دستگاه Vibrating Sample Magnetometer)VSM) آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی ساخت شرکت مغناطیس دانش پژوه کاشان نصب و راه اندازی شد

دستگاه ( Vibrating Sample Magnetometer)VSM آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی ساخت شرکت مغناطیس دانش پژوه کاشان نصب و راه­اندازی شد و آماده ارائه خدمات به استادان، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می­باشد.

AWT IMAGE

محل استقرار دستگاه:

دانشگاه محقق اردبیلی-طبقه همکف خانه فرهنگ-آزمایشگاه مرکزی-آزمایشگاه مغناطومتر نمونه مرتعش

هزینه به ازاء هر نمونه 500/000 ریال

استادان محترم و دانشجویان عزیز دانشگاه محقق اردبیلی می­توانند با استفاده از گرنت و تخفیف ویژه تعریف شده در سامانه آزمایشگاه مرکزی از خدمات این دستگاه استفاده نمایند.CAPTCHA code