از لوگوی رسمی آکادمی زبان دانشگاه محقق اردبیلی رونمایی شد.

 از لوگوی رسمی آکادمی زبان دانشگاه محقق اردبیلی رونمایی شد.

این لوگو که به سفارش آکادمی زبان دانشگاه و توسط آقای حسام حسن زاده، عضوهیئت علمی گروه هنر دانشگاه محقق اردبیلی، طراحی گردیده است متضمن ایده­های متعددی شامل تعامل، فراغت بال، پرواز، دروازه و محیط دانشگاهی می­باشد. از لوگوی رسمی آکادمی بعد از این تاریخ در تمامی فرم­ها، اطلاعیه­ها و گواهی­نامه­های آکادمی استفاده خواهد شد.     

                                                                                    AWT IMAGE

 کد امنیتی را در کادر بنویسید