لیست نمایندگان خوابگاه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲۴ - 07:20 | نویسنده: احمد کرمی | 

لیست نمایندگان خوابگاه های دانشجویی دانشگاه محقّق اردبیلی

انتخابات نمایندگان خوابگاه های دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی در روز چهارشنبه 19 آبان ماه  در 12 خوابگاه برگزار گردید که نتایج به دست آماده پس از شمارش آرا به شرح جدول ذیل است:

AWT IMAGECAPTCHA code