دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر سجاد حسینی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک s.hoseiniuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل دکتر سجاد حسینی
آخرین رشته تحصیلى تاریخ محلی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه اصفهان
اطلاعات شغلی
محل خدمت تاریخ و جامعه شناسی
درجه علمی دکترا
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی: تاریخ، دانشگاه تبریز
 • کارشناسی ارشد: تاریخ- مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دانشگاه تهران، عنوان پایان نامه: زندگی و زمانه حاج زین العابدین تقی اف
 • دکتری: تاریخ محلی، دانشگاه اصفهان، عنوان پایان نامه: تاریخنگاری محل مسلمان نشین های قفقاز جنوبی در قرن 19 و 20 میلادی: تحلیل تحولات محتوایی
مهارت‌های حرفه‌ای
تصحیح نسخ خطی
بازخوانی اسناد آ رشیوی
ترجمه متون تاریخی ترکی آذربایجانی 
ترجمه متون تاریخی ترکی عثمانی 
 
سوابق شغلی

 تدریس دروس مرتبط با رشته تاریخ (حق التدریس)، دانشگاه آزاد اسلامی هادیشهر، سال های 91-89.

 تدریس  دروس مرتبط با رشته تاریخ (حق التدریس)، دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر، سال های 91-89.

تدریس دروس مرتبط با رشته تاریخ (حق التدریس)، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی اسوه تبریز، سال های 91-90.

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، از سال 1392 تا اکنون.

علایق تحقیقاتی
مطالعات تاریخ قفقاز و آسیای مرکزی
مطالعات تاریخ هنر
مطالعات تاریخ صفویه
تاریخنگاری
 
کارگاه‌های تدریس شده
 • مدرس نخستین کارگاه تاریخ محلی، موضوع: «فلسفه تاریخ محلی»،اصفهان، دانشگاه اصفهان، خرداد 89.
 • مدرس دومین کارگاه تاریخ محلی، موضوع: «شرایط و عوامل ظهور یک سنت تاریخنگاری محلی؛ قرا‏باغ و قرا‏باغ نامه نویسی»، اصفهان، دانشگاه اصفهان،  اسفند 89.
 • مدرس کارگاه تخصصی جنگ های ایران و روس، موضوع: «رویکرد خوانین قفقاز جنوبی در جنگهای ایران و روس»، اردبیل، گروه تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی، آذر 93.
 • سخنران سمپوزیوم تخصصی جنگ چالدران: زمینه ها، رخدادها، تبعات، موضوع: «جنگ چالدران: رخدادها»، اردبیل، دفتر توسعه فرهنگی آذربایجان(وابسته به دانشگاه محقق اردبیلی) و حوزه هنری استان اردبیل، اردیبهشت 94 .
 • مدرس کارگاه تخصصی «قرائت متون تاریخی به زبان ترکی آذربایجانی: قراباغ نامه میرزا آدی گوزل بیگ»، دانشگاه محقق اردبیلی، فروردین 95.
 • سخنران سمپوزیوم تخصصی «شاه عباس و ارامنه آذربایجان»، سمپوزیوم صفویان و آذربایجان، دانشگاه محقق اردبیلی، فرودین 95.
 • مدرس کارگاه تخصصی «کلیسای آلبان»، دانشگاه محقق اردبیلی، اردیبهشت 95.
 • سخنران نشست تخصصی«بنیان­های روابط ایران و جمهوری آذربایجان»، دانشگاه محقق اردبیلی، فروردین 95.
 • سخنران نشست تخصصی «مسئله قراباغ و امنیت پایدار»، دانشگاه محقق اردبیلی، اردیبهشت 95.
 • مدرس کارگاه تخصصی «هنر طغراکشی در ایران (از آغاز تا اواخر دوران ترکمانان)»، دانشگاه محقق اردبیلی، اسفند 95.
 • سخنران نشست تخصصی «شیخ صفی‎الدین اردبیلی و خطایی در ادبیات عاشیقی دوران صفوی»، بهمن 95.
 • سخنران نشست کتابخوان تخصصی مطالعات تاریخ (صفویه شناسی): «شناخت و بررسی کتاب تاریخ قزلباشان»، اداره کل کتابخانه‏ های عمومی استان اردبیل، بهمن 95.
مشارکت در کارگاه‌ها

هشت ساعت  شرکت در کارگاه تاریخ شفاهی، موضوع: «تاریخ شفاهی و دانشگاه»- دانشگاه اصفهان- 19 آبان88

طرح‌های تحقیقاتی

همکار پژوهشی بخش اول از فاز سوم طرح شناخت سیر تکوین کالبدی شهر جلفا از منظر تأملات تاریخ معماری ( شناخت تاریخی شهر و منطقه)- منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس سال 1384

 همکار پژوهشی بخش دوم از فاز سوم طرح شناخت سیر تکوین کالبدی شهر جلفا از منظر تأملات تاریخ معماری (شناخت تاریخی و طبیعی رود ارس) - منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس سال 1384

(این طرح در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به ثبت رسیده و به عنوان دومین طرح فرهنگی ایران در سال 86 برگزیده شده است)

دانشجویان تحت راهنمایی
 • «زندگی و زمانه شجاع نظام مرندی (کارشناسی ارشد ایران دوره اسلامی)»، دانشجو: حمیده آرمون، تاریخ دفاع: تیر 95.
 • «زندگی سیاسی و نظامی حمزه میرزا حشمت‎الدوله قاجار» (کارشناسی ارشد ایران دوره اسلامی)، دانشجو: مرضیه کایدونی، تاریخ دفاع: مهر 95.
 • «زندگی و زمانه بهمن میرزا قاجار» (کارشناسی ارشد ایران دوره اسلامی)، دانشجو: فرحناز ژاله‎پور، تاریخ دفاع: مهر 95.
 • «بررسی سیاست زمین سوخته شاه عباس اول در قبال ارتش عثمانی در سال 1013هـ .ق/ 1604م.: روند و برآیند» (کارشناسی ارشد ایران دوره اسلامی)، دانشجو: سودا مردوار، تاریخ دفاع: بهمن 95.
 • «زندگی و زمانه مظفرالدین میرزا قاجار در دوران ولیعهدی»، (کارشناسی ارشد ایران دوره اسلامی)، دانشجو: زهرا فرزانه، تاریخ دفاع: بهمن 96.
 • «وضعیت اقتصادی اران و شروان از ورود اسلام تا پایان دوره صفویه»، (کارشناسی ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز)، دانشجو: حمیدرضا بادلی، تاریخ دفاع: مهر 97.
 • «نقش خاندان زیاد اوغلی قاجار در تحولات سیاسی و نظامی قفقاز جنوبی از ابتدای دوره صفوی تا غلبه بلشویکها»، (کارشناسی ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز)، دانشجو: سید داود بهشتی.
 • «جایگاه خان نشین گنجه در جنگهای ایران و روس»، (کارشناسی ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز)، دانشجو: جواد جاوید.
 • «شناخت و تحلیل محتوایی سنت قدیم تاریخنگاری مزارات تبریز»، (کارشناسی ارشد ایران دوره اسلامی)، دانشجو: سجاد فداکار.
 • «روابط خان نشین قراباغ با دولت مرکزی ایران و قدرتهای محلی جنوب ارس»، (کارشناسی ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز)، دانشجو: نسا محمودی.
 • «بررسی و نقد تاریخ محلی آذربایجان بر مبنای آلبوم علی خان والی»، (کارشناسی ارشد ایران دوره اسلامی)، دانشجو: مژده محمودی نیا.
دانشجویان تحت مشاوره
 • «محمد علی میرزا دولتشاه» (کارشناسی ارشد ایران دوره اسلامی)، استاد راهنما:دکتر جعفر آقازاده، دانشجو: فرزاد خوش آب، تاریخ دفاع: تیر 95.
 • «مسئله هرات در عصر محمدشاه قاجار» (کارشناسی ارشد ایران دوره اسلامی)، استاد راهنما:دکتر جعفر آقازاده، دانشجو: تقی اصغری کلشطالشانی، تاریخ دفاع: بهمن 95.
 • «زندگی و زمانه حسینعلی میرزا فرمانفرما قاجار» (کارشناسی ارشد ایران دوره اسلامی)، استاد راهنما:دکتر جعفر آقازاده، دانشجو: مژگان حاجی‎پور، تاریخ دفاع: مهر 95.
 • «گذار از تشیع زیدیه به امامیه در حکومت آل کیا» (کارشناسی ارشد ایران دوره اسلامی)، استاد راهنما: دکتر فرهاد پوریانژاد، دانشجو: اسماعیل مطلبی، تاریخ دفاع: تیر 96.
 • «علل و برآیند سیاست جا به جایی جمعیتی در دوره شاه عباس اول صفوی» (کارشناسی ارشد ایران دوره اسلامی)، استاد راهنما: دکتر جعفر آقازاده، دانشجو: ایرج اصغری سولا، تاریخ دفاع: بهمن 96.
 • «تحول تشکیلات نظامی صفوی از قورچی به قوللر و شاهسون 1038-907هـ.ق./ 1628-1501م.» (کارشناسی ارشد ایران دوره اسلامی)، استاد راهنما: دکتر حسن اسدی، دانشجو: فاطمه آهنگر ارجمندی، تاریخ دفاع: بهمن 96.
 • «جایگاه علی میرزا ظل السلطان در بحران جانشینی فتحعلی شاه قاجار» (کارشناسی ارشد ایران دوره اسلامی)، استاد راهنما: دکتر جعفر آقازاده، دانشجو: سپیده آتش افروز.
 • «کارکرد نارین قلعه اردبیل در دوره قاجار» (کارشناسی ارشد ایران دوره اسلامی)، استاد راهنما: دکتر جعفر آقازاده، دانشجو: الناز احمدنژاد.
 • «شناخت، نقد و بررسی بخش ایران سیاحت نامه اولیا چلبی»، استاد راهنما: دکتر حسن اسدی، دانشجو: امیر اصلانی آلمالو.
 • «ساختار سیاسی و مذهبی قیام شیخ محمد خیابانی (1920م./ 1299هـ.ش.)، استاد راهنما: دکتر فرهاد پوریانژاد، دانشجو: ابوذر راوند.
 • «زندگی و زمانه محمد ولی میرزا قاجار»، استاد راهنما: دکتر جعفر آقازاده، دانشجو: افشین ممی زاده.
کتاب‌های منتشر شده

