اطلاعیه پذیرش پژوهشگر پسادکتری

بر اساس قوانین، مصوبات هیات امنا و ضوابط و مقررات دانشگاه محقق اردبیلی، این دانشگاه برای سال تحصیلی 96-1395 پژوهشگر پسادکتری  (Postdoc) برای مدت یک الی دو سال می­پذیرد. کار پژوهشگر به طور مستقیم در ارتباط با استاد میزبان و در جهت اهداف پژوهشی از پیش تعیین شده می­باشد و پژوهشگر پسادکتری می­بایست بر اساس آیین نامه پیوست وظایف محوله را انجام دهد. 

فرم ها و آئین نامه ها

آئین نامه دوره پسا دکتری

مراحل درخواست

فرم درخواست دوره پژوهشی پسا دکتری(فرم شماره 1)

فرم امتیازدهی فعالیت­های پژوهشی متقاضیان (فرم شماره 2)

فرم تعهد همکاری تمام وقت(فرم شماره 3)

فرم تسویه حساب و تقاضای گواهی دوره پسادکتری(فرم شماره 4)

فرم تمدید دوره پسادکتری(فرم شماره 11)

متقاضیان می­توانند فرمهای مورد نیاز را بعد دریافت از همین قسمت تکمیل کنند و فرم­های امضا شده را به همراه مدارک مورد نیاز تا آخر وقت اداری روز 15 بهمن  سال 1395 به آدرس اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، ساختمان سبلان، دفتر معاونت پژوهشی و فناوری تحویل دهند و در قبال تحویل مدارک رسید دریافت کنند. همچنین آدرس ایمیل postdoc@uma.ac.ir جهت پاسخگویی به سواالات متقاضیان در نظر گرفته شده است.

دفعات مشاهده: 5905 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر