آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

! دانشجویان شاهد و ایثارگر و فرزندان جانبازان 25 درصد به بالا جهت تشکیل پرونده به گروه شاهد و ایثار گران دانشگاه مراجعه نمایند.


کد امنیتی را در کادر بنویسید