دکتر محمد نایب پور، تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علاوم انسانی، 1388

ترجمه کتاب «تاریخ جدید قراباغ» نوشته میرزا رحیم فنا، تبریز، انتشارات اختر، 1395.

ترجمه کتاب «کیفیت و اوضاع قدیم و جدید ولایت قراباغ، اکثر وقایع و حکایات ایام حکومت پناه خان، ابراهیم خان و مهدیقلی خان» نوشته حسنعلی خان قراداغی، تبریز، انتشارات اختر، 1395.

مقالات چاپ شده

مجلات علمی- پژوهش

نفت و تغییرات اجتماعی شهر باکو، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، سال سوم، شماره 8، بهار 1390

اهمیت تاریخی و نقد ترجمه مجمع الخواص ، مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه  های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  سال 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 

Content Analysis and Understanding of the First Local History of Sheki Province in the 19th Century, Asian Culture and History; Vol. 5, No. 2; 20

گلستان ارم»؛ پیشرو در تاریخنگاری علمی زبان فارسی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، سال ، سال 6، شماره 20، بهار 93 »

تاریخنگاری نادر میرزا قاجار، مجله علمی – پژوهشی پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان، دوره 5، شماره 3، پاییز 92

اسلوب ساز؛ غنیمتی از غنایم چالدران، مجله علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، سال 7، شماره 25، پاییز 94

اختلافات کلیساهای آلبان و ارمنی در دوره صفویه، مجله علمی- پزوهشی پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان، دوره 8، شماره 3، پاییز 95

جنگ های ایران و روس و نفوذ معماری دفاعی اروپایی در ایران؛ مطالعه موردی: قلاع کوردشت و عباس آباد ارس، مجله علمی- پژوهشی تاریخ نامه ایارن بعد از اسلام دانشگاه تبریز، دوره 6، شماره 12، تابستان و پاییز 95

سیر تطور معنایی واژه قزلباش، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، (علمی- پژوهشی)، پژوهشکده تاریخ اسلام، (پذیرش نهایی).

مجلات علمی – ترویجی

تأثیر رویداد سوم شهریور 1320 هـ.ش. بر حیات اجتماعی و مدنی شهر جلفا، مجله علمی – ترویجی تاریخ روابط خارجی وزارت امور خارجه، شماره 46، بهار 1390

مجلات علمی- تخصصی و سایر نشریات

فتوحات مسلمانان در قفقاز، فصلنامه تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم، سال دوازدهم، شماره 45 و 46، بهار و تابستان 1390

 بازخوانی یک سند سیاقی:«صورت جمع و خرج مدرسه مبارکه‏ی وطن رشت»، پیام بهارستان، سال سوم، شماره 11، بهار 1390

 فیوضات انقلاب مشروطه و مجلس ملی در فیوضات، پیام بهارستان، سال سوم، ضمیمه شماره 12، تاریخ مجلس2، تابستان 1390

 تأملی در تاریخنگاری عصر صفوی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 115-114، آبان و آذر 1386

 ایران گرایی و ایران گریزی در آیینه روزنامه فیوضات،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 129

 میراث آموزش،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 131، فروردین 1388

 سیری در سرزمین قره داغ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 140، دی 1388

آتش جاویدان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 167، فروردین 1391

 تاریخ قدیم آذربایجان: پراکنده گویی های میرزا احمد تبریزی در تاریخ تبریز و اردبیل، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 168، اردیبهشت 1391

حکایت مسکوکات سلاجقه روم، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 169، خرداد 1391

جبر جغرافیا و مرزهای شمال غرب ایران، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 173، مهر 1391

 شیعیان بادکوبه و چاپ نخستین قرآن ترکی آذربایجانی، فصلنامه تحقیقی- مطالعاتی آران، شماره 17 و 18، پاییز و زمستان 1387

نقد و بررسی آثار نخستین سفیر جمهوری آذربایجان در ایران، فصلنامه تحقیقی-مطالعاتی آران شماره 19 و 20، بهار و تابستان 1388

نفت باکو، فصلنامه تحقیقی- مطالعاتی آران، شماره 24 و 25 ، تابستان و پاییز 1389

 فعالیت‏های اجتماعی و مدنی حاج زین‏ العابدین تقی ‏اف، فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران، شماره 26 و 27 ، زمستان 89 و بهار1390

 آخوند میر محمد کریم جعفرزاده بادکوبه‏ای؛ نمادی از روحانیت آگاه شیعه در قفقاز، فصلنامه تحقیقی- مطالعاتی آران، شماره 28 و 29، تابستان و پاییز 1390

آلبانیا و آلبان ها، فصلنامه تحقیقی- مطالعاتی آران ، دریافت گواهی پذیرش

سنت سیاسی استقبال و منزل مبارکی؛ نمودی از تحکیم روابط ایران قاجاری و روسیه تزاری، فصلنامه تحقیقی- مطالعاتی آران ،دریافت گواهی پذیرش

نارداران جزیره¬ای دور از دین¬زدایی، بولتن برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، شماره 8 ، تابستان و پاییز 1386.

 یهودیان جمهوری آذربایجان، بولتن برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، شماره 9 ، زمستان 1386.

 کردهای جمهوری آذربایجان، بولتن برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، شماره10 ، بهار و تابستان 1387.

مسئله دین در بحران قره باغ، بولتن برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1387.

سيب زميني سوغاتي از ينگي دنيا، خبرنامه مطالعات تاريخي خُرد دانشگاه اصفهان، شماره 1، فروردین 1389.

 حظی از حظیات صادقی بیگ افشار، خبرنامه مطالعات تاریخی خُرد دانشگاه اصفهان، شماره 2، اردیبهشت 1389.

حکایت شیرین قند، مجله مطالعات تاریخی خُرد دانشگاه اصفهان، شماره 3 ، مهر 1389

نیم نگاهی به شروح متقدم مثنوی شریف، ویژه نامه همایش تفاهم بین مذهبی و فرهنگی در اندیشه مولوی، تهران، آبان 1386

تذکره نواب نمودی از تاریخ‏ های محلی تراجم‏ نگاری قراباغ، فصلنامه آذرآران، (علمی-مروری)، سال15، شماره 44، 45، زمستان 94 و بهار 95. 

 مقالات ترجمه‏ ای

 ترجمه مقاله «عباسقلی آقا باکیخانوف» نوشته هاملت عیسی¬خانلی، فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران، شماره 21و22 ،پائیز و زمستان 1388.

ترجمه مقاله «جیحون حاجی بی‏لی؛ بنیانگذار مطالعات قفقاز در فرانسه» نوشته آ دری ل. آلتستادت، فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران، شماره 23، بهار 1389

 دایره المعارف و دانشنامه

مدخل «سقاریه/ صقاریه» (نام شهر و رودی واقع در آناطولی غربی)، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام

 مدخل «زیتون/ سلیمانلی» (نام شهری واقع در آناطولی شرقی)، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام

مدخل «سلطان اونو» (نام شهری در شمال غرب ترکیه)، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام

 مدخل «سیروز»، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام

 مدخل «دنیزلی»، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام

 مدخل «جلفا»، دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسلام.

مدخل «ارس»، دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسلام .

 مدخل «شوشی»، دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسلام.

مقالات ارایه شده

 

همایش های بین المللی

 A lesson from history of water development and management in Jolfa region- The international history seminar on irrigation and drainage ; as well as ; the 4th Asian regional conference and 10th international seminar on participatory irrigation management (PIM)- Tehran May 2007

 نقد و بررسی آثار نخستین سفیر جمهوری آذربایجان در ایران- همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ- دانشگاه تبریز 29 مهر 88

معرفي، نقد و بررسي نسخه نويافته «كتابچه وقايع سفر قراجه¬داغ و سرحدات مغان و اردبيل»، همایش نقد و بررسی منابع مطالعاتی آذربایجان و آران- اردبیل خرداد 89

 امامزادگان، سنگرهای حراست از اسلام در جمهوری خودمختار نخجوان، اولین کنگره بین المللی امامزادگان، سازمان اوقاف و امور خیریه، اصفهان 19، 20 شهریور 92

لزوم بازنگری در تصحیح و ترجمه قراباغ نامه ها در جمهوری آذربایجان، همایش بین المللی قراباغ، تبریز 

 تحلیل جایگاه تذکره‏نویسی در سنت قدیم تاریخ‏نگاری محلی قراباغ، همایش بین‏المللی قراباغ، تبریز

 

 همایش‏های ملی

جلفای مشروطه خواه- همایش یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطه – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز مرداد 85

 آب در فرهنگ آذربایجان – همایش آیین های ایرانی (نیایش آب) – دانشگاه تهران آبان 85

 شرکت اسلامیه اصفهان و حاج زین العابدین تقی اف - همایش امین الضرب- دانشگاه تهران 85

راه آهن ایران و قرارداد 1907 – همایش ایران و سیاست جهانی در آغاز قرن بیستم – دانشگاه تهران بهمن 86

بهداشت و درمان ایالت آذربایجان در آیینه روزنامه تجدد- همایش بزرگداشت شیخ محمد خیابانی موسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ایران زمین آبان ماه 87

 حاج زین العابدین تقی اف، الگویی از همکاری شهرداری و شهروند- همایش صد سال بلدیه در ایران دانشگاه تهران اردیبهشت 87

قراباغ، سرسپرده کریم خان زند- کنگره بزرگ زندیه دانشگاه شیراز بهار 87

تحولات جهانی و زندگی سیاسی کلنل محمد تقی خان پسیان- همایش بررسی شخصیت و اقدامات کلنل محمدتقی خان پسیان دانشگاه فردوسی مشهد آبان 87

 نفوذ معماری اروپایی در منطقه آذربایجان؛ عباس میرزا و قلعه سازی نظامی در سواحل رود ارس – همايش تاريخ معماري آذربايجان- دانشگاه آزاد اسلامي مشكين شهر اسفند 88

بررسی تطبیقی نهضت عاشورا و انقلاب اسلامی ایران- چهارمین کنگره عاشورا پژوهی با عنوان «عاشورا، عدالت و پیشرفت»، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 88

مجمع الخواص صادقی بیگ افشار؛ نقد ترجمه و ارزیابی اهمیت تاریخی- همایش تاریخ و ترجمه- تهران- انجمن ایراني تاریخ- 23 اردیبهشت 89

 فیوضات انقلاب مشروطه و مجلس ملی در فیوضات، نشست تخصصی تاریخ مجلس- مجلس شورای اسلامی خرداد 89

 جستاری در مفهوم اصطلاح قزلباش – اردبیل- همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تأکید بر منطقه اردبیل- 3 و 4 مرداد 90

 سوم شهریور 1320 هـ.ش. و حماسه مقاومت سرحد جلفا، همايش ايران و جنگ جهاني دوم، تهران، 3 اسفند 90

عباس میرزا و قلعه سازی نظامی در سواحل رود ارس – همايش تاريخ معماري آذربايجان- دانشگاه آزاد اسلامي مشكين شهر اسفند 88

تأملی در فصل چهارم عهدنامه گلستان: تبعات ولیعهدنوازی روس‏ها در ایران، نشست علمی تخصصی قرارداد گلستان؛ زمینه‎ها و پیامدها، دانشگاه تبریز، مهر 90

حاجیه خانم گرگری، نمونه ای از زن حکوتگر آذربایجانی در دوره قاجار، همایش زن در تاریخ آذربایجان،مرند و جلفا، 18 و 19 شهریور 93

ادبیات عرصه پیشتازی زن آذربایجان: مطالعه موردی خورشید بانو ناتوان، همایش زن در تاریخ آذربایجان، مرند و جلفا، 18 و 19 شهربور 93

صفای درالصفا به قلم مظفرالدین میرزا، همایش خوی در گذر تاریخ، خوی، 20 و 21 شهریور 93

آیین های سوگواری دوره صفوی، همایش علمی ایرانشناسی فرهنگ، آداب و رسوم، میبد ، 29 و 30 اردیبهشت.

 

داوری در کنفرانس‌ها
• عضو هیأت داوران همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تأکید بر منطقه اردبیل- 3 و 4 مرداد 90
تاییدیه‌ها و مجوز‌ها

دریافت مجوز تدریس در کلیه نواحی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 

افتخارات و جوایز

 دانشجوی نمونه و استعداد درخشان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 85- 84

رتبه اول آزمون دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان در سال 1388

مقام دوم بخش جانبی چهارمین جشنواره بین المللی شعر رضوی(ترکی- آذری)- ارومیه 5 و4 آبان 88

دریافت لوح تقدیر از سومین جشنواره سفرنامه نویسی رضوی(دخیل عشق)- تبریز آبان 88

 دریافت لوح تقدیر از کنگره ادبی شعر عاشورای استان آذربایجان شرقی- تبریز دی ماه 87

عضویت‌های حرفه‌ای

عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ

عضو انجمن تاریخ محلی ایران

فعالیت های اجرایی

سرپرست دفتر توسعه فرهنگی آذربایجان (وابسته به دانشگاه محقق اردبیلی) - از آذر ماه 93 تا آبان ماه 94

سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی - از آبان ماه 94 تا آبان ماه 95

مدیر گروه تاریخ و جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی- از دی ماه 94 تا اردیبهشت ماه 95

سرپرست مرکز پژوهش های فرهنگی آذربایجان (وابسته به دانشگاه محقق اردبیلی)- از آذر ماه 95 تا شهریور ماه 96

***
عضو کمیته علمی اولیت همایش گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست- سرعین- مهر 94
دبیر علمی کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناطولی- اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی - مرداد ماه 95
عضو کمیته اجرایی همایش ملی نکوداشت استاد رضا سید حسینی- اردبیل- بنیاد ملی نخبگان استان اردبیل- اسفند ماه 95
عضو کمیته علمی همایش ملی مشروطیت: جریانها و رویکردهای فکری - سیاسی در مشروطیت ایران- تبریز- دانشگاه تبریز- مرداد 96 


***
طراحی و راه اندازی کتابخانه تخصصی آذربایجان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

 

داوری مقالات در مجلات علمی

فصلنامه مطالعات شهر ایرانی- اسلامی

مجله علمی پژوهشی پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان

مجله علمی پژوهشی گنجینه اسناد

مجله علمی پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز

مجله پژوهش های علوم انسانی نقش جهان دانشگاه اصفهان

مجله پژوهش های تاریخی خرد دانشگاه اصفهان

 

 

 

برگشت به صفحه کارنامه علمی