ورود به سایت

دستورالعمل برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۲۸ - 13:36 | 

دستورالعمل برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی

نظر به برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی، مسول برگزاری انتخابات هر انجمن موظف است بر طبق دستورالعمل مندرج در فایل زیر انتخابات را برگزار نماید لازم به ذکر است انتخابات باید در بازه زمانی مذکور انجام و به تایید کارشناس انجمن های علمی برسد و نکات مندرج در دستورالعمل رعایت گردد در غیر اینصورت انتخابات باطل اعلام خواهد شد.

دریافت دستورالعمل انتخابات
AWT IMAGECAPTCHA code