ترجمه کتاب «جمهوری آذربایجان» نوشته عادل خان زیادخان، تبریز، انتشارات اختر، 1389

 نمونه خوانی و توضیح اعلام کتاب «توسعه طلبی انگلیس و اشغال ایران 1920-1914م.، نوشته: ایوانوویچ میروشینکوف، ترجمه: دکتر محمد نایب پور، تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علاوم انسانی، 1388

ترجمه کتاب «تاریخ جدید قراباغ» نوشته میرزا رحیم فنا، تبریز، انتشارات اختر، 1395.

ترجمه کتاب «کیفیت و اوضاع قدیم و جدید ولایت قراباغ، اکثر وقایع و حکایات ایام حکومت پناه خان، ابراهیم خان و مهدیقلی خان» نوشته حسنعلی خان قراداغی، تبریز، انتشارات اختر، 1395.

مقالات چاپ شده

مجلات علمی- پژوهش

سجاد حسینی، جعفر آقازاده، نفت و تغییرات اجتماعی شهر باکو، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، سال سوم، شماره 8، بهار 1390.

سجاد حسینی، حسین میرجعفری، لقمان دهقان نیری، اهمیت تاریخی و نقد ترجمه مجمع الخواص ، مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه  های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  سال 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 .

.Content Analysis and Understanding of the First Local History of Sheki Province in the 19th Century, Asian Culture and History; Vol. 5, No. 2; 20

سجاد حسینی، حسین میرجعفری، لقمان دهقان نیری، «گلستان ارم»؛ پیشرو در تاریخنگاری علمی زبان فارسی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، سال ، سال 6، شماره 20، بهار 93 .

محمد علی چلونگر، سجاد حسینی،تاریخنگاری نادر میرزا قاجار، مجله علمی – پژوهشی پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان، دوره 5، شماره 3، پاییز 92.

سولماز امیر راشد، سجاد حسینی،اسلوب ساز؛ غنیمتی از غنایم چالدران، مجله علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، سال 7، شماره 25، پاییز 94.

سجاد حسینی، اختلافات کلیساهای آلبان و ارمنی در دوره صفویه، مجله علمی- پژوهشی پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان، دوره 8، شماره 3، پاییز 95.

سجاد حسینی، محمد باقر کبیر صابر، جنگ های ایران و روس و نفوذ معماری دفاعی اروپایی در ایران؛ مطالعه موردی: قلاع کوردشت و عباس آباد ارس، مجله علمی- پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز، دوره 6، شماره 12، تابستان و پاییز 95.

