برگزاری انتخابات اعضای هیات ممیزه و کمسیونهای تخصصی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۵ - 20:47 | 
انتخابات چهارمین دوره اعضای هیات ممیزه و کمسیونهای تخصصی گروه علوم کشاورزی در تاریخ چهاردهم آبان ماه همزمان با سایر دانشکده‌های وابسته به دانشگاه محقق اردبیلی در دانشکده کشاورزی مشگین‌شهر نیز برگزار گردید. در این انتخابات اعضای محترم هیات علمی دانشکده از میان کاندیداهای اعلام شده از طرف دانشگاه، به انتخاب کاندیدهای مورد نظر خود پرداخته و رای خود را به صندوق آرا انداختند.
گفتنی است بر اساس نتایج اعلامی از طرف معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی، در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر یوسف عباس‌پور با ۵۵ رای، دکتر اکبر قویدل با ۵۳ رای و دکتر جبرائیل رزمجو با ۵۱ رای به عنوان اعضای هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شدند.

 


CAPTCHA code