صورت جلسه شماره 12

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱/۲۳ - 10:51 | 

دوازدهمین  صورتجلسه شورای کارمندان دانشگاه

  موضوع جلسه:

  • بررسی شیوه‌نامه انتخاب کارمند نمونه دانشگاه.
  • بررسی راهکارهای عملیاتی نمودن مصوبات شورا برای ارتقاء بهتر جایگاه.

  تاریخ: 23/01/95

بسمه تعالی

  دوازدهمین جلسه شورای کارمندان دانشگاه در مورخ 23/01/1395 با دعوت قبلی از اعضای محترم در محل اتاق جلسات مهمانسرای دانشگاه برگزار و در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

  1. در راستای عملیاتی نمودن مصوبات و پیگیری‌های لازم، مقرر گردید جلسات شورا هر هفته در روزهای یکشنبه ساعت 11 در مهمانسرای دانشگاه برگزار و همه اعضاء موظف شدند در تمای جلسات حضور یابند مگرر در موارد خاص آن هم با هماهنگی قبلی با دبیر شورای کارمندان( درصورت غیبت حتی در یک جلسه، فرد مذکور از نمایندگی حذف و فرد علی‌البدل بجای ایشان در جلسات بعدی حاضر می‌گردد.)
  2. درخصوص شیوه‌نامه انتخاب کارمند نمونه پس از بحث و بررسی‌های زیاد مقرر گردید برای جلسه بعد نقاط قوت و ضعف طرح‌های پیشنهادی از سوی اعضاء بررسی و درخصوص شیوه‌نامه مناسب نهایی رأی گیری به عمل آید.%ب
  3. همکاران اعلام نارضایتی کارمندان حوزه‌های مختلف را از عدم ارائه حکم کارگزینی در سایت دانشگاه اعلام و خواستار رفع این مشکل که زمان طولانی برای آن صرف شده را خواستار شدند.

در پایام جلسه با نثار صلواتی به پایان رسید.

   اعضای جلسه:

آقای مهران باقلاچی(نماینده دانشکده ادبیات و  علوم‌انسانی)                            آقای نقی مألوفی(نماینده دانشکده فنی‌مهندسی) غایب

آقای خاقان آزاد (نماینده دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی)                          آقای احد اقبالی(نماینده دانشکده علوم‌ریاضی)

آقای جبرائیل نهاری(نماینده حوزه ریاست)                                   آقای غلامرضا پوررحیمی(نماینده دانشکده علوم‌کشاورزی)

آقای اسداله نظرزاده(نماینده معاونت آموزشی) غایب                          آقای محراب بابازاده(نماینده معاونت پژوهشی)

آقای طاهر سرداری(نماینده دانشکده فناوری کشاورزی)                      آقای نعیم سعادتی(نماینده دانشکده علوم‌پایه)

آقای حامد خدایی(نماینده دانشکده مغان) غایب                             خانم رباب بخشایش (نماینده معاونت دانشجویی) غایب

آقای محمد رضا فرخی(نماینده دانشکده پردیس نمین) غایب                          آقای دلاور ندرتی(نماینده معاونت اداری و مالی دانشگاه) غایبCAPTCHA code