سجاد حسینی، سیر تطور معنایی واژه قزلباش، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، (علمی- پژوهشی)، پژوهشکده تاریخ اسلام، سال9، شماره 32، بهار 96.
جعفر آقازاده، سجاد حسینی، منابع مشروعیت حکومت آقا محمد خان قاجار، مجله علمی - پژوهشی جستارهای تاریخی، دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 96.

سجاد حسینی، جعفر آقازاده، حمیده آرمون، چپاول و غارت تبریز در دوران استبداد صغیر، مطالعۀ موردی: اموال کمپانی زیگلر، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، (علمی- پژوهشی)، پژوهشکده تاریخ اسلام، (پذیرش نهایی).

غفار عبدالهی متنق، سجاد حسینی، رویکرد متفکران مسلمان ایران و روسیه به سیاست پان آسیائیسم ژاپن در اوایل قرن بیستم میلادی (مطالعه موردی عبدالرحیم طالبوف  و عبدالرشید ابراهیم) ، مجله علمی- پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز،  (پذیرش نهایی).
فاطمه برمکی، سجاد حسینی، انعکاس ذکر صوفیه الله الله در برج مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 34، زمستان 96.
 
مجلات علمی – ترویجی
سجاد حسینی، جعفر آقازاده، تأثیر رویداد سوم شهریور 1320 هـ.ش. بر حیات اجتماعی و مدنی شهر جلفا، مجله علمی – ترویجی تاریخ روابط خارجی وزارت امور خارجه، شماره 46، بهار 1390.


مجلات علمی- تخصصی و سایر نشریات
سجاد حسینی، جعفرآقازاده، فتوحات مسلمانان در قفقاز، فصلنامه تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم، سال دوازدهم،شماره 45 و 46، بهار و تابستان 1390.
سجاد حسینی، بازخوانی یک سند سیاقی:«صورت جمع و خرج مدرسه مبارکه‏ وطن رشت»، پیام بهارستان، سال سوم، شماره 11، بهار 1390.
سجاد حسینی، فیوضات انقلاب مشروطه و مجلس ملی در فیوضات، پیام بهارستان، سال سوم، ضمیمه شماره 12، تاریخ مجلس2، تابستان 1390.
سجاد حسینی، تأملی در تاریخنگاری عصر صفوی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 115-114، آبان و آذر 1386.
سجاد حسینی، ایران گرایی و ایران گریزی در آیینه روزنامه فیوضات،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 129.
سجاد حسینی، میراث آموزش،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 131، فروردین 1388.
سجاد حسینی، سیری در سرزمین قره داغ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 140، دی 1388.
سجاد حسینی، آتش جاویدان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 167، فروردین 1391.
سجاد حسینی، تاریخ قدیم آذربایجان: پراکنده گویی های میرزا احمد تبریزی در تاریخ تبریز و اردبیل، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 168، اردیبهشت 1391.
سجاد حسینی، حکایت مسکوکات سلاجقه روم، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 169، خرداد 1391.
سجاد حسینی، جبر جغرافیا و مرزهای شمال غرب ایران، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 173، مهر 1391.
سجاد حسینی، شیعیان بادکوبه و چاپ نخستین قرآن ترکی آذربایجانی، فصلنامه تحقیقی- مطالعاتی آران، شماره 17 و 18، پاییز و زمستان 1387.
سجاد حسینی، نقد و بررسی آثار نخستین سفیر جمهوری آذربایجان در ایران، فصلنامه تحقیقی-مطالعاتی آران شماره 19 و 20، بهار و تابستان 1388.
سجاد حسینی، نفت باکو، فصلنامه تحقیقی- مطالعاتی آران، شماره 24 و 25 ، تابستان و پاییز 1389.
سجاد حسینی، فعالیت‏های اجتماعی و مدنی حاج زین‏ العابدین تقی ‏اف، فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران، شماره 26 و 27 ، زمستان 89 و بهار 1390.
سجاد حسینی، آخوند میر محمد کریم جعفرزاده بادکوبه ‏ای؛ نمادی از روحانیت آگاه شیعه در قفقاز، فصلنامه تحقیقی- مطالعاتی آران، شماره 28 و 29، تابستان و پاییز 1390.
سجاد حسینی، نارداران جزیره ای دور از دین زدایی، بولتن برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، شماره 8 ، تابستان و پاییز 1386.
سجاد حسینی، یهودیان جمهوری آذربایجان، بولتن برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، شماره 9 ، زمستان 1386.
سجاد حسینی، کردهای جمهوری آذربایجان، بولتن برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، شماره10 ، بهار و تابستان 1387.
سجاد حسینی، مسئله دین در بحران قره باغ، بولتن برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1387.
سجاد حسینی، سيب زميني سوغاتي از ينگي دنيا، خبرنامه مطالعات تاريخي خُرد دانشگاه اصفهان، شماره 1، فروردین 1389.
سجاد حسینی، حظی از حظیات صادقی بیگ افشار، خبرنامه مطالعات تاریخی خُرد دانشگاه اصفهان، شماره 2، اردیبهشت 1389.
سجاد حسینی، حکایت شیرین قند، مجله مطالعات تاریخی خُرد دانشگاه اصفهان، شماره 3 ، مهر 1389.
سجاد حسینی، تذکره نواب نمودی از تاریخ‏ های محلی تراجم‏ نگاری قراباغ، فصلنامه آذرآران، (علمی-مروری)، سال15، شماره 44، 45، زمستان 94 و بهار 95. 
Sajjad Hoseini, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İrandaki İlk Səfir və Səfirliyi Haqqında,  Prof. Dr. Hacali Necefoğlu'na Armağan, editörler: İbrahim Özkaya, Safiye Özkaya, Mayıs 2016.
 

