دوره اول - صورتجلسه شماره 14

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۵ - 11:25 | 

چهاردهمین  صورتجلسه شورای کارمندان دانشگاه

  موضوع جلسه:

  • بررسی نقاط قوت و ضعف حوزه معاون اداری و مالی دانشگاه.

  تاریخ: 05/02/95

بسمه تعالی

  چهاردهمین جلسه شورای کارمندان دانشگاه در مورخ 05/02/1395 با حضور معاون محترم اداری و مالی دانشگاه جناب آقای دکتر رسولی شربیانی و اعضای محترم در محل اتاق جلسات مهمانسرای دانشگاه برگزار و پیرامون موضوعات ذیل بحث و تبادل نظر  بعمل آمد.

1- عدم درج احکام کارگزینی همکاران در سایت دانشگاه

2-عدم درج آخرین آیین نامه‌های اداری و مالی در سایت دانشگاه.

3-به روز رسانی شماره تلفن‌های دانشگاه در سایت، پیشنهاد می‌گردد کد کاربری برای هر واحد اختصاص یابد تا هر واحد خود اقدام به بروز رسانی نماید.

4-بلاتکلیفی پست رئیس اداره کارگزینی دانشگاه و لزوم تسریع در تعیین تکلیف به لحاظ اهمیت آن واحد.

5-اهمال و سهل انگاری در تعیین تکلیف پرونده های مطروحه در کمیته تخلفات دانشگاه.

6-نظارت دقیق بر اجرای قرارداد شرکت‌های خدماتی مانند سرویس درب اتومات واحد‌ها( مصداق اینکه : خرابی درب اتومات دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی از بدو تأسیس).

7-ایرادات اساسی اتوماسیون اداری با وجود گزارش مکرر واحدها.

8-اعمال مدارک کارمندان قراردادی با توجه به مصوبه شورای کارمندان(بند 6 دهمین صورتجلسه شورای کارمندان).

9-دوره‌های آموزشی برای کارمندان واحد‌های اقماری دانشگاه(بصورت مجازی یا ...).

10-بازنگری در چارت سازمانی دانشگاه بخصوص دانشکده‌ها که در این خصوص از عملکرد ضعیف و انفعالی واحد تشکیلات و تحول اداری و بهره وری دانشگاه انتقاداتی بعمل آمد.

11-تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی با گذشت حدود 9 سال از پیگیری‌ها . در این خصوص از اهمال کاری واحد تشکیلات و بهره وری و تحول اداری دانشگاه انتقاداتی مطرح گردید.

12-پیگیری پرداخت اضافه کاری امتحانات پایان ترم، در صورت امکان پیشنهاد می‌گردد در ایام امتحانات از تمامی پرسنل دانشگاه مانند برگزاری آزمون‌های سراسری استفاده شود تا در صورت پرداخت حق‌الزحمه، همه همکاران از این موضوع بهره مند و در صورت عدم پرداخت ، عدالت در تقسیم کار در دانشگاه بعمل آید.

13-جابجایی بدون دلیل و بدون کار کارشناسی محل کار عاملان مالی دانشگاه ، بطوری که گاهاً بعضی از عاملان مالی مدت زمان جابجایی شان حتی به یک سال هم نمی رسد. این در حالی است که این همکاران در حوزه های متعدد مالی دانشگاه به تنهایی انجام وظیفه می نمایند و در قبال ارائه خدمات مازاد بر وظیفه ریالی حق الزحمه دریافت نمی نمایند.فلذا این شورا پیشنهاد می نماید که لزوم تغییر محل کار عاملان مالی مورد بررسی قرار گیرد.

14-نظر به جایگاه شورا در بین همکاران پیشنهاد شد قبل از هرگونه تصویب دستورالعمل که مربوط به امور کارمندان دانشگاه باشد جهت اتخاذ بهترین دستورالعمل و یا شیوه نامه ها ،  از شورای کارمندان نظر‌خواهی لازم بعمل آید.

در پایان جلسه با نثار صلواتی به پایان رسید.

   اعضای جلسه:

آقای مهران باقلاچی(نماینده دانشکده ادبیات و  علوم‌انسانی)                            آقای نقی مألوفی(نماینده دانشکده فنی‌مهندسی)

آقای خاقان آزاد (نماینده دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی)                          آقای احد اقبالی(نماینده دانشکده علوم‌ریاضی)

آقای جبرائیل نهاری(نماینده حوزه ریاست)                                   آقای غلامرضا پوررحیمی(نماینده دانشکده علوم‌کشاورزی)

آقای اسداله نظرزاده(نماینده معاونت آموزشی)                                 آقای محراب بابازاده(نماینده معاونت پژوهشی)

آقای طاهر سرداری(نماینده دانشکده فناوری کشاورزی)                      آقای نعیم سعادتی(نماینده دانشکده علوم‌پایه)

آقای حامد خدایی(نماینده دانشکده مغان) غایب                             خانم رباب بخشایش (نماینده معاونت دانشجویی)

آقای محمد حسین اسدالهی(نماینده دانشکده پردیس نمین)                        آقای جعفرایران‌نژاد(نماینده معاونت اداری و مالی دانشگاه) غایب

خانم میترا اجودی‌مقدم (نماینده معاونت فرهنگی) غایبCAPTCHA code