ورود به سایت

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای صفری

 با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان نامه آقای اصغر صفری دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش هسته‌ایی ورودی سال 90 تحت عنوان  « فعالسازی نوترونی سیمان پرتلند و طیف سنجی گامای تاخیری آن با استفاده از آشکارساز یدور سدیم (تالیم)» بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 30/14 عصر روز دوشنبه مورخ 22/7/92  می‌باشد.

ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:

1 – استادراهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر داریوش رضایی
2- استادمشاور پایان‌نامه: آقای دکتر امین قلیزاده
4- داور داخلی: آقای دکتر فرهاد ذوالفقارپور
4-  نماینده تحصیلات تکمیلی :آقای دکتر قادر نجارباشی
**** دریافت چکیده پایان نامه****CAPTCHA code