صورت جلسه شماره 13

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱/۲۹ - 10:55 | 

سیزدهمین  صورتجلسه شورای کارمندان دانشگاه

  موضوع جلسه:

 • بررسی شیوه‌نامه انتخاب کارمند نمونه دانشگاه.

  تاریخ: 23/01/95

بسمه تعالی

  سیزدهمین جلسه شورای کارمندان دانشگاه در مورخ 29/01/1395 با دعوت قبلی از اعضای محترم در محل اتاق جلسات مهمانسرای دانشگاه برگزار و در خصوص شیوه نامه انتخاب کارمند نمونه موارد زیر به تصویب رسید:

 1. مقرر گردید بسته به تعداد کارمندان واحدها، حداقل یک سهمیه برای انتخاب کارمندان نمونه هر واحد سهیمه در نظر گرفته‌شود.
 2. روند انتخاب بصورت مراحل قید شده در زیر صورت گیرد:
 • مرحله اول(شرایط کلی):
 • فرآیند انتخاب، معیارها و شاخصها و مدارک مورد نیاز به نحو مقتضی به اطلاع کلیه کارمندان در اتوماسیون اداری دانشگاه برسد.
 • سابقه کار کارمندان معرفی شده کمتر از یکسال نباشد.
 • کارمندانی که در سنوات گذشته به عنوان کارمند نمونه شناخته‌شده‌اند درصورت کسب بالاترین امتیاز مربوط به شاخصها، معرفی آنان بلامانع می‌باشد..%ب
 • مرحله دوم(بررسی مستندات داوطلبان و انتخاب افراد نمونه)
 • کارمندان با توجه به شاخصهای انتخاب و با تکمیل فرم اعلام داوطلبی، خود را برای شرکت در فرآیند انتخاب، داوطلب می‌نمایند.
 • کارمندان پس از داوطلب شدن، کلیه مدارک و مستندات مربوط به شاخصهای اعلام شده را به صورت مکتوب و در زمان مقرر به دبیرخانه واحد مربوطه در بازه زمانی اعلام شده از سوی واحد، ارائه نمایند.
 • شورای واحد مربوطه(برای مثال شورای دانشکده متشکل از رئیس، معاونان و مدیران گروه) پس از بررسی مستندات بصورت جداگانه و مقایسه‌ای بین کارمندان داوطلب، در حضور دبیر یا نماینده دبیر شورای کارمندان بعنوان ناظر به حسن انجام کار(بدون حق رأی) و براساس سهمیه ابلاغی ،کارمندی که امتیاز بالاتری را کسب نموده بعنوان کارمند یا کارمندان نمونه واحد به معاونت محترم اجرایی دانشگاه معرفی خواهند نمود.
 • معرفی و ارسال لیست نهایی کارمندان نمونه باید در موعد مقرر به معاونت محترم اجرایی دانشگاه ارسال شود. و به نامه‌هایی که بعد از مهلت تعیین شده ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 1. برای جلوگیری از اعتراضات بی‌مورد امتیازات داده شده به همکاران بصورت محرمانه بوده و قابل ارائه به افراد نمی‌باشد.
 2. فرم شاخص‌ها و معیارهای انتخاب کارمند نمونه برای تمامی سطوح کارمندی یکسان و یک فرم بوده و در قالب معیارهای 1. ارزش‌ها، 2. وجدان کاری، 3. انظباط اداری، اجتماعی و اقتصادی، 4. مهارت شغلی، 5. حسن شهرت، 6. خلاقیت و نوآوری، 7. ارتقاء بهره‌وری که به پیوست صورتجلسه می‌باشد مشخص شده است.
 3. نظر به غیبت بیش از حد آقایان دلاور ندرتی(نماینده معاونت اداری و مالی دانشگاه) و آقای محمد رضا فرخی(نماینده دانشکده پردیس نمین)، در جلسات شورای نمایندگان کارمندان، مقرر شد براساس ماده 11 اساسنامه شورای نمایندگان کارمندان دانشگاه محقق اردبیلی برای جایگزینی علی‌البدل بجای ایشان اقدام مقتضی صورت گیرد.
 4. مقرر گردید از این پس وب‌سایت شورای کارمندان را آقای طاهر سرداری مدیریت و ساماندهی نمایند.

در پایان جلسه با نثار صلواتی به پایان رسید.

   اعضای جلسه:

آقای مهران باقلاچی(نماینده دانشکده ادبیات و  علوم‌انسانی)                            آقای نقی مألوفی(نماینده دانشکده فنی‌مهندسی) غایب

آقای خاقان آزاد (نماینده دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی)                          آقای احد اقبالی(نماینده دانشکده علوم‌ریاضی)

آقای جبرائیل نهاری(نماینده حوزه ریاست)                                   آقای غلامرضا پوررحیمی(نماینده دانشکده علوم‌کشاورزی)

آقای اسداله نظرزاده(نماینده معاونت آموزشی)                                 آقای محراب بابازاده(نماینده معاونت پژوهشی)

آقای طاهر سرداری(نماینده دانشکده فناوری کشاورزی)                      آقای نعیم سعادتی(نماینده دانشکده علوم‌پایه)

آقای حامد خدایی(نماینده دانشکده مغان) غایب                             خانم رباب بخشایش (نماینده معاونت دانشجویی) غایب

آقای محمد رضا فرخی(نماینده دانشکده پردیس نمین) غایب                          آقای دلاور ندرتی(نماینده معاونت اداری و مالی دانشگاه) غایب

خانم میترا اجودی‌مقدم (نماینده معاونت فرهنگی)CAPTCHA code