اعمال تخفیف برای دوره های مکالمه آکادمی برای دانشجویان و کارمندان

با تصویب هیئت محترم رئیسه، آکادمی زبان برای دوره های مکالمه زبان انگلیسی که از اواخر بهمن شروع میشود 10 درصد تخفیف ویژه برای کارمندان و دانشجویان اعمال مینماید. با محاسبه این تخفیف مبلغ شهریه این دوره ها از 69 هزار تومان به 62 هزار تومان تقلیل مییابد.


کد امنیتی را در کادر بنویسید