ورود به سایت

اولین جلسه هماهنگی برگزاری هفته پژوهش در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

اولین جلسه هماهنگی برگزاری هفته پژوهش در مرکز رشد واحدهای فناوری برگزار شد

********************************

AWT IMAGE

********************************

AWT IMAGE

********************************

AWT IMAGE

********************************

AWT IMAGE

********************************کد امنیتی را در کادر بنویسید