ورود به سایت

هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری آذرماه سال 1395 برگزار شد

هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار با حضور دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی مرتبط مورخ 24 تا 28 آذرماه سال 1395 در تهران برگزار شد

************************************************

AWT IMAGE

************************************************

AWT IMAGE

************************************************

AWT IMAGE

************************************************

AWT IMAGE

************************************************

AWT IMAGE

************************************************

AWT IMAGE

************************************************

AWT IMAGE

************************************************

AWT IMAGE

************************************************

95/9/24-28کد امنیتی را در کادر بنویسید