ورود به سایت

 

مدارک مورد نیاز برای تحویل پایان نامه به گروه جهت ارزیابی

فرم گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی

فرم هزینه کرد پایان نامه

فرم101-فرم شرکت در سمینار اعضای هیات علمی 

فرم 103-فرم درخواست شرکت دانشجویان در کارگاه

فرم 104-فرم درخواست برگزاری کارگاه

فرم 105-فرم  گزارش کارگاه آموزشی

فرم 106-فرم درخواست سخنرانی

فرم 107- چک لیست تهیه و تنظیم پایان نامه- رساله

فرم 108: درخواست 50 درصد اول کمک هزینه پایاننامه / رساله

فرم 109: درخواست 50 درصد دوم کمک هزینه پایاننامه / رساله

فرم 201: فرم برگزاری کارگاه انجمن‌های علمی در دانشکده علوم پایه

فرم 202:فرم انتخاب استاد راهنما برای دروس کارآموزی تابستانی و پروژه دانشجویان کارشناسی

فرم درخواست کمک هزینه رساله دکتری

فرم درخواست کمک هزینه پایاننامه کارشناسی ارشد

فرم صورت ریز پرداختی

فرم استفاده از آزمایشگاه در ساعات خارج از وقت اداری

فرم مشخصات داوطلبان حق التدریسی دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی

فرم پرداخت ارزیابی جامع دکتری

راهنمای نحوه تدوین و نگارش پایان نامه ها و رساله های کارشناسی ارشد و دکترا

فرم سولات امتحانی پایان ترم

فرم درخواست کالا از انبار    (فایل word) --- ( فایل PDF)

هزینه سمینار 

مرخصی ساعتی

مأموریت

فرم شرکت در سمینار

فرم درخواست خرید 

فرم پیوست خرید خارجی با جدول

فرم استعلام از امور فناوری

راهنمای درخواست مرخصی

انتقال اموال
اسقاطCAPTCHA code