 مقالات ترجمه‏ ای

سجاد حسینی (مترجم)، «عباسقلی آقا باکیخانوف» نوشته هاملت عیسی خانلی، فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران، شماره 21 و 22 ،پائیز و زمستان 1388.

سجاد حسینی (مترجم)، ترجمه مقاله «جیحون حاجی بی‏لی؛ بنیانگذار مطالعات قفقاز در فرانسه» نوشته آ دری ل. آلتستادت، فصلنامه تحقیقی – مطالعاتی آران، شماره 23، بهار 1389.

 دایره المعارف و دانشنامه

سجاد حسینی، مدخل «سقاریه/ صقاریه» (نام شهر و رودی واقع در آناطولی غربی)، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام.

سجاد حسینی، مدخل «زیتون/ سلیمانلی» (نام شهری واقع در آناطولی شرقی)، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام.

سجاد حسینی،  مدخل «سلطان اونو» (نام شهری در شمال غرب ترکیه)، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام.

سجاد حسینی، مدخل «سیروز»، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام.

سجاد حسینی، مدخل «دنیزلی»، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام.

سجاد حسینی، مدخل «جلفا»، دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسلام.

سجاد حسینی، مدخل «ارس»، دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسلام .

سجاد حسینی، مدخل «شوشی»، دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسلام.

مقالات ارایه شده

همایش های بین المللی

 A lesson from history of water development and management in Jolfa region- The international history seminar on irrigation and drainage ; as well as ; the 4th Asian regional conference and 10th international seminar on participatory irrigation management (PIM)- Tehran May 2007

سجاد حسینی، نقد و بررسی آثار نخستین سفیر جمهوری آذربایجان در ایران- همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ- دانشگاه تبریز 29 مهر 88
سجاد حسینی، معرفي، نقد و بررسي نسخه نويافته «كتابچه وقايع سفر قراجه داغ و سرحدات مغان و اردبيل»، همایش نقد و بررسی منابع مطالعاتی آذربایجان و آران- اردبیل خرداد 89
سجاد حسینی، امامزادگان، سنگرهای حراست از اسلام در جمهوری خودمختار نخجوان، اولین کنگره بین المللی امامزادگان، سازمان اوقاف و امور خیریه، اصفهان 19، 20 شهریور 92
سجاد حسینی، پرویز پورکریمی، برج مقبره های مشابه با برج مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی از منظر تزئینات معماری، همایش بین المللی معاصرسازی سنت های معماری اسلامی- ایرانی، اردبیل، خرداد 95

Səccad Hüseyni, İpək yolu üstü yeni müsəlman Culfaların yaranması haqqında, İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafi məsələləri mevzusunda beynəlxalq ipək yolu konfransı, Naxçıvan, 16-17 Oktyabr 2015.

 همایش‏ های ملی

سجاد حسینی، جلفای مشروطه خواه- همایش یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطه – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز مرداد 85.
سجاد حسینی، آب در فرهنگ آذربایجان – همایش آیین های ایرانی (نیایش آب) – دانشگاه تهران آبان 85.
سجاد حسینی، شرکت اسلامیه اصفهان و حاج زین العابدین تقی اف - همایش امین الضرب- دانشگاه تهران 85.
سجاد حسینی، راه آهن ایران و قرارداد 1907 – همایش ایران و سیاست جهانی در آغاز قرن بیستم – دانشگاه تهران بهمن 86.
سجاد حسینی، بهداشت و درمان ایالت آذربایجان در آیینه روزنامه تجدد- همایش بزرگداشت شیخ محمد خیابانی موسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ایران زمین آبان 87.
سجاد حسینی، حاج زین العابدین تقی اف، الگویی از همکاری شهرداری و شهروند- همایش صد سال بلدیه در ایران دانشگاه تهران اردیبهشت 87.
سجاد حسینی، قراباغ، سرسپرده کریم خان زند- کنگره بزرگ زندیه دانشگاه شیراز بهار 87.
سجاد حسینی، تحولات جهانی و زندگی سیاسی کلنل محمد تقی خان پسیان- همایش بررسی شخصیت و اقدامات کلنل محمدتقی خان پسیان دانشگاه فردوسی مشهد آبان 87.
سجاد حسینی، نفوذ معماری اروپایی در منطقه آذربایجان؛ عباس میرزا و قلعه سازی نظامی در سواحل رود ارس – همايش تاريخ معماري آذربايجان- دانشگاه آزاد اسلامي مشگين شهر اسفند 88.
سجاد حسینی، جعفرآقازاده، بررسی تطبیقی نهضت عاشورا و انقلاب اسلامی ایران- چهارمین کنگره عاشورا پژوهی با عنوان «عاشورا، عدالت و پیشرفت»، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 88.
سجاد حسینی، مجمع الخواص صادقی بیگ افشار؛ نقد ترجمه و ارزیابی اهمیت تاریخی- همایش تاریخ و ترجمه- تهران- انجمن ایراني تاریخ- 23 اردیبهشت 89.
سجاد حسینی، فیوضات انقلاب مشروطه و مجلس ملی در فیوضات، نشست تخصصی تاریخ مجلس- مجلس شورای اسلامی خرداد 89.
سجاد حسینی، جستاری در مفهوم اصطلاح قزلباش – اردبیل- همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تأکید بر منطقه اردبیل- 3 و 4 مرداد 90.
سجاد حسینی، سوم شهریور 1320 هـ.ش. و حماسه مقاومت سرحد جلفا، همايش ايران و جنگ جهاني دوم، تهران، 3 اسفند 90.
سجاد حسینی، تأملی در فصل چهارم عهدنامه گلستان: تبعات ولیعهدنوازی روس‏ها در ایران (چکیده)، نشست علمی تخصصی قرارداد گلستان؛ زمینه‎ها و پیامدها، دانشگاه تبریز، مهر 90.
سجاد حسینی، حاجیه خانم گرگری، نمونه ای از زن حکوتگر آذربایجانی در دوره قاجار، همایش زن در تاریخ آذربایجان، مرند و جلفا، 18 و 19 شهریور 93.
سجاد حسینی، ادبیات عرصه پیشتازی زن آذربایجان: مطالعه موردی خورشید بانو ناتوان (چکیده)، همایش زن در تاریخ آذربایجان، مرند و جلفا، 18 و 19 شهربور 93.
سجاد حسینی، صفای درالصفا به قلم مظفرالدین میرزا، همایش خوی در گذر تاریخ، خوی، 20 و 21 شهریور 93.
سجاد حسینی، سولماز امیرراشد، آیین های سوگواری دوره صفوی، همایش علمی ایرانشناسی فرهنگ، آداب و رسوم، میبد ، 29 و 30 اردیبهشت.
سجاد حسینی، آموزش و پرورش دختران مسلمان در پندار و کردار اصحاب معارف آذربایجان، نمونه موردی مدرسه دختران مسلمان الکساندروسکی باکو، دومین همایش ملی روانشانسی مدرسه، اردبیل ، 23 اردیبهشت 95.
سجاد حسینی، ترادف مفهوم قزلباش و ایران، کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناطولی، اردبیل، 6 و 7 مرداد 95.
سجاد حسینی، سودا مردوار، نقش قزلباشان در اجرای سیاست زمین سوخته شاه عباس اول و تهجیر ارامنه آذربایجان (1013هـ.ق./ 1604م.)، کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناطولی، اردبیل، 6 و 7 مرداد 95.
سجاد حسینی، قزلباشان زیاداوغلی قاجار و تحولات سیاسی مسلمان نشین های قفقاز جنوبی (اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20م.)، کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناطولی، اردبیل، 6 و 7 مرداد 95.
سجاد حسینی، فرحناز ژاله پور، تبعید بهمن میرزا قاجار به قراباغ نمودی از مهاجرت قزلباشان قاجار به خاستگاه اولیه شان، کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناطولی، اردبیل، 6 و 7 مرداد 95.
سجاد حسینی، پیام فروغی راد، تبیین مفاهیم و ویژگی های قزلباش در دیوان خطایی، کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناطولی، اردبیل، 6 و 7 مرداد 95.
سجاد حسینی، حمیده آرمون، نقش منطقه جلفا در تحولات انقلاب مشروطه ایران، همایش ملی مشروطیت(رویکردها و جریان های فکری- سیاسی در مشروطیت ایران) تبریز، 14 مرداد 96.
سجاد حسینی، علت شناسی مثالب گویی در خصوص مرند دوره قاجار، نخستین همایش ملی مرندشناسی، مرند 25 آذر 95.
سجاد حسینی، حمیده آرمون، حیات سیاسی موسی الرضا شجاع نظام مرندی (شجاع نظام دوم)، نخستین همایش ملی مرندشناسی، مرند 25 آذر 95.

<p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;Source Sans Pro" orphans:="" 2;-webkit-text-stroke-width:="" 0px;word-spacing:0px"="">

داوری در کنفرانس‌ها
عضو هیأت داوران همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تأکید بر منطقه اردبیل- سرعین- 3 و 4 مرداد 90.
 • عضو هیأت داوران اولین همایش گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست- سرعین- مهر 94.
 • عضو هیأت داوران کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناطولی- اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی - مرداد ماه 95.
تاییدیه‌ها و مجوز‌ها

دریافت مجوز تدریس در کلیه نواحی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 

افتخارات و جوایز

 دانشجوی نمونه و استعداد درخشان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 85- 84

رتبه اول آزمون دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان در سال 1388

مقام دوم بخش جانبی چهارمین جشنواره بین المللی شعر رضوی(ترکی- آذری)- ارومیه 5 و4 آبان 88

عضویت‌های حرفه‌ای

عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ

عضو انجمن تاریخ محلی ایران

فعالیت های اجرایی
 • سرپرست دفتر توسعه فرهنگی آذربایجان (وابسته به دانشگاه محقق اردبیلی) - از آذر ماه 93 تا آبان ماه 94.
 • سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی - از آبان ماه 94 تا آبان ماه 95.
 • مدیر گروه تاریخ و جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی- از دی ماه 94 تا اردیبهشت ماه 95.
 • سرپرست مرکز پژوهش های فرهنگی آذربایجان (وابسته به دانشگاه محقق اردبیلی)- از آذر ماه 95 تا شهریور ماه 96.


***

 • عضو کمیته علمی اولین همایش گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست- سرعین- مهر 94
 • دبیر علمی کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناطولی- اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی - مرداد ماه 95.
 • عضو کمیته اجرایی همایش ملی نکوداشت استاد رضا سید حسینی- اردبیل- بنیاد ملی نخبگان استان اردبیل- اسفند ماه 95.
 • عضو کمیته علمی همایش ملی مشروطیت: جریانها و رویکردهای فکری - سیاسی در مشروطیت ایران- تبریز- دانشگاه تبریز- مرداد 96. 
 • طراحی و راه اندازی کتابخانه تخصصی آذربایجان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی.
داوری مقالات در مجلات علمی
 • فصلنامه مطالعات شهر ایرانی- اسلامی
 • مجله علمی پژوهشی پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان
 • مجله علمی پژوهشی گنجینه اسناد
 • مجله علمی پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز
 • مجله علمی پژوهشی تاریخ و فرهنک دانشگاه فردوسی مشهد
برگشت به صفحه کارنامه